facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zatímco se u nás v minulém roce široce diskutovalo především o nedůstojném postavení a nízkých příjmech doktorandů, v zahraničí se stále intenzivněji zabývají otázkou dalších kariérních možností čerstvých držitelů doktorátu a začínajících postdoktorských výzkumníků. Jejich vyhlídky jsou totiž často nejisté a nejasné.

27. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Rusko by rádo navázalo na vědecké úspěchy z dob Sovětského svazu. Finančně je oblast vědy dotována štědře, ruští vědci se ale stále potýkají s překážkami, které nedovolují efektivní využití těchto prostředků. Ekonomickému růstu tak pomáhá věda v Rusku méně než v ostatních progresivních státech.

26. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Systémy výzkumu, vývoje a inovací tzv. nových členských států Evropské unie jsou méně výkonné, než je tomu u starší členský států. Mají také slabší postavení v rámci unijních sítí a produkují méně kvalitní návrhy vědeckých projektů ucházejících se o podporu rámcových programů EU. Nízká participace těchto zemí je nejvýraznější v programech, které podporují excelenci a inovace.

25. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Brexit je stálým zdrojem úzkosti mezi vědci působícími ve Velké Británii. I přes opakovaná ujišťování o stabilitě visí nad budoucností britské vědy stále mnoho otazníků. Britská vláda proto vydala dokument, který odpovídá na nejčastější otázky k účasti země v rámcovém programu Horizont 2020.

22. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Americký prezident Donald Trump je v úřadu již přes rok a z analýz vyplývá, že oblast vědy a výzkumu pro něho zatím není prioritou. Místo prezidentského poradce pro oblast VaV je stále neobsazené a úřadující prezident si až na poslední chvíli rozmyslel výrazné škrty v návrhu rozpočtu na rok 2019. Vědci se tedy musí spoléhat na kongres.

19. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

V reakci na obavy spotřebitelů týkající se kvality potravin a podvodných praktik v potravinářství zahájí Evropská komise činnost znalostního centra pro boj proti podvodům v potravinářství a kvalitu potravin provozovaného Společným výzkumným střediskem.

18. 3. 2018

Evropská komise

Aktuální čísla ukazují, že v čínské vědě přestává být brain drain – tedy odliv talentovaných výzkumníků – akutním problémem. Čína až donedávna čelila masivnímu odchodu svých vědců na západní univerzity a výzkumná pracoviště. Poslední roky však země investovala do zvýšení národní vědecké úrovně obrovské částky. Nyní se zdá, že to skutečně odchod čínských vědců zastavilo.

16. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Ve vědě a výzkumu stále pracuje mnohem více mužů než žen. Oproti předchozím desetiletím je ale tento problém v mnohem větším měřítku uznáván. Jak bojovat proti stereotypům a jak motivovat ženy ke kariéře ve vědě a výzkumu?

15. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Podle nové výroční zprávy Evropského patentového úřadu stoupl počet patentových přihlášek na historické maximum. Mohou za to především přihlášky podávané čínskými a americkými firmami. Nejvíce patentových přihlášek podal v loňském roce čínský gigant Huawei.

14. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Zatím to nevypadá, že by se dařilo naplnit ambiciózní cíl otevřené vědy v Evropské unii do roku 2020. Nyní již bývalý šéf generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace Robert-Jan Smits se bude jako speciální vyslanec EU pro open access snažit akcelerovat tento proces. Zvládne EU tak rychlou změnu? A jaké kroky jsou pro ni nezbytné?

12. 3. 2018

Vědavýzkum.cz