facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Právě nyní se v Evropské komisi intenzivně jedná o podobách nového rámcového programu. Jednou z plánovaných změn je i větší důraz na výzkumné mise, tedy projekty orientované na určený výzkumný cíl. Německá Fraunhoferova společnost vydala doporučení k tematickému zaměření těchto výzkumných misí.

16. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Dle aktualizovaných statistik Evropské komise o oblasti výzkumu a vývoje v jednotlivých zemích se zdá, že Česká republika míří za splněním cíle v podobě financování z veřejných zdrojů ve výši 1 % HDP. Ve špatném stavu je naopak spolupráce mezi veřejným sektorem a soukromou sférou.

14. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

V Evropské komisi v současné době probíhají intenzivní interní jednání o podobě devátého rámcového programu. Serveru ScienceBusiness se podařilo získat informace o diskutovaných změnách. Mezi ty patří nová schémata Evropské inovační rady i větší důraz na „šíření excelence“.

12. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Nový průzkum serveru Times Higher Education ukazuje, že většina vědců a akademiků trpí přepracováním a pocitem špatného platové ohodnocení. V šetření odpovídalo 2 379 respondentů zaměstnaných v oblasti vysokého školství na téma rovnováhy mezi osobním a pracovním životem.

11. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Na konci ledna se v Bruselu uskutečnilo setkání politiků se zástupci vysokých škol a spolků k přeshraniční spolupráci v Evropě regionů. Zastoupena byla i Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, která představila dosavadní průběh spolupráce s institucemi v Bavorsku.

10. 2. 2018

JCTT

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) nabízí vědcům přístup do dalších laboratoří a výzkumných zařízení. Po pilotním projektu, který zpřístupnil laboratoře v italské Ispře, se nabídka rozšiřuje.

9. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Nový žebříček serveru Times Higher Education srovnával asijské univerzity. Už potřetí za sebou obsadila první místo National University of Singapur. Čínské univerzity jsou ale stále na vzestupu. V žebříčku deseti nejlepších se umístily dvě. Hongkongské univerzity se do první desítky vešly dokonce tři.

8. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Za tři roky fungování programu Horizont 2020 (H2020) se podařilo snížit průměrný čas realizace podpory projektů, přilákat do programu nové žadatele nebo dosáhnout pětinového podílu malých a středních podniků na celkovém financování. Které státy nejvíce využívají program Horizont 2020? A jak je na tom Česká republika?

5. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Unikátní studie ukázala, že nižší úspěšnost žen v grantových soutěžích souvisí spíše s nižším hodnocením jejich produktivity a manažerských dovedností než s kvalitou samotného vědeckého projektu. Studie tak varuje před vlivem genderu při hodnocení výzkumných projektů.

2. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Přední světové univerzity sdružené v alianci Global University Leaders Forum (GULF) jsou v transferu znalostí a další spolupráci se soukromým sektorem velmi efektivní a produktivní. V některých ohledech jsou dokonce v podpoře inovací úspěšnější než národní státy.

31. 1. 2018

Vědavýzkum.cz