facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Odchod Velké Británie z Evropské Unie je a bude předmětem dlouhých a složitých vyjednávání. Evropská věda a výzkum se ale na změnu připravuje. Přesto, že z ostrovů zaznívá přání o co možná největší zachování vazeb s EU, vědci začínají jasněji definovat hrozby a příležitosti brexitu pro oblast vědy a výzkumu.

8. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Evropské vysoké školy vyzývají Evropskou Unii k tomu, aby v rámci devátého rámcového programu nebyly opomenuty společenské a humanitní vědy (Social Sciences and Humanities – SSH). Požadují vytvoření vlastní platformy zaměřené na SSH a větší podporu multidisciplinární spolupráce.

7. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Překvapivou změnu zažije zřejmě německá vědní politika. Angela Merkelová vybrala na post ministryně pro vzdělávání a výzkum ve svém novém kabinetu nepříliš známou Anju Karliczek. Ta se doposud věnovala financím a s oblastí výzkumu a vývoje nemá příliš zkušeností. Reakce na její jmenování jsou smíšené.

4. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Vyšel nový žebříček QS World University Rankings podle oborů, který hodnotí jednotlivé vysoké školy a přidružené vědecké instituce až ve 48 různých předmětech studia. Z českých škol se nejlépe umístila Univerzita Karlova, nově i v humanitních a společenskovědních oborech.

2. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Evropská komise vydala zprávu s doporučením, jak by měly vypadat výzkumné mise v dalším rámcovém programu. Ty by měly v novém programovacím období hrát mnohem větší úlohu. Mariana Mazzucato, autorka této zprávy, mezi příklady cílů takových misí zařadila léčbu demence, nízkouhlíková města či oceány bez plastů.

28. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Státní agentura pro rozvoj vzdělávání Lotyšské republiky (the State Education Development Agency Republic of Latvia) vyhlásila druhou výzvu pro podávání přihlášek na místa pro post-doktorandy v Lotyšsku “Post-doctoral Research Aid”.

28. 2. 2018

ERA

Pracovní zátěž doktorandů je i s ohledem na výši jejich příjmů vysoká. To se odráží na jejich psychice. Oproti ostatním vyučujícím nebo studentům na vysokých školách je u nich násobně větší riziko vzniku zdravotních problémů způsobených nadměrným mentálním zatížením, ukazuje nová studie. Největší mírou stresu trpí ti nejúspěšnější a nejpracovitější.

27. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Digitální technologie se stále lépe dokáží spojovat s fyzickým světem, což vede k nové, zásadní vlně inovací. Zrychlující se tempo vývoje ale způsobuje v Evropě nerovnosti a problémy, jako je například nižší produktivita. Jaké kroky je třeba učinit, aby mohla Evropa vyhlížet změny z "pole-position"? Doporučení přináší nová studie Evropské komise.

24. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Právě nyní se v Evropské komisi intenzivně jedná o podobách nového rámcového programu. Jednou z plánovaných změn je i větší důraz na výzkumné mise, tedy projekty orientované na určený výzkumný cíl. Německá Fraunhoferova společnost vydala doporučení k tematickému zaměření těchto výzkumných misí.

16. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Dle aktualizovaných statistik Evropské komise o oblasti výzkumu a vývoje v jednotlivých zemích se zdá, že Česká republika míří za splněním cíle v podobě financování z veřejných zdrojů ve výši 1 % HDP. Ve špatném stavu je naopak spolupráce mezi veřejným sektorem a soukromou sférou.

14. 2. 2018

Vědavýzkum.cz