facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Půlročního předsednictví Evropské unie se v červenci letošního roku ujalo Rakousko. V oblasti vědy, výzkumu a inovací se chce soustředit zejména na vyjednávání rámcového programu Horizon Europe, který počítá s částkou 100 miliard eur na období 2021–2027. Dalšími cíli rakouského předsednictví je přijetí závěrů k Evropskému výzkumnému prostoru (ERA) a podpora klíčových aspektů politiky výzkumu.

15. 7. 2018

Akademie věd ČR

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum hledá vhodné kandidáty na pozice vyslaných národních expertů. Výzva určená zaměstnancům národních poskytovatelů, grantových agentur, ministerstev či vysokých škol byla prodloužena do 6. srpna 2018.

14. 7. 2018

ERA

V Maďarsku pokračuje vyjednávání o budoucnosti místní akademie věd. Ta se potom, co nová vláda Viktora Orbána zřídila pozici Ministra pro inovace a technologie, stala obětí plánovaných přesunů v rozpočtu. Nyní bude Maďarská akademie věd na žádost ministra László Palkovicse navrhovat alternativní řešení situace.

10. 7. 2018

Vědavýzkum.cz

Ve výročním hodnocení výzkumu a technologického vývoje Evropské unie byla Evropská komise pozitivní. Úspěšnost v programu Horizont 2020 do konce roku 2017 dosáhla výše asi 12 %. Většinu prostředků získaly členské státy. Pozitivní vývoj zaznamenala i genderová vyváženost nebo otevřený přístup k výsledkům bádání.

8. 7. 2018

Vědavýzkum.cz

Proces přechodu k otevřenému publikování v Evropské unii pokračuje. Dalším krokem je spuštění tzv. Open Science Monitor – platformy, která má monitorovat vývoj v otevřeném publikování. Společnost Elsevier nemá pověst příznivce otevřeného přístupu, paradoxně ale právě ona bude subdodavatelem v novém projektu.

5. 7. 2018

Vědavýzkum.cz

Evropská Rada pro doktorandy a mladé výzkumné pracovníky (Eurodoc), která v Evropě zastupuje více než 1 milion doktorandů a mladých výzkumných pracovníků, napsala otevřený dopis Evropskému parlamentu ohledně Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Směrnice, o které bude parlament hlasovat již 5. července, může podle ní omezit právo na svobodu informací i přístup k datům a publikacím.

4. 7. 2018

Vědavýzkum.cz

Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. zve všechny zástupkyně a zástupce příjemců dotace z výzvy č. 28 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj a zájemců o výzvu č. 54 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II na workshop a výroční zasedání evropské sítě mentoringových programů ve vědě eument-net, které proběhne 22. 8. 2018 v Dublinu.

4. 7. 2018

MŠMT

Novým předsedou Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) byl 28. června 2018 zvolen Jan Hrušák z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Funkce se ujme od ledna 2019. Stane se již sedmým předsedou ESFRI, prvním z tzv. nových členských států Evropské unie.

1. 7. 2018

Vědavýzkum.cz

V květnu letošního roku v Maďarsku zahájila svou činnost v pořadí již čtvrtá vláda Viktora Orbána, v níž byla nově zřízena také pozice Ministra pro inovace a technologie. Stal se jím László Palkovics, který má být zodpovědný za řízení vědní politiky na centrální úrovni. Hned však vyvolal nelibost v akademické obci, když navrhl zásadní změny ve financování Maďarské akademie věd.

30. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Evropský úřad pro boj proti podvodům, známý jako OLAF, zasahuje mimo jiné i v oblasti financování výzkumu a vývoje. V posledních letech zaznamenává řadu případů zneužívání - z podpory výzkumníků se totiž podle OLAFu částečně stává lukrativní byznys pro podvodníky.

26. 6. 2018

Vědavýzkum.cz