facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Kurz Research Commercialisation 2018 představí hlavní témata z oblasti transferu poznatků a technologií. Jeho cílem je zprostředkovat poznatky University of Cambridge Enterprise, jednoho z nejúspěšnějších transferových oddělení.

1. 4. 2018

Vědavýzkum.cz

Dle serveru Times Higher Education se nejlepší vysoké školy ze zemí Arabské ligy nacházejí převážně na Blízkém východě. Nejvíce zástupců v TOP10 má Saudská Arábie, ve které sídlí i nejlepší univerzita regionu – King Abdulaziz University.

31. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Čínská lidová republika reorganizuje centrální vládu a změny se dotknou i vědy. Ministerstvo pro vědu a technniku se díky těmto změnám významně rozšíří a mělo by nově ovládat i největší čínskou grantovou agenturu pro základní výzkum, která doposud zachovávala vysokou míru soutěživosti.

30. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Zatímco se u nás v minulém roce široce diskutovalo především o nedůstojném postavení a nízkých příjmech doktorandů, v zahraničí se stále intenzivněji zabývají otázkou dalších kariérních možností čerstvých držitelů doktorátu a začínajících postdoktorských výzkumníků. Jejich vyhlídky jsou totiž často nejisté a nejasné.

27. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Rusko by rádo navázalo na vědecké úspěchy z dob Sovětského svazu. Finančně je oblast vědy dotována štědře, ruští vědci se ale stále potýkají s překážkami, které nedovolují efektivní využití těchto prostředků. Ekonomickému růstu tak pomáhá věda v Rusku méně než v ostatních progresivních státech.

26. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Systémy výzkumu, vývoje a inovací tzv. nových členských států Evropské unie jsou méně výkonné, než je tomu u starší členský států. Mají také slabší postavení v rámci unijních sítí a produkují méně kvalitní návrhy vědeckých projektů ucházejících se o podporu rámcových programů EU. Nízká participace těchto zemí je nejvýraznější v programech, které podporují excelenci a inovace.

25. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Brexit je stálým zdrojem úzkosti mezi vědci působícími ve Velké Británii. I přes opakovaná ujišťování o stabilitě visí nad budoucností britské vědy stále mnoho otazníků. Britská vláda proto vydala dokument, který odpovídá na nejčastější otázky k účasti země v rámcovém programu Horizont 2020.

22. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Americký prezident Donald Trump je v úřadu již přes rok a z analýz vyplývá, že oblast vědy a výzkumu pro něho zatím není prioritou. Místo prezidentského poradce pro oblast VaV je stále neobsazené a úřadující prezident si až na poslední chvíli rozmyslel výrazné škrty v návrhu rozpočtu na rok 2019. Vědci se tedy musí spoléhat na kongres.

19. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

V reakci na obavy spotřebitelů týkající se kvality potravin a podvodných praktik v potravinářství zahájí Evropská komise činnost znalostního centra pro boj proti podvodům v potravinářství a kvalitu potravin provozovaného Společným výzkumným střediskem.

18. 3. 2018

Evropská komise

Aktuální čísla ukazují, že v čínské vědě přestává být brain drain – tedy odliv talentovaných výzkumníků – akutním problémem. Čína až donedávna čelila masivnímu odchodu svých vědců na západní univerzity a výzkumná pracoviště. Poslední roky však země investovala do zvýšení národní vědecké úrovně obrovské částky. Nyní se zdá, že to skutečně odchod čínských vědců zastavilo.

16. 3. 2018

Vědavýzkum.cz