facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Ve vědě a výzkumu stále pracuje mnohem více mužů než žen. Oproti předchozím desetiletím je ale tento problém v mnohem větším měřítku uznáván. Jak bojovat proti stereotypům a jak motivovat ženy ke kariéře ve vědě a výzkumu?

15. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Podle nové výroční zprávy Evropského patentového úřadu stoupl počet patentových přihlášek na historické maximum. Mohou za to především přihlášky podávané čínskými a americkými firmami. Nejvíce patentových přihlášek podal v loňském roce čínský gigant Huawei.

14. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Zatím to nevypadá, že by se dařilo naplnit ambiciózní cíl otevřené vědy v Evropské unii do roku 2020. Nyní již bývalý šéf generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace Robert-Jan Smits se bude jako speciální vyslanec EU pro open access snažit akcelerovat tento proces. Zvládne EU tak rychlou změnu? A jaké kroky jsou pro ni nezbytné?

12. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Akademie věd zemí skupiny V4, tedy České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, vydaly společné stanovisko k devátému rámcovému programu Evropské unie pro výzkum, vývoj a inovace, který od roku 2021 nahradí dosavadní program Horizont 2020.

9. 3. 2018

Akademie věd ČR

Ve středu 7. března 2018 zveřejnila Evropská komise analýzy hospodářské a sociální situace v jednotlivých členských státech Evropské unie, tzv. Country Reports. Česká republika se podle zprávy ubírá stále více směrem k ekonomice založené na znalostech. Přesto má v oblasti V&V ještě co dohánět.

8. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Odchod Velké Británie z Evropské Unie je a bude předmětem dlouhých a složitých vyjednávání. Evropská věda a výzkum se ale na změnu připravuje. Přesto, že z ostrovů zaznívá přání o co možná největší zachování vazeb s EU, vědci začínají jasněji definovat hrozby a příležitosti brexitu pro oblast vědy a výzkumu.

8. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Evropské vysoké školy vyzývají Evropskou Unii k tomu, aby v rámci devátého rámcového programu nebyly opomenuty společenské a humanitní vědy (Social Sciences and Humanities – SSH). Požadují vytvoření vlastní platformy zaměřené na SSH a větší podporu multidisciplinární spolupráce.

7. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Překvapivou změnu zažije zřejmě německá vědní politika. Angela Merkelová vybrala na post ministryně pro vzdělávání a výzkum ve svém novém kabinetu nepříliš známou Anju Karliczek. Ta se doposud věnovala financím a s oblastí výzkumu a vývoje nemá příliš zkušeností. Reakce na její jmenování jsou smíšené.

4. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Vyšel nový žebříček QS World University Rankings podle oborů, který hodnotí jednotlivé vysoké školy a přidružené vědecké instituce až ve 48 různých předmětech studia. Z českých škol se nejlépe umístila Univerzita Karlova, nově i v humanitních a společenskovědních oborech.

2. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Evropská komise vydala zprávu s doporučením, jak by měly vypadat výzkumné mise v dalším rámcovém programu. Ty by měly v novém programovacím období hrát mnohem větší úlohu. Mariana Mazzucato, autorka této zprávy, mezi příklady cílů takových misí zařadila léčbu demence, nízkouhlíková města či oceány bez plastů.

28. 2. 2018

Vědavýzkum.cz