facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Evropská komise vydala nový policy brief popisující základní výzvy, které s sebou přináší digitalizace a transformace průmyslu. Ke klíčovým tématům, kterými se evropská politika bude muset v budoucnu zabývat, patří zejména důležitost informačních technologií, revoluce v datech a datovém managementu či proměna pracovního trhu. Dokument přináší také doporučení, jak by na změnu měla evropská politika zareagovat.

18. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Bulharsko zahájilo 1. ledna 2018 své historicky první předsednictví Rady EU. Pomyslný „štafetový kolík“ převzalo po Estonsku. Motto předsednictví „United, We Stand Strong” reflektuje myšlenku jednoty a solidarity v Evropě. Slovo „United” odkazuje na snahu překlenout mezeru mezi institucemi a občanskou společností, a to prostřednictvím otevřenosti, transparentnosti a odpovědnosti.

17. 1. 2018

CZELO

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci ohledně využívání fondů EU v oblasti investic, výzkumu a inovací, malých a středních podniků a jednotného trhu. Konzultace je otevřená do 8. března 2018.

16. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Dne 2. února 2018 se v Bratislavě uskuteční Informační den o výzkumných infrastrukturách v rámci programu Horizont 2020, který se zaměří na nový pracovní program pro roky 2018/2019, včetně daných výzev a pravidel.

16. 1. 2018

TC AV ČR

Ve dnech 24. – 25. dubna 2018 se v Bukurešti uskuteční konference s názvem QuantERA Projects Launch Event, organizovaná v rámci programu QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies v návaznosti na úspěšné projekty doporučené k financování v rámci první spolufinancované výzvy „Kvantové informační a komunikační vědy a technologie“.

15. 1. 2018

MŠMT

Evropští komisaři se prozatím jednomyslně shodli, že rozpočet na výzkum, vývoj a inovace se v dalším rámcovém programu nebude snižovat. Naopak budou usilovat o jeho další navýšení, a to i přes odchod Velké Británie z Evropské unie.

13. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Evropská komise dne 11. 1. 2018 představila plán investovat společně s členskými státy až jednu miliardu eur do vybudování evropské superpočítačové infrastruktury světové úrovně. Ta by měla sloužit k lepší ochraně dat i na podporu průmyslu.

12. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Více než 2 300 evropských akademiků odešlo v minulém roce z britských univerzit, píše britský list Independent. Oproti roku 2016 je to o 19 % více. Obavy z masivního odchodu talentovaných výzkumníků z britských univerzit tak přetrvávají.

10. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Server ScienceBusiness přinesl analýzu pěti nejdůležitějších otázek, které budou v novém roce utvářet evropskou politikou výzkumu a vývoje. Kromě brexitu bude podle serveru největším tématem roku 2018 vyjednávání nového rozpočtu devátého rámcového programu.

8. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Němečtí vědci mají stále přístup k článkům, které vydává nakladatelství Elsevier, přestože německé výzkumné instituce kolektivně neprodloužily s nakladatelstvím smlouvu. Elsevier teď podle časopisu Nature čeká, až se povede s Němci vyjednat celonárodní dohodu.

6. 1. 2018

Vědavýzkum.cz