facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Státní agentura pro rozvoj vzdělávání Lotyšské republiky (the State Education Development Agency Republic of Latvia) vyhlásila druhou výzvu pro podávání přihlášek na místa pro post-doktorandy v Lotyšsku “Post-doctoral Research Aid”.

28. 2. 2018

ERA

Pracovní zátěž doktorandů je i s ohledem na výši jejich příjmů vysoká. To se odráží na jejich psychice. Oproti ostatním vyučujícím nebo studentům na vysokých školách je u nich násobně větší riziko vzniku zdravotních problémů způsobených nadměrným mentálním zatížením, ukazuje nová studie. Největší mírou stresu trpí ti nejúspěšnější a nejpracovitější.

27. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Digitální technologie se stále lépe dokáží spojovat s fyzickým světem, což vede k nové, zásadní vlně inovací. Zrychlující se tempo vývoje ale způsobuje v Evropě nerovnosti a problémy, jako je například nižší produktivita. Jaké kroky je třeba učinit, aby mohla Evropa vyhlížet změny z "pole-position"? Doporučení přináší nová studie Evropské komise.

24. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Právě nyní se v Evropské komisi intenzivně jedná o podobách nového rámcového programu. Jednou z plánovaných změn je i větší důraz na výzkumné mise, tedy projekty orientované na určený výzkumný cíl. Německá Fraunhoferova společnost vydala doporučení k tematickému zaměření těchto výzkumných misí.

16. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Dle aktualizovaných statistik Evropské komise o oblasti výzkumu a vývoje v jednotlivých zemích se zdá, že Česká republika míří za splněním cíle v podobě financování z veřejných zdrojů ve výši 1 % HDP. Ve špatném stavu je naopak spolupráce mezi veřejným sektorem a soukromou sférou.

14. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

V Evropské komisi v současné době probíhají intenzivní interní jednání o podobě devátého rámcového programu. Serveru ScienceBusiness se podařilo získat informace o diskutovaných změnách. Mezi ty patří nová schémata Evropské inovační rady i větší důraz na „šíření excelence“.

12. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Nový průzkum serveru Times Higher Education ukazuje, že většina vědců a akademiků trpí přepracováním a pocitem špatného platové ohodnocení. V šetření odpovídalo 2 379 respondentů zaměstnaných v oblasti vysokého školství na téma rovnováhy mezi osobním a pracovním životem.

11. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Na konci ledna se v Bruselu uskutečnilo setkání politiků se zástupci vysokých škol a spolků k přeshraniční spolupráci v Evropě regionů. Zastoupena byla i Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, která představila dosavadní průběh spolupráce s institucemi v Bavorsku.

10. 2. 2018

JCTT

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) nabízí vědcům přístup do dalších laboratoří a výzkumných zařízení. Po pilotním projektu, který zpřístupnil laboratoře v italské Ispře, se nabídka rozšiřuje.

9. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Nový žebříček serveru Times Higher Education srovnával asijské univerzity. Už potřetí za sebou obsadila první místo National University of Singapur. Čínské univerzity jsou ale stále na vzestupu. V žebříčku deseti nejlepších se umístily dvě. Hongkongské univerzity se do první desítky vešly dokonce tři.

8. 2. 2018

Vědavýzkum.cz