facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Za tři roky fungování programu Horizont 2020 (H2020) se podařilo snížit průměrný čas realizace podpory projektů, přilákat do programu nové žadatele nebo dosáhnout pětinového podílu malých a středních podniků na celkovém financování. Které státy nejvíce využívají program Horizont 2020? A jak je na tom Česká republika?

5. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Unikátní studie ukázala, že nižší úspěšnost žen v grantových soutěžích souvisí spíše s nižším hodnocením jejich produktivity a manažerských dovedností než s kvalitou samotného vědeckého projektu. Studie tak varuje před vlivem genderu při hodnocení výzkumných projektů.

2. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Přední světové univerzity sdružené v alianci Global University Leaders Forum (GULF) jsou v transferu znalostí a další spolupráci se soukromým sektorem velmi efektivní a produktivní. V některých ohledech jsou dokonce v podpoře inovací úspěšnější než národní státy.

31. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Evropská komise zveřejnila závěrečnou zprávu z pravidelné mezinárodní konference o otevřené vědě. Jsou v ní formulovány konkrétní kroky a doporučení, jak napomáhat přechodu na systém otevřeného publikování, a to jak na institucionální, národní tak i na mezinárodní úrovni.

30. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

V pátek 26. 1. 2018 oznámil místopředseda Evropské komise a komisař pro digitální trh Andrus Ansip, že se Česká republika jako 14. země připojí k projektu, který má za cíl vybudování evropské superpočítačové infrastruktury světové úrovně.

29. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

V červnu 2017 Evropská unie vyhlásila první veřejnou soutěž v oblasti vojenského výzkumu. Nyní EU plánuje vyčlenit další prostředky na spolufinancování z rozpočtu pro kooperativní výzkum. Návrh ale vyvolal v Evropském parlamentu vášnivou debatu.

28. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Možná budoucí německá vládnoucí koalice bude jednat i o navýšení národních investic do vědy a výzkumu. Ze současných 2,9 % HDP by Německo mohlo zvýšit investice do výzkumu, vývoje a inovací až na 3,5 % HDP.

26. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Čína se poprvé v historii stala největším producentem vědeckých publikací, uvádí zpráva americké agentury US National Science Foundation. Překonala tím tak Spojené státy americké. USA ovšem i nadále investují největší objem prostředků do výzkumu a vývoje.

24. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Zmenšující se objem veřejných financí směřujících do výzkumu nejen v západní Evropě způsobuje nárůst tlaku na efektivitu. Které země se s tím nejlépe vyrovnávají a jaké problémy může tento trend přinést?

23. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Nakladatelství University College London (UCL) Press 16. ledna 2018 oznámilo, že spustí nový megažurnál na bázi otevřeného přístupu. UCL se tak stane první britskou vysokou školou využívající nový model online publikování.

22. 1. 2018

Vědavýzkum.cz