facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Uzávěrka pro příspěvky na 39. výroční konferenci EAIR Forum na téma “Under pressure? Higher Education Institutions Coping With Multiple Chalenges", která se koná v září na University of Porto, je v pondělí 6. února.

15. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Přestože v programu Horizont 2020 zbývá do konce období vyčerpat ještě zhruba 30 miliard eur, přípravné práce na novém, devátém rámcovém programu pro období 2021 – 2027 již začaly. Jaké výzvy nás čekají a jak by na ně měl nový program reagovat?

13. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Do září minulého roku alokovala Evropská komise v rámci programu Horizont 2020 více než 15,5 miliardy eur. Na příjemce v Nizozemsku připadá 7,9 % této částky, tedy více než 1,2 miliardy eur.

12. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Evropská inovační partnerství (European Innovation Partnerships, EIP) představují nový koncept v oblasti mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, který má prostřednictvím zaměření na společenské výzvy, koordinace aktivit a urychlení uvedení inovativních myšlenek a přístupů na trh napomoci dosažení cíle strategie Evropa 2020, tedy inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění.

11. 1. 2017

MŠMT

Míra úspěšnosti programu HORIZONT 2020 se za první dva roky své existence pohybuje kolem 10,7 procent ve srovnání s cca 20 procenty, kterých žadatelé dosahovali v 7. rámcovém programu EU v období 2007-2013.

30. 12. 2016

Vědavýzkum.cz

Více než 60 německých univerzit se chystá na "odříznutí" od vědeckých časopisů, které vycházejí v nizozemsko-britském vydavatelství Elsevier. Na začátku prosince totiž vyjednávání mezi německými univerzitními knihovnami a vydavatelstvím ohledně cenové politiky a otevřeného přístupu k informacím uvázlo na mrtvém bodě.

29. 12. 2016

Vědavýzkum.cz

V březnu 2017 Evropská výzkumná rada (ERC) oslaví 10. výročí svého založení. Při této příležitosti se v celé Evropě od 13. do 19. března 2017 uskuteční „Týden ERC“, který bude 21. března 2017 završen slavnostní konferencí v Bruselu. Technologické centrum AV ČR při této příležitosti uspořádá v Praze dne 15. března konferenci s názvem „10 Years of Excellent Ideas“, na kterou bude 16. března navazovat regionální den ERC v Brně.

29. 12. 2016

TC AV ČR

Od 1. ledna 2017 se Švýcarsko stává zemí plně asociovanou k programu Horizont 2020. Totéž platí pro program Euratom.

26. 12. 2016

Vědavýzkum.cz

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) vydalo v návaznosti na evropskou Cestovní mapu výzkumných infrastruktur (ESFRI Roadmap 2016) a její aktualizaci plánovanou na rok 2018 (ESFRI Roadmap 2018) k těmto dokumentům průvodce – Public Roadmap 2018 Guide.

22. 12. 2016

MŠMT

Evropská komise zveřejnila druhou monitorovací zprávu programu Horizont 2020, která shrnuje data dostupná k doposud uzavřeným výzvám v letech 2014 a 2015 a poskytuje tak přehled dosavadní implementace programu H2020. Počet žádostí v programu meziročně vzrostl o čtvrtinu.

21. 12. 2016

CZELO