facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

The German Centre for Higher Education Research and Science Studies pořádá v Berlíně letní školu pro mladé vědecké pracovníky, seniorní vědce, PhD studenty, úředníky a další aktéry, kteří se zajímají o doktorské vzdělávání a akademickou kariéru.

24. 5. 2017

Vědavýzkum.cz

Osmé světové vědecké fórum World Science Forum o společenské a ekonomické odpovědnosti výzkumu a vědy se uskuteční v termínu 7. - 11. listopadu 2017 v Jordánsku.

23. 5. 2017

Vědavýzkum.cz

V malajském Kuala Lumpur se ve dnech 11. a 12. května uskutečnilo první pracovní setkání projektu SPIRE (Strategic IP Management for Effective R&I in Asian Higher Education). Cílem projektu financovaného z programu Erasmus+ je budování a posílení kapacit pro management duševního vlastnictví.

20. 5. 2017

CTT MU

SME Instrument se jeví jako velmi účinný nástroj na podporu inovativních produktů. Za pouhé tři roky z něj bylo podpořeno 2 457 malých a středních podniků ve 36 zemích částkou přesahující 882 milionů eur. Tyto peníze jim pomáhají překlenout mezeru mezi ukončením financování výzkumu a uvedením produktu na trh.

16. 5. 2017

Vědavýzkum.cz

Nový francouzský prezident Emmanuel Macron jakožto bývalý investiční bankéř dobře rozumí rizikovému kapitálu a jeho vlivu na růst inovací. Rád by prosadil reformu vysokého školství a zlepšil výuku. Úspěch jeho plánů ale do značné míry závisí na nadcházejících parlamentních volbách.

15. 5. 2017

Vědavýzkum.cz

Ve dnech od 31. května do 2. června 2017 se v Budapešti uskuteční výroční konference asociace ASTP-Proton, která sdružuje profesionály z oblasti transferu technologií a spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem. Letos pod názvem "Strengthening the Core and Creating Value".

13. 5. 2017

Vědavýzkum.cz

Čínští autoři drží prvenství co do absolutního počtu článků, které byly staženy kvůli skandálům v hodnotícím procesu peer-review. Podle statistiky Retraction Watch pocházela z Číny více než polovina všech příspěvků odhalených mezi lety 2012 a 2016.

10. 5. 2017

Vědavýzkum.cz

S ohledem na změny, které plánuje Evropská komise představit v období 2018 - 2020 u schématu pro malé a střední podniky (MSP) a v souvislosti s pilotní fází činnosti Evropské rady pro inovace (EIC), je nutné rozšířit řady hodnotitelů projektů, především expertů v oblasti investic a rizikového kapitálu, kteří jsou schopni zhodnotit potenciál inovace pro tržní uplatnění.

7. 5. 2017

TC AV ČR

Spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělání vypisuje soutěž pro mladé výzkumníky v oblasti udržitelného rozvoje - Green Talents 2017, letos na téma Udržitelná produkce a spotřeba. Patronkou ceny je německá spolková ministryně pro vzdělávání a výzkum Johanna Wanka.

6. 5. 2017

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR zveřejnilo přehled aktuálně otevřených veřejných konzultací Evropské komise. Oblasti VVI se momentálně týká průzkum k Otevřené vědě a veřejná konzultace k FinTech.

5. 5. 2017

TC AV ČR