facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Před týdnem se konaly volby do EP, které byly klíčové i pro oblast výzkumu. Jejich výsledek dopadl pro evropskou vědu pozitivně a očekává se, že nový Parlament bude pokračovat ve snaze zachovat velkorysejší rozpočty na výzkum. Vzestup proevropských zelených a liberálních skupin by mohl vést k vytyčení nových specifických cílů v prioritách nového rámcového programu.

2. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

Britský ministr pro vysoké školství, vědu výzkum a inovace Chris Skidmore oznámil, že studenti ze států Evropské unie, kteří v Anglii začnou studovat v akademickém roce 2020/2021, budou mít pro poplatky za studium zaručený status „domácích studentů“ po celou dobu trvání studia.

1. 6. 2019

Britské velvyslanectví v Praze

Nové technologie, masivní digitalizace a široce dostupné informace nevyhnutelně proměňují trh práce. Státy by měly včas naplánovat strategie, jak se změně přizpůsobit. To alespoň konstatuje nová zpráva OECD. Podle ní automatizace průmyslu ohrožuje Česko nejvíc ze všech jejích členských zemí.

31. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

University of Canterbury začala vydávat nový ekonomický žurnál SURE, jehož cílem je publikovat vysoce kvalitní, ale nepřekvapivé vědecké výsledky. Reaguje tak na problém, kdy vědecké časopisy odmítají publikovat i kvalitní vědecké texty, které pouze zamítly určitou hypotézu či potvrdily nepřekvapivý závěr.

29. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Evropská výzkumná rada (ERC) vyhlásila výzvu na nominaci vyslaných národních expertů do své Výkonné agentury (ERCEA). Ta se zabývá správou grantových řízení a implementací cílů, které určila Vědecká rada ERC. Zájemci se mohou přihlašovat do 31. 5. 2019.

28. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Největší čínská grantová agentura zkouší nový nástroj umělé inteligence, který sám vybírá hodnotitele grantových žádostí, a to ve snaze o zefektivnění a zrychlení celého hodnocení. Podle některých vědců je přístup National Natural Science Foundation of China celosvětově unikátní, jiní jsou ohledně schopnosti umělé inteligence zlepšit hodnotící proces skeptičtí.

26. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Evropská komise zveřejnila výzvu na nominaci odborníků a zainteresovaných osobností do pěti tematických výborů misí (Mission Boards), které budou součástí budoucího 9. rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa. 

23. 5. 2019

MŠMT

Evropská komise dne 14. května 2019 rozhodla o jmenování Maura Ferrariho novým předsedou Evropské výzkumné rady (ERC), která v Evropě financuje excelentní výzkum, na následující čtyři roky.

18. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Německé výzkumné organizace s nadšením přijaly rozhodnutí, které oznámili spolkoví a zemští ministři – pro následujících 10 let se zvýší rozpočet na výzkum, vývoj a inovace o 3 % ročně. Celkově se jedná o nárůst, jenž činí 17 miliard EUR.

15. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Nová studie ukazuje, že odborné posudky často píše někdo jiný, než kdo je pod nimi podepsaný. Výzkum se zaměřil na zkušenosti skoro 500 mladých výzkumníků s psaním odborných posudků pro vědecké časopisy. Z jeho závěrů vyplynulo, že téměř polovina respondentů někdy psala odborný posudek za svého nadřízeného.

13. 5. 2019

Vědavýzkum.cz