facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Evropská komise pro příští rozpočet Evropské unie na období 2021–2027 navrhla vyčlenit 16 miliard eur na činnosti, které EU pomohou udržet si postavení světového lídra v oblasti kosmických technologií.

17. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Nová studie dopadů Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), zpracovaná Spojeným výzkumným střediskem Evropské komise, analyzuje publikační výsledky vědců podpořených v tomto programu. Z nich například vyplývá, že na zvýšení publikačního výkonu nemá vliv hostující instituce.

15. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Evropský inovační a technologický institut (dále jen „EIT“) si klade za cíl zlepšit inovační výkonnost a excelenci v rámci Evropského výzkumného prostoru. EIT podporuje konkurenceschopnost států EU, vznik nových pracovních příležitostí a zajištění všeobecné prosperity evropské populace.

12. 6. 2018

MŠMT

Evropská komise v oficiálním návrhu na příští dlouhodobý rozpočet EU (období 2021–2027) vyčlenila 100 miliard eur na výzkum a inovace. Nový rámcový program má být především stabilním nástupcem Horizontu 2020. Některé změny však přesto zaznamená.

9. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Velká Británie chce být po Brexitu nejvlivnějším nečlenským státem Evropské unie v oblasti výzkumu a vývoje. Ve svém návrhu na podobu partnerství s EU ve vědě odůvodňuje požadovaný vliv svou nadstandardní kvalitou v oblasti a plánovaným „adekvátním“ příspěvkem EU za plný přístup k programu Horizon Europe.

8. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Ve středu 6. 6. 2018 byly zveřejněny výsledky nového žebříčku vysokých škol QS World University Rankings, kterému již sedmým rokem vévodí Massachusetts Institute of Technology (MIT). Všechny české vysoké školy, kromě Univerzity Palackého v Olomouci, si oproti minulému roku mírně pohoršily.

7. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

University-Industry Innovation Network pořádá ve dnech 20. - 22. června 2018 v Londýně další ročník konference University-Industry Interaction. Pořadatelé očekávají účast kolem 500 delegátů z více než 250 institucí, kteří si přijedou vyměnit zkušenosti a poznatky o spolupráci vysokých škol s průmyslem.

6. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Nové hodnocení ukončených projektů Evropské výzkumné rady (ERC) ukazuje, že více než 79 % projektů, které ERC v minulých letech financovala, přineslo významný vědecký výsledek. Zejména pokud šlo o interdisciplinární výzkumné projekty.

5. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Spolupráce českých vysokých škol se soukromým sektorem je v porovnání s evropským průměrem značně nerozvinutá. V posledních letech se ale podmínky pro spolupráci stabilizovaly a postupně se zlepšují. V čem se spolupráce daří a jaké jsou její největší překážky?

4. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Od 1. července 2018 přebírá Rakousko předsednictví v Radě Evropské unie. Vystřídá tak Bulharsko. Podle dosavadních informací se zdá, že oblast výzkumu, vývoje a inovací mezi prioritu rakouského předsednictví patřit nebude.

3. 6. 2018

Vědavýzkum.cz