facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

V rámci Evropské spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (European Cooperation in Science and Technology - COST) byla vytvořena vzdělávací iniciativa COST Academy v Bruselu a online školení a webináře na podporu akcí COST.

22. 12. 2018

TC AV ČR

Kancelář Velké Británie pro VaVaI (UK Research Office - UKRO) nedávno vydala informační leták s cílem poskytnout nejnovější informace o současné situaci Spojeného království v souvislosti s programem Horizont 2020 a dalšími systémy financování EU.

21. 12. 2018

TC AV ČR

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) plánuje v příštím roce zorganizovat sérii akcí pod názvem Science meets Parliaments – Science meets Regions. V Brně se v rámci nich 5. a 6. června 2019 uskuteční akce věnovaná ekologickým inovacím a energetické politice.

21. 12. 2018

TC AV ČR

V Rumunsku probíhá soudní spor mezi státním institutem pro jaderný výzkum a konsorciem EuroGammaS, které má zpoždění s instalací laserů. Institut s konsorciem zrušil smlouvu, EuroGammaS ale trvá na tom, že zpoždění není způsobené jejich chybou. Pokud se centrum nestihne zprovoznit do konce roku 2020, hrozí projektu ELI podle rumunského institutu ztráta části unijních prostředků.

20. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Nizozemské organizace slučující vědecká centra a univerzity budou v roce 2019 společně pracovat na novém systému hodnocení a odměňování akademických pracovníků. Plánují dramaticky snížit význam citací a publikování v časopisech s impakt faktorem. Akademici si budou moci vybrat, na jakou činnost se v rámci své kariéry zaměří.

16. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Celkem 170 účastníků z 37 zemí světa se sjelo na dvoudenní konferenci s názvem Aligning Strategies to Enable Open Access, která se konala 3. a 4. prosince 2018 v Berlíně. Zástupci výzkumných organizací, vládních agentur, knihoven, vysokých škol a dalších zastřešujících organizací vyslali jasný signál směrem k vydavatelům vědeckých publikací.

15. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Nezávislý výbor zřízený Evropskou komisí hledá nové osobnosti do vědecké rady Evropské výzkumné rady (ERC). Návrhy na kandidáty mohou evropské výzkumné organizace podávat do 14. ledna 2019.

13. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Česká republika a Izrael úspěšně rozvíjí nové formy spolupráce talentovaných mladých vědců, které jsou klíčem k dalšímu zintenzivnění vazeb mezi českou a izraelskou vědeckou komunitou. Jednou z nich byla „Zimní škola zaměřená na vývoj léčiv“, kterou ve dnech 3. – 7. prosince 2018 ve spolupráci s prestižním Weizmannovým institutem věd v Izraeli pořádal Ústav organické chemie a biochemie AV ČR společně s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

11. 12. 2018

Delana Mikolášová

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zřídil dvě nová inovační společenství v oblastech městské mobility (Urban Mobility) a výroby (Manufacturing). Každé společenství může získat z Evropské unie až 80 milionů eur ročně. Součástí obou společenství jsou i české organizace. Jedno z lokálních center pro městskou mobilitu má být v Praze.

11. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Za posledních 20 let byl zaznamenán rapidní nárůst počtu doktorandů napříč celou Evropou. Ne všichni zůstanou na akademické půdě, proto se v dnešní době klade důraz zejména na tzv. přenositelné dovednosti, které lze uplatnit v různých sektorech, nejen v tom výzkumném.

10. 12. 2018

Vědavýzkum.cz