instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Předsednictví v Radě Evropské unie se od 1. července 2019 ujalo Finsko. Mottem již třetího finského předsednictví je „Udržitelná Evropa, udržitelná budoucnost“ ve smyslu vytváření blahobytu udržitelného z hlediska ekologického, ekonomického a sociálního.

11. 8. 2019

Akademie věd ČR

Už dlouho se diskutuje nad budoucností vědeckých monografií. Je s nimi totiž řada problémů – jsou drahé, jejich impakt je špatně měřitelný a jejich vydávání trvá dlouho. Přestože mnozí už dávno předvídali jejich konec, monografie stále existují. Vydrží ale stále zesilující tlak na přechod k otevřenému publikování?

9. 8. 2019

Vědavýzkum.cz

Věda je dnes stále více založena na mezinárodní spolupráci. Tento trend s sebou ale nezbytně přináší i střety mezi různými kulturami. Jeden z takových otazníků visí i nad fenoménem plagiátorství. Rozumí se jím všude stejné chování? A liší se přístup u různých kultur?

6. 8. 2019

Vědavýzkum.cz

Jmenování Borise Johnsona novým předsedou vlády Velké Británie vyvolalo mezi britskými vědci další vlnu obav a znepokojení. Jeho postoje k vědě jsou totiž jen obtížně čitelné a předvídatelné. Se zvyšujícím se rizikem odchodu země bez dohody varuje před tímto výsledkem jednání stále více předních britských vědců.

4. 8. 2019

Vědavýzkum.cz

S novými plány na podporu evropského výzkumu vyhlásila Evropská komise celou sérii veřejných konzultací, které se týkají jak strategického plánování v jednotlivých programech, tak jejich konkrétní implementace. Většina konzultací je přístupná do září 2019.

3. 8. 2019

Vědavýzkum.cz

Novodobá „studená válka“ mezi Spojenými státy a Čínou představuje riziko pro etnické čínské vědce pracující v USA. Roste totiž počet těch, kteří ne zcela dobrovolně opouštějí Státy a nabyté dovednosti a obchodní příležitosti raději zužitkují v domovské Číně.

2. 8. 2019

Vědavýzkum.cz

Kvůli řadě případů vědeckého pochybení položilo Švédsko legislativní základy pro vládní agenturu s názvem Research Misconduct Board, která bude mít za úkol jejich prošetřování. Země tak jde po stopách sousedního Dánska, jež v roce 2017 vytvořilo první agenturu tohoto typu na světě.

31. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Dne 25. září 2019 organizuje Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) v belgickém Bruselu informační den za účelem oficiálního zahájení procesu aktualizace Cestovní mapy ESFRI, která bude dokončena v roce 2021.

26. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Evropští vědci vydali otevřené prohlášení, které žádá nově zvolený Evropský parlament, aby povolil moderní metody editace genomu rostlin. Jejich použití by v Evropě mohlo výrazně pomoci rozvoji udržitelného zemědělství. Techniky úpravy genetického kódu minulý rok v Evropě zakázal Evropský soudní dvůr.

25. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Výsledky posledního žebříčku U-Multirank 2019 naznačují, že vysoké školy s vysokým podílem zahraničních studentů a akademického personálu dosahují lepších výsledků z hlediska vědeckého výkonu, transferu znalostí i výuky. České výsledky se v této oblasti postupně zlepšují.

22. 7. 2019

Vědavýzkum.cz