Vytisknout tuto stránku

Program Prostředí pro život: Vyhlášení 6. veřejné soutěže

30. 6. 2022
Program Prostředí pro život: Vyhlášení 6. veřejné soutěže

Technologická agentura ČR vyhlásila dne 29. června 2022 šestou veřejnou soutěž v rámci Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí s názvem Prostředí pro život.

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispějí k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů. Cílem je také minimalizace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu.

Program tak přispěje ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Šestá veřejná soutěž byla vyhlášena ve dvou podprogramech:

  • Podprogram 1: Operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1)
  • Podprogram 2: Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (PP2)

Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

V rámci podprogramu 2 budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí. Podprogram 2 je financován z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí”.

Uzávěrka příjmu návrhů projektů proběhne 14. září 2022 a výsledky budou vyhlášeny 31. března 2023. Zahájení podpory projektů se předpokládá na 1. dubna 2023 a pro tento rok byla účelová podpora schválena ve výši 88 milionů korun.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně unformací o způsobu a kritériích hodnocení naleznete zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR