facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

České grantové agentury začaly v posledních letech brát zřetel na nerovné příležitosti pro ženy – matky ve vědě, a ve svých grantech, zejména těch pro mladé vědce, začaly nabízet možnosti, jak skloubit vědu a rodičovství. Jak si mezi sebou stojí jednotlivé české agentury v genderové politice? V druhém díle se podíváme na Agenturu pro zdravotnický výzkum (AZV), speciální návratové granty a evropskou perspektivu.

14. 5. 2024

Vědavýzkum.cz

Iniciativa Nový evropský Bauhaus (New European Bauhaus, NEB) otevírá pro rok 2024 nové výzvy k předkládání projektů. Výzvy byly otevřeny 7. května 2024. Uzávěrka je 19. září 2024.

14. 5. 2024

Technologické centrum Praha

České grantové agentury začaly v posledních letech brát zřetel na nerovné příležitosti pro ženy – matky ve vědě, a ve svých grantech, zejména těch pro mladé vědce, začaly nabízet možnosti, jak skloubit vědu a rodičovství. Jak si mezi sebou stojí jednotlivé české agentury v genderové politice? V prvním díle se podíváme na GA ČR a TA ČR.

7. 5. 2024

Vědavýzkum.cz

Výzva navazuje na akci MSCA Postdoctoral Fellowships 2024 (HORIZON-MSCA-PF-2024). Cílovou skupinou jsou hostitelské organizace sídlící v zemích s rozšířenou působností. Grant je určen pro výzkumné organizace, veřejné subjekty, nevládní organizace a soukromé společnosti na činnosti, jež povedou k rozšíření dovedností a kompetencí a k získání mezinárodních a interdisciplinárních zkušeností. Uzávěrka výzvy je 11. září 2024.

6. 5. 2024

Evropská komise

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledá odborné hodnotitele k zařazení do Seznamu expertů pro odborné hodnocení návrhů projektů výzkumu, vývoje a inovací, přijatých v programu INTER-EXCELLENCE II (2021–2029).

3. 5. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v polovině dubna výzvu k předkládání návrhů mezinárodních projektů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v rámci podprogramu INTER-EUREKA. Deadline pro předkládání projektů je 30. května 2024.

3. 5. 2024

Technologické centrum Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené významnými vědkyněmi a vědci podle čl. 1 bodu 5. Statutu Ceny nejpozději do dne 30. srpna 2024 do 14:00 hodin.

2. 5. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 24. 4. 2024 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje – Prostředí pro život 2.

29. 4. 2024

Technologická agentura ČR

Evropská komise vyhlásila 23. dubna 2024 nové výzvy v hodnotě více než 1,25 miliardy eur na podporu výzkumu v rámci akcí Marie Sklodowské-Curie (MSCA) programu Horizont Evropa. Finanční prostředky budou určeny na rozvoj excelentních doktorských a postdoktorských programů a na podporu společných výzkumných a inovačních projektů.

26. 4. 2024

ERA

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA 2, vyhlášené dne 13. září 2023.

25. 4. 2024

Technologická agentura ČR