facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence, vyhlášené dne 15. 12. 2021.

3. 12. 2022

Technologická agentura ČR

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu Ministerstva dopravy ČR na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+, vyhlášené dne 6. 4. 2022.

2. 12. 2022

Technologická agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAUS23 v programu podpory bilaterálních projektů České republiky a Spojených států amerických v této oblasti. 

2. 12. 2022

Vědavýzkum.cz

Velvyslanectví Francie v Praze ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašují další ročník výzvy v programu Barrande Fellowships, který je určen na podporu mobility doktorandů mezi Českou republikou a Francií. Zájemci se mohou hlásit do 12. února 2023.

28. 11. 2022

Francouzský institut v Praze

Za objevem, který změní svět, může stát i vysokoškolský student/ka. Nadace Experientia ve spolupráci s Učenou společností ČR spouští už druhý ročník soutěže Via Chimica pro mladé talenty v oboru chemie. Do soutěže o 50 000 Kč se mohou hlásit studenti/studentky českých vysokých škol v bakalářském nebo magisterském studiu se svojí originální studentskou prací.

27. 11. 2022

Nadace Experientia

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 23. listopadu 2022 devátou veřejnou soutěž v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogramu 2, který je zaměřen na nastartování výzkumných a vývojových aktivit v podnicích.

25. 11. 2022

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v Programu pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu.

17. 11. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

V České republice právě startuje sedmnáctý ročník projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, jenž poukazuje na jejich nerovnoměrné zastoupení v této oblasti. Tři finalistky budou oceněny finanční odměnou v celkové výši 600 000 Kč, kterou mohou použít na jakýkoliv účel. Přihlášky je možné zasílat do 31. prosince.

16. 11. 2022

Program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice

Studium na zahraničních univerzitách je snem mnoha talentovaných studentů, často je však odrazují vysoké náklady, které jsou se studiem za hranicemi spojeny. Nadace Bakala Foundation právě otevírá 14. ročník svého stipendijního programu Scholarship, který poskytuje pomoc s pokrytím nákladů zájemcům o studium bakalářských a magisterských oborů v zahraničí.

14. 11. 2022
Granty a dotace
Array
(
)

Technologické centrum AV ČR vyhlašuje soutěž o nejlepší námět na technologický transfer z oblasti vesmírných technologií. Tématem soutěže jsou nápady na nejlepší využití vesmírných technologií takovým způsobem, aby došlo k vytvoření nového produktu nebo zlepšení vlastností stávající technologie nebo služby v oblasti pozemního využití.

11. 11. 2022

Technologické centrum AV ČR