facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023.

23. 9. 2021

Grantová agentura ČR

Na návrh svého rektora Jaroslava Millera obnovila Angloamerická vysoká škola (dále AAU) tradici tzv. Refugee Scholarships, které AAU v minulosti založila za účelem integrace uprchlíků do české společnosti.

22. 9. 2021

Angloamerická vysoká škola

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) vypisuje soutěž o stipendium pro studenty ve výši 100 000 Kč ročně po dobu tří let. Podpoří 25 nejlepších uchazečů. Hlásit se je možné do 30. září 2021.

14. 9. 2021

JCMM

MŠMT zveřejnilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu vědeckých výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými pro období 2022 až 2026. Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. 9. 2021 – 14. 10. 2021.

3. 9. 2021

MŠMT

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest hledají významné inovační projekty v oblasti zdravotnictví, které se v rámci mezinárodní spolupráce zapojí do takzvaných „Významných projektů společného evropského zájmu“ (IPCEI – Important Projects of Common European Interest).

29. 8. 2021

CzechInvest

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci nové spolupráce s americkou National Science Foundation (NSF).

19. 8. 2021

Grantová agentura ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 vyhlášené dne 12. května 2021.

16. 8. 2021

Technologická agentura ČR

In 2021, Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS) celebrates the 15th year of its existence. To mark this anniversary, we initiate a call for submissions – the 15th anniversary award for the best paper by a PhD candidate, a postgraduate (Master’s) student or a recent graduate.

15. 8. 2021

CEJISS

V souvislosti s přípravou realizace Národního plánu obnovy (NPO) Technologická agentura ČR (TA ČR) s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) upravila harmonogram 5. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 1 – „Technologičtí lídři“. Vyhlášení této veřejné soutěže je očekáváno až v závěru letošního roku.

12. 8. 2021

Technologická agentura ČR

Visegrádský fond vyhlásil stipendijní program Taiwan 2021. Program je otevřen pro studenty PhD., doktorandy a postdoktorandy. Termín pro podání elektronické přihlášky je 30. září 2021.

11. 8. 2021

MŠMT