facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

V souvislosti s přípravou realizace Národního plánu obnovy (NPO) Technologická agentura ČR (TA ČR) upravila harmonogram vyhlašování veřejných soutěží pro letošní rok. Vyhlášení další veřejné soutěže v Programu ÉTA a Programu Národní centra kompetence (NCK) je očekáváno v závěru letošního roku.

22. 7. 2021

Technologická agentura ČR

Rok 2022 by měl být co do výše grantů udělených Evropskou výzkumnou radou (ERC) rekordní. V pěti výzvách, z nichž první byla vyhlášena v polovině července, je pro excelentní evropské výzkumníky připraveno celkem 2,4 miliardy eur, tedy o půl miliardy více než letos.

20. 7. 2021

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s polskou agenturou Narodowe Centrum Nauki (NCN) od 1. října 2021 podpoří 14 tříletých polsko-českých projektů.

16. 7. 2021

Grantová agentura ČR

Jak se České republice doposud dařilo získávat prostředky z výzev v programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)? Jaké jsou rozdíly v úspěšnosti podaných grantů mezi zakládajícími státy EU a těmi novými? A jak bude vypadat zapojení českých institucí v novém rámcovém programu Horizont Evropa?

12. 7. 2021

Vědavýzkum.cz

Na podzim 2021 dostanou výzkumníci příležitost zapojit se do první mezinárodní výzvy evropského Partnerství pro biodiverzitu – Call 2021: Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea. Evropská partnerství představují nový nástroj unijního programu Horizont Evropa pro oblast mezinárodní spolupráce v kolaborativním výzkumu a společném programování, který nahradí dosavadní nástroj ERA-NET Cofund.

10. 7. 2021

Technologická agentura ČR

Ukončili jste nedávno PhD a chcete si nadále zlepšovat svoje zkušenosti ve vědecko-výzkumné organizaci? Možným řešením je zažádat si o grant, který podporuje mobilitu. Tím pravým projektem pro kariérní růst mladých vědců je Postdoctoral Fellowship jako jedna z tzv. Akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA). MSCA ale nabízí mnohem více a s podporou evropských financí se mohou rozvíjet například i výzkumné instituce.

8. 7. 2021

Vědavýzkum.cz

V pořadí 12. ročník soutěže IT SPY, jenž má za cíl najít nejlepší diplomové práce v oblasti informačních technologií, proběhne v atmosféře druhého roku s nemocí covid-19. Přestože se toho změnilo hodně, tak poptávka po IT specialistech rozhodně neklesla. Ostatně šlo o obor, kterému se dařilo i v době opakovaných lockdownů.

2. 7. 2021

IT SPY

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásí na podzim 2021 první společnou mezinárodní výzvu v rámci nového připravovaného nástroje unijního programu Horizont Evropa (HE) – Evropská partnerství. Evropská partnerství jsou nástroj, který nahradí dosud využívané nástroje jako ERA-NET Cofund, Společné programové iniciativy (JPIs), Společné technologické iniciativy (JTIs) a další.

30. 6. 2021

Technologická agentura ČR

Dne 22. června 2021 vyhlásila Evropská komise v rámci rámcového programu Horizon Europe nové výzvy v grantovém programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) na podporu rozvoje dovedností a kariérního růstu výzkumníků.

29. 6. 2021

Vědavýzkum.cz

Scholars at Risk vyhlašuje za podpory Nadace Andrewa W. Mellona výzvu k podání žádosti o stipendia na výzkum na dálku. Stipendium je určeno výzkumným pracovníkům na počátku kariéry, kteří studují, píší a/nebo vyučují o akademických svobodách a/nebo souvisejících hodnotách vysokoškolského vzdělávání. Uzávěrka přihlášek je 15. 8. 2021.

24. 6. 2021

MŠMT