facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) otevírá novou výzvu na podporu projektů z Marie Skłodowska-Curie Actions typu „fellowship“, které nezískaly podporu v rámci Horizont 2020 a Horizont Evropa. Žadatelé o podporu mohou podávat žádosti do 31. listopadu 2022.

4. 8. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Řídicí orgán OP JAK vyhlásil ve středu 27. 7. 2022 výzvu č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I, jejímž cílem je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj kapacit a kompetencí přispívajících k vytváření podmínek pro posilování inteligentní specializace. Do výzvy je možné se hlásit až do července příštího roku nebo do vyčerpání alokace.

1. 8. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovu

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2. Uspělo sedm návrhů projektů.

30. 7. 2022

Technologická agentura ČR

Evropská komise spustila novou soutěž s názvem Cena EU pro šampiony v genderové rovnosti, ve které ocení výzkumné a akademické instituce dosáhující výrazných výsledků na poli implementování genderových politik. Příjem přihlášek je otevřený až do 13. října 2022.

27. 7. 2022

Vědavýzkum.cz

Kromě dvou dosud neuzavřených výzev jsou již známy výsledky prvních výzev z nástroje Widening, který je součástí programu Horizontu Evropa. České výzkumné organizace uspěly hned v několika z nich.

26. 7. 2022

O podporu v rámci programů se mohou ucházet studenti českých vysokých škol z technických oborů doktorského, magisterského i bakalářského studia, a to například v oborech, jakými jsou aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod. Programy nabízí příležitosti rovněž pro studenty „administrativních oborů“, jakými jsou finance, právo, logistika či tlumočnictví.

24. 7. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Agentura CzechInvest od 1. 7. 2022 začala přijímat žádosti do projektu Technologická inkubace. Do první výzvy se mohou přihlásit startupy, které se zaměřují na mobilitu, kreativní průmysl, ekologii a cirkulární ekonomiku nebo umělou inteligenci. Aktuálně byl také prodloužen příjem žádostí a to až do 17. 8. 2022.

23. 7. 2022

CzechInvest

Díky iniciativě Weave, která propojuje 12 evropských poskytovatelů veřejných prostředků na podporu výzkumu, vývoje a inovací, bude od příštího roku podpořeno 19 nových projektů, na kterých se budou podílet vědci z Polska, České republiky a také ze Slovinska a Rakouska.

23. 7. 2022

Grantová agentura ČR

EIT Manufacturing právě spustilo novou soutěž pro start-upy s názvem BoostUp! 2022. Určena je těm firmám, které mají inovativní produkt připravený k průmyslové výrobě. Hlásit se je možné do 31. července 2022. 

21. 7. 2022

Národní centrum průmyslu 4.0

České firmy, vysoké školy, výzkumné instituce a neziskové organizace se do 31. 7. 2022 mohou hlásit do letošního ročníku Challenge Fund 2022. Jeho cílem je uplatnit české inovace v zemích, jako je Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko a Zambie.

18. 7. 2022

UNDP