facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Otevřená věda postavená na dostupných datech je nové paradigma politik vědy a výzkumu. Operační program Jan Amos Komenský proto podpoří částkou 1,3 miliardy korun prostřednictvím výzvy Open Science I iniciativu European Open Science Cloud v České republice. Ta umožní sdílení vědeckých dat a prohloubení spolupráce v oblasti vědy a výzkumu právě jejich prostřednictvím.

7. 2. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Cílem Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Příjem byl zahájen 1. února 2023 a potrvá až do 1. února 2024.

6. 2. 2023

Agentura pro podnikání a inovace

Mezinárodní výzva QuantERA II Call 2023 je otevřena pro aktuální období. Výzva je zaměřena na výzkum kvantových technologií. Termín pro příjem návrhů projektů (tzv. proposals) potrvá do 11. května 2023, 17:00 SEČ.

5. 2. 2023

Technologická agentura ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci podpory inovativnosti a konkurenceschopnosti malých a středních českých podniků vyhlásilo výzvu Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví, která jim umožní získat zpět 75 % vynaložených prostředků na zajištění ochrany průmyslovými právy.

3. 2. 2023

PatentEnter, s.r.o.

Na konci ledna 2023 byl zahájen příjem žádostí o podporu do výzvy I aktivity Partnerství znalostního transferu. Cílem výzvy je posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

3. 2. 2023

Agentura pro podnikání a inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výsledky čtvrté veřejné soutěže v programu The Country for the Future, podprogramu 3 „Inovace do praxe“, která byla vyhlášena dne 15. června 2022 v rámci komponenty 5.2 „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe“ Národního plánu obnovy. Podpořené projekty tak budou financovány z prostředků Evropské unie.

2. 2. 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, vyhlášené dne 1. června 2022.

31. 1. 2023

Technologická agentura ČR

Během prosince roku 2022 proběhl v rámci Společné česko-německé výběrové komise programu Mobility korespondenční cestou výběr projektů česko-německé výzkumné spolupráce s dobou řešení 2023–2024. Komise navrhla k podpoře celkem 6 projektů.

28. 1. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Evropská rada pro výzkum (ERC) oznámila udělení podpory 90 novým návrhům projektů v programu ERC Proof of Concept. V aktuální soutěži podle výsledků neuspěly žádné projekty z Česka.

27. 1. 2023

Vědavýzkum.cz

Agentura pro podnikání a inovace, zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, zahájila příjem žádostí o dotace ve dvou výzvách na podporu inovací. Celkem je v nich k dispozici 350 milionů korun.

26. 1. 2023

Agentura pro podnikání a inovace