facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura ČR zve na informační webinář k nové mezinárodní ERA-NET cofundové výzvě EnerDigit Call 2020, jež podporuje výzkum v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí. Webinář se uskuteční online dne 12. listopadu 2020 od 10:00 hodin a potrvá přibližně hodinu.

28. 10. 2020

Technologická agentura ČR

Třetí díl seriálu o financování vědecké kariéry v life sciences v ČR shrnuje příležitosti doktorských studentů. Zcela zásadní je správně si vybrat téma, instituci a školitele. Nedílnou součástí profesního rozvoje PhD studentů jsou krátkodobé a dlouhodobé zahraniční výzkumné stáže. K dispozici je také celá řada stipendijních programů.

27. 10. 2020

Vědavýzkum.cz

ERA-NET Cofund ERA-MIN 3 vyhlásí v lednu 2021 mezinárodní výzvu na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.

27. 10. 2020

Technologická agentura ČR

Na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze se právě vytváří interdisciplinární mezinárodní pracoviště, které se bude věnovat výzkumu pokročilých technologií pro vysoce kvalitní, bezpečnou a udržitelnou regionální produkci potravin. Projekt byl podpořen štědrým grantem z prestižní výzvě ERA Chairs evropského programu Horizont 2020. 

25. 10. 2020

ČZU v Praze

Nadace Experientia spouští už 9. ročník soutěže o roční stipendia na zahraniční stáže na prestižních světových univerzitách pro mladé vědkyně a vědce, kteří mají nebo brzy budou mít ukončené Ph.D. Uzávěrka přihlášek je 15. března 2020.

25. 10. 2020

Nadace Experientia

Nadace Experientia vyhlašuje další ročník soutěže o tříletý start-up grant ve výši 2 milionů Kč ročně pro mladé vědkyně a vědce pracující v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie.

24. 10. 2020

Nadace Experientia

Technologické centrum AV ČR a Univerzita Karlova pořádají online workshop pro žadatele o granty Evropské výzkumné rady (ERC) s názvem „How to write a competitive proposal?“, který proběhne ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2020.

23. 10. 2020

Technologické centrum AV ČR

V listopadu letošního roku vyhlásí Technologická agentura ČR (TA ČR) již potřetí mezinárodní výzvu z oblasti nanomedicíny v rámci ERA-NET Cofundu EuroNanoMed 3. Cílem je podpořit výzkumné projekty směřující k průlomovým poznatkům v oblasti nanomedicíny.

21. 10. 2020

Technologická agentura ČR

Druhým dílem seriálu o financování vědecké kariéry v life sciences v ČR se dostáváme na vysokou školu. Pro bakalářské a magisterské studenty je důležité udělat správnou volbu a studovat na co nejkvalitnější instituci. Samozřejmostí studentského života jsou krátkodobé a dlouhodobé zahraniční studijní stáže. Poznávání světa a získávání zkušeností přibližují mladého člověka té nejlepší vědě.

20. 10. 2020

Vědavýzkum.cz

EPFLglobaLeaders je nový doktorský stipendijní program pro začínající výzkumné pracovníky, kteří chtějí svůj výzkum provádět v rámci jednoho z pěti kampusů švýcarské Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Do programu bude vybráno 48 mladých vědců.

17. 10. 2020

EPFL