facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Evropská výzkumná rada (ERC) už od roku 2007 podporuje nejlepší evropskou vědu. Její rozpočet nyní představuje sedmnáct procent celého rozpočtu programu Horizon Europe. Nový seriál portálu Vědavýzkum.cz představí zkušenosti úspěšných ERC grantistů v Česku.

12. 10. 2021

Vědavýzkum.cz

Partnerství pro biodiverzitu Call 2021: Mezinárodní výzva v oblasti podpory biodiverzity a ochrany ekosystémů je otevřena.

8. 10. 2021

Technologická agentura ČR

Evropská výzkumná rada (ERC) už od roku 2007 podporuje nejlepší evropskou vědu. Její rozpočet nyní představuje téměř pětinu celého rozpočtu programu Horizon Europe. Nový seriál portálu Vědavýzkum.cz představí zkušenosti úspěšných ERC grantistů v Česku.

7. 10. 2021

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2, vyhlášené dne 2. června 2021.

4. 10. 2021

Technologická agentura ČR

O Cenu Wernera Siemense mohou i letos usilovat studenti, pedagogové a vědci technických, přírodovědeckých a medicínských oborů. Byl vyhlášen již 24. ročník soutěže a přihlášky lze zasílat do 30. listopadu 2021. Nominovat případné laureáty může i veřejnost.

29. 9. 2021

Vědavýzkum.cz

Od 23. srpna 2021 je možné podávat žádosti do dalšího kola prestižní grantové výzvy ERC Starting Grants. Pro talentované mladé vědce je v ní připraveno celkem 749 milionů EUR. Uzávěrka přihlášek je 13. ledna 2022.

28. 9. 2021

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje změny u projektů Mezinárodní spolupráce ve VaV - Aktivita Mobility (8J), Program pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu (8X). V kontextu pandemie COVID-19 mohlo i v roce 2021 dojít k objektivním obtížím v plnění věcných cílů projektu, které zakládají potřebu úpravy některých parametrů běžícího projektu (především dílčího členění uznaných nákladů v kalendářních rocích řešení či doby řešení).

26. 9. 2021

MŠMT

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023.

23. 9. 2021

Grantová agentura ČR

Na návrh svého rektora Jaroslava Millera obnovila Angloamerická vysoká škola (dále AAU) tradici tzv. Refugee Scholarships, které AAU v minulosti založila za účelem integrace uprchlíků do české společnosti.

22. 9. 2021

Angloamerická vysoká škola

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) vypisuje soutěž o stipendium pro studenty ve výši 100 000 Kč ročně po dobu tří let. Podpoří 25 nejlepších uchazečů. Hlásit se je možné do 30. září 2021.

14. 9. 2021

JCMM