facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Výzkumná skupina Petra Kovaříčka podpořená start-up grantem Nadace Experientia vyvíjí na VŠCHT moderní organické materiály pro inovativní katalyzátory a adaptivní elektroniku. O start-up grant pro rok 2021 je možné žádat do 15. 3. 2021.

26. 2. 2021

Nadace Experientia

Od 12. března 2021 bude otevřena příležitost zapojit se do nové mezinárodní výzvy QuantERA II Call 2021 v rámci ERA-NET Cofund. Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti kvantových technologií a cílem je podpořit mezinárodní výzkumné projekty, které mají potenciál výrazně přispět k rozvoji kvantových technologií v Evropě.

26. 2. 2021

Technologická agentura ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů standardních projektů, projektů JUNIOR STAR a v nové soutěži POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Soutěžní lhůta trvá do 8. dubna. Vyhlášení výsledků proběhne v listopadu a prosinci letošního roku.

25. 2. 2021

Grantová agentura ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo výsledky veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2021–2024 v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje. Do soutěže bylo možné podávat dva typy projektů, tzv. standardní a juniorské, které byly rozlišeny věkem navrhovatelů (juniorské pro navrhovatele do 35 let) a hodnoceny odděleně.

24. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura ČR vyhlašuje dvě výzvy pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency v rámci iniciativy Weave s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. V jedné z výzev GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace, ve druhé je pak GA ČR v roli Lead Agency .

23. 2. 2021

Grantová agentura ČR

Byly vyhlášeny výsledky výzvy M-ERA.NET Call 2020, která je zaměřená na podporu materiálového výzkumu a inovací. Na podpořených projektech se bude podílet celkem 9 českých institucí.

20. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zahájilo přijímání návrhů do dalšího ročníku Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažených významnými vědkyněmi a vědci za rok 2020. Návrhy je možné předložit nejpozději do 30. září 2021.

19. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s německou agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) dokončila hodnocení všech návrhů projektů obdržených v minulém roce.

17. 2. 2021

Grantová agentura ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 10. února 2021 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (dále jen Program THÉTA).

13. 2. 2021

Technologická agentura ČR

Podávání návrhů projektů na principu Lead Agency s rakouskou agenturou FWF s počátkem řešení v roce 2021 bude ukončeno 21. února 2021. V následujících dnech se otevře nová výzva.

12. 2. 2021

Grantová agentura ČR