facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA vyhlášené dne 29. dubna 2020.

9. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

Dům zahraniční spolupráce (DZS) pořádá ve čtvrtek 10. září 2020 informační seminář o nabídce stipendií a projektů mezinárodní semináře AKTION - AIA - CEEPUS - Fondy EHP.

7. 7. 2020

Dům zahraniční spolupráce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) nahrazuje lhůty pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace ve výzvě Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru v programu AKTION Česká republika - Rakousko.

6. 7. 2020

MŠMT

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 1. července 2020 vyhlásilo Výzvu programu podpory Inovační vouchery v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK).

4. 7. 2020

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo IV. Výzvu programu Proof of Concept v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). Alokace je stanovena ve výši 200 milionů korun, výzva je určena malým a středním podnikům. Příjem žádostí o podporu probíhá od 30. června 2020 do 30. října 2020.

1. 7. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 18. června 2020 vyhlásilo 9. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE121) pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

24. 6. 2020

MŠMT

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, vyhlášené dne 23. října 2019.

23. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, vyhlášené dne 27. listopadu 2019.

23. 6. 2020

Technologická agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje 9. ročník Ceny Františka Běhounka udělované za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

22. 6. 2020

MŠMT

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo VII. Výzvu programu podpory Spolupráce – Klastry v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). K dispozici je 180 milionů korun.

21. 6. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu