facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

The CETPartnership launches its second transnational Joint Call (JC2023) on solutions and technologies to enable and accelerate the Clean Energy Transition. Deadline for pre-proposals submission is 22 November 2023, 14:00 CET.

1. 10. 2023

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích (označení LUABA24) v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION se zaměřením na bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko.

28. 9. 2023

MŠMT

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 1 – Podpora komercializace VaVal+ (dále jen „SIGMA – DC1”) vyhlášené dne 29. března 2023.

26. 9. 2023

Technologická agentura ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo I. výzvu Služby infrastruktury – ITI v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027 (OP TAK). Podpoří integrované územní investice udržitelného rozvoje měst.

24. 9. 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Evropský patentový úřad přijímá nominace na ocenění European Inventor Award 2024, které vyznamenává vynálezce nejen za úroveň jejich vědeckých nebo technologických objevů, ale také za dopad, který mají jejich vynálezy na náš život.

23. 9. 2023

Úřad průmyslového vlastnictví

Výzva Water4All Call 2023: Aquatic Ecosystem Services je otevřena. Jedná se o druhou společnou mezinárodní výzvu v rámci tohoto Evropského partnerství. Hlavním cílem této výzvy je podpořit výzkumné a inovační projekty zaměřené na zlepšení bezpečnosti vodních zdrojů v dlouhodobém horizontu. Termín pro příjem zkrácených návrhů projektů potrvá do 13. listopadu 2023.

19. 9. 2023

Technologická agentura ČR

Na podzim letošního roku se budou moct inovativní startupy hlásit do další výzvy projektu Technologické inkubace. CzechInvest nabídne podporu startupům v oblastech s nejvyšším potenciálem. Třetí výzva bude určena také startupům z oblastí biotechnologií, pokročilých materiálů, zdravotnictví nebo bezpečnostních řešení. Také tyto startupy se už nyní mohou hlásit do tzv. preinkubace.

18. 9. 2023

CzechInvest

Evropská komise zveřejnila výsledky výzvy EIC Pathfinder Open 2023. Ze 783 hodnocených žádostí bylo podpořeno 53 projektů. Česká republika zaznamenala 7 úspěšných účastí v 5 projektech včetně jedné koordinace, a to ČVUT v pozici lídra projektu SENSORBEES.

17. 9. 2023

Technologické centrum Praha

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 13. září 2023 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2. Veřejná soutěž je zaměřena na naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály.

16. 9. 2023

Technologická agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, vyhlásilo dne 11. září 2023 Veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích luaiz24, bilaterální projekty Česká republika – Stát Izrael, v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION.

14. 9. 2023

MŠMT