facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Dne 6. října 2023 proběhl v rámci Společné česko-francouzské smíšené komise Barrande Mobility Program výběr projektů česko-francouzské výzkumné spolupráce s dobou řešení 2024–2025. Komise navrhla k podpoře celkem 12 projektů.

10. 12. 2023

MŠMT

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 6. prosince 2023 pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 5, Průřezová podpora v opatření Dlouhodobé výzkumné záměry a Řešení aktuálních potřeb VaVaI.

9. 12. 2023

Technologická agentura ČR

Pamětní grant Martiny Roeselové, který finančně podporuje mladé vědkyně a vědce pečující o dítě předškolního věku, zná své příjemce pro rok 2024. Nadační fond IOCB Tech oznámil jména deseti nových příjemkyň a příjemců grantu, mezi něž rozdělí 1,5 milionu korun.

8. 12. 2023

NF IOCB Tech

Unikátní soutěž, která nepočítá vědecké články v prestižních časopisech ani afiliace na proslulých univerzitách, zná svého vítěze. Klání mladých vědců a vědkyň do 7 let od doktorátu nese jméno Dream Chemistry Award. Aby dostálo svému jménu, oceňuje nápady tak neotřelé, že se jejich uskutečnění blíží naplnění odvážného lidského snu. Ročník 2023 opanoval Mark Levin z University of Chicago, jehož cílem je zjednodušit design farmaceuticky aktivních látek.

6. 12. 2023

ÚOCHB AV ČR

Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) informuje o přípravě 7. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 2, Začínající výzkumníci / výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „Program SIGMA – DC2”).

5. 12. 2023

TA ČR

Vysokoškolští studenti bakalářského, magisterského i doktorského stupně studia se mohou ucházet o ceny Učené společnosti, jež jsou v případě chemických oborů udělované spolu s Nadací Experientia. Ceny jsou udělovány za originální práce (studentské práce, odborné články atp.). Hodnoticími kritérii jsou u všech cen především originalita a přínos studenta k předkládané výzkumné práci.

4. 12. 2023

Učená společnost ČR

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, vyhlášené dne 17. 5. 2023. Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 29 návrhů projektů a 24 návrhů projektů postoupilo přes formální kontrolu do hodnocení.

2. 12. 2023

Technologická agentura ČR

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky desáté veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje – TREND, vyhlášené dne 5. dubna 2023. 

1. 12. 2023

Technologická agentura ČR

Absolutním vítězem 14. ročníku mezinárodní soutěže diplomových prací z informatiky IT SPY se stal absolvent Univerzity Karlovy, Martin Spišák. Ten porotu oslnil projektem pro zlepšení personalizovaného doporučování zboží na internetu. Druhé místo získala Pavlína Koutecká z Českého vysokého učení technického, na třetím místě ocenila porota teoretickou práci Filipa Macáka z Vysokého učení technického v Brně.

30. 11. 2023

IT SPY

Ceny AV ČR letos vyzdvihují šest mimořádných výsledků výzkumů zasahujících do oblasti medicíny, informatiky, biologie a filozofie. Vědkyně a vědci převezmou ceny AV ČR ve dvou kategoriích z rukou předsedkyně AV ČR ve vile Lanna v Praze právě dnes.

28. 11. 2023

Akademie věd ČR