facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Mezinárodní síť CHIST-ERA ERA-NET Cofund vyhlásila mezinárodní výzvu CHIST-ERA Call 2022, která je zaměřená na podporu výzkumu v oblasti informačních a komunikačních technologií. Termín pro příjem návrhů projektů (tzv. proposals) potrvá do 2. února 2023.

9. 11. 2022

Technologická agentura ČR

S cílem zvýšit kvalitativní úroveň výzkumného prostředí v ČR připravil Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) výzvu na podporu infrastruktury doktorských studijních programů. Vyčlenil na ni 3 miliardy korun.

7. 11. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 26. října 2022 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění.

28. 10. 2022

Technologická agentura ČR

Nabízíte inovativní produkty nebo služby? Pracujete na jedinečném projektu? Zúčastněte se dalšího ročníku projektu Vizionáři! Jedná se o projekt s desetiletou historií, zaměřující se na podporu a propagaci neotřelých a inovativních projektů, nástrojů a technologií, které pomáhají k lepšímu a efektivnějšímu podnikání nebo ke zkvalitnění služeb jak ve firemním prostředí, tak ve veřejné sféře a celé společnosti.

24. 10. 2022

Enterprise Europe Network

Ve výzvě EIC Pathfinder Open s uzávěrkou 4. května 2022 uspělo 57 projektů, které obdrží financování vývoje nových technologií s potenciálem pro budoucí inovace a tržní využití.

23. 10. 2022

Technologické centrum AV ČR

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) informuje o výzvě k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na maximálně 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole.

20. 10. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra vyhlašuje druhou veřejnou soutěž programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR v podprogramu 3 Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu. Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

18. 10. 2022

Ministerstvo vnitra ČR

Grantová agentura Masarykovy univerzity vyhlásila další kolo výzvy o prestižní grant MASH a MASH Junior. Jejich cílem je přilákat do Brna úspěšné vědce a nabídnout jim atraktivní podmínky, díky kterým budou ve svém výzkumu dlouhodobě pokračovat právě na Masarykově univerzitě.

17. 10. 2022

Masarykova univerzita

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 9. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2 (dále jen „PP2“).

15. 10. 2022

Technologická agentura ČR

Čeští výzkumníci se zapojili do programu podpory mobility ukrajinských výzkumníků v programu MSCA4U. Společně mohou čeští a ukrajinští vědci a vědkyně připravit projekty v trvání šesti měsíců až dvou let.

11. 10. 2022

CZARMA