facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Nadace Bakala Foundation již podvanácté otevírá podávání přihlášek na stipendia pro studium v zahraničí. Přihlašování se spustilo již 16. listopadu 2020, tedy o dva měsíce dříve, než jak tomu byl v minulých letech.

21. 11. 2020

Bakala Foundation

V polovině října skončila soutěžní lhůta páté veřejné soutěže na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve společenských a humanitních vědách a umění ÉTA vyhlášené Technologickou agenturou ČR. Zájem o podporu byl již tradičně vysoký.

18. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Do 9. září 2020 bylo možné podat projektové návrhy do poslední výzvy v Horizontu 2020 v akci MSCA Individual Fellowships. Celkem bylo podáno 144 projektů s českou hostitelskou institucí, 132 projektů typu European Fellowships a 12 Global Fellowships, což je o 20 více než v roce 2019. Za Českou republiku byly předloženy i tři projekty typu Fellowship Programmes. Výsledky výzev pro individuální granty i projekty MSCA COFUND budou známy v únoru 2021.

18. 11. 2020

TC AV

Šestým dílem seriálu o financování vědecké kariéry v life sciences v ČR přicházíme mezi juniorské vedoucí skupin. Mají podporu výzkumné instituce, uspěli v grantové soutěži, získali finance na svůj projekt a vedou vlastní nezávislou výzkumnou skupinu. Jak dál financovat svůj tým?

17. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

V souvislosti s plánovaným vyhlášením 3. veřejné soutěže v podprogramu Inovace do praxe v programu The Country for the Future pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dne 25. listopadu 2020 od 10 hodin webinář k parametrům a podmínkám připravované soutěže.

11. 11. 2020

MPO

Pátý díl seriálu o financování vědecké kariéry v life sciences v ČR zachycuje nejdůležitější milník ve vědecké kariéře každého výzkumníka. Kde a jak může seniorní postdok získat pozici nezávislého výzkumníka a grantové prostředky na vlastní výzkumnou skupinu? Jak obhájit vlastní vědeckou nezávislost?

10. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje Nominační výzvu pro uchazeče o účast v programu Digitální Evropa (DEP), v podprogramu na podporu vzniku a rozvoje sítě Evropských center pro digitální inovace (European Digital Innovation Hubs, EDIH).

7. 11. 2020

MPO

Známe výsledky výzvy ERC Synergy Grants 2020. Celkem 34 výzkumných skupin si mezi sebe rozdělí 350 milionů eur. Peníze týmy využijí na řešení výzkumných témat vyžadujících spolupráci expertů v nejrůznějších vědeckých oborech. V prestižní výzvě vyhlašované Evropskou výzkumnou radou letos neuspěl ani jeden Čech.

6. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR připravuje 4. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Vyhlášení veřejné soutěže se plánuje dne 10. února 2021.

6. 11. 2020

Technologická agentura ČR

Agentura pro podnikání a inovace (API) zahájila 30. října 2020 příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu podpory „Spolupráce – Technologické platformy“. O dotace na rozvoj národních technologických platforem mohou žádat malé, střední i velké podniky. Celkem je pro ně připraveno 30 milionů korun.

4. 11. 2020

Agentura pro podnikání a inovace