facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Přední výrobce elektronových mikroskopů podpoří mladé vědce, kteří ke své práci využívají elektronový mikroskop nebo jiné pokročilé analytické přístroje. Soutěž o dvouletý grant ve výši dvě stě tisíc korun vyhlašuje společně s Československou mikroskopickou společností (ČSMS). Vědečtí pracovníci nebo PhD studenti se mohou přihlašovat do 31. května 2021.

1. 4. 2021

Thermo Fisher Scientific

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, vyhlášené dne 2. září 2020. Celkem TA ČR plánuje podpořit 59 projektů.

31. 3. 2021

Technologická agentura ČR

Do mezinárodní výzvy AquaticPollutants Call 2020, která spadá do nástroje ERA-NET Cofund, se přihlásilo 21 českých uchazečů v rámci 16 projektů. Technologická agentura ČR podpoří dva úspěšné české týmy.

28. 3. 2021

Technologická agentura ČR

Technologická agentura České republiky spolu s čínskou agenturou Jiangsu Provincial Department of Science and Technology (JSTD) vás srdečně zvou na informační webinář, který se uskuteční 13. dubna 2021 od 8.00 do 10.00 hodin.

26. 3. 2021

Technologická agentura ČR

Evropská komise vyhlásila další ročník Ceny pro ženy inovátorky. Jejím cílem je zdůraznit významnou roli žen při uvádění inovací na trh a budování inovativní společnosti. Zájemkyně se mohou hlásit do 30. června 2021. Tři oceněné obdrží částku 100 tisíc eur.

25. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR infomuje všechny zájemce o účast v mezinárodní výzvě ERA-MIN 3 Call 2021, že termín pro příjem návrhů projektů končí 1. 4. 2021, 17:00 SEČ.

24. 3. 2021

Technologická agentura ČR

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2022.

23. 3. 2021

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje dvě veřejně soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. První z nich se zaměří na vývoj, testování a evaluaci nových bezpečnostních technologií a má uzávěrku 6. května 2021. Druhá výzva podpoří společné výzkumné projekty bezpečnostního výzkumu a má uzávěrku pro podávání přihlášek stanovenou na 3. května 2021.

22. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky informuje o přípravě a blížícím se vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2. Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje dne 2. června 2021. Zároveň se blíží také vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+. Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje dne 14. dubna 2021.

21. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Mezinárodní výzva M-ERA.NET 3 Call 2021 je od 15. 3. 2021 otevřena pro projekty zaměřené na materiálový výzkum a inovace. Nově podpoří také výzkum pro budoucí technologie baterií v souladu se Zelenou dohodu pro Evropu. Zkrácené návrhy projektů (pre-proposals) můžete podávat do 15. 6. 2021, 12:00 SEČ.

20. 3. 2021

Technologická agentura ČR