facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Operační program Jan Amos Komenský vyhlásil výzvu specificky zaměřenou na humanitní a sociální vědy. Žádosti je možné podávat do 11. dubna 2024 a na výzvu jsou alokovány dvě miliardy korun.

1. 9. 2023

MŠMT

Byla otevřena výzva Thematic Annual Programming (TAP Action) on Water and Biodiversity. Tato výzva je součástí portfolia výzev Evropského partnerství Water4All. Jedná se o měkkou výzvu typu Alignment. Hlavním smyslem výzev typu Alignment je sdílení znalostí, vyrovnání úrovní zapojených projektů a příprava na další mezinárodní spolupráci. Žádosti je možné podávat do 22. září 2023.

1. 9. 2023

Technologická agentura ČR

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 5. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 vyhlášené dne 17. května 2023. Do této veřejné soutěže uchazeči podali 29 návrhů projektů.

25. 8. 2023

Technologická agentura ČR

Ve svém prvním roce již iniciativa Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), nazvaná Deep Tech Talent Initiative (DTTI), vyvinula katalog kurzů, komunitu zapojených školicích subjektů a nabídky iniciativy. Ve snaze rozšířit komunitu a nabídku kurzů a splnit stanovený cíl (jeden milion studentů proškolených do konce roku 2025) vyhlásila DTTI svou první cenu.

15. 8. 2023

Technologické centrum Praha

Celkem jedenáct nových projektů podpoří od příštího roku Grantová agentura České republiky (GA ČR) ve spolupráci s polskou agenturou Narodowe Centrum Nauki (NCN). Na jednom z těchto projektů budou spolupracovat i výzkumníci z Rakouska, jejichž financování obstará rakouská agentura Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF).

12. 8. 2023

Grantová agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přijímá návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené významnými vědkyněmi a vědci. Termín uzávěrky je nejpozději 31. srpna 2023 v 16:00 hodin.

11. 8. 2023

MŠMT

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo I. Výzvu Služby infrastruktury v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Ve výzvě je pro malé a střední podniky a výzkumné organizace připravena jedna miliarda korun formou dotace. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 9. srpna 2023 a poběží do 18. ledna 2024.

6. 8. 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský aktuálně zveřejnil výsledky finálního hodnocení ve výzvě Špičkový výzkum, která má podpořit excelentní české výzkumné projekty. Podporu jich získalo patnáct.

4. 8. 2023

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích LUC23 v programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-COST pro projekty s dobou řešení 2023-2026.

4. 8. 2023

MŠMT

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění a také výsledky vyhodnocení návrhů projektů podaných do 2. národní výzvy programu SIGMA – dílčí cíl 4, Seal of Excellence – EIC Accelerator – 06/2023.

3. 8. 2023

Technologická agentura ČR