facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) informuje příjemce o zveřejnění dokumentu k řešení problémů při realizaci projektů OP VVV vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu.

2. 4. 2020
MŠMT
Array
(
)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výsledky 5. veřejné soutěže v programu ERC CZ. Všech osm návrhů projektů splnilo podmínky pro přijetí do veřejné soutěže.

2. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR vyhlásila výsledky veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Míra úspěšnosti v soutěži činila 20,32 %.

1. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) oznámilo, že připravuje výzvu s názvem Technologie COVID 19. Výzva je určena na vývoj nových technologií pro boj proti koronaviru. O podporu v maximální výši 20 milionů korun se mohou hlásit malí a střední podnikatelé. Vyhlášení výzvy je plánováno na 14. dubna 2020.

1. 4. 2020

API

Evropská výzkumná rada (ERC) oznámila výsledky prestižních grantů ERC Advanced Grants 2019. Částku 450 milionů EUR si rozdělí 185 výzkumníků a jejich týmů. Stejně jako vloni Česko ve výzvě neuspělo. Z Čechů v zahraničí však grant obdržel Pavel Tomančák, který bádá na německém ústavu Maxe Plancka v Drážďanech.

31. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, jejíž vyhlášení se plánuje 13. května 2020.

31. 3. 2020

TA ČR

Evropská komise vyhlásila výsledky výzvy Twinning rámcového programu Horizont 2020. Podporu ve výši 69 milionů eur si rozdělí celkem 77 projektů, mezi nimi i čtyři české. Dva jsou z Univerzity Palackého v Olomouci, s jedním uspěly také Masarykova univerzita a Mendelova univerzita v Brně.

31. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská komise zveřejnila často kladené otázky a odpovědi, které se týkají projektů postižených pandemií nemoci COVID-19. Komise se snaží vyjít vstříc ve všech aspektech, včetně větší flexibility s ohledem na práci z domova.

31. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Polská národní agentura pro akademické výměny (NAWA) zveřejnila výzvu na podávání žádostí do programu Ulam. Program je určen zahraničním vědcům, postdokům, kteří chtějí navázat vědeckou spolupráci s jednou z hostitelských institucí v Polsku.

30. 3. 2020

Technologické centrum AV ČR

Uzávěrka podávání přihlášek pro ocenění projektů Rámcových programů s celospolečenským dopadem Horizon Impact Award 2020 byla prodloužena do 15. dubna 2020.

29. 3. 2020

Technologické centrum AV ČR