facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ve středu 24. června 2020 se od 16 hodin uskuteční online seminář určený zájemcům o Fulbrightovo stipendium, které poskytuje příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA.

18. 6. 2020

Komise J. W. Fulbrighta

Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila předběžný kalendář výzev pro granty ERC na rok 2021, které již budou spadat pod nový rámcový program Horizon Europe. Ten by měl být spuštěn od 1. ledna příštího roku, nyní se čeká na schválení rozpočtu.

17. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky pořádá webinář k realizovaným projektům, který se uskuteční dne 16. června 2020 od 13:00 hodin.

12. 6. 2020

Technologická agentura ČR

Program COST (European Cooperation in Science and Technology) byl založen již v roce 1971, aby pomáhal poskytovat příležitosti a vytvářel vědecké sítě a tím posílil schopnost Evropy řešit aktuální vědecké, technologické a společenské výzvy. V současné době je členem COST 36 evropských států včetně Česka. Některou z forem podpory doposud využilo asi půl milionu výzkumníků.

9. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská rada pro inovace (EIC) vyhlásil pilotní výzvu s názvem “EIC Scalator Pilot” s financováním ve výši 1,5 milionu EUR, která má řešit potřeby příjemců s potenciálem stát se světovými lídry v oblasti špičkových technologií.

5. 6. 2020

Technologické centrum AV ČR

Prvního června byl vyhlášen druhý ročník celonárodní studentské soutěže Czech Envi Thesis. Ta napříč vysokými školami v Česku vybírá nejlepší bakalářské či diplomové práce v oblasti životního prostředí. Přihlásit se je možné až do 30. září 2020. Portál Vědavýzkum.cz je letos mediálním partnerem soutěže.

5. 6. 2020

UJEP

Technologická agentura ČR a Ministerstvo obrany společně připravují nový program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro obranný průmysl.

4. 6. 2020

Technologická agentura ČR

Evropská komise zveřejnila výsledky výzvy MSCA Innovative Training Networks v programu Horizont 2020, určené k financování společných postgraduálních programů. Mezi 147 úspěšnými projekty je i jeden, který bude koordinovat česká instituce, a to Univerzita Karlova.

3. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky pořádá webinář ke 3. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život, který se uskuteční online dne 16. června 2020 od 10:00 hodin.

2. 6. 2020

Technologická agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR vyhlašuje již 12. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové určené vědkyním za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové v roce 2020 bude udělena v oblasti elektrotechniky.

2. 6. 2020

Vědavýzkum.cz