facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

České firmy, vysoké školy, výzkumné instituce a neziskové organizace se do 31. 7. 2022 mohou hlásit do letošního ročníku Challenge Fund 2022. Jeho cílem je uplatnit české inovace v zemích, jako je Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko a Zambie.

18. 7. 2022

UNDP

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výzvu Špičkový výzkum, která se zaměřuje na podporu výzkumu s vysokým potenciálem, jež povede k vytvoření špičkových a aplikovatelných výzkumných výsledků. Žádosti mohou překladatelé posílat až do 16. 1. 2023.

16. 7. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Německá agentura pro akademickou mobilitu (DAAD) vyhlašuje výzvu k podávání návrhů na ocenění pro mladé vědce za jejich práci na téma „základní akademické hodnoty“. Ocenění je financováno německým Ministerstvem pro vzdělávání a výzkum.

15. 7. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje, v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Ceny vlády pro nadaného studenta za rok 2022.

3. 7. 2022

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo ve čtvrtek 30. 6. 2022 výsledky veřejné soutěže LUASK22 v programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II. Jedná se o bilaterální projekty Česká republika – Slovenská republika a Česká republika – Bavorsko.

1. 7. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Technologická agentura ČR vyhlásila dne 29. června 2022 šestou veřejnou soutěž v rámci Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí s názvem Prostředí pro život.

30. 6. 2022

Technologická agentura ČR

Předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje výzvu k podávání návrhů kandidátů a kandidátek na udělení Ceny předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2022.

17. 6. 2022

RVVI

Dne 15. června vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci programu The Country for the Future, podprogramu 3 „Inovace do praxe“, čtvrtou veřejnou soutěž na podporu zavádění inovací v malých a středních podnicích v rámci celé ČR.

17. 6. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Výhodný dotační program určený pro malé a střední firmy, jehož smyslem je usnadňovat rozvoj, využití a registraci duševního vlastnictví ve firmách, pokračuje do konce roku 2022. Jedná se o program „Ideas Powered for Business SME Fund“ Evropské komise, který je v ČR administrován Úřadem průmyslového vlastnictví.

12. 6. 2022

Technologické centrum AV ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzumu, vývoji a inovacích LUAUS23 pro bilaterální projekty České republiky se Spojenými státy americkými v rámci programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION.

11. 6. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy