facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

V České republice zůstává zastoupení žen ve vědě dlouhodobě nízké. Nepříznivě tuto skutečnost ovlivňuje také pandemie. Cílem talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je finančně podpořit mladé vědkyně a usnadnit jim tím kariérní cestu ve vědecko-výzkumném prostředí.

12. 1. 2022
Granty a dotace
Array
(
)

Firmy, výzkumné instituce i vysoké školy z Prahy mohou od 31. prosince 2021 posílat žádosti o vouchery na podporu inovací. V první fázi je pro ně připraveno 12 milionů korun.

6. 1. 2022

Pražský inovační institut

Grantová agentura České republiky (GA ČR) se s tchaj-wanským Ministry of Science and Technology (MOST, dříve National Science Council – NSC) dohodla na financování čtyř společných projektů od roku 2022.

5. 1. 2022

Grantová agentura ČR

Byl vyhlášen již 7. ročník soutěže Primus UK (rok 2023), určené pro mladé perspektivní vědce z Univerzity Karlovy. Příjem návrhů bude zhájen 1. března 2022 a ukončen 20. dubna 2022

3. 1. 2022

Univerzita Karlova

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022.

2. 1. 2022
Granty a dotace
Array
(
)

Programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021-2027 (OP TAK) byl 22. prosince 2021 oficiálně předložen Evropské komisi, čímž byl zahájen formální proces vyjednávání vedoucí k jeho schválení a následnému vyhlášení prvních výzev v novém programovém období.

1. 1. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, vyhlášené dne 28. 4. 2021.

30. 12. 2021

Technologická agentura ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023.

29. 12. 2021

Grantová agentura ČR

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) byl dne 20. prosince jako první český operační program pro programové období 2021-2027 předložen ke schválení Evropské komisi. Oficiálně tak došlo k zahájení tzv. formálního dialogu, na jehož konci bude schválený OP JAK, který podpoří oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje přibližně 90 mld. Kč.

27. 12. 2021

MŠMT

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje příjemce o dopadu tzv. rozpočtového provizoria na projekty ve fázi realizace, u kterých je TA ČR poskytovatelem podpory, a které byly podpořeny v rámci veřejných soutěží a mezinárodních výzev*.

25. 12. 2021

Technologická agentura ČR