facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Je spuštěn příjem žádostí o podporu z výzvy Positive Energy Districts, která má za cíl “capacity building” projektů na vývoj, technologie a inovace městských oblastí pro tvorbu takzvaných positive energy districts. Do výzvy se lze přihlásit až do 24. září 2020.

26. 4. 2020

Technologická agentura ČR

V lednu 2020 se v Praze pod záštitou TA ČR konalo setkání konsorcia M-ERA.NET 2, na kterém se rozhodovalo o podpoře projektů z mezinárodní výzvy M-ERA.NET 2 Call 2019, nyní známe výsledky.

24. 4. 2020

Technologická agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky 7. národní výzvy ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-EUREKA na podporu spolupráce mezi výzkumnou a průmyslovou sférou. Ve výzvě uspěly celkem čtyři projekty.

21. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo Výzvu V COVID-19 programu podpory INOVAČNÍ VOUCHERY. Řídicí orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 50 mil. Kč.

20. 4. 2020

Agentura pro podnikání a inovace

Technologická agentura ČR vyhlašuje výsledky průběžného hodnocení realizovaných projektů v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence.

19. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR pořádá ve spolupráci s Jihočeskou agenturou pro podporu inovací (JAIP) a Regionální kontaktní organizací jižní Čechy – ERA online seminář k podpoře aplikovaného výzkumu v Jihočeském kraji, který se uskuteční 29. dubna 2020.

18. 4. 2020

Technologická agentura ČR

Technologická agentura ČR připravuje 4. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, jejíž vyhlášení se plánuje na 29. 4. 2020. Zaměřena bude na zmírňování negativních dopadů a řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19.

18. 4. 2020

Technologická agentura ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podpoří z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) výrobu zdravotnických prostředků nezbytných pro boj proti koronaviru. K dispozici je 300 milionů korun. Žádosti se budou přijímat od 27. dubna 2020 do 29. května 2020.

17. 4. 2020

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) upozorňuje na mimořádnou možnost schválit navýšení podpory realizovaných projektů v programu TRIO zaměřených na boj s onemocněním COVID-19 či podobnou zdravotní hrozbou.

16. 4. 2020

MPO

Aplikace ANLUPA pomáhá všem, kdo hledají zdroje financování pro své projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Vyhledává konkrétní výzvy dle definovaných kritérií a uživatelům s přístupovými právy prostřednictvím funkce Strážce výzev zasílá automaticky upozornění na vyhlášené výzvy.

15. 4. 2020

Vědavýzkum.cz