facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

V průběhu listopadu a prosince letošního roku bude Technologická agentura (TA ČR) vyhlašovat ERA-NET cofundové výzvy, ve kterých je podmínkou účasti vytvoření mezinárodního projektového konsorcia. Jak nalézt zahraniční partnery pro tyto výzvy?

20. 11. 2019

Technologická agentura ČR

Cena Wernera von Siemense patří už více než 20 let mezi nejvýznamnější ocenění v přírodních, technických a lékařských vědách. Cenu získávají nadaní studenti, akademické osobnosti i vědci a badatelé. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří tato soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.

18. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo dne 13. listopadu 2019 první veřejnou soutěž v programu The Country for the Future, podprogramu 3: „Inovace do praxe“. Výzva s celkovou alokací 1 mld. korun je určena na inovace v malých a středních podnicích. Žádosti lze podávat do 8. 1. 2020.

14. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 26. listopadu 2019 seminář, jehož cílem je přiblížit účastníkům nástroje pilotní fáze Evropské rady pro inovace (EIC). Tato Rada se stává trvalou součástí Rámcového programu Horizont 2020 a je navržena jako jeden z hlavních pilířů nového programu Horizont Evropa se zaměřením na podporu evropské excelence v inovacích.

14. 11. 2019

Technologické centrum AV ČR

BIC Brno a Technologické centrum AV ČR zvou na workshop HORIZONT EVROPA - Představení nového programu EU pro výzkum a inovace 2021 – 2027, který se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v Brně.

2. 11. 2019

Transfera.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výsledky veřejné soutěže VES19USA v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION. Peníze na spolupráci s partnery v USA získá 56 výzkumných organizací.

2. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura České republiky rozhodla o poskytnutí podpory vybraným grantovým projektům a dne 29. října 2019 zveřejnila seznam projektů přijatých do soutěže v programu EXPRO.

1. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život, vyhlášené dne 12. června 2019.

30. 10. 2019

Technologická agentura ČR

Ve středu 20. listopadu 2019 se v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uskuteční konference zaměřená na výsledky a podoru spolupráce v programech EUREKA a Eurostars.

26. 10. 2019

MŠMT

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 23. října 2019 třetí veřejnou soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

25. 10. 2019

Technologická agentura ČR