facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ve středu 25. března 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Výzvu VI programu podpory Partnerství znalostního transferu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Cílem výzvy je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

27. 3. 2020

MPO

Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny (dále jen „MESU“) vyhlásilo dne 25. 3. 2020 jednostrannou výzvu k podávání návrhů společných česko-ukrajinských mobilitních projektů v oblasti vědy a výzkumu s dobou řešení 2021 – 2022.

27. 3. 2020

MŠMT

Žadatelům o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se prodlužuje lhůta pro podání žádostí a rovněž další termíny výzev.

26. 3. 2020

MPO

Grantová agentura ČR oznámila vyhlášení nového termínu pro podávání projektů hodnocených na principu Lead Agency.

25. 3. 2020

Grantová agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo již čtvrtou výzvu v programu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF, která má za cíl podpořit kvalitní projekty předložené do výzvy H2020-MSCA-IF-2019, které nebyly financovány z důvodu nedostačujícího rozpočtu.

24. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

V reakci na současnou pandemii koronovariu přijala Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (COST) rozhodnutí odložit uzávěrku podávání návrhů do výzvy COST na 29. října 2020.

23. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská výzkumná rada (ERC) na svém webu informovala o krocích, které podniká k minimalizaci dopadů současné situace způsobené pandemií COVID-19 na svůj provoz a proces hodnocení projektů.

21. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Byla otevřena mezinárodní výzva na podporu materiálového výzkumu a inovací M-ERA.NET 2 Call 2020. Lhůta pro příjem zkrácených verzí návrhů projektů je do 16. června 2020. V předchozím kole uspělo 13 českých žadatelů.

21. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Vzhledem k panující epidemiologické situaci může docházet k posunu některých termínů uzávěrek evropských výzev. Odložení termínu uzávěrky je opatřením řešícím obtíže, se kterými se v současné době potýkají mnozí uchazeči, členové programových výborů i hodnotitelé projektů.

20. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se rozhodlo vzhledem k aktuální situaci prodloužit lhůtu pro předkládání návrhů česko-rakouských projektů v základním výzkumu až do 5. června 2020.

20. 3. 2020

Vědavýzkum.cz