facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Kromě dvou dosud neuzavřených výzev jsou již známy výsledky prvních výzev z nástroje Widening, který je součástí programu Horizontu Evropa. České výzkumné organizace uspěly hned v několika z nich.

26. 7. 2022

O podporu v rámci programů se mohou ucházet studenti českých vysokých škol z technických oborů doktorského, magisterského i bakalářského studia, a to například v oborech, jakými jsou aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod. Programy nabízí příležitosti rovněž pro studenty „administrativních oborů“, jakými jsou finance, právo, logistika či tlumočnictví.

24. 7. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Agentura CzechInvest od 1. 7. 2022 začala přijímat žádosti do projektu Technologická inkubace. Do první výzvy se mohou přihlásit startupy, které se zaměřují na mobilitu, kreativní průmysl, ekologii a cirkulární ekonomiku nebo umělou inteligenci. Aktuálně byl také prodloužen příjem žádostí a to až do 17. 8. 2022.

23. 7. 2022

CzechInvest

Díky iniciativě Weave, která propojuje 12 evropských poskytovatelů veřejných prostředků na podporu výzkumu, vývoje a inovací, bude od příštího roku podpořeno 19 nových projektů, na kterých se budou podílet vědci z Polska, České republiky a také ze Slovinska a Rakouska.

23. 7. 2022

Grantová agentura ČR

EIT Manufacturing právě spustilo novou soutěž pro start-upy s názvem BoostUp! 2022. Určena je těm firmám, které mají inovativní produkt připravený k průmyslové výrobě. Hlásit se je možné do 31. července 2022. 

21. 7. 2022

Národní centrum průmyslu 4.0

České firmy, vysoké školy, výzkumné instituce a neziskové organizace se do 31. 7. 2022 mohou hlásit do letošního ročníku Challenge Fund 2022. Jeho cílem je uplatnit české inovace v zemích, jako je Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko a Zambie.

18. 7. 2022

UNDP

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výzvu Špičkový výzkum, která se zaměřuje na podporu výzkumu s vysokým potenciálem, jež povede k vytvoření špičkových a aplikovatelných výzkumných výsledků. Žádosti mohou překladatelé posílat až do 16. 1. 2023.

16. 7. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Německá agentura pro akademickou mobilitu (DAAD) vyhlašuje výzvu k podávání návrhů na ocenění pro mladé vědce za jejich práci na téma „základní akademické hodnoty“. Ocenění je financováno německým Ministerstvem pro vzdělávání a výzkum.

15. 7. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje, v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Ceny vlády pro nadaného studenta za rok 2022.

3. 7. 2022

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo ve čtvrtek 30. 6. 2022 výsledky veřejné soutěže LUASK22 v programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II. Jedná se o bilaterální projekty Česká republika – Slovenská republika a Česká republika – Bavorsko.

1. 7. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy