facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Výzva Špičkový výzkum v Operačním programu Jan Amos Komenský (OP JAK) patří mezi jednu z nejvýznamnějších českých grantových výzev s celkovou alokací 12,2 miliardy korun, která má za cíl umožnit českému výzkumu dosáhnout evropské a světové špičky. Fyzikální ústav Akademie věd ČR (FZU) dosáhl v této soutěži významného úspěchu a bude se podílet na řešení šesti projektů z celkem 26 projektů, které získaly dotaci v extrémně náročném procesu hodnocení.

29. 2. 2024

Fyzikání ústav Akademie věd ČR

V letošním roce je nově možné podávat společné česko-chorvatské projekty Lead Agency, ve které je GA ČR hodnoticí agenturou, a to do 3. dubna 2024.

28. 2. 2024

Grantová agentura ČR

Program Nadačního fondu IOCB Tech má za cíl podpořit realizaci zajímavých projektů zaměřených na popularizaci vědy, které jsou již v přípravě, ale nemají kompletně zajištěné financování. V pilotním kole rozdělíme až 1 milion korun.

26. 2. 2024

Nadační fond IOCB Tech

ERC neboli Evropská výzkumná rada přistoupila v Pracovním programu pro rok 2024 k reformě procesu hodnocení. Změny se týkají mj. způsobu, jak posuzovat dosavadní profil a zkušenosti PI, ale také reformulace otázek pro hodnocení kvality navrhovaného projektu.

26. 2. 2024

Vědavýzkum.cz

The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, vyhlásil výzvu pro uchazeče/uchazečky o Czech Doctoral Research Fellowship na akademický rok 2024/2025. Termín pro podání žádosti: 15. duben 2024.

24. 2. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Koncem roku 2023 Technologické centrum Praha informovalo, že i letos bude možné využívat výhodných dotací na podporu ochrany duševního vlastnictví z evropského programu Fond pro MSP (SME Fund). Pro rok 2024 byl program rozšířen.

23. 2. 2024

Technologické centrum Praha

Vědecká rada Evropské rady pro výzkum (ERC, European Research Council) publikovala na svém webu prohlášení k příštímu evropskému rámcovému programu pro výzkum a inovace (FP10), v němž vyzývá ke zvýšení rozpočtu pro prestižní evropské vědecké granty a apeluje na zachování nezávislosti Vědecké rady ERC.

22. 2. 2024

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyzvalo k podávání žádostí o podporu z individuálních projektů z Operačního programu Jan Amos Komenský - Výzva Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti. Datum ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 14. dubna 2024.

21. 2. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 7. února 2024 sedmou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „Program SIGMA – DC2”).

13. 2. 2024

Technologická agentura ČR

Projekt ROBOPROX s celkovým rozpočtem 467,9 mil. Kč byl vybrán mezi 26 elitních projektů, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská komise podpoří v rámci výzvy Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský. ROBOPROX je jediným projektem podpořeným v rámci této výzvy, který se zaměřuje na výzkum v oblasti robotiky a průmyslové informatiky.

12. 2. 2024

ČVUT, ZČU