facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Pět členů Sítě inkubátorů EU-Indie (Incubateur Descartes - Francie, Technoport - Lucembursko, AIC-Aartech - Indie, inovační park IIM v Kalkatě - Indie a SRiX - Indie) spojilo své síly s africkými inkubátory v rámci Inovačního partnerství Afrika-Evropa a společně vyhlásily výzvu k podání žádosti na téma boje s COVID-19, a to prostřednictvím nové soutěže Agregátor 2020.

7. 9. 2020

Incubateur Descartes

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo několik výzev v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Celkem je v nich pro podniky alokováno 6,3 miliardy korun.

5. 9. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská výzkumná rada (ERC) vyhlásila výsledky letošní výzvy Starting Grants. Celkem 667 milionů eur v ní získalo 436 převážně evropských výzkumníků v počáteční fázi kariéry. V letošním roce uspěli dva vědci působící v Česku, oba na půdě Akademie věd ČR.

4. 9. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 2. září 2020 pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Soutěžní lhůta končí dne 15. října 2020.

4. 9. 2020

Technologická agentura ČR

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 19. února 2020.

2. 9. 2020

Vědavýzkum.cz

Společnost Siemens již po třiadvacáté ocení nadané studenty, inspirativní pedagogy a nadšené vědce Cenou Wernera von Siemense. Jejím cílem je motivovat výjimečné talenty a upevňovat pozitivní vztah studentů a širší veřejnosti k vědě. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.

1. 9. 2020

Siemens

Technologická agentura České republiky (TA ČR) na podzim letošního roku vyhlásí čtyři mezinárodní výzvy ERA-NET Cofund zaměřené na oblasti životního prostředí, digitalizace energetiky, nanomedicíny a informačních technologií.

30. 8. 2020

Technologická agentura ČR

Vědci protestují proti rozhodnutí, že financování prestižních grantů Marie Skłodowska-Curie Actions se nebude kvůli koronavirové krizi prodlužovat. Nová petice upozorňuje na to, že pro řadu stipendistů tohoto programu je nemožné dokončit výzkum včas. Evropská komise však zatím prodloužení nepovolila.

27. 8. 2020

Vědavýzkum.cz

Až půl milionu korun na přípravu kvalitních strategických projektů mohou získat podnikatelské a veřejné subjekty, například středočeské obce nebo výzkumné organizace díky programu Asistence. Novinkou v portfoliu dotačních programů Středočeského kraje jsou Kreativní vouchery pro výzkumné organizace.

26. 8. 2020

SIC

Technologická agentura České republiky pořádá online seminář k 5. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, který se uskuteční 4. září 2020 od 10 hodin.

23. 8. 2020

Technologická agentura ČR