facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Nové kontakty, networking, sdílení zkušeností, konzultace s mentory, ale také 50 tisíc korun do startu podnikání nebo 50% sleva na roční pronájem kanceláře. Nejen to čeká na vítěze soutěže Podnikavá hlava, jejíž třináctý ročník vyhlásil Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP). Své projekty mohou zájemci přihlašovat do 10. května 2022.

11. 4. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 6. dubna 2022 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+ (dále jen Program DOPRAVA 2020+).

10. 4. 2022

Technologická agentura ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) podpoří od července šest nových vědeckých projektů.

31. 3. 2022

Grantová agentura ČR

Otevírá se nový cyklus stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2023/24 včetně termínů přihlášek. Zájemci jsou zváni na specializované webináře.

29. 3. 2022
Granty a dotace
Array
(
)

Grantová agentura ČR přináší informace z německé agnetury DFG ke spoupráci s Ruskem.

28. 3. 2022

Grantová agentura ČR

Technologická agentura ČR informuje uchazeče o připravovaných veřejných soutěžích a výzvách v ERA-NET Cofundech a Evropských partnerstvích v roce 2022.

27. 3. 2022

Technologická agentura ČR

Německá agentura Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) potvrdila hodnocení 12 společných projektů vědců z České republiky a Německa. Hodnoticí agenturou byla Grantová agentura České republiky (GA ČR).

24. 3. 2022

Grantová agentura ČR

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 5. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA.

21. 3. 2022

Technologická agentura ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 16. března 2022 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2 (dále jen Program GAMA 2, PP2).

20. 3. 2022

Technologická agentura ČR

V programu NAKI III budou podporovány pouze projekty aplikovaného výzkumu, jejichž nadpoloviční část činností v projektu tvoří činnosti aplikovaného výzkumu (tzn. průmyslového výzkumu a/nebo experimentálního vývoje), a zároveň je výsledkem projektu alespoň jeden aplikační výsledek. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 28. dubna 2022.

19. 3. 2022

Úřad vlády