facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje dvě veřejně soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. První z nich se zaměří na vývoj, testování a evaluaci nových bezpečnostních technologií a má uzávěrku 6. května 2021. Druhá výzva podpoří společné výzkumné projekty bezpečnostního výzkumu a má uzávěrku pro podávání přihlášek stanovenou na 3. května 2021.

22. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky informuje o přípravě a blížícím se vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2. Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje dne 2. června 2021. Zároveň se blíží také vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+. Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje dne 14. dubna 2021.

21. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Mezinárodní výzva M-ERA.NET 3 Call 2021 je od 15. 3. 2021 otevřena pro projekty zaměřené na materiálový výzkum a inovace. Nově podpoří také výzkum pro budoucí technologie baterií v souladu se Zelenou dohodu pro Evropu. Zkrácené návrhy projektů (pre-proposals) můžete podávat do 15. 6. 2021, 12:00 SEČ.

20. 3. 2021

Technologická agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyzývá k předkládání návrhů společných česko-rakouských nebo česko-francouzských projektů s dobou řešení 2022–2023.

19. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Předsednictvo GA ČR rozhodlo o financování šedesáti standardních projektů přihlášených do soutěže vyhlášené v minulém roce. Tyto projekty ze všech oblastí základního výzkumu se přidají k dalším téměř 300 již oznámeným projektům. Jejich realizace začne v nejbližších měsících.

19. 3. 2021

Grantová agentura ČR

Grantová agentura České republiky se dohodla s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung (FWF) na financování dalších pěti společných projektů.

18. 3. 2021

Grantová agentura ČR

Technologická agentura ČR spolu s korejskou agenturou Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT) vás srdečně zvou na informační webinář, který se uskuteční 31. března od 8.30 do 10.00 hodin.

17. 3. 2021

Technologická agentura ČR

V programu Horizont Evropa bude v dubnu 2021 otevřena výzva zaměřená na pandemii onemocnění Covid-19.

17. 3. 2021

Technologické centrum AV ČR

Na začátku letošního roku začal fungovat evropský sedmiletý rámcový program Horizont Evropa. Jak to letos bude s prestižními granty Evropské výzkumné rady (ERC)?

15. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

V březnu otevíráme mezinárodní výzvu M-ERA.NET 3 Call 2021 v rámci ERA-NET Cofund. Tato výzva je již tradičně zaměřena na materiálový výzkum a inovace, nově podpoří i výzkum pro budoucí technologie baterií v souladu se Zelenou dohodu pro Evropu.

15. 3. 2021

TA ČR