facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v Programu Evropská zájmová skupina pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) a to s dobou řešení 2023-2026.

5. 3. 2023

MŠMT

Nadance Experientia uděluje každý rok maximálně jeden prestižní start-up grant na založení vlastní výzkumné skupiny v ČR mladému vědci nebo vědkyni se zahraniční zkušeností. Výzkumnou skupinu podporuje po 3 roky celkovou částkou 6 milionů korun.

28. 2. 2023

Nadace Experientia

Společné výzkumné středisko Evropské komise (The Joint Research Centre – JRC) otevírá své vědecké laboratoře a zařízení za účelem školení a rozvoje kapacit. Prostřednictvím tří otevřených výzev nabídnou příležitost zájemcům z akademické sféry, výzkumných organizací, malých a středních podniků a veřejného i soukromém sektoru.

27. 2. 2023

Technologická agentura ČR

Velké výzkumné infrastruktury jsou součástí inovativní a inteligentní transformace České republiky na národní i nadnárodní úrovni. Členské státy EU potvrdily jejich přínos Brněnskou deklarací během českého předsednictví. Operační program Jan Amos Komenský podpoří právě vyhlášenými výzvami rozvoj klíčového vybavení velkých výzkumných infrastruktur a e-infrastruktur částkou 3,9 miliard korun.

22. 2. 2023

MŠMT

Evropský projekt IMPETUS, financovaný z Horizontu Evropa, otevřel svou první výzvu. O finanční podporu se mohou relevantní iniciativy a projekty z oblasti občanské vědy ucházet dvěma způsoby – pomocí akceleračního programu a nebo Cenou za výjimečné inciativy v občanské vědě.

20. 2. 2023

Technologické centrum Praha

Studenti českých vysokých škol mají díky dohodě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s CERN větší šanci uspět ve výběrových řízeních do studentských programů CERN. O podporu v rámci programů se mohou ucházet studenti českých vysokých škol z technických oborů doktorského, magisterského i bakalářského studia. Programy nabízí příležitosti rovněž pro studenty tzv. „administrativních oborů“, jakými jsou finance, právo, logistika, tlumočnictví apod.

19. 2. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vyhlášení 4. společné výzvy v rámci Evropského partnerství pro inovativní malé a střední podniky (Eurostars-3). Cílem partnerství je podpora inovativních malých a středních podniků za účelem realizace mezinárodních výzkumných, vývojových a inovačních projektů s cílem vytvořit nový produkt, proces nebo službu pro komercionalizaci na evropských a globálních trzích.

18. 2. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Mezinárodní stipendijní programy Newton International Fellowship a Royal Society Wolfson Fellowship přijímají žádosti uchazečů o finanční podporu. Uzávěrky příjmu přihlášek do obou programů jsou 28. března a 22. března 2023.

14. 2. 2023

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 8. února 2023 druhou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „SIGMA – DC2”).

10. 2. 2023

TA ČR

Otevřená věda postavená na dostupných datech je nové paradigma politik vědy a výzkumu. Operační program Jan Amos Komenský proto podpoří částkou 1,3 miliardy korun prostřednictvím výzvy Open Science I iniciativu European Open Science Cloud v České republice. Ta umožní sdílení vědeckých dat a prohloubení spolupráce v oblasti vědy a výzkumu právě jejich prostřednictvím.

7. 2. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy