facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

ERC CZ: 8. veřejná soutěž ve výzkumu, excelentním vývoji a inovacích

4. 3. 2024
ERC CZ: 8. veřejná soutěž ve výzkumu, excelentním vývoji a inovacích

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na realizaci programových projektů programu výzkumu, vývoje a inovací ERC CZ. Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů do veřejné soutěže, začala 29. února 2024 a končí 15. dubna 2024.

Hlavním cílem programu ERC CZ je adresně a efektivně podpořit excelentní výzkum na území České republiky, a to realizací projektů, které byly zařazeny v rámci mezinárodního „peer review“ hodnocení panely Evropské rady pro výzkum (The European Research Council), (dále též „ERC“) v druhém kole do kategorie A nebo B, ale z důvodu nedostatku prostředků neobdržely finanční podporu od ERC.

V 8. veřejné soutěži programu ERC CZ se o podporu ze státního rozpočtu České republiky mohou ucházet projekty, které byly předloženy českou právnickou osobou do výzev Evropské rady pro výzkum Starting Grants, Advanced Grants nebo Consolidator Grants uzavřených vyhlášením výsledků po 28. únoru 2023, které v druhém kole hodnocení panely Evropské výzkumné rady byly zařazeny do kategorie A nebo B a neobdržely finanční podporu od Evropské výzkumné rady a jejichž řešitelem je „principal investigator“ projektu předloženého do výzvy Evropské rady pro výzkum.

Hodnoticí lhůta, ve které ministerstvo zajistí zhodnocení návrhů projektů, rozhodne a vyhlásí výsledky veřejné soutěže, začíná dne 16. dubna 2024 a končí nejpozději dne 4. července 2024 zveřejněním výsledků veřejné soutěže na internetové adrese programu ERC CZ.

Poskytovatel uspořádá pro zájemce informativní seminář, a to dne 27. března 2024 v 10:00 hodin v zasedací místnosti č. C081 v budově C Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská ul.529/5, Praha 1. Účast na semináři bude umožněna pouze předem registrovaným zájemcům.

Více informací, potřebné formuláře, úplné znění programu, zadávací dokumentace a možnost registrace na seminář: zde.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR