facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Českou republiku navštívila předsedkyně ERC Maria Leptin, zdůraznila důležitost důvěry ve vědě

17. 6. 2024
Českou republiku navštívila předsedkyně ERC Maria Leptin, zdůraznila důležitost důvěry ve vědě

Minulý týden navštívila Českou republiku předsedkyně Evropské výzkumné rady (ERC) Maria Leptin, zastavila se na Univerzitě Karlově v Praze i na CEITEC v Brně. Vystoupila také na konferenci o akademické kultuře, kterou pořádal spolek Czexpats in Science.

Czexpats Leptin

Přednáška Marie Leptin na konferenci Through Academic Culture to Scientific Excellence

Maria Leptin ve svém prvním veřejném vystoupení v Česku v roli předsedkyně ERC představila hodnoty, na kterých ERC stojí, a vysvětlila, jakým způsobem se ERC dlouhodobě daří vybírat vědce a vědkyně schopné průlomových objevů. Podle Leptin s sebou věda a výzkum nesou značné riziko, které se ale společnosti v dlouhodobém horizontu vyplatí podstoupit. „Vědkyně a vědci potřebují hlavně důvěru a svobodu bez zbytečné administrativní zátěže,” dodala Leptin na konferenci Through academic culture to scientific excelence a zároveň zdůraznila, že posílení mezinárodního charakteru výzkumných institucí je podle interní analýzy ERC sázkou na jistotu, chceme-li zvýšit úspěšnost žadatelů v programech ERC. Po boku Marie Leptin vystoupila také členka vědecké rady ERC Alice Valkárová, s níž portál Vědavýzkum.cz nedávno publikoval rozhovor.

Univerzita Karlova doposud získala 17 ERC grantů, z nichž 9 jich je aktuálně řešeno. 11 projektů bylo / je řešeno na Matematicko-fyzikální fakultě, 5 na Přírodovědecké fakultě a jeden na Filozofické fakultě. Infrastruktura CEITEC doposud získala 9 ERC grantů, 4 z nich právě běží, jeden řeší i ředitel CEITEC MUNI Pavel Plevka.

„Granty ERC byly zásadní pro to, aby naši výzkumníci mohli realizovat ambiciózní projekty, které mají globální dopad. Příjemci grantů ERC navíc sdílejí společné hodnoty a vytvářejí v Česku vědeckou komunitu nové generace, která se zaměřuje na vědeckou excelenci a objevy,“ uvedl Pavel Tomančák, ředitel konsorcia CEITEC.

K dalšímu posílení úspěchu regionu jsou v České republice k dispozici různá schémata podpory pro žadatele o granty ERC. Důležitým aspektem je specializovaná expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC vedená Zdeňkem Strakošem z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, která nabízí odborné vedení a mentoring žadatelů o ERC grant.

„Univerzita Karlova se snaží o systematickou a dlouhodobou podporu, jejímž cílem je zvýšit úspěšnost uchazečů v získávání ERC grantů. Podpora žadatelů o ERC granty vznikla z iniciativy několika jednotlivců z vědecké komunity ve spolupráci s Technologickým centrem Praha před více než deseti lety. Postupně byl vytvořen systém workshopů, který je odborně veden skupinou expertů a organizačně zajištěn Technologickým centrem Praha, s podporou AV ČR, UK a MUNI,“ říká Zdeněk Strakoš.

Na mnoha institucích vznikla také grantová schémata pro mladé vědce, o kterých portál Vědavýzkum.cz vydal seriál, poslední díl vyjde v úterý 18. 6. 2024. Jde např. o program PRIMUS na Univerzitě Karlově, MASH Junior star na Masarykově univerzitě a další.

Dále vznikl program financování ERC CZ, který poskytuje finanční podporu těm žadatelům, kteří se v hodnocení ERC umístili vysoko, ale nemohou být financováni z důvodu nedostatku finančních prostředků na evropské úrovni.

Význam těchto podpůrných struktur zdůraznila předsedkyně ERC Maria Leptin: „Podpora výzkumných pracovníků prostřednictvím národních a regionálních programů je zásadní pro vytvoření základny, z níž se mohou ucházet o účast ve výzvách ERC. Závazek České republiky poskytovat takovou podporu je příkladný a již nyní vykazuje pozoruhodné výsledky. Doufám, že v tom bude pokračovat i v příštích letech, protože musíme podporovat všechny výzkumné talenty v celé Evropě, abychom mohli řešit výzvy, kterým svět čelí.“

ERC, která byla ustanovena v roce 2007 a je v současné době součástí evropského programu Horizon Europe, hraje zásadní roli při podpoře výzkumu v celé Evropě. Její vliv je hluboce pociťován v zemích EU-13 (země, které vstoupily do EU v roce 2004 a později), včetně České republiky, kde ve vysoce konkurenčních grantových výzvách podpořila přibližně 70 špičkových výzkumných pracovníků sumou v celkové hodnotě přibližně 125 milionů eur.

Doplnění 17. 6. 2024: Marie Leptin navštívila Českou republiku na základě pozvání spolku Czexpats in Science. 

 

Autor: Vladislava Vojtíšková (Vědavýzkum.cz)

Foto: Czexpats in Science

Zdroje: Univerzita Karlova, CEITEC, Czexpats in Science