facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Nabídky pracovních pozic

Nabídky pracovních pozic

Kvestor Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa neakademického pracovníka Bezpečnostní manažer / Bezpečnostní manažerka - technik BOZP a PO pro Provozní odbor, úvazek 1,0.

2. 8. 2020

Místo výkonu: Brno

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Projektový/á manažer/ka.

31. 7. 2020

Místo výkonu: Liběchov

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice HR manažer/ka.

30. 7. 2020

Místo výkonu: Liběchov

V souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., v platném znění, vyhlašuje Rada instituce Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky VÚRV.

29. 7. 2020

Místo výkonu: Praha

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vysokoškolský administrativně-technický pracovník.

27. 7. 2020

Místo výkonu: České Budějovice

Tajemník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Personální analytik/čka – Specialista/ka pro personální strategii HR Award.

24. 7. 2020

Místo výkonu: Brno

Strana 1 z 5