facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Nabídky pracovních pozic

Nabídky pracovních pozic

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa rada / ministerský rada v oddělení podpory výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

23. 9. 2020

Místo výkonu: Praha

Rektor Technické univerzity v Liberci vypisuje výběrové řízení na pozici Ředitele / ředitelky Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci.

21. 9. 2020

Místo výkonu: Liberec

Rektor Vysokého učení technického v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí Odboru výzkumu a vývoje na rektorátě VUT v Brně.

20. 9. 2020

Místo výkonu: Brno

Rektor Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na pozici: Ředitel/ka vnějších vztahů a komunikace.

18. 9. 2020

Místo výkonu: Brno

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici knihovník / knihovnice a zpracovatel(ka) ASEP.

16. 9. 2020

Místo výkonu: Brno

Rada instituce Centra dopravního výzkumu, v. v. i., (dále jen CDV) vyhlašuje v souladu s § 18, odst. 2, písm. h) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v souvislosti s blížícím se koncem funkčního období současného ředitele výběrové řízení na pozici ředitele veřejné výzkumné instituce.

11. 9. 2020

Místo výkonu: Brno

Strana 1 z 6