facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) vyhlásil veřejnou konzultaci ke strategickému plánu do roku 2030. Konzultační fáze potrvá do 16. února 2024 a je otevřena všem zúčastněným stranám, odborníkům ze systému duševního vlastnictví i široké veřejnosti.

3. 1. 2024

Úřad průmyslového vlastnictví

Při Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vzniká Centrum práva duševního vlastnictví. Centrum bude fungovat na základech tamější výzkumné skupiny a zaměří se mimo jiné také na vědecký komentář k autorskému zákonu.

16. 8. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci

Začátkem června vstoupil v účinnost systém Jednotného evropského patentu. Současně s touto změnou, kterou lze považovat za vyústění dlouhodobých evropských snah, zahájil činnost i Jednotný patentový soud. Co to bude znamenat v praxi?

28. 6. 2023

Vědavýzkum.cz

Patentové přihlášky jsou velmi specifické svým formátem a terminologií. I přesto však stále není jejich překlad zkušeným překladatelem považován za příliš důležitý. Spousta přihlašovatelů má totiž za to, že patent mohou nechat přeložit někým, kdo daný jazyk pouze zná na dostatečné úrovni, a tím na překladu ušetřit. To však u patentových textů ani zdaleka nestačí a většinou to s sebou přináší více problémů než užitku. 

15. 5. 2023

PatentEnter s.r.o.

Evropský patentový úřad (EPO) 9. května 2023 odhalil 12 finalistů soutěže European Inventor Award 2023, nejvyšší evropské ceny za inovace. Cena oceňuje inspirativní a inovativní vynálezce nejen za jejich příspěvky k vědeckému a technologickému pokroku, ale také za dopad, který oni a jejich patentované vynálezy mají na náš každodenní život. Finalisty vybírala nezávislá mezinárodní porota.

14. 5. 2023

Úřad průmyslového vlastnictví

VŠB – Technická univerzita Ostrava se může pochlubit dalším evropským patentem. Ten získali vědci z Katedry fyziky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, kteří se v posledních letech věnovali problematice tzv. povrchových vln. Patent obdržel senzor, který pomůže v medicíně i životním prostředí.

18. 4. 2023

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Nová technologie umožňující automatické profilování osob, kterou vyvinuli a patentovali u amerického patentového úřadu vědci Filozofické fakulty Univerzity Palackého, je již zveřejněna Světovou organizací duševního vlastnictví.

6. 4. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci

K Evropskému patentovému úřadu bylo v roce 2022 podáno 193 460 přihlášek, což představuje nárůst o 2,5 % oproti roku 2021 a nový rekord. Nově zveřejněný Patent Index 2022 ukazuje, že po poklesu počtu přihlášek evropských patentů o 0,6 % mezi lety 2019 a 2020 následoval nárůst o 4,7 % mezi lety 2020 a 2021 a vzestupný trend se potvrdil i mezi lety 2021 a 2022.

29. 3. 2023

Úřad průmyslového vlastnictví

Koncem roku 2022 vyšlo poslední číslo časopisu Průmyslové vlastnictví, který vycházel v nezměněné podobě posledních více než 30 let. Tento časopis nahradil v roce 2023 zcela nový časopis Duševní vlastnictví. Nový časopis je i nadále vydáván Úřadem průmyslového vlastnictví, avšak nově je orientován na celou oblast duševního vlastnictví.

25. 3. 2023

David Karabec

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci podpory inovativnosti a konkurenceschopnosti malých a středních českých podniků vyhlásilo výzvu Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví, která jim umožní získat zpět 75 % vynaložených prostředků na zajištění ochrany průmyslovými právy.

3. 2. 2023

PatentEnter, s.r.o.