facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

V České republice se i během období pandemie podařilo udržet vysoký počet podaných přihlášek a zapsaných ochranných známek. Podle Úřadu průmyslového vlastnictví bylo v roce 2021 v porovnání s rokem 2020 podáno podobné množství přihlášek ochranných známek a srovnatelný počet byl i zapsán.

24. 8. 2022

Úřad průmyslového vlastnictví

Ochranná známka platí pouze na území, kde byla zapsána, dokud jsou placeny její obnovovací poplatky, nebo není zrušena. A přestože celosvětová ochrana může znít lákavě, je ve skutečnosti finančně velmi nákladná a ve většině případů zbytečná.

9. 8. 2022

PatentEnter s.r.o.

Vedle podaných patentových přihlášek stále klesá i počet udělených patentů i ochran užitného vzoru. To vyplývá z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) a dat Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV). V roce 2021 bylo subjekty z Česka podáno 541 patentových přihlášek.

26. 6. 2022

Vědavýzkum.cz

Evropská Komise zve zájemce na konání třetího webináře pracovní skupiny 9 „Rady pro obchod a technologie". Ten bude zaměřen na přístup malých a středních podniků (MSP) k digitálním nástrojům.

23. 6. 2022

Úřad průmyslového vlastnictví

Výzkumná skupina profesora Františka Štěpánka z VŠCHT Praha řeší již čtvrtým rokem projekt Robotický nanolékárník: Výrobní procesy budoucnosti pro personalizovaná terapeutika. Jeho hlavní motivací je takzvaná personalizovaná medicína – snaha o to, aby léčiva mohla být připravována každému pacientovi na míru včetně kombinací vícero účinných látek v dávkách, které jsou pro daného pacienta potřeba.

21. 5. 2022

VŠCHT v Praze

Úřad průmyslového vlastnictví žádá uživatele patentového systému o spolupráci při provádění veřejné konzultace, která se zaměřuje na nejdůležitější aspekty harmonizace hmotného patentového práva.

26. 4. 2022

ÚPV

Evropský patentový úřad nabízí prostor pro veřejnou konzultaci a získání zpětné vazby od evropských uživatelů patentového systému s cílem harmonizace patentového práva. Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) proto žádá tuzemské uživatele o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad celkového přehledu.

7. 4. 2022

Technologické centrum AV ČR

PatentEnter s.r.o., společnost patentových zástupců poskytující služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví, v následujícím článku odpoví na otázky, co je to zveřejnění a proč je důležité pro patenty a užitné vzory. Součástí článku je také video. 

22. 2. 2022

PatentEnter s. r. o.

Jak patent, tak užitný vzor patří mezi možnosti ochrany Vašeho nápadu. Každý z nich však poskytuje jiný rozsah ochrany a pojí se s nimi různé náležitosti nutné k jejich získání. K čemu je tedy dobré využít užitný vzor a kdy se Vám vyplatí usilovat o patent?

3. 2. 2022

PatentEnter s. r. o.

Dne 19. ledna 2022 vstoupil do přípravné fáze projekt Jednotného patentu EU (Unitary Patent, UP) a Jednotného patentového soudu (Unified Patent Court, UPC). Smyslem tohoto článku je poskytnout praktický úvod do tohoto komplexního tématu.

27. 1. 2022

HARBER IP s.r.o.