facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Čtrnáct inovací a originálních objevů patentovali v roce 2023 výzkumníci a výzkumnice ze Západočeské univerzity v Plzni. Polovinu celkového počtu jich Úřad průmyslového vlastnictví udělil Regionálnímu technologickému institutu Fakulty strojní (RTI FST). Pět z nich mají společně na kontě manželé Miroslav a Ivana Zetkovi, kteří se věnují technologiím obrábění a kovové aditivní výroby.

10. 6. 2024

Západočeská univerzita v Plzni

6. 6. 2024

ERA Portal Austria

V roce 2023 si u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR podali tuzemští přihlašovatelé k patentové ochraně 465 svých vynálezů nebo nových technických řešení. Jedná se o nejnižší počet od roku 1995, od kterého jsou dostupná data. V minulém roce bylo uděleno či validováno subjektům z Česka 454 a zahraničním 4 979 patentů.

12. 4. 2024

ČSÚ

K Evropskému patentovému úřadu (EPÚ) bylo v roce 2023 podáno 199 275 přihlášek, což představuje nárůst o 2,9 % oproti roku 2022 a nový rekord. Zveřejněný Patent Index 2023 potvrdil narůstající trend v počtech evropských patentových přihlášek (4,7 % mezi lety 2020 a 2021 a 2,6 % mezi lety 2021 a 2022).

27. 3. 2024

Vědavýzkum.cz

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) vyhlásil veřejnou konzultaci ke strategickému plánu do roku 2030. Konzultační fáze potrvá do 16. února 2024 a je otevřena všem zúčastněným stranám, odborníkům ze systému duševního vlastnictví i široké veřejnosti.

3. 1. 2024

Úřad průmyslového vlastnictví

Při Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vzniká Centrum práva duševního vlastnictví. Centrum bude fungovat na základech tamější výzkumné skupiny a zaměří se mimo jiné také na vědecký komentář k autorskému zákonu.

16. 8. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci

Začátkem června vstoupil v účinnost systém Jednotného evropského patentu. Současně s touto změnou, kterou lze považovat za vyústění dlouhodobých evropských snah, zahájil činnost i Jednotný patentový soud. Co to bude znamenat v praxi?

28. 6. 2023

Vědavýzkum.cz

Patentové přihlášky jsou velmi specifické svým formátem a terminologií. I přesto však stále není jejich překlad zkušeným překladatelem považován za příliš důležitý. Spousta přihlašovatelů má totiž za to, že patent mohou nechat přeložit někým, kdo daný jazyk pouze zná na dostatečné úrovni, a tím na překladu ušetřit. To však u patentových textů ani zdaleka nestačí a většinou to s sebou přináší více problémů než užitku. 

15. 5. 2023

PatentEnter s.r.o.

Evropský patentový úřad (EPO) 9. května 2023 odhalil 12 finalistů soutěže European Inventor Award 2023, nejvyšší evropské ceny za inovace. Cena oceňuje inspirativní a inovativní vynálezce nejen za jejich příspěvky k vědeckému a technologickému pokroku, ale také za dopad, který oni a jejich patentované vynálezy mají na náš každodenní život. Finalisty vybírala nezávislá mezinárodní porota.

14. 5. 2023

Úřad průmyslového vlastnictví

VŠB – Technická univerzita Ostrava se může pochlubit dalším evropským patentem. Ten získali vědci z Katedry fyziky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, kteří se v posledních letech věnovali problematice tzv. povrchových vln. Patent obdržel senzor, který pomůže v medicíně i životním prostředí.

18. 4. 2023

VŠB - Technická univerzita Ostrava