facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Evropská Komise zve zájemce na konání třetího webináře pracovní skupiny 9 „Rady pro obchod a technologie". Ten bude zaměřen na přístup malých a středních podniků (MSP) k digitálním nástrojům.

23. 6. 2022

Úřad průmyslového vlastnictví

Výzkumná skupina profesora Františka Štěpánka z VŠCHT Praha řeší již čtvrtým rokem projekt Robotický nanolékárník: Výrobní procesy budoucnosti pro personalizovaná terapeutika. Jeho hlavní motivací je takzvaná personalizovaná medicína – snaha o to, aby léčiva mohla být připravována každému pacientovi na míru včetně kombinací vícero účinných látek v dávkách, které jsou pro daného pacienta potřeba.

21. 5. 2022

VŠCHT v Praze

Úřad průmyslového vlastnictví žádá uživatele patentového systému o spolupráci při provádění veřejné konzultace, která se zaměřuje na nejdůležitější aspekty harmonizace hmotného patentového práva.

26. 4. 2022

ÚPV

Evropský patentový úřad nabízí prostor pro veřejnou konzultaci a získání zpětné vazby od evropských uživatelů patentového systému s cílem harmonizace patentového práva. Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) proto žádá tuzemské uživatele o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad celkového přehledu.

7. 4. 2022

Technologické centrum AV ČR

PatentEnter s.r.o., společnost patentových zástupců poskytující služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví, v následujícím článku odpoví na otázky, co je to zveřejnění a proč je důležité pro patenty a užitné vzory. Součástí článku je také video. 

22. 2. 2022

PatentEnter s. r. o.

Jak patent, tak užitný vzor patří mezi možnosti ochrany Vašeho nápadu. Každý z nich však poskytuje jiný rozsah ochrany a pojí se s nimi různé náležitosti nutné k jejich získání. K čemu je tedy dobré využít užitný vzor a kdy se Vám vyplatí usilovat o patent?

3. 2. 2022

PatentEnter s. r. o.

Dne 19. ledna 2022 vstoupil do přípravné fáze projekt Jednotného patentu EU (Unitary Patent, UP) a Jednotného patentového soudu (Unified Patent Court, UPC). Smyslem tohoto článku je poskytnout praktický úvod do tohoto komplexního tématu.

27. 1. 2022

HARBER IP s.r.o. 

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů zve na on-line seminář Novinky ze světa duševního vlastnictví, který se bude konat 16. února 2022 od 10.00 hodin.

21. 1. 2022

Úřad průmyslového vlastnictví

Opět jen díky činnosti jediného subjektu vzrostly v Česku meziročně licenční příjmy z ochrany průmyslového vlastnictví. U patentů o čtyřicet procent, u průmyslových vzorů dokonce o více než 105 %. V celkovém pohledu však počty poskytovatelů licencí na jednotlivé předměty ochrany průmyslového vlastnictví spíše stagnují a počty nově udělených licencí klesají.

20. 11. 2021

Vědavýzkum.cz

Do 20. září 2021 mátě možnost vyplnit dotazník ke konzultaci Stakeholders consultation on the Guiding Principles for Knowledge Valorisation. Výsledky konzultace poskytnou důležitou zpětnou vazbu pro spoluvytváření hlavních zásad zhodnocení znalostí a kodexu postupů pro využívání duševního vlastnictví.

15. 9. 2021
Ze zahraničí
Array
(
)