facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rozdíl mezi užitným vzorem a patentem

3. 2. 2022
Rozdíl mezi užitným vzorem a patentem

Jak patent, tak užitný vzor patří mezi možnosti ochrany Vašeho nápadu. Každý z nich však poskytuje jiný rozsah ochrany a pojí se s nimi různé náležitosti nutné k jejich získání. K čemu je tedy dobré využít užitný vzor a kdy se Vám vyplatí usilovat o patent?

Podobnosti patentu a užitného vzoru

Oba typy těchto průmyslových práv se vztahují na ochranu technických řešení. Podmínky k jejich získání jsou podobné – řešení musí být nová a vykazovat dostatečnou tvůrčí úroveň (inovativnost). Patent a užitný vzor jsou také totožné v tom, jaká práva poskytují svému majiteli. A to i v případě jejich vymáhání.

Majitel jednoho či druhého má výlučné právo vynález (či výrobek) užívat, může udělit licenci třetím osobám a má nárok na náhradu škody. I z toho důvodu se náklady na zpracování kvalitního a účinného užitného vzoru v zásadě neliší od nákladů na patent (20 – 100 000 Kč).

Kdy se vyplatí usilovat o užitný vzor?

Když potřebujete rychle zvýšit hodnotu firmy nebo projektu či při žádosti o grant. Zápis užitného vzoru totiž trvá cca 5 měsíců (v ČR dokonce 2-3 měsíce). Patentové řízení a jeho udělení naproti tomu trvá řadu let.

Užitný vzor se Vám vyplatí i v případě kvalifikovaného (defenzivního) zveřejnění, tzn. že své řešení zveřejníte za účelem omezení konkurence. Ta pak nebude schopna takové řešení patentovat (protože už nebude nové), a navíc si bude muset zajistit Vaši licenci nebo hledat jiné řešení.

Díky rychlejšímu procesu zápisu užitného vzoru navíc můžete mimo času ušetřit i peníze. Náklady na obhajobu Vaší přihlášky totiž budou nižší. Stačí tedy správně sepsat žádost s přihláškou, uhradit správní poplatky, úřad vzor zapíše a zveřejní (Poplatky na zapsání užitného vzoru na čtyři roky jsou 1000 Kč. Dvakrát jej pak můžete o tři roky prodloužit.).

Zajímavým využitím užitného vzoru je i tzv. institut odbočení. Pokud diskuse s referentem úřadu v průběhu řízení před úřadem o kvalitě Vaší patentové přihlášky (přihlášky vynálezu) nespějí k udělené patentu, můžete podat přihlášku užitného vzoru. Ten zachovává stejné datum podání jako přihláška vynálezu a vy tím ochranu užitným vzorem.

Proč tedy tolik společností patentuje a raději nevolí užitné vzory?

První důvod je prostý – existují výjimky, které užitným vzorem chránit nelze. Jsou jimi způsoby (například výroby, měření či použití), software a biologické reproduktivní materiály. K jejich ochraně pak patent potřebujete.

Užitné vzory se navíc v některých zemích neuznávají. Patří mezi ně například USA, Velká Británie, Švédsko, Norsko nebo Švýcarsko. Můžete je mít ale zapsané třeba v Německu, Francii, Číně, Rusku, Polsku, Austrálii i v České republice. Naproti tomu ochrana patentem je možná téměř ve všech zemích světa.

Ochrana patentem je i delší. Zatímco užitný vzor v ČR může platit 10 let (stejně jako v naprosté většině zemí, nicméně rozpětí může být 5-15 let), maximální délka platnosti patentu je 20 let, v případě léčiv 25 let. V této souvislosti se vyplatí důkladně promyslet, jak dlouho je zajímavé na Vaše řešení držet monopol.

Roli hraje i fakt, že při zápisu užitného vzoru neprovádí příslušný úřad průzkum, při kterém by zkoumal právoplatnost přihlášky z hlediska novosti nebo inovativnosti. Pozornost věnuje pouze formálním náležitostem. Za splnění podmínek přihlášky tedy ručíte Vy, tzn. že ručíte i za to, jak kvalitní ochranu užitný vzor poskytuje. Pokud chcete, aby Váš vzor ustál námitky při případném sporu, doporučujeme věnovat čas důkladné rešerši před jeho sepsáním, jinak často jen plýtváte prostředky. Názor úřadu je důležitý i v tom, že díky němu dokážete odfiltrovat drobné chyby přihlášky, a pomůže Vám odhadnout šance na získání ochrany v zahraničí.

V neposlední řadě je důvodem i to, že patentované výrobky a řešení jsou vnímány prestižněji než ty chráněné užitným vzorem.

Následující video popisuje rozdíly mezi patentem a užitným vzorem do větších podrobností:

 

 

Zdroj: patententer.jpg


PatentEnter s.r.o. je společnost patentových zástupců poskytující služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví zahrnující ochranu technických inovací patenty či užitnými vzory, ochranu značky prostřednictvím ochranných známek a ochranu vzhledu výrobků průmyslovými vzory. S naším týmem pomáháme velkým i malým podnikům, start-upům i akademickým institucím chránit nové nápady. Spolupracujeme i s dalšími odborníky a kancelářemi v České republice i v zahraničí, díky čemuž umíme stejný rozsah služeb zajistit prakticky po celém světě.