facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

S postupující očkovací kampaní v České republice i zahraničí sílí i protestní antivědecká hnutí. Jejich kořeny ale ukazují na to, že nejsou nebezpečná jenom v kontextu ochrany veřejného zdraví, ale že mají také potenciál destabilizovat západní demokracii.

14. 4. 2021

Vědavýzkum.cz

Americký prezident Joe Biden na konci března zveřejnil investiční plán pro nadcházející roky. V rámci přestavby infrastruktury země a vytváření nových pracovních míst plánuje obohatit americkou vědu až o 250 miliard dolarů. Největší podíl financí z tohoto rozpočtu připadne druhé největší národní agentuře pro financování výzkumu, National Science Foundation.

10. 4. 2021

Vědavýzkum.cz

Nově vydaný oborový žebříček QS World University Rankings za rok 2021 hodnotí světové univerzity za uplynulý rok celkem v jedenapadesáti disciplínách. České vysoké školy bodovaly zejména v oborech, jako je lingvistika, politologie, zemědělství, geografie nebo umění.

8. 4. 2021

Vědavýzkum.cz

Nová rumunská vláda slíbila zvýšit podporu vědy a výzkumu na dvě procenta HDP ročně. Akademičtí pracovníci ale varují, že by s tímto krokem měly být spojeny systémové reformy. Dovolávají se většího množství kompetitivních výzev, nové nezávislé rady pro vyšší transparentnost a menších zásahů ze strany politiků.

5. 4. 2021

Vědavýzkum.cz

Nově uniklé dokumenty ukazují, že britská vláda plánuje škrtat příští rok ve výdajích na projekty zahraniční pomoci. Týká se to také řady vědeckých projektů, které se zabývají infekčními nemocemi nebo klimatickou změnou. Zástupci britské vědecké obce rozhodnutí tvrdě kritizují.

2. 4. 2021

Vědavýzkum.cz

Po více než rok trvající globální pandemii se psychické následky současné krize projevují i mezi vědci a výzkumníky. Alespoň to ukazují současné průzkumy. Podle nich více než polovina dotázaných vědců uvažuje nad změnou kariéry.

31. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Fiktivní jméno Camille Noûs se na francouzské výzkumné scéně poprvé objevilo přibližně před rokem. Od té doby je jako spoluautor uvedeno ve více než 180 studií v odborných časopisech. Camille však není vědkyně nebo vědec. Je to fiktivní osoba, kterou si skupinka vědců vymyslela, aby poukázala na problémy francouzské vědní politiky.

30. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Nigerijská Národní agentura pro vědu a inženýrskou infrastrukturu podepsala s Technologickou agenturou ČR memorandum o porozumění, v němž se obě strany zavázaly rozvíjet bilaterální spolupráci v celé škále oblastí vědy a výzkumu a zejména ve sféře transferu technologií. Zájem na implementaci memoranda a praktické uplatnění v obchodní sféře vytváří prostor pro zapojení českých firem a investorů.

29. 3. 2021

Beata Matusiková

V posledních letech se umělá inteligence zapojuje do řízení vědy stále častěji. Nově zveřejněný článek nyní navrhuje systém přijímání vědců, který bude fungovat na základě strojového hodnocení. Podle jeho autorek to může přinést větší transparentnost při přijímacím řízení.

28. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Evropská Komise spustila nový Online Manuál pro programy z finančního rámce EU 2021–2027 spravované skrze Portál pro finanční příležitosti a veřejné zakázky (Funding & Tenders Portal).

27. 3. 2021

Technologické centrum AV ČR