facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Společnost Times Higher Education zveřejnila žebříček THE Impact Rankings 2020, který srovnává světové univerzity podle toho, jak se jim daří plnit cíle udržitelného rozvoje definované Organizací spojených národů. Letošnímu ročníku vévodí australské a novozélandské univerzity. Umístilo se i pět českých vysokých škol.

27. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská komise vydala brožuru s názvem „ Marie Skłodowska-Curie actions: The pocket guide for researchers, universities, research institutes and companies “, s cílem poskytnout vědcům informace o příležitostech MSCA.

26. 4. 2020

Technologické centrum AV ČR

Dne 20. dubna 2020 spustila Evropská komise evropskou datovou platformu věnovanou COVID-19, která umožňuje rychlé shromažďování a sdílení dostupných výzkumných dat.

25. 4. 2020

Technologické centrum AV ČR

Evropská unie chce sjednotit úsilí členských států v boji proti koronaviru SARS-CoV-2. Výrazem této snahy je akční plán ERAvsCorona, který přináší rámec pro dosavadní iniciativy v boji proti viru a onemocnění, které způsobuje. V rámci zastřešujícího dokumentu již bylo přijato prvních deset prioritních opatření, která v krátkodobém horizontu reagují na aktuální pandemii.

24. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská komise jmenovala dva nové členy skupiny hlavních vědeckých poradců EK (Group of Chief Scientific Advisors). Eva Kondorosi a Eugene Kennedy budou od května společně poskytovat Komisi poradenství v oblasti vědecké politiky na nejvyšší úrovni.

23. 4. 2020

Technologické centrum AV ČR

Koronavirová krize zasáhla všechny oblasti běžného lidského života. Výjimkou nejsou ani vysoké školy a osudy budoucích výzkumníků. Na některých zahraničních univerzitách jsou dizertace online již samozřejmostí a distanční složení zkoušky bude umožněno i v Česku. Do popředí se dostávají i další témata jako odkládání cest do zahraničí či uplatnění na trhu práce.

22. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská asociace univerzit (EUA) mapuje v rámci projektu InSPIREurope situaci ohrožených skupin výzkumných pracovníků a výzkumných organizací, které je zaměstnávají. Za tímto účelem zahájila dva průzkumy a vyzývá k účasti partnerské instituce.

22. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Dne 8. dubna 2020 Evropská komise oznámila, že Společné výzkumné středisko (JRC) nově povede Stephen Quest, který doposud stál v čele Generálního ředitelství pro daně a celní unii. Quest se funkce ujme na začátku května.

21. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská komise v březnu 2020 oznámila výherce výběrového řízení na zbudování nové otevřené publikační platformy, kterou budou mít možnost využívat všichni příjemci finančních prostředků z rámcového programu na podporu výzkumu a vývoje v EU.

20. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Generální ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace srdečně zve k účasti na panevropském hackathonu, který s uskuteční ve dnech 24. - 26. dubna 2020. Cílem je vyvinutí inovativních řešení k překonání společenských výzev souvisejících s koronavirovou nákazou.

19. 4. 2020

Technologické centrum AV ČR