facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) na svém 74. zasedání vyzvalo k diskuzi nad novou vizí Evropského výzkumného prostoru. Dvoudenní zasedání ESFRI se konalo virtuálně ve dnech 8. a 9. prosince 2020. Fórum, složené z národních delegací, odborníků, zástupců Evropské komise a asociovaných zemí se shodlo, že výzkumné infrastruktury musí hrát klíčovou roli v budoucí podobě Evropského výzkumného prostoru.

14. 12. 2020

CESNET

Jaké jsou pracovní podmínky, životní úroveň a vyhlídky postdoktorandů? Zatímco doktorskému studiu a jejich životním podmínkám se v posledních několika letech věnoval relativně dostatek pozornosti, postdoktorandi zůstavali spíše na okraji zájmu. To se snaží napravit nový výzkum časopisu Nature, který se na tuto skupinu zaměřil.

13. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

Bavorská vláda pod vedením ministerského předsedy Markuse Södera rozhodla v roce 2018 investovat do roku 2022 miliardy eur do výzkumu a vědy. Významná část těchto prostředků – 1,2 miliardy eur – půjde na výstavbu nové Technické univerzity v Norimberku. Kromě toho se bude rozšiřovat Centrum pro výzkum neutronů v Garchingu u Mnichova. Tyto rozsáhlé projekty představují příležitosti pro české firmy či vysoké školy na získání nových zakázek nebo navázání nové spolupráce.

12. 12. 2020

Jan Kreuter

Dne 25. listopadu 2020 podepsaly Evropská komise a Evropský výbor regionů společný akční plán (Joint Action Plan) pro zahájení užší spolupráce v oblasti výzkumu a inovací. Tento plán má za cíl mimo jiné řešit mezeru v inovacích, odliv mozků a nerovnost ve vzdělávání mezi regiony.

6. 12. 2020

CZELO

Evropští ministři pro výzkum na konci října 2020 schválili nový dokument, který své signatáře zavazuje k dodržování práv na svobodu vědeckého bádání. Podle nové Bonnské deklarace o svobodě vědeckého výzkumu je svobodný vědecký výzkum klíčovým kamenem pro pokrok a blahobyt Evropy.

4. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

Soběstačné stanice na Měsíci? Výroba kyslíku a vodíku z měsíční vody? Těžba minerálů z asteroidů? To vše jsou cíle nového centra v Lucembursku, které se zaměří na inovace v oblasti využívání vesmírných zdrojů. Ty přitom mají obrovský ekonomický potenciál.

25. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Každoroční hodnocení Evropské výzkumné rady (ERC) ukazuje, že téměř pětina projektů, které financuje, vede k vědeckým průlomům a dalších téměř 62 % přineslo významné vědecké objevy. Z výsledků také vyplývá, že ty nejrizikovější projekty s odstupem přináší ty nejzajímavější vědecké výsledky.

20. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Technická univerzita Drážďany se má během několika let stát kosmopolitním centrem špičkového vědeckého výzkumu. Počítá s investicemi v řádu stovek milionů eur do výstavby nových budov, parkových úprav i nejmodernějšího vybavení laboratoří. Zajímavé příležitosti zde budou během přestavby i pro české firmy. Závazné rozhodnutí o investici by měla učinit saská administrativa v řádu měsíců.

16. 11. 2020

Lenka Konšelová

Vesmírnému výzkumu zatím dominuje USA a Čína. Tyto země mají podporu a řízení od národních institucí. Evropa na to odpovídá návrhem nového partnerství veřejného a soukromého sektoru, které pomůže k podobně koordinovanému financování a posílí konkurenceschopnost.

14. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Po intenzivních vyjednáváních bylo rozhodnuto, že do evropského výzkumného rozpočtu na příštích 7 let přibydou další čtyři miliardy eur. V pořadí devátý výzkumný program EU Horizon Europe tak díky včasným debatám pravděpodobně začne, jak bylo v plánu, v lednu 2021. Ne všichni jsou však s konečným výsledkem rozpočtu spokojeni, podle některých si program zaslouží mnohem více.

13. 11. 2020

Vědavýzkum.cz