facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Singapur je velmi aktivní v zavádění umělé inteligence do vládních činností, ať je to ve správních agendách, vyšetřování, udržitelnosti či vzdělávání. Toho využívá spousta firem k zakládání svých výzkumných center.

19. 8. 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Po značných škrtech v rozpočtu na vědu, jež následovaly po finanční krizi v roce 2008, se Španělsko v dalších letech snažilo o restrukturalizaci této oblasti. Obnova probíhá úspěšně a aktuálně je španělská věda na vzestupu. Důkazem je i obdržení vysokého počtu prestižních grantů Evropské výzkumné rady Proof of Concept. Španělsko nyní zaujímá třetí místo v tabulce financování programu Horizon Europe.

18. 8. 2023

Vědavýzkum.cz

Hodnocení Nature Index každoročně monitoruje instituce a země, jež zejména svými publikacemi nejvíce přispěly ke kvalitnímu výzkumu v oblasti přírodních věd. Z aktuálních žebříčků Nature Index 2023 zveřejněných 15. června, které se zaměřily na období minulého roku, vyplývá, že Čína poprvé sesadila Spojené státy z prvního místa. Těm se ale v nové kategorii zdravotnických věd podařilo udržet pozici lídra.

10. 8. 2023

Vědavýzkum.cz

Evropská spolupráce s Novým Zélandem, investice do Nového Bauhausu i revize omezení využívání geneticky upravených plodin. Portál Vědavýzkum.cz nabízí další pravidelné shrnutí toho nejzajímavějšího, co se v zahraničí ve světě výzkumu, vývoje a inovací událo za právě uplynulý měsíc červenec.

30. 7. 2023

Vědavýzkum.cz

Austrálie a Velká Británie připravují změnu systému hodnocení veřejných výzkumných organizací. Budou tamní poskytovatelé podpory a grantové agentury více naslouchat vědcům? Anebo se pojetí excelence posouvá směrem k větší inkluzi – k aktivnější participaci lokálních komunit ve výzkumu? Jaká hodnoticí kritéria převažují jinde, v Polsku či Švédsku?

25. 7. 2023

Vědavýzkum.cz

Jihoafrická republika má zdaleka nejrozvinutější a nejdiverzifikovanější ekonomiku na kontinentu. Není proto divu, že v JAR působí více jak 180 společností z žebříčku Fortune Global 500, což zdaleka převyšuje jakoukoliv jinou africkou zemi. S tím pochopitelně souvisí velký důraz na aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a inovací napříč všemi hospodářskými sektory.

25. 7. 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Barbara Engelking, polská odbornice na holokaust, ve svém příspěvku k 80. výročí povstání ve varšavském ghettu zpochybnila pomoc, jež poskytovali Poláci Židům během holokaustu. V důsledku zmíněného výroku má tamější vláda v plánu zatrhnout finanční prostředky Institutu filosofie a sociologie Polské akademie věd.

18. 7. 2023

Vědavýzkum.cz

Evropská komise přijala 10. července 2023 program ERC na rok 2024. Plán zahrnuje nové prvky v posuzování návrhů na výzkum a životopisů uchazečů a také v procesu hodnocení. Dále zavádí lump sum financování v rámci Advanced grantů a provádí změny ve struktuře hodnotících panelů.

18. 7. 2023

Vědavýzkum.cz

Navzdory očekávání porotců esejistické soutěže Utopický výzkumný institut většina účastníků akcentovala spíše současné problémy než vizionářské perspektivy. Proč v našich představách budoucnosti posilují černé scénáře – a ty opačné vzbuzují vesměs nedůvěru a posměch? Za jakých okolností může reflexe naivity prospět vědecké komunikaci?

13. 7. 2023

Vědavýzkum.cz

Se začátkem prázdnin přichází také aktualizovaná vydání mezinárodních žebříčků srovnávajících jednotlivé univerzity. Jedním z těchto rankingů je i Leidenský žebříček, srovnávající vědecký výkon více než 1300 univerzit po celém světě. Obdobně jako v minulých letech se do této společnosti dostalo i několik českých univerzit. Jak si stojí ve srovnání jednotlivých indikátorů? A které univerzity jsou vzory v oblasti vědy?

11. 7. 2023

Vědavýzkum.cz