facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Z nového šetření Asociace evropských univerzit vyplývá, že 59 % evropských vysokých škol považuje otevřenou vědu za velmi zásadní a více než polovina univerzit už má zavedené interní mechanismy otevřené vědy. Velkou motivací je i iniciativa nazvaná „Plán S“.

2. 9. 2021

Vědavýzkum.cz

Žen ve vědě rok co rok přibývá. Jejich kariéra však většinou netrvá tak dlouho, jako je u jejich mužských protějšků, říká nizozemská studie. Ta ze vzorku téměř šesti milionů vědců po celém světě zjistila, že muži se navíc rychleji dostávají do vedoucích pozic a častěji také publikují.

27. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

Evropská komise a Kanada během společného letního summitu začaly jednat o možnostech spolupráce v rámci programu Horizon Europe. Kooperace mezi oběma celky je strategická i vzhledem ke stále silnějšímu vlivu Číny v oblasti výzkumu a vývoje.

25. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

Velká Británie zveřejnila novou inovační strategii, jejímž cílem je podpořit vědu a výzkum po odchodu země z Evropské unie. Podle nového dokumentu bude Velká Británie postupně zvyšovat investice do výzkumu až na 22 miliard liber ročně.

22. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

Pandemie covid-19 zasáhla vědce v různých fázích jejich kariérního života. Někteří z nich dostali možnost svůj výzkum posunout díky grantu z programu Marie Skłodowska-Curie Actions. Jak si počínali, s jakými problémy se potýkaly instituce koordinující tyto projekty, a byla opatření ze strany Evropské komise ke zmírnění dopadů pandemie adekvátní?

18. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

Každoroční žebříček Academic Ranking of World Universities, známý také jako Šanghajský žebříček, srovnává nejlepší světové vysoké školy. První tisícovce nejlepších univerzit stále vévodí americký Harvard. Z českých škol je příjemným překvapením letošní umístění Vysokého učení technického v Brně.

16. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

Naprostá většina vědců se věnuje výzkumu, který pak vlastními silami publikují. To je posouvá dále v kariéře. Je tu ale malé procento takových, kteří neztrácejí složitostmi čas a koupí si hotový rukopis. I přes snahy jej vymýtit se tento fenomén stále objevuje. Jaké jsou nedávné případy?

8. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

Po celém světě existuje více než 117 iniciativ k regulaci umělé inteligence (AI), v jejichž čele stojí zástupci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a UNESCO. V polovině července také proběhla konference o etice AI, která se konala pod záštitou slovinského předsednictví v Radě EU. Ta na světlo opět vynesla otázky, jak nejlépe s umělou inteligencí zacházet, aby nepředstavovala riziko.

5. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

Evropská rada pro inovace a Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EISMEA) zveřejnily výzvu na nábor šesti programových manažerů Evropské rady pro inovace (EIC). Přihlášky je možné podávat do 8. září 2021. 

5. 8. 2021

Evropská komise

Více než polovina nizozemských vědců se pravidelně uchyluje k diskutabilním výzkumným praktikám, jako je například skrývání různých nedostatků v jejich výzkumu nebo selektivní citování literatury. Tato a další zjištění přinesl nedávný průzkum mezi tamními vědci.

1. 8. 2021

Vědavýzkum.cz