facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zahrnout vtip do názvu odborné práce by se podle studie mohlo z hlediska citací vyplatit. Nejnovější zjištění totiž naznačuje, že by výzkumníci mohli získat více citací tím, že by svou práci obdařili zábavnějšími názvy. Někteří však tvrdí, že důkazy jsou příliš slabé na to, aby se toto kritérium mohlo brát vážně.

22. 4. 2022

Vědavýzkum.cz

Kvantové technologie patří ke klíčovým oblastem, které významně ovlivní budoucí podobu světové ekonomiky a společnosti. Kanada proto připravuje národní strategii kvantových technologií. Klíčová oblast výzkumu dostala významnou finanční injekci v podobě grantů na projekty i mezinárodní spolupráci.

19. 4. 2022

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Vědecká spolupráce se stala důležitou pákou v diplomatických vyjednáváních mezi Švýcarskem a Evropskou unií. V podobné situaci se nachází i Velká Británie, u níž je ale cesta k členství v programu Horizon Europe o něco jasnější.

15. 4. 2022

Vědavýzkum.cz

Během pandemie se stal Twitter jedním z hlavních komunikačních kanálů vědy. Výhoda této sociální platformy totiž spočívá v rychlé a kvalitní informovanosti o dění v oboru, který člověka zajímá. Toho se chytily tisíce vědců, kteří lidem během pandemie pomáhali srozumitelně předat nová zjištění ohledně covidu-19.

1. 4. 2022

Vědavýzkum.cz

Organizace UK Research and Innovation (UKRI), která ve Velké Británii zastřešuje většinu veřejných prostředků na výzkum a inovace, zveřejnila nový pětiletý plán na rozvoj britské vědy. Mezi priority patří přitahování talentovaných lidí ze zahraničí i transformace samotné organizace.

30. 3. 2022

Vědavýzkum.cz

Data do databáze EK eCORDA se doplňují pozvolna, je již ale i tak možné vytvořit základní statistiky účasti tzv. "Widening zemí" v programu Horizont Evropa.

26. 3. 2022

Technologické centrum AV ČR

Přibližně před měsícem se stala Alondra Nelson ředitelkou amerického Úřadu pro politiku vědy a technologie (OSTP) poté, co rezignoval Eric Lander. Ten se měl nevhodně chovat ke svým zaměstnancům, které ponižoval. Nelson má nyní s úřadem velké plány.

22. 3. 2022

Vědavýzkum.cz

Evropská komise zveřejnila aktualizovanou verzi tzv. Investment Guidelines, které slouží žadatelům do nástroje EIC Accelerator, jež hodlají využít financování prostřednictvím kapitálového vstupu.

22. 3. 2022

Technologické centrum AV ČR

European University Association (EUA) se připojila k "Akčnímu plánu pro Diamond Open Access", jehož cílem je podpořit udržitelný, komunitou řízený ekosystém Diamond Open Access (OA) k vědecké komunikaci. Dokument byl zveřejněn 2. března 2022 a je iniciativou Science Europe, cOAlition S, OPERAS a Francouzské národní agentury pro výzkum (ANR).

21. 3. 2022

EUA

Až budou příští rok vědci posílat své studie či recenze do časopisů, může je zaskočit nutné vyplnění poměrně citlivé sady otázek. Kvůli snaze zmapovat a snížit zaujatost ve vědeckém publikování bude totiž od autorů, recenzentů a editorů nově vyžadováno, aby zveřejnili svou rasu nebo etnický původ.

20. 3. 2022

Vědavýzkum.cz