facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Pandemie covid-19 zasáhla vědce v různých fázích jejich kariérního života. Někteří z nich dostali možnost svůj výzkum posunout díky grantu z programu Marie Skłodowska-Curie Actions. Jak si počínali, s jakými problémy se potýkaly instituce koordinující tyto projekty, a byla opatření ze strany Evropské komise ke zmírnění dopadů pandemie adekvátní?

18. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

Každoroční žebříček Academic Ranking of World Universities, známý také jako Šanghajský žebříček, srovnává nejlepší světové vysoké školy. První tisícovce nejlepších univerzit stále vévodí americký Harvard. Z českých škol je příjemným překvapením letošní umístění Vysokého učení technického v Brně.

16. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

Naprostá většina vědců se věnuje výzkumu, který pak vlastními silami publikují. To je posouvá dále v kariéře. Je tu ale malé procento takových, kteří neztrácejí složitostmi čas a koupí si hotový rukopis. I přes snahy jej vymýtit se tento fenomén stále objevuje. Jaké jsou nedávné případy?

8. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

Po celém světě existuje více než 117 iniciativ k regulaci umělé inteligence (AI), v jejichž čele stojí zástupci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a UNESCO. V polovině července také proběhla konference o etice AI, která se konala pod záštitou slovinského předsednictví v Radě EU. Ta na světlo opět vynesla otázky, jak nejlépe s umělou inteligencí zacházet, aby nepředstavovala riziko.

5. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

Evropská rada pro inovace a Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EISMEA) zveřejnily výzvu na nábor šesti programových manažerů Evropské rady pro inovace (EIC). Přihlášky je možné podávat do 8. září 2021. 

5. 8. 2021

Evropská komise

Více než polovina nizozemských vědců se pravidelně uchyluje k diskutabilním výzkumným praktikám, jako je například skrývání různých nedostatků v jejich výzkumu nebo selektivní citování literatury. Tato a další zjištění přinesl nedávný průzkum mezi tamními vědci.

1. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

Vědecký experiment je potvrzení nebo vyvrácení nějaké předem stanovené hypotézy. Nicméně i uznávaní vědci mohou v nejlepším možném úmyslu přinést špatné závěry a nemusí to být způsobeno neetickým chováním. Stává se to však poslední dobou častěji? A co vlastně působí nereprodukovatelnost nebo ambivalenci v článcích?

30. 7. 2021

Vědavýzkum.cz

Práce ve vědeckém managementu se v uplynulých dekádách stala atraktivní kariérní vyhlídkou pro výzkumné pracovníky po celém světě. Výzkumní manažeři a administrátoři, kteří byli dlouho samotnými vědci bráni spíše jako podpůrný personál, jsou dnes stále častěji vnímáni jako rovnocenní partneři, kteří mají ve vědě své nezastupitelné místo.

28. 7. 2021

Vědavýzkum.cz

Evropský inovační a technologický institut (EIT) vybral nejlepší projekty rozvoje inovačních kapacit vysokoškolského vzdělávání. Z celkového počtu 64 přihlášených projektů uspělo 23 konsorcií, do nichž je zapojeno 135 vysokoškolských institucí a 140 dalších partnerů včetně tří českých univerzit.

27. 7. 2021

Dům zahraniční spolupráce

Česko si vzalo za cíl patřit do roku 2030 mezi inovační lídry Evropy. Kde se aktuálně nachází, jaké jsou regionální rozdíly v míře inovací a co ještě musí zvládnout, naznačují výsledky projektu OECD, v němž Česká republika hrála úlohu pilotní země.

25. 7. 2021

Vědavýzkum.cz