facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Vleklé dohady o peníze zbylé v programu Horizont Evropa, Německo zřizuje národní agenturu pro transfer technologií a Švédsko se připravuje na předsednictví Radě EU. Portál Vědavýzkum.cz nabízí další pravidelné shrnutí toho nejzajímavějšího, co se v zahraničí ve světě politiky výzkumu, vývoje a inovací za právě uplynulý prosinec událo. 

31. 12. 2022

Vědavýzkum.cz

Podle neziskové organizace Committee on Publication Ethics jsou takzvané paper mills neoficiální a potenciálně nelegální organizace zaměřené na zisk, které produkují a prodávají podvodné rukopisy, jež se zdánlivě podobají skutečnému výzkumu. Mohou se také zabývat administrativou spojenou s odesláním článku do časopisů k posouzení a prodávat autorství výzkumným pracovníkům, jakmile je článek přijat k publikaci.

27. 12. 2022

Vědavýzkum.cz

Psaní vědecké práce je zdlouhavým procesem. Časově náročné je i hledání náležité literatury. Nicméně i tady existuje několik chytrých pomocníků. Pomáhají se sbíráním článků o výzkumu, aniž by bylo nutné trávit hodiny zadáváním klíčových slov. Nové softwary pro nás dokážou články nejenom navrhovat, ale také do vědeckého textu kýženou literaturu doplnit. Jen je nutné používat je obezřetně.

25. 12. 2022

Vědavýzkum.cz

Nový pohled na otázku, jak aktuálně Američané nahlížejí na oblast vědy ve své vlasti, poskytl průzkum American Trends Panel (ATP) z dílny Pew Research Center. Ukazuje, že důvěra ve vědecké poznatky je silně ovlivněna volebními preferencemi, a nikoliv například vzděláním.

15. 12. 2022

Vědavýzkum.cz

Zapojte se do průzkumu zaměřeného na přípravu 2. strategického plánu programu Horizont Evropa. Vaše odpovědi je možné prostřednictvím dotazníků odeslat do 16. prosince 2022.

15. 12. 2022

Horizont Evropa

Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj v Evropské unii v roce 2020 činily celkem 311 miliard eur, průměrně pak 699 eur na jednoho obyvatele. Investice jsou však v jednotlivých regionech značně nevyvážené, vyplývá z nedávno vydané zprávy Eurostatu, evropského statistického úřadu.

8. 12. 2022

Vědavýzkum.cz

Ministrem pro vědu, výzkum a inovace je ve Velké Británii opět George Freeman. Příští rok do programu Horizont Evropa poputuje 12,4 miliardy eur a Austrálie zavádí v organizaci, která financuje tamější medicínský výzkum, genderové kvóty. Portál Vědavýzkum.cz nabízí další pravidelné shrnutí toho nejzajímavějšího, co se v zahraničí událo za uplynulý listopad v politice výzkumu, vývoje a inovací.

5. 12. 2022

Vědavýzkum.cz

Číně se ve vědeckých vodách poslední roky velmi daří. Nedávná analýza ukázala, že země poprvé předstihla Spojené státy americké v počtu nejcitovanějších vědeckých prací. I přes nezanedbatelné úspěchy však čínský výzkum i nadále čelí řadě strukturálních problémů.

29. 11. 2022

Vědavýzkum.cz

Těsná porážka dosavadní brazilské hlavy státu Jaira Bolsonara znamená podle vědců a badatelů počátek pomalého a strastiplného procesu oživení brazilské vědy. Ani v příštím roce, kdy proběhne inaugurace nového prezidenta, se však tamější sektor nevyhne ekonomickým problémům.

25. 11. 2022

Vědavýzkum.cz

Hradba mlčení, kterou v otázkách financování a reforem výzkumu, vývoje a inovací kolem sebe vystavil nový italský kabinet, v jehož čele stojí Giorgia Meloni, prohlubuje atmosféru nejistoty a obav z dalšího vývoje. Blíží se další fáze odlivu mozků z italské vědy?

18. 11. 2022

Vědavýzkum.cz