facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Šest nových kvantových počítačů bude postaveno v centrech po Evropě, Velká Británie zakládá novou radu pro vědu a techniku a USA se znovu zajímá o jadernou energii. Portál Vědavýzkum.cz nabízí další pravidelné shrnutí toho nejzajímavějšího, co se událo v zahraničí ve světě výzkumu, vývoje a inovací za uplynulý měsíc.

30. 10. 2022

Vědavýzkum.cz

Ve východoněmeckých spolkových zemích Sasko a Sasko-Anhaltsko vzniknou nová obří vědecká centra. Tamější vláda posvětila vybudování dvou velkých výzkumných ústavů s celkovým rozpočtem více než dvě miliardy eur. Zaměří se na astrofyziku a udržitelný chemický průmysl.

27. 10. 2022

Vědavýzkum.cz

Stále více vědců chce představovat svůj výzkum za hranicemi akademické půdy. Veřejnost ale tabulky a grafy neohromí. Co tedy zkusit něco jiného? Pro české i zahraniční vědce existuje spousta vědeckých soutěží, kde si mohou svoje prezentační dovednosti ozkoušet v jiném prostředí. Čím ale zaujmout?

25. 10. 2022

Vědavýzkum.cz

Evropská komise spustila dotazník ke Společnému evropskému cloudu pro kulturní dědictví. Žádá profesionály z oblasti kulturního dědictví, kteří se chtějí připojit ke kolektivnímu úsilí o zachování evropských kulturních sbírek, aby se podělili o svůj názor.

19. 10. 2022

Technologické centrum AV ČR

Když chce výzkumník či výzkumnice prezentovat svůj výzkum i za hranicemi konferencí nebo odborných časopisů, musí zapojit jiný jazyk a nevšední formu sdělení. Právě humor může posloužit jako cenný komunikační kanál. Neortodoxní spojení komedie a vědy se v posledních letech ukazuje jako populární nástroj šíření výsledků vědeckého bádání.

18. 10. 2022
Ze zahraničí
Array
(
)

Nejen v souvislosti s hybridními výzvami se objevují hlasy volající po mnohem výraznější podpoře obranyschopnosti v Evropské unii. Jak společenská poptávka proměňuje dění na poli výzkumu a vývoje obranných technologií? Z jakých dotačních titulů je vlastně financován a jaké jiné či dosud nevyužité příležitosti se nabízejí?

15. 10. 2022

Vědavýzkum.cz

Dnes bylo zveřejněno letošní vydání ostře sledovaného žebříčku THE World University Rankings 2023, který srovnává kvalitu vysokých škol po celém světě. V rekordně obsáhlém žebříčku se tento rok umístilo celkem 18 českých vysokých škol.

12. 10. 2022

Vědavýzkum.cz

Každý rok se před začátkem října vědecký svět dohaduje, kdo by mohl získat Nobelovu cenu. Královská švédská akademie věd v prvním říjnovém týdnu rozhoduje o tom, kdo získá pravděpodobně nejprestižnější (nejen) vědecké ocenění na světě. Kdo letos získal cenu za fyziologii a medicínu, fyziku, chemii nebo ekonomii?

11. 10. 2022

Vědavýzkum.cz

Umělá inteligence je klíčová technologie, která má široké sociální, ekonomické, národně bezpečnostní a geopolitické důsledky. Nedávný česko-francouzský workshop právě na toto téma představil francouzské instituty a společnosti, které jsou v tomto odvětví předními hráči. Jaké výsledky může přinést spolupráce mezi Českem a Francií v tomto oboru?

10. 10. 2022

Vědavýzkum.cz

Spojené státy americké intenzivně podporují otevřenou vědu, Evropská unie zveřejnila plán inovační agendy a australská vízová politika znesnadňuje přistěhování zahraničních vědců do země. Portál Vědavýzkum.cz nabízí další pravidelné shrnutí toho nejzajímavějšího, co se v zahraničí ve světě výzkumu, vývoje a inovací za uplynulé září událo.

1. 10. 2022

Vědavýzkum.cz