facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Prvenství je při výzkumu zásadní věc. Ten, kdo první přijde s průlomovým objevem či novou technologií, získá patenty, peníze i respekt vědecké komunity. Jak ale ukazuje příklad optogenetiky, otázka prvenství může být komplikovanější, než se na první pohled zdá.

23. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Postavení českých vysokých škol se v žebříčku zemí s rozvíjející se ekonomikou, až na výjimky, rok od roku zhoršuje. Jako u mnoha dalších žebříčků je to způsobeno především zvyšujícím se počtem institucí zahrnutých do srovnání. Můžeme mluvit i o zaostávání sektoru českého vysokého školství za některými progresivnějšími státy?

21. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Budování interdisciplinárních týmů je jedním ze zásadních cílů většiny výzkumných institucí. Tlak na vědce však v některých případech vede k vytváření falešných spoluprací, které podkopávají integritu výzkumu. Primární motivací jejich vzniku je totiž podle nedávné studie především snaha o strategické zajištění financování.

17. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Core Technologies for Life Sciences (CTLS) a Calouste Gulbenkian Foundation pořádají v Lisabonu ve dnech 30. června až 2. července 2020 konferenci zaměřenou na aspekty řízení a financování velkých výzkumných infrastruktur.

16. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Trumpova administrativa americkou vědu nepodpoří navýšením finančních prostředků ani v příštím roce. Ba naopak. Navrhované škrty zasáhnou zvláště základní výzkum. Výrazně si polepší jen technologické obory jako je umělá inteligence nebo kvantová informatika.

13. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Popularizace vědy a zejména inovativní formy předávání vědeckých poznatků jsou v akademickém prostředí stále diskutovanější. Výstavy, přednášky či veletrhy jsou už relativně běžnou součástí aktivit výzkumných institucí. Samostatným žánrem, který si ovšem získává ve světě i u nás stále větší oblibu, jsou počítačové hry.

11. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Nizozemská studie zjistila, že stovky akademiků pracují dlouhodobě přesčas, a to bez jakékoliv finanční náhrady. Tento stav v desítkách případů vedl k rodinným problémům. Analýza poukazuje i na stále se zhoršující podmínky na pracovištích, kde narůstající tlak vede ke ztrátě osobního života a k vyhoření.

9. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Ve dnech 27. a 29. dubna 2020 se v norském hlavním městě Oslu uskuteční 26. ročník konference EARMA s názvem Evoluce nebo revoluce řízení a správy výzkumu.

8. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Slovensko se již delší dobu potýká v oblasti výzkumu a vývoje s řadou problémů. Místní akademici se nyní spojili a chtějí vyvinout tlak na vládu – podle nich je potřebná celková změna národního systému výzkumu a vysokoškolského vzdělávání.

7. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Aliance EU-LIFE, nadace Wellcome a organizace EuroScience vyzývají k podpisu petice za zachování intenzivní spolupráce mezi Velkou Británii a EU v oblasti výzkumu a vývoje. Cílem petice je do konce roku 2020 získat 50 000 podpisů.

6. 2. 2020

Vědavýzkum.cz