facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Dne 25. listopadu 2020 podepsaly Evropská komise a Evropský výbor regionů společný akční plán (Joint Action Plan) pro zahájení užší spolupráce v oblasti výzkumu a inovací. Tento plán má za cíl mimo jiné řešit mezeru v inovacích, odliv mozků a nerovnost ve vzdělávání mezi regiony.

6. 12. 2020

CZELO

Evropští ministři pro výzkum na konci října 2020 schválili nový dokument, který své signatáře zavazuje k dodržování práv na svobodu vědeckého bádání. Podle nové Bonnské deklarace o svobodě vědeckého výzkumu je svobodný vědecký výzkum klíčovým kamenem pro pokrok a blahobyt Evropy.

4. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

Soběstačné stanice na Měsíci? Výroba kyslíku a vodíku z měsíční vody? Těžba minerálů z asteroidů? To vše jsou cíle nového centra v Lucembursku, které se zaměří na inovace v oblasti využívání vesmírných zdrojů. Ty přitom mají obrovský ekonomický potenciál.

25. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Každoroční hodnocení Evropské výzkumné rady (ERC) ukazuje, že téměř pětina projektů, které financuje, vede k vědeckým průlomům a dalších téměř 62 % přineslo významné vědecké objevy. Z výsledků také vyplývá, že ty nejrizikovější projekty s odstupem přináší ty nejzajímavější vědecké výsledky.

20. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Technická univerzita Drážďany se má během několika let stát kosmopolitním centrem špičkového vědeckého výzkumu. Počítá s investicemi v řádu stovek milionů eur do výstavby nových budov, parkových úprav i nejmodernějšího vybavení laboratoří. Zajímavé příležitosti zde budou během přestavby i pro české firmy. Závazné rozhodnutí o investici by měla učinit saská administrativa v řádu měsíců.

16. 11. 2020

Lenka Konšelová

Vesmírnému výzkumu zatím dominuje USA a Čína. Tyto země mají podporu a řízení od národních institucí. Evropa na to odpovídá návrhem nového partnerství veřejného a soukromého sektoru, které pomůže k podobně koordinovanému financování a posílí konkurenceschopnost.

14. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Po intenzivních vyjednáváních bylo rozhodnuto, že do evropského výzkumného rozpočtu na příštích 7 let přibydou další čtyři miliardy eur. V pořadí devátý výzkumný program EU Horizon Europe tak díky včasným debatám pravděpodobně začne, jak bylo v plánu, v lednu 2021. Ne všichni jsou však s konečným výsledkem rozpočtu spokojeni, podle některých si program zaslouží mnohem více.

13. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská komise plánuje rozšířit svou strategii „Widening“, jejímž cílem je posílit spolupráci starých a nových členských zemí Evropské unie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Nové možnosti získání finančních prostředků plánují využít zejména pobaltské země.

11. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

V ostře sledovaných amerických volbách zvítězil Joe Biden. Kandidáta, kterého podpořila řada světově významných vědců i přední vědecké časopisy, nyní v oblasti vědy čekají velké výzvy. Ty zahrnují věrohodnou komunikaci vědeckých poznatků v kontextu pandemie, problémy klimatické změny i personální změny ve vedení tamějších vědeckých agentur.

10. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Věda a výzkum na britských univerzitách mají nejenom národní prestiž, ale těší se i velké světové popularitě. Nicméně v souvislosti s Brexitem se začíná toto výjimečné postavení otřásat. Vlivem odchodu Velké Británie z Evropské unie začínají Britské ostrovy opouštět někteří významní vědci.

2. 11. 2020

Vědavýzkum.cz