facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jednání zástupců MŠMT a společného výzkumného střediska

5. 3. 2024
Jednání zástupců MŠMT a společného výzkumného střediska

Vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová se setkala se Sallou Saastamoinen, zástupkyní generálního ředitele Společného výzkumného střediska (Joint Research Centre, JRC) Evropské komise. Jednali společně o možnostech využití výzkumů JRC členskými státy EU.

Setkání vrchní ředitelky Wildové se zástupkyní generálního ředitele JRC se uskutečnilo při příležitosti konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER), která se konala v Praze za účasti téměř 150 zástupců veřejného sektoru, výzkumných organizací a podniků napříč mnoha vědními obory. Konference se zaměřila na prezentaci úspěchů dosažených v první polovině rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa, do kterého je zapojena rovněž Česká republika, jejíž účast zde MŠMT dlouhodobě podporuje.

Jednou z hlavních aktivit JRC je podpora foresightu, tedy předvídání možných budoucích scénářů a schopnost poskytnout vědecké podklady pro budoucí politické kroky. JRC rovněž poskytuje pomoc tvůrcům politik při sledování a hodnocení dopadu jejich činnosti.

Během jednání se řešila otázka, jak se čeští studenti, vědci a úředníci mohou zapojit do činnosti JRC a využívat jeho odborných a studijních programů. S ohledem na dlouhodobě nízkou účast českých institucí v JRC se probíralo také téma, jak propagovat služby a možnosti JRC širší veřejnosti, například prostřednictvím společných doktorských programů pro studenty vysokých škol.

Společné výzkumné středisko je vědecký a znalostní útvar Evropské komise, který poskytuje nezávislé, na důkazech založené znalosti a vědu, a podporuje tak politiky EU s pozitivním dopadem na společnost. JRC úzce spolupracuje s výzkumnými a politickými organizacemi v členských státech EU, s evropskými institucemi a agenturami a s vědeckými partnery v Evropě i na mezinárodní úrovni, včetně OSN. Salla Saastamoinen má ve Společném výzkumném středisku na starosti pět vědeckých ředitelství, která pracují v oblastech spravedlivé a udržitelné ekonomiky, energetiky, mobility a klimatu, udržitelných zdrojů, vesmíru, bezpečnosti a migrace a zdraví a potravin.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy