facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO:  Placená stáž v JRC a expert pro vědeckou diplomacii    

20. 10. 2023
Novinky CZELO:  Placená stáž v JRC a expert pro vědeckou diplomacii    

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přihlaste se na akci k etice ve výzkumu a vzdělávání, která se koná 21. listopadu 2023. Dozvíte se také o nabídkách stáží ve společném výzkumném středisku Evropské komise či o střednědobém hodnocení Evropského vzdělávacího prostoru.

CZELO

Zajímá Vás etika ve výzkumu a vzdělávání? Přihlaste se na pre-konferenci CZEDUCON!

Kancelář CZELO Vás zve na pre-konferenci fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON na téma Etika ve výzkumu a vzdělávání, která se uskuteční v úterý 21. listopadu v Brně. Akce si klade za cíl přiblížit účastníkům etický rámec ve výzkumu a vzdělávání jak na úrovni EU, tak na národní úrovni, a zároveň představí příklady dobré praxe ze sousedních zemí.

Etické chování zvyšuje důvěryhodnost a věrohodnost výzkumných i vzdělávacích institucí. Ve výzkumu pomáhají etické postupy budovat důvěru mezi účastníky výzkumu a veřejnosti a zvyšují spolehlivost výsledků výzkumu. Ve vzdělávání etické chování pedagogů podporuje důvěru mezi učiteli, studenty a rodiči a vytváří pozitivní učební prostředí.

Více informací, včetně registrace, naleznete na webu CZELO.

JRC hledá stážisty

Společné výzkumné středisko (JRC) poskytuje Evropské komisi vědecké a znalostní služby s cílem podporovat politiky Evropské unie v oblasti vědy a výzkumu. Momentálně je otevřeno výběrové řízení na placenou stáž, kterou lze absolvovat v různých vědeckých oborech počátkem března 2024. Délka stáže je až 5 měsíců v následujících destinacích JRC: Ispra (Itálie), Geel (Belgie), Petten (Nizozemsko) nebo Karlsruhe (Německo). Přihlašování je otevřeno do 30. října 2023.

Více informací najdete na webu JRC.

Evropská komise hledá členy expertní skupiny pro vědeckou diplomacii

Evropská komise otevřela výzvu k přihlašování stát se členy v expertních skupinách pro vědeckou diplomacii. Nově ustanovené skupiny budou mít za cíl vytvořit sadu doporučení pro budoucí evropský rámec vědecké diplomacie. Pracovní skupiny budou mít za úlohu předložit své výsledky do poloviny roku 2024. Od členů pracovních skupin se očekává, že budou vystupovat za sebe, a ne za svoji instituci. Účast v pracovních skupinách je bez finančního nároku. Zájemci se mohou přihlásit do 31. října 2023.

Více informací naleznete na webu CZELO.

Staňte se členem řídícího výboru Koalice pro reformu hodnocení výzkumu

Koalice pro reformu hodnocení výzkumu (CoARA) hledá místopředsedu a další členy řídícího výboru CoARA. Řídící výbor bude odpovědný za celkový dohled, strategii, pracovní plán a udržitelnost koalice CoARA. Od členů řídícího výboru se očekává, že budou mít odborné znalosti a široký přehled o otázkách hodnocení výzkumu a budou se chtít aktivně podílet na aktivitách CoARA.

Nominace na uvedené pozice může předložit jakákoliv potenciální členská organizace CoARA, přičemž nominovaný kandidát musí být někdo ze zaměstnanců organizace nebo jakákoliv jiná osoba, se kterou má daná instituce smluvní vztah. Termín pro podání přihlášek je do 13. listopadu 2023.

Více se dočtete na webu CZELO.

Střednědobé hodnocení Evropského vzdělávacího prostoru

V úterý 10. října proběhla společná akce Evropské komise a Evropského parlamentu zaměřená na střednědobé hodnocení Evropského vzdělávacího prostoru (EVP). V dopolední části zaznělo zhodnocení dosavadního pokroku EVP ze strany eurokomisařky pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Iliany Ivanovové a předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání v Evropském parlamentu Sabine Verheyen, poté následovala panelová diskuze.

Odpolední část dne byla věnována workshopům na 4 hlavní témata – občanské vzdělávání, podpora učitelů a vzdělavatelů, podpora rovnosti a inkluze ve vzdělávání a vzájemné automatické uznávání kvalifikací.

Více se dozvíte v tiskové zprávě Komisena webu akce.

 

Zdroj: CZELO


 

CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.