facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Řídicí orgán OP VVV vyzval výzkumné organizace k předkládání indikativních projektových záměrů strategických projektů v oblasti výzkumu a terciárního vzdělávání na programové období 2021 – 2027, jejichž předpokládaná finanční náročnost přesáhne 1 mld. Kč.

19. 1. 2019

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu mezinárodních česko-francouzských a česko-polských projektů. Ve spolupráci s Francií bylo vybráno patnáct projektů, česko-polských projektů bude podpořeno sedmnáct.

15. 1. 2019

MŠMT

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, vyhlášené dne 17. 10. 2018.

12. 1. 2019

Technologická agentura ČR

Grantová agentura České republiky vyhlásila výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu mezinárodních projektů na základě smlouvy o bilaterální spolupráci s Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan.

11. 1. 2019

Grantová agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO) na rok 2019. Celková alokace výzvy pro vysoké školy je 6,8 miliardy korun. Výše dotace se skládá ze stabilizační složky doplněné o složku motivační, vypočtenou na základě výsledků hodnocení podle Metodiky 2017+.

9. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

Rakouská agentura pro vědu (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung - FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu. Návrhy projektů lze podávat do 12. dubna 2019.

9. 1. 2019

Grantová agentura ČR

Do čtvrté veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu bylo podáno 266 návrhů projektů. Celkem 232 z nich splnilo podmínky a postupuje do dalšího hodnocení.

7. 1. 2019

MPO

Evropská rada pro inovace (EIC) zveřejnila na konci roku 2018 výsledky výzev v rámci nástroje pro malé a střední podniky (SME Instrument) a nástroje Fast Track to Innovation. Celkem 283 projektů podpoří částkou přesahující 173 milionů eur. Mezi úspěšnými žadateli jsou také tři podniky z České republiky.

3. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

Blíží se vyhlášení třetí výzvy v nadnárodním programu spolupráce Interreg Danube Transnational Programme, který podporuje projekty v oblasti inovací, prostředí a kultury, dopravy a energie a veřejné správy.

1. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura České republiky (GA ČR) zveřejnila seznamy podpořených projektů základního výzkumu v rámci dvou mezinárodních soutěží – s National Research Foundation of Korea (NRF) a Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

31. 12. 2018

GA ČR