Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Na konci června 2018 byla vyhlášena 4. výzva programu Partnerství znalostního transferu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Výzva je zaměřena na podporu spolupráce znalostních a výzkumných organizací s podniky, formou účasti absolventů na řešení výzkumného problému ve firmě. Příjem žádostí bude probíhat od poloviny září.

16. 7. 2018

API

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Národní centra kompetence 1 (NCK 1), vyhlášené dne 29. 3. 2018.

14. 7. 2018

Technologická agentura ČR

Agentura pro podnikání a inovace pořádá dva semináře, na nichž představí aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které podporují spolupráci firem s univerzitami. První seminář se bude konat ve středu 18. 7. 2018 v Brně, druhý se uskuteční ve čtvrtek 19. 7. 2018 v Ostravě.

13. 7. 2018

API

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje 7. ročník Ceny Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

2. 7. 2018

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) upozorňuje na dvě aktuální příležitosti v rámci evropských výzkumných programů vyhlášených německými institucemi.

1. 7. 2018

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výsledky výzvy č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v prioritní ose 1 OP VVV pro žádosti podané v rámci Ostravské aglomerace.

30. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je určena pro vědce a vědkyně, kteří pro svůj výzkum čerpali prostředky, které rozděluje MŠMT. Přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do 27. září 2018.

25. 6. 2018

MŠMT

Technologická agentura ČR zveřejňuje, na základě principů otevřenosti, předběžnou analýzu podaných návrhů projektů před provedením kontroly splnění podmínek 1. veřejné soutěže (1. VS) v programu Národní centra kompetence (NCK) vyhlášenou dne 29. března 2018.

23. 6. 2018

Technologická agentura ČR

S koncem června se uzavírá hned několik zajímavých příležitostí jak získat finanční prostředky na vaše aktivity ve VVI. Ještě než odjedete na dovolenou, zkontrolujte tedy kalendář příležitostí a zvažte, zda se nezúčastnit některé z končících výzev.

21. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR, které pravidelně zprostředkovává aktuální informace o podávání a přípravě projektů v programech Evropské unie, nyní zveřejnilo na svém videokanálu nová videa, která mají pomoci s přípravou a podáváním projektů.

20. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Partneři webu a spolupracující instituce