facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Cílem soutěže o udělení Juniorského grantu je podpořit excelentní výzkum mladých akademických a vědeckých pracovníků do 37 let při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří a rozvinutí nezávislého vědeckého programu.

18. 3. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo 3. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity 2016-2022 (NAKI II). Návrhy projektů je možné podávat nejpozději do 30. dubna 2019.

17. 3. 2019

Ministerstvo kultury ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 13. března 2019 pátou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2, Seal of Excellence.

15. 3. 2019

TA ČR

Na 700 studentů a mladých výzkumníků z více než 90 zemí světa se každoročně sjede na The European Forum Alpbach. Letošním tématem této interdisciplinární platformy zaměřené na politiku, vědu, business a kulturu, je svoboda a bezpečnost. O stipendia pro účastníky programu lze žádat do 29. března 2019.

14. 3. 2019

Vědavýzkum.cz

Téměř 100 středočeských firem obdrželo v posledních třech letech finanční podporu od Středočeského kraje, tzv. Inovační voucher. Jednorázová dotace s minimální administrativní zátěží pomáhá díky znalostem výzkumných organizací vylepšovat firmám jejich služby a produkty. Dne 4. března 2019 vyhlásilo Středočeské inovační centrum (SIC) další výzvu.

10. 3. 2019

SIC

Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 4. března 2019 vyhlásil výzvu na podávání žádostí o dotaci. Na ni bude na podzim navazovat výzva programu nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE. Oba programy podporují spolupráci mezinárodních týmů vytvořených institucemi z veřejného i soukromého sektoru. K dispozici bude zhruba 60 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

7. 3. 2019

MMR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvy na podávání návrhů společných česko-rakouských a česko-francouzských projektů základního výzkumu s dobou řešení 2020-2021. Výzvy jsou zaměřeny na podporu mobility výzkumných pracovníků.

5. 3. 2019

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 25. 2. 2019 výzvu č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II. Jejím hlavním smyslem je zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a podpořit rozvoj lidských zdrojů v této oblasti.

4. 3. 2019

MŠMT

Je vám méně než 35 let, máte, anebo brzy budete mít ukončené Ph.D. studium a zároveň se ve svém výzkumu věnujete organické, bioorganické nebo medicinální chemii? Nadace Experientia nabízí roční stipendijní pobyt nebo odbornou stáž na prestižní zahraniční univerzitě dle vašeho vlastního výběru.

1. 3. 2019

Experientia

Francouzské velvyslanectví v Praze každoročně oceňuje nejlepší mladé výzkumníky z českých univerzit a výzkumných institucí, jimž za jejich mimořádné vědecké úspěchy napříč obory uděluje prestižní ceny. Termín odevzdávání přihlášek k jednotlivým cenám je do 8. března 2019.

28. 2. 2019

Francouzský institut v Praze