facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Pět milionů ročně po dobu pěti let a volnost ve výzkumu může získat vědec, který uspěje ve výzvě Masarykovy univerzity. Na Fakultu informatiky a Filozofickou fakultu MU zatím zamířili úspěšní žadatelé ze zahraničí o jedinečný grant Masarykovy univerzity – MUNI Award in Science and Humanities.

27. 5. 2019

Masarykova univerzita

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 veřejnou soutěž o účelovou podporu na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje. Návrhy lze podávat do 28. června 2019.

23. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR pořádá seminář k první veřejné soutěži Programu TREND, podporogram 1 – Technologičtí lídři, který se uskuteční ve středu 29. května v Praze.

22. 5. 2019

TA ČR

Technologické centrum AV ČR organizuje dne 19. 6. 2019 seminář k přípravě návrhů projektů do poslední výzvy TWINNING v programu H2020 (označení WIDESPREAD-05-2020). Záměrem semináře je seznámit účastníky se zásadami příprav jednotlivých částí projektového návrhu, s finančními specifiky a nezbytnými strategiemi, které musí být v návrhu zmíněny.

20. 5. 2019

TC AV ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve středu 15. 5. 2019 vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-COST, jehož cílem je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST.

17. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace (API), agentury CzechInvest a Technologické agentury ČR zvou na seminář, který účastníky seznámí s aktuální podporou a dotacemi pro výzkum a vývoj. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2019 v Jihlavě.

15. 5. 2019

API

Začátkem května byl odstartován sběr nominací do soutěže Česká hlava. Nominovat lze české vědce, konstruktéry a nadané vysokoškolské studenty. I letos na laureáty čeká odměna ve výši 1 350 000 Kč. Lhůta pro podávání přihlášek je 30. června 2019. Nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout, vyhlašuje každoročně společnost Česká hlava spolu s Úřadem vlády České republiky.

14. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá dne 13. května 2019 informační seminář k 1. veřejné soutěži Programu GAMA 2, podprogram 1, který se bude zaměřovat na podmínky a specifikace programu.

7. 5. 2019

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky veřejné soutěže v podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19CHINA). Mezi deset projektů rozdělí více než 85 milionů korun.

5. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Celkem padesát čtyři evropských projektů získá podporu Evropské výzkumné rady (ERC) na komerční uplatnění na trhu. V letošní první výzvě Proof of Concept získala nejvíc projektů s velkým odstupem Velká Británie. Projekty z Česka mezi úspěšnými nejsou.

4. 5. 2019

Vědavýzkum.cz