Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Na 13. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) byl schválen záměr realokovat 52 milionů EUR mezi prioritními osami. MŠMT nyní požádá o schválení tohoto kroku také Evropskou komisi, jejíž souhlas je nezbytný. Díky realokaci budou například podpořeny všechny projekty zařazené do zásobníku výzvy Excelentní výzkum.

22. 5. 2018

MŠMT

Evropská komise otevřela dvě nové výzvy na podporu a budování výzkumných institucí a infrastruktur s celkovým rozpočtem až 30 milionů eur. Jedná se o výzvy TWINNING a TEAMING Phase 2. Uzávěrka přihlášek je do 15. 11. 2018.

21. 5. 2018

Vědavýzkum.cz

Ve středu 16. 5. 2018 schválila vláda dva nové programy podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 a KAPPA. Program DELTA 2 navazuje na úspěšný program spolupráce se zahraničními agenturami DELTA. Program KAPPA je zaměřen na podporu projektů mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

19. 5. 2018

TA ČR

Autoři diplomových prací z českých i slovenských univerzit se mohou hlásit do devátého ročníku prestižní soutěže IT SPY. Ta každoročně vybírá ty nejlepší projekty v oboru IT, které na české a slovenské akademické půdě vznikly. Vítěz získá 1000 eur na další rozvoj projektu.

19. 5. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve středu 16. 5. 2018 vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu INTER-EXCELLENCE (LT), podprogramu INTER-COST (LTC), jehož cílem je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST.

17. 5. 2018

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura České republiky dne 15. 5. 2018 vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu. Přihlášky je možné podávat do 28. 6. 2018.

16. 5. 2018

GA ČR

Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku stipendií na studium nebo výzkumný pobyt na japonských vysokých školách s nástupem v roce 2019, které jsou určeny pro absolventy, doktorandy a akademické pracovníky. Přihlášku je nutné odevzdat do 24. 5. 2018.

15. 5. 2018

DZS

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 9. května 2018 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Soutěžní lhůta končí dne 21. 6. 2018.

10. 5. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 13. 6. 2018 seminář pro úspěšné žadatele a příjemce finanční podpory z OP VVV, prioritní osy 1 OP, výzvy č. 048 Předaplikační výzkum.

7. 5. 2018

MŠMT

Děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) vyhlašuje veřejnou soutěž studentských a vědecko-výzkumných prací o Cenu Josefa Vavrouška, která je věnována nejrůznějším aspektům problematiky trvalé udržitelnosti a hodnotám reprezentovaným osobností Josefa Vavrouška. Cena je určena studentům, doktorandům a mladým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť.

7. 5. 2018

Vědavýzkum.cz

Partneři webu a spolupracující instituce