instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) výzývá vysoké školy k zapojení do kolaborativního doktorského programu. Ten umožní studium doktorátu zaměřeného na výzkum pro tvorbu politiky a řešení aktuálních globálních problémů.

26. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 - „Technologičtí lídři“, jejíž vyhlášení se plánuje na 29. dubna 2020.

25. 2. 2020

Technologická agentura ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila nové veřejné soutěže s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Vůbec poprvé se otevírá program JUNIOR STAR, podávat lze také žádosti o podporu standardních projektů, mezinárodních projektů, projektů excelence v základním výzkumu EXPRO a projektů vyhlašovaných na principu lead agency. Návrhy do všech soutěží je možné podávat do 7. 4. 2020.

24. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) prodlužuje možnost podat projekty do druhé veřejné soutěže v Programu TREND podprogram 2 Nováčci. Tyto projekty mají pomoci nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které je doposud nerealizovaly na pravidelné bázi.

22. 2. 2020

Technologická agentura ČR

Při příležitosti konání Předsednické konference k programu MSCA v chorvatském Záhřebu ve dnech 27. a 28. dubna 2020 budou vyhlášeny ceny pro výzkumníky MSCA Awards. Uzávěrka přihlášek je 1. března 2020.

19. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR během první poloviny tohoto roku uspořádá semináře ze série modulů „Jak na Horizont 2020 / Horizont Evropa“. Seminář s názvem „Jak připravit výzkumný projekt pro H2020“ se uskuteční již 17. března 2020.

19. 2. 2020

Technologické centrum AV ČR

Evropská komise otevřela možnost přihlásit se do soutěže o cenu Horizon Impact Award, která oceňuje vědecké projekty za celospolečenský dopad. Pět výherců získá odměnu v hodnotě 10 tisíc EUR. Přihlašovat se můžete až do 2. dubna 2020.

18. 2. 2020

Technologické centrum AV ČR

Blíží se termín pro podávání žádostí o výzkumná stipendia v programu AKTION Česká republika - Rakousko na podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru.

17. 2. 2020

Dům zahraniční spolupráce

Evropská komise vyhlásila další ročník Ceny pro ženy inovátorky. Jejím cílem je zdůraznit významnou roli žen při uvádění inovací na trh a budování inovativních společností. Zájemkyně se mohou hlásit do 21. dubna 2020. Tři oceněné obdrží částku 100 tisíc eur.

14. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Velké Británie nabízí mladým vědcům s titulem Ph.D. možnost působit dva roky ve Spojeném království. Příležitost je dostupná pro všechny obory studia včetně technologií, inženýrství a sociálních a humanitních věd.

10. 2. 2020

Vědavýzkum.cz