Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

V rámci programu Horizont 2020 byla otevřena výzva M-ERA.NET Call 2018, v níž je možné získat také finanční podporu od Technologické agentury ČR (TA ČR). Výzvy se účastní 33 poskytovatelů z 24 zemí s celkovým rozpočtem více než 24 milionů eur určených na podporu projektů zaměřených na materiálové vědy.

18. 3. 2018
  • TA ČR

Dne 15. 3. 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (MSCA-IF II) v prioritní ose 2. Žádosti je možné podávat do 31. 8. 2018.

16. 3. 2018
  • MŠMT

Technologická agentura ČR ve spolupráci s Akademií múzických umění pořádá dne 27. března 2018 v Praze informační schůzku s názvem Společenské vědy, humanitní vědy a umění v inovacích k připravované druhé veřejné soutěži v programu ÉTA.

16. 3. 2018
  • TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvu na podávání návrhů česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Podpora spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů za účelem navazování vzájemných kontaktů a rozvoje spolupráce.

15. 3. 2018
  • MŠMT

ŘO OP VVV informuje, že EURAXESS Česká republika zve všechny zástupce příjemců dotace výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na workshop s názvem Practical aspects of the implementation of the Human Resources Strategy for Researchers, který se uskuteční dne 26. 4. 2018 v budově Akademie věd ČR.

15. 3. 2018
  • MŠMT

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlásilo dvě aktuální soutěže ve výzkumu a vývoji. První z nich je Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2018, druhou je Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2018. Návrhy na udělení ceny lze podávat do 23. 3. 2018.

12. 3. 2018
  • Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 7. března 2018 veřejnou soutěž v podprogramu INTER-ACTION LTAUSA18 programu INTER-EXCELLENCE. Ten se soustředí na projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci. Návrhy je možné podávat od 8. března do 30. dubna 2018.

10. 3. 2018
  • MŠMT

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 7. března 2018 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2, Seal of Excellence.

9. 3. 2018
  • TA ČR

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři.

5. 3. 2018
  • Francouzský institut v Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvu na podávání návrhů česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Podpora spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů za účelem navazování vzájemných kontaktů a rozvoje spolupráce.

3. 3. 2018
  • MŠMT

Partneři webu a spolupracující instituce