Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia i pro studenty a absolventy vysokých škol z České republiky.

18. 10. 2017
  • BTHA

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR pořádá dne 8. listopadu 2017 Mezinárodní SME Instrument seminář.

14. 10. 2017
  • Asociace výzkumných organizací

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 11. října 2017 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2.

12. 10. 2017
  • TA ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, který se zaměřuje na aplikace a nové technologie v energetice, životním prostředí a dopravě.

11. 10. 2017
  • TA ČR

Dne 2. října 2017 byla vyhlášena první soutěž v podprogramu Seed Money Facility, jejímž cílem je podpořit projekty ve vybraných tematických oblastech, které přispějí k dosahování cílů Strategie EU pro podunajský region (EUSDR).

10. 10. 2017
  • MMR

Předpokládaný termín vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE, v podprogramu INTER-COST (LTC) je plánován na 1. listopadu 2017.

9. 10. 2017
  • MŠMT

Středočeské inovační centrum (SIC) vyhlásilo další výzvu k předkládání žádostí o inovační vouchery pro malé a střední podniky. Pomocí jednorázových dotací do výše 150 000 Kč podporuje spolupráci středočeských firem a výzkumných institucí.

6. 10. 2017
  • SIC

Technologická agentura ČR (TA ČR) se každoročně zapojuje do programu odborných konferencí, seminářů a workshopů Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. V rámci letošního ročníku pořádá TA ČR seminář, který se zaměří na možnosti čerpání podpory pro projekty výzkumu a vývoje (VaV) v příštím roce.

30. 9. 2017
  • TA ČR

Partneři webu a spolupracující instituce