facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

V úterý 22. října se v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem uskuteční festival stratupů Festup – jediný startupový festival na severu. Těšit se můžete na pestrou přehlídku startupů, tipy a triky od přednášejících profesionálů z businessu, individuální konzultace s experty a mnoho dalšího.

19. 10. 2019

ICUK

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 se v prostorách Nové budovy Národního muzea uskuteční při příležitosti šestého ročníku Dne Technologické agentury (TA ČR) 2019 konference s názvem Challenges for the Future.

18. 10. 2019

Technologická agentura ČR

Akademie věd ČR pořádá mezinárodní konferenci z názvem „Academic Institutions and Communities in the Times of Ecological and Climate Disruption: Part of the Problem or the Solution?“ Vystoupí na ní mimo jiné i Andreas Wanke z Freie Universität Berlin, Michelle Bastian z University of Edinburgh a Jana Bacevic z Cambridge University. Akce se bude konat 31. 10. 2019.

15. 10. 2019

Akademie věd ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR), zprostředkovatel výzkumného Programu KAPPA, financovaného z Fondů EHP a Norska, zve zástupce podniků a výzkumných organizací na Úvodní konferenci a Matchmaking KAPPA.

12. 10. 2019

TA ČR

Ve dnech 11. - 17. listopadu 2019 se uskuteční již devatenáctý Týden vědy a techniky Akademie věd ČR, největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.

11. 10. 2019

Akademie věd ČR

Centrum transferu technologií Akademie věd ČR (CeTTAV) pořádá dne 6. listopadu 2019 v Praze panelovou diskusi na téma zakládání akademických spin-off společností.

10. 10. 2019

SSČ AV ČR

Vědec se nemusí na podiu divadla či kina před zraky stovek diváků ocitnout jen v případě, že se na takovém místě koná vědecká konference. Už několik let mají odborníci z Masarykovy univerzity příležitost představit svou práci i laickému a vědychtivému publiku v rámci vědecké show Science slam. Jedenácté kolo se koná 31. října 2019 v Univerzitním kině Scala.

9. 10. 2019

Masarykova univerzita

Rada pro výzkum, vývoj a inovace zve na další běh konference Implementace Metodiky 17+, která se uskuteční dne 17. 12. 2019 v Lichtenštějnském paláci v Praze.

9. 10. 2019

RVVI

Byl Váš projekt podpořen? Dostali jste se do fáze realizace a ještě jste nebyli na semináři k realizaci? Pak právě pro Vás Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá 31. října 2019 seminář a workshop k realizovaným projektům.

9. 10. 2019

Technologická agentura ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace zve na další běh konference Implementace Metodiky 17+, která se uskuteční ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze dne 15. října 2019 od 13 do 18 hodin.

8. 10. 2019

RVVI