Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Univerzitní a podnikatelský akcelerátor Vysoké školy ekonomické V Praze xPORT znovu připravuje Startup Festival, jednu z největších pražských startupových akcí svého druhu. Již třetí ročník Startup Festivalu se uskuteční dne 26. září 2018.

22. 7. 2018

Vědavýzkum.cz

Dne 21. září 2018 organizuje Evropská komise "Koordinátorský den o přípravě grantových dohod" pro koordinátory úspěšných návrhů projektů v programu Horizont 2020. Cílem setkání v Bruselu bude vysvětlit prodrobnosti o přípravě a podpisu grantových dohod. Jednání bude možné sledovat také online.

18. 7. 2018

ERA

Ve dnech 30. a 31. října 2018 proběhne ve Vídni v rámci rakouského předsednictví v Radě EU konference Industrial Technologies 2018 s podtitulem Innovative industries for smart growth. Zájemci se mohou do pátku 20. července 2018 hlásit jako dobrovolníci na výpomoc s organizací konference.

17. 7. 2018

Vědavýzkum.cz

Přijďte se podívat na desátou Space Night z produkce kosmického podnikatelského inkubátoru ESA BIC Prague! Protože jde již o desátou Space Night, ESA BIC v tomto roce otevřel novou pobočku v Brně a začínají prázdniny, můžete se těšit na něco speciálního! Tuto Space Night bude v pondělí 23. 7. 2018 hostit Hvězdárna a planetárium Brno.

14. 7. 2018

Český kosmický portál

Agentura pro podnikání a inovace pořádá dva semináře, na nichž představí aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které podporují spolupráci firem s univerzitami. První seminář se bude konat ve středu 18. 7. 2018 v Brně, druhý se uskuteční ve čtvrtek 19. 7. 2018 v Ostravě.

13. 7. 2018

API

Agentura pro podnikání a inovace pořádá seminář, na němž představí aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Bude se konat ve čtvrtek 19. 7. 2018  v Ostravě.

13. 7. 2018

API

Masarykova univerzita zve na třetí ročník Business Research Fora, kde se opět představí pestrá paleta možností spolupráce s největší univerzitou na Moravě. Akce proběhne 25. dubna 2019 v pavilonu CEITEC.

9. 7. 2018

Transfera

V úterý 30. října 2018 proběhne v Praze již 5. národní konference o genderu a vědě. Jejím hlavním tématem budou pracovní podmínky v akademickém prostředí. Na konferenci vystoupí také Angela Saini.

8. 7. 2018

NKC Gender a věda

Od 15. do 16. května 2019 se v Praze uskuteční již 7. národní konference transferu s podtitulem Znalosti-Technologie-Spin-off. Jak již podtitul napovídá, bude konference zaměřena nejen na transfer technologií, ale také na transfer znalostí a systémové nastavení vzniku spin-off firem na veřejných vysokých školách.

6. 7. 2018

Transfera

Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. zve všechny zástupkyně a zástupce příjemců dotace z výzvy č. 28 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj a zájemců o výzvu č. 54 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II na workshop a výroční zasedání evropské sítě mentoringových programů ve vědě eument-net, které proběhne 22. 8. 2018 v Dublinu.

4. 7. 2018

MŠMT

Partneři webu a spolupracující instituce