instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky dne 26. března 2020 seminář zaměřený na základní informace o ochraně designu pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost.

23. 2. 2020

ÚPV

Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá další ročník populárně-vědeckého festivalu Zažij vědu. Již v úterý 25. února 2020 se můžete zúčastnit jedinečného vědeckého festivalu ve Zlínském kraji a vyzkoušet si vědu doslova na vlastní kůži.

22. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Byla zahájena registrace na jednotlivé moduly v rámci dalšího ročníku komplexního vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací společnosti alevia. Vzdělávací program pro širokou cílovou skupinu složený z dvanácti dvoudenních modulů startuje v dubnu v Praze. 

20. 2. 2020

alevia

Technologické centrum AV ČR během první poloviny tohoto roku uspořádá semináře ze série modulů „Jak na Horizont 2020 / Horizont Evropa“. Seminář s názvem „Jak připravit výzkumný projekt pro H2020“ se uskuteční již 17. března 2020.

19. 2. 2020

Technologické centrum AV ČR

Ve dnech 27. a 28. dubna 2020 se v Záhřebu v rámci chorvatského předsednictví Rady EU uskuteční konference zaměřená na akce Marie Skłodowska-Curie, jejich dopady a budoucí výzvy.

19. 2. 2020
Akce
Array
(
)

Další setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se uskuteční ve středu 4. března 2020 v Brně. Tématem budou aktuální informace o přípravě Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

17. 2. 2020

Masarykova univerzita

Core Technologies for Life Sciences (CTLS) a Calouste Gulbenkian Foundation pořádají v Lisabonu ve dnech 30. června až 2. července 2020 konferenci zaměřenou na aspekty řízení a financování velkých výzkumných infrastruktur.

16. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pořádá dne 11. března 2020 Národní informační den zaměřený na akce Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA).

15. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Centrum podpory inovací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava pořádá ve čtvrtek 27. února 2020 GREEN LIGHT StartUp Show, která slavnostně zakončí už sedmý ročník GREEN LIGHT Akcelerátoru. Těšit se můžete na celé odpoledne věnované start-upům a podpoře podnikání.

13. 2. 2020

VŠB - TU Ostrava

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů v rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví zve na seminář „Mezinárodní ochranné známky - aktuální změny madridského systému a praktické poznámky k řízení", který se koná 24. února 2020.

9. 2. 2020

ÚPV