Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Úřad evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) pořádají dne 22. března 2018 seminář s názvem Reforma známkového práva - zápisná způsobilost nových druhů ochranných známek.

17. 3. 2018
  • Úřad průmyslového vlastnictví

Technologická agentura ČR ve spolupráci s Akademií múzických umění pořádá dne 27. března 2018 v Praze informační schůzku s názvem Společenské vědy, humanitní vědy a umění v inovacích k připravované druhé veřejné soutěži v programu ÉTA.

16. 3. 2018
  • TA ČR

ŘO OP VVV informuje, že EURAXESS Česká republika zve všechny zástupce příjemců dotace výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na workshop s názvem Practical aspects of the implementation of the Human Resources Strategy for Researchers, který se uskuteční dne 26. 4. 2018 v budově Akademie věd ČR.

15. 3. 2018
  • MŠMT

Další, v pořadí 6. národní konference transferu technologií se uskuteční 16. – 18. 5. 2018 v Plzni. Akci pořádá spolek Transfera.cz se Západočeskou univerzitou v Plzni. Transferová konference je zatím největší připravovanou aktivitou pod hlavičkou spolku pro letošní rok.

12. 3. 2018
  • ZČU v Plzni

Workshop je určen zejména pro firmy, které již žádost do programu SME Instrument předložily, resp. mají zájem o předložení projektové žádosti do květnové či zářijové uzávěrky programu SME Instrument. Seminář se bude konat 2. 3. 2018 v Ostravě.

8. 3. 2018
  • VŠB-TUO

Festival Týden mozku pořádaný Akademií věd ČR se uskuteční od 12. do 18. března 2018. Zajímavý program na téma nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurověd nově oproti minulým ročníkům potrvá o dva dny déle – obohatí jej interaktivní víkendový program připravený především pro rodiny s dětmi.

8. 3. 2018
  • Akademie věd ČR

Institut profesní přípravy si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Novinky v oblasti VaVaI v roce 2018 a střednědobém výhledu, kterýs se usktueční 5. dubna 2014 ve velkém přednáškovém sále budovy Úřadu městské části Praha 8 (tzv. „Bílého domu“).

7. 3. 2018
  • Institut profesní přípravy

Rada pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Univerzitou Palackého v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na konferenci Implementace Metodiky 2017+. Druhé plánované setkání se uskuteční 20. března 2018 v Praze.

7. 3. 2018
  • Úřad vlády

Rada pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Univerzitou Palackého v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na konferenci Implementace Metodiky 2017+. První ze dvou plánovaných setkání se uskuteční 15. března 2018 v Olomouci.

7. 3. 2018
  • Úřad vlády

Dne 20. března 2018 se v sídle Technologické agentury ČR bude konat seminář ke 4.veřejné soutěži programu EPSILON.

6. 3. 2018
  • TA ČR

Partneři webu a spolupracující instituce