facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Portál Vědavýzkum.cz přináší třetí část srovnání přehledu podmínek grantů pro začínající vědce, které často představují důležitý mezník v životě mladých výzkumníků. Úspěšní uchazeči se s námi dále podělili o bližší informace při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.

18. 6. 2024

Vědavýzkum.cz

Zcela nový materiál – porézní skleněná plastelína použitelná v módě nebo designu, mobilní zařízení, které kdekoliv pohotově vyrobí nano- a mikrovlákna, a autonomní užitkové vozidlo pro přepravu nákladu v obtížných podmínkách. To jsou tři patenty a inovace vzešlé z Technické univerzity v Liberci, které získaly dvě zlaté medaile a jednu stříbrnou medaili na veletrhu Invent Arena.

18. 6. 2024

Technická univerzita v Liberci

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo aktualizaci Národní strategie umělé inteligence, která určí priority a cíle v této oblasti do roku 2030. Nová strategie reflektuje nejnovější technologický vývoj a trendy v oblasti umělé inteligence. Klíčovými oblastmi jsou výzkum, vývoj a inovace, vzdělávání, průmysl, trh práce, etické, právní a bezpečnostní aspekty a veřejná správa a veřejné služby.

17. 6. 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Roderick Barker stál u zrodu brněnského Technologického parku. Do Brna byl vyslán z Londýna v roce 1997 jen na tři měsíce. Zůstal však dodnes. Přilákal sem obrovské zahraniční firmy, které rozvíjely naši tradici v elektronových mikroskopech, ale i počítačové firmy jako IBM, které mají miliardové obraty. Nyní zahradničí na Vysočině a říká, že je zcela spokojen „tady a teď“. 

17. 6. 2024

Vědavýzkum.cz

Minulý týden navštívila Českou republiku předsedkyně Evropské výzkumné rady (ERC) Maria Leptin, zastavila se na Univerzitě Karlově v Praze i na CEITEC v Brně. Vystoupila také na konferenci o akademické kultuře, kterou pořádal spolek Czexpats in Science.

17. 6. 2024

Vědavýzkum.cz

Ostravská univerzita získala finanční dotaci 1,8 miliardy korun na podporu transformace a rozvoje regionu v oblasti inovací, vzdělávání, vědy a výzkumu. Zda je to moc nebo málo, jak umí vědci uvést výsledky svých výzkumů do praxe a jak se v Ostravě daří rozvíjet vědu, popsal hlavní řešitel projektu LERCO Roman Hájek.

16. 6. 2024

Ostravská univerzita

Před umělou inteligencí se zubní kaz neschová. Nejrozšířenější onemocnění, kterým trpí přibližně polovina světové populace, dokáže AI diagnostikovat z rentgenových snímků stejně efektivně jako zkušení zubní lékaři. Automatickou metodu detekce kazů založenou na hlubokém učení vyvinul tým složený z výzkumníků Fakulty elektrotechnické ČVUT a 1. lékařské fakulty UK.

16. 6. 2024

České vysoké učení technické v Praze

V rodných Krkonoších mu kopečky byly brzo malé. Postupně doputoval k opravdu velkým horám. Střední Asie mu učarovala nejen svými vrcholky, ale získala si ho i tamní etnika. Začal je zkoumat a vrací se za nimi jako domů. Sociokulturní antropolog, badatel, horolezec a dobrodruh duší i tělem Libor Dušek.

15. 6. 2024

Univerzita Pardubice

Výzkum rozmanitosti druhů patří k zásadním tématům na Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU. Představuje překvapivé výsledky výzkumů biodiverzity vodních toků v českém i evropském měřítku.

15. 6. 2024

Masarykova univerzita

Jedním z letošních laureátů Prémie Otto Wichterleho, kterou každoročně uděluje Akademie věd ČR kvalitním mladým vědcům, je Martin Zach, který se zabývá filozofií vědy, zejména filozofickými otázkami imunologie. Absolvoval několik zahraničních stáží a své poznatky se snaží přenést do tuzemské vědy.

14. 6. 2024

Vědavýzkum.cz