Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Provozovatel portáluTERI INSTITUTE

Ve dnech 26. a 27. května se v prostorách nové budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC) koná konference Innovation Summit Prague a její veletrh inovací. Ten můžete zdarma navštívit až do sobotního večera.

26. 5. 2017
 • Vědavýzkum.cz

Ve dnech 23. a 24. května 2017 se uskutečnil veletrh inovačních příležitostí Univerzity Karlovy Via Carolina. Univerzitní vědecké týmy zde představily svou nabídku potenciálním partnerům. Současně vyšel Katalog celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy s nabídkou pro aplikační sféru.

26. 5. 2017
 • Univerzita Karlova

Metodika M17+ navržená Sekcí místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace vyvolala řadu kritických diskusí a byla nedávno nazvána „dobře míněným polotovarem“. Chtěli bychom krátce poukázat na to, čím Metodika M17+ je a čím není, především v porovnání s principy hodnocení jednak navrženými v projektu IPN Metodika a jednak aplikovanými AV ČR v roce 2015.

26. 5. 2017 Vlastimil Růžička

Projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v celkové hodnotě přes 550 milionů získá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Ministerstvo školství doporučilo k financování všechny projektové žádosti, které zlínská univerzita podala. Díky projektům tak škola zrekonstruuje některé prostory, vybuduje a vybaví nové laboratoře, založí galerii, nabídne nové studijní programy a dalšími způsoby zvýší kvalitu vzdělávání.

26. 5. 2017
 • UTB

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek představil ve středu 24. května 2017 na tiskové konferenci dalšího vědeckého diplomata. Stal se jím Luděk Moravec a bude působit ve Spojených státech amerických. Rozšiřuje tak tým českých vědeckých diplomatů po Delaně Mikolášové, která působí v Izraeli od podzimu 2015.

25. 5. 2017
 • Úřad vlády

Dne 24. května se v prostorách pražského Divadla Archa uskutečnilo slavnostní předávání Cen Neuron pro mladé vědce. Kromě pěti výjimečných vědeckých osobností ve věku do 40 let byli oceněni také vítězové dalšího ročníku Expedice Neuron a vyhlášena výzva na příští rok.

25. 5. 2017
 • Vědavýzkum.cz

Údaje o počtu pracovníků na vysokých školách a ve výzkumných organizacích uváděné statistickým úřadem a ve výročních zprávách organizací se výrazně rozcházejí. Důvodem je nejednotná definice výzkumného pracovníka. Bez jednotného ukazatele lze ale jen těžko hodnotit výzkumné týmy nebo stanovit velikost výzkumné organizace.

25. 5. 2017 Technologické centrum AV ČR

Byla vyhlášena již třetí výzva v programu CzechDemo na podporu startupů. Finanční podpora jim pokryje cestovné, registraci, mentoring či překlady na světových akcích. Tentokrát se soutěží o účast na mezinárodních veletrzích Web Summit v Lisabonu a Slush v Helsinkách. Příjem přihlášek bude možný od 18. 6. do 7. 7. 2017.

25. 5. 2017
 • Agentura CzechInvest

Evropský inovační a technologický institut (EIT) nabízí pracovní místo pro právníka, který bude poskytovat poradenství a posudky k aplikaci a výkladu pravidel a postupů v souladu s nařízeními o EIT, H2020 a návaznými rámcovými a grantovými dohodami.

25. 5. 2017

Novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byla zveřejněna ve Sbírce předpisů České republiky dne 22. 5. 2017. Účinnosti nabude patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tj. 6. června 2017.

24. 5. 2017
 • Vědavýzkum.cz

Nejčtenější

 • Dlouho očekávané rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu („NSS“) ve věci kompetencí poskytovatelů dotací podle rozpočtových pravidel bylo vydáno 18. 4. 2017 a je od minulého týdne dostupné na oficiálních stránkách NSS pod č. j.: 6 Afs 270/2015 – 48.

  18. 5. 2017
  • Karel Zuska, Karel Masopust, Jan Dudák
  Celý článek
 • Tento týden bylo zveřejněno usnesení Nejvyššího správního soudu (NSS) ze dne 18. 4. 2017, které přineslo další upřesnění vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem dotace. Jednalo se o výklad konkrétního ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech - "poskytovatel nemusí vyplatit část dotace, domnívá - li se, že došlo k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie ..." (§14e).

  12. 5. 2017
  • Vědavýzkum.cz
  Celý článek
 • Vláda měla na programu jednání 3. a 10. 5. 2017 několik bodů, které se týkaly oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Jednalo se například o schválení návrhu nařízení vlády o zápisu na seznam výzkumných organizací nebo o výdajové rámce výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

  15. 5. 2017
  • Vědavýzkum.cz
  Celý článek

Blogy a rozhovory

 • Metodika M17+ navržená Sekcí místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace vyvolala řadu kritických diskusí a byla nedávno nazvána „dobře míněným polotovarem“. Chtěli bychom krátce poukázat na to, čím Metodika M17+ je a čím není, především v porovnání s principy hodnocení jednak navrženými v projektu IPN Metodika a jednak aplikovanými AV ČR v roce 2015.

  26. 5. 2017 Vlastimil Růžička Celý článek
 • Údaje o počtu pracovníků na vysokých školách a ve výzkumných organizacích uváděné statistickým úřadem a ve výročních zprávách organizací se výrazně rozcházejí. Důvodem je nejednotná definice výzkumného pracovníka. Bez jednotného ukazatele lze ale jen těžko hodnotit výzkumné týmy nebo stanovit velikost výzkumné organizace.

  25. 5. 2017 Technologické centrum AV ČR Celý článek
 • Čeští vědci a kriminalisté dokázali díky analýzám degradované DNA a srovnáním s žijícími potomky identifikovat třináct Němců zavražděných v květnu 1945 v Dobroníně u Jihlavy. Moderními metodami umějí též rozpoznat padělané směnky, vytěžit informace z palubních systémů vozidel nebo lokalizovat podezřelé pomocí GPS stop z mobilů. Právě těmito konkrétními úspěchy argumentuje Kriminalistický ústav Praha (KÚP), když představuje svůj klíčový výzkumný projekt: vznik centrály forenzních věd v pražské Zbraslavi. Má stát asi dvě miliardy korun, přičemž největší část by měla jít z unijních fondů ministerstva školství.

  24. 5. 2017 Martin Rychlík Celý článek

Partneři webu a spolupracující instituce