facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Usnadnit hledání nových, farmaceuticky aktivních látek. Takový je cíl nové metody skeletálního editování, kterou chce na své zahraniční stáži na University of Chicago vyvinout stipendista Nadace Experientia pro rok 2024 Václav Chmela z ÚOCHB AV ČR.

21. 7. 2024

Experientia

Článek popisuje šíření malárie v historických populacích prostřednictvím studia jejího genomu. Ve studii jsou zahrnuty vzorky z výzkumu v jižním Uzbekistánu, který provádějí vědci z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK.

21. 7. 2024

Univerzita Karlova

Science centra, planetária a hvězdárny v České republice lákají na řadu zajímavých novinek ve svých expozicích a v doprovodném programu. Na své si přijdou nejen děti a jejich rodiče, centra myslí i na zahraniční turisty, seniory a osoby s hendikepem. Většina z nich má otevřeno každý den, někdy i v nočních hodinách a prostory jsou bezbariérové.

20. 7. 2024

Česká asociace science center

Zneužití deepfake v podvodných kampaních se už dotklo i Česka a s rozvojem umělé inteligence lze očekávat nárůst padělaných vyjádření politiků či falešný pornografický obsah s tváří celebrit. Problematice deepfake videí nebo zvukových nahrávek se však česká věda a výzkum věnuje jen okrajově a systematická podpora výzkumu problematiky deepfake v Česku chybí, jak ukazují výsledky studie Technologického centra (TC) Praha.

20. 7. 2024

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědci z Ústavu přístrojové techniky AV ČR a Ústavu experimentální botaniky AV ČR věří, že jejich revoluční odhalení miniaturních výběžků s prostorově uspořádanými smyčkami vláken na povrchu chromozomu může mít využití v medicíně či zemědělství.

19. 7. 2024

Vědavýzkum.cz

V Karlovarském kraji byl v roce 2019 zřízen Institut lázeňství a balneologie, který je momentálně jedinou veřejnou výzkumnou institucí v kraji. Po počátečních obtížích se jeho vedení ujala Alina Huseynli, která dokázala získat štědrou finanční podporu z EU, ta může pomoci nejen výzkumu v oblasti lázeňství, ale také rozvoji Karlovarského kraje.

19. 7. 2024

Vědavýzkum.cz pro iLAB

Profesor Alexandr Malijevský nastoupil na VŠCHT Praha v roce 2000 jako doktorand. Magisterské studium totiž dokončil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabýval teoretickou fyzikou. Často se pro něj smývá hranice mezi osobním životem a prací ve vědě, ale pokud už musí mít nějaký osobní život mimo univerzitu, hraje rád šachy.

18. 7. 2024

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

ČR si v dosavadním průběhu programu Horizont Evropa a programu Euratom nárokuje 405 mil. eur. Více než polovina těchto prostředků míří do Prahy – 203 mil. eur. Necelá čtvrtina nárokované podpory pro ČR putuje do Jihomoravského kraje – 95 mil. eur. 

18. 7. 2024

Vybíráme pro vás zajímavé vědecké publikace z biologie a medicíny, které by vás neměly minout, ani pokud se sami věnujete úplně jinému oboru. Přestože se soustředíme na práce z prestižních časopisů, kritériem není počet citací nebo přečtení. Jedná se spíše o subjektivní výběr jednotlivých redaktorů – odborníků v daných oborech. Zde je druhý letošní výběr Venduly Lužné. 

17. 7. 2024
Ze zahraničí
Array
(
)

Mezinárodní výzkumný tým stojí za průlomovým pozorováním buněk v průběhu jejich dělení. Skupina vědců pod vedením Libora Macůrka z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Roberta Grosse z Ústavu klinické a experimentální farmakologie a toxikologie Univerzity Freiburg a Zdeňka Lánského z Biotechnologického ústavu AV ČR odkryla nový mechanismus vzájemného ovlivňování mikrotubulů a aktinového cytoskeletu při dělení buněk.

17. 7. 2024

Akademie věd ČR