facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Poslední více než dva roky se Michael Lužný pracovně věnoval nové verzi Manuscriptoria, světově unikátnímu projektu, který vznikl v Národní knihovně ČR. Co všechno může oborná i laická veřejnost v Manuscriptoriu, jež propojuje historickou práci a moderní technologie, najít, a jakým směrem se v současné době vyvíjí digitalizace historických dokumentů?

11. 12. 2023

Vědavýzkum.cz

Společenstva střevních bakterií a hub u hybridních myší se výrazně neliší od společenstev jejich „rodičovských“ poddruhů, prokázali vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR na divoké populaci myši domácí v tzv. hybridní zóně. Výzkum rozporuje některé dřívější studie, které naznačovaly, že správná funkce střevní mikrobioty zkřížených myší je narušená.

11. 12. 2023

Akademie věd ČR

Katelyn Johnson je socioložka a začínající pedagožka. Aby si rozšířila své zkušenosti se vzděláváním na Arkansaské univerzitě ve Fayetteville, tráví podzimní semestr studiem sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

10. 12. 2023

Dlouhodobě testuje mentální schopnosti zejména u seniorů a včas podchytí zhoršení, které se jinak těžko rozpozná – tak funguje revoluční mobilní aplikace Cogni Trainee, na jejímž vývoji spolupracovali čeští odborníci v oblasti neurověd.

10. 12. 2023

ČVUT v Praze

Na světě žije 2,1 milionu popsaných živočišných druhů. Zhruba čtvrtině však hrozí vyhynutí. Která společenstva přežijí? Jsou ta s pestřejší skladbou odolnější? Přečtěte si nový článek čtvrtletníku Akademie věd ČR A/Magazín.

9. 12. 2023
Akademie věd ČR
Array
(
)

Vývoj umělé inteligence je nezastavitelný. Pro vědu, podnikání i společnost přináší široké využití, ale zároveň představuje pro společnost nové výzvy. Od spuštění ChatGPT je téma umělé inteligence ještě aktuálnější. ChatGPT otevírá společnosti nové možnosti, ale zároveň představuje i zkoušku pro evropský trh, jak se americké konkurenci v oblasti AI postaví.

9. 12. 2023

Ministerstvo zahraničí ČR

Dle Evropského srovnávacího přehledu inovací z roku 2023 (European Innovation Scoreboard – EIS 2023) je ČR mírným inovátorem (Moderate Innovator) s výkonností inovačních systémů na úrovni 94,7 % průměru EU. Inovační výkonnost ČR je nad průměrem mírných inovátorů, roste vyšším tempem než v EU a rozdíl v inovační výkonnosti ČR se oproti EU snižuje.

8. 12. 2023

První ryze český fluorescenční teleskop zvládá odolat extrémním podmínkám pouště v Utahu i pampy v Argentině. Právě v areálu argentinské Observatoře Pierra Augera bude trojice teleskopů nové generace od roku 2025 měřit, odkud přilétají vysokoenergetické kosmické částice.

8. 12. 2023

Akademie věd ČR

„Nezajímá mě tolik, zda díky mým poznatkům někdo dokáže sestavit rychlejší počítač nebo popíše určitý fyzikální jev. Líbí se mi hledání a nacházení překvapivých souvislostí mezi jednotlivými pojmy a objekty,“ říká Lenka Slavíková z MFF UK, laureátka Ceny Neuron 2023 pro nadějné vědce v oboru matematika za studium matematických funkcí.

7. 12. 2023

Univerzita Karlova

Kde se na Měsíci nachází voda či kyslík, pomůže odhalit přístroj z dílny Lightigo Space. S využitím laserové spektroskopie prozkoumá chemické složení měsíčního povrchu a usnadní tak zdejší těžbu prvků či budování trvale obydlených lunárních stanic. Brněnský startup nyní získal v Lucembursku grant ESRIC, díky kterému by se první zařízení mohlo vydat na cestu do vesmíru už v roce 2030.

7. 12. 2023

Vysoké učení technické