facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Kombinovat péči o potomky s vědou, psaním grantových žádostí a výukou studentů je velká výzva. Řada univerzit a výzkumných institucí se nyní snaží různými způsoby vyjít vědcům-rodičům vstříc. Masarykova univerzita patří mezi ně. Je to velmi dobře možné i proto, protože věda není nutně vázána na pracovní dobu od do.

5. 8. 2020

Masarykova univerzita

Umělá inteligence se stala pevnou součástí evropského průmyslu. Její rapidní rozvoj i různorodé aplikace však přináší aktuální otázky ohledně její bezpečnosti a etického využívání. Nový průzkum Evropské komise ukazuje, že názory na tato témata jsou velmi různorodá.

5. 8. 2020

Vědavýzkum.cz

Vědu považuje za jedno ze svobodných zaměstnání. Pochvaluje si, že může v laboratoři strávit třeba i celou noc. Svou vědeckou kariéru dokázala skvěle skloubit s mateřskými povinnostmi. Seznamte se s Klárou Hlouchovou, výjimečnou ženou a vědkyní, které Univerzita Karlova v rámci prestižního programu Primus umožnila založit výzkumnou skupinu zabývající se syntetickou biologií.

4. 8. 2020

Univerzita Karlova

V moderní státní správě se stále více uplatňují nové technologie, digitální systémy a prvky umělé inteligence, pro které je potřeba vyškolit dostatek kvalifikovaných odborníků. Americká administrativa si tento fenomén uvědomuje, a proto volá po zvýšení počtu absolventů adekvátně zaměřených oborů.

4. 8. 2020

Vědavýzkum.cz

Pracovníci Institutu pro ekonomickou a demokratickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR vytvořili aplikaci, která umožňuje mapovat oborový citační ohlas časopiseckých publikačních výsledků pracovišť v České republice v databázi Web of Science.

3. 8. 2020

IDEA

Nová studie upozorňuje, že udělování nejvýznamnějšího vědeckého ocenění na světě reprodukuje prestiž některých vědeckých oblastí, zatímco jiné opomíjí. Autoři zjistili, že mezi držiteli Nobelových cen za posledních 20 let dominují zástupci pěti oborů. V těch byla přitom publikována jen asi desetina ze všech 63 milionů vědeckých článků evidovaných v databázi Scopus.

3. 8. 2020

Vědavýzkum.cz

Teplota v místnosti se automaticky přizpůsobuje chování a pocitům lidí, kteří v bytě žijí. Předběhnout dobu o pět, deset nebo i více let mohou spotřebitelé zapojení do takzvaných chytrých energetických mikrosítí. Ty se za poměrně krátkou dobu dokáží naučit všechny zvyky a přání zákazníků a samy vše správně nastaví dříve, než dorazíte domů.

2. 8. 2020

Středočeské inovační centrum

S českým nápadem na světové trhy. Nejslibnější tuzemské výzkumné projekty získají pomoc při navazování kontaktů s výrobci, zahraničními zákazníky, s financováním výroby a dodávek do zahraničí. Projekty vybírají a následnou pomoc poskytují EGAP, Technologická agentura ČR (TA ČR) a Svaz průmyslu a dopravy. Letošní šestý ročník je zaměřen na oblast energetiky a vodního hospodářství.

2. 8. 2020

Zakládání spin-off společností je dnes hojně diskutované téma. Jaké existují typy spin-off společností, jaké jsou benefity založení tohoto typu společnosti i na co si dát pozor, se dozvíte na následujících řádcích.

1. 8. 2020

Frank Bold Advokáti

Jak funguje inovační ekosystém na Univerzitě Karlově? Podívejte se na případovou studii vzniku ochranné známky Prověřeno v poušti, která vznikla ve spolupráci Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Centra pro přenos poznatků a technologií UK.

1. 8. 2020

Univerzita Karlova