Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje uchazeče o novinkách ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON, která bude vyhlášena 28. února 2018. Program podporuje projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Nově se i v programu EPSILON zavádí role tzv. aplikačního garanta známá již z programů ÉTA a THÉTA.

20. 2. 2018
  • TA ČR

Běží horká fáze Hodnocení 2017 podle nové Metodiky 2017+. Jako člen jednoho z šesti odborných panelů sleduji cvrkot a dělím se zde o dojmy, zkušenosti, názory a otázky, které visí ve vzduchu. Úvod do hodnocení pro méně znalé jsem sepsal v 1. dílu. V 2. dílu jsem popsal dojmy a informace z prvního jednání panelu pro společenské vědy počátkem ledna'18. Dnes shrnu dění v uplynulém více než měsíci.

20. 2. 2018 Daniel Münich

Ve dnech 18. a 19. dubna 2018 proběhne v Berlíně třetí ročník akce Czech Innovation Festival (CIF), jehož hlavním letošním tématem je umělá inteligence. V rámci festivalu proběhne ve čtvrtek 19. dubna 2018 tradiční Czech Startup Pitch. Přihlásit se můžete do konce února.

20. 2. 2018
  • BusinessInfo.cz

Grantová agentura České republiky (GAČR) pořádá v březnu 2018 sérii seminářů pro uchazeče k veřejným soutěžím s počátkem řešení v roce 2019. První z nich se koná v Praze 8. 3. 2018.

20. 2. 2018
  • GA ČR

Nedávné Světové ekonomické fórum v Davosu si do svého podtitulku vložilo heslo „Vytvoření sdílené budoucnosti v roztříštěném světě“. V tomto duchu se také nesla jeho hlavní myšlenka – usilování o globální spolupráci a spoluvytváření a řízení udržitelného rozvoje. To vše s přihlédnutím k dynamickému rozvoji nových technologií.

19. 2. 2018 Technologická agentura ČR

V české vědě existuje i podpora vynikajících mladých vědců. Na otázky Martina Víty z portálu ResearchJobs.cz nejen o programu STARS pro špičkové doktorandy odpovídal Jakub Langhammer, proděkan pro vnější vztahy a informační technologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

19. 2. 2018
  • ResearchJobs.cz

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI) v Praze pořádá mezinárodní soutěž New Economic Talent 2018 pro mladé vědce a badatele v oblasti ekonomie. Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2018.

19. 2. 2018
  • CERGE-EI

Ředitelka Centra podpory inovací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa na pozici Vedoucí Centra projektové podpory (CPP).

19. 2. 2018

Posílení výzkumu nanotechnologií a biotechnologií v předaplikační fázi, tedy před jejich uplatněním v praxi, je hlavním smyslem společného projektu dvou vědeckých center Univerzity Palackého v Olomouci – Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM).

18. 2. 2018
  • Univerzita Palackého v Olomouci

Firma Unex z Uničova na Olomoucku získala prestižní zakázku. Vyrábí mohutné podvozky pro nové mobilní odpaliště vesmírných raket Ariane 6 na kosmodromu ve Francouzské Guyaně. Strojírensko-metalurgická společnost nyní pracuje na 16 sadách podvozků a spojovacích prvků.

18. 2. 2018
  • TC AV ČR

Partneři webu a spolupracující instituce