facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Michal Holčapek nově povede Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity. Nejvíce se těší na spolupráci s kolegy, která ho inspiruje a posouvá dopředu. V rozhovoru dále přibližuje cestu k matematice a fuzzy modelování, a také své odborné zaměření i vize a plány jakožto nového ředitele ústavu.

3. 6. 2023

Ostravská univerzita

Sociální pracovníci, adiktologové, psychologové, lékaři a speciální pedagogové společně s odborníky v oblasti IT vyvinuli novou mobilní aplikaci, která má pomoci lidem při léčbě ze závislosti. Aplikace je určena jak klientům, tak terapeutům. Vznikla s podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

3. 6. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci

Britští vědci zkoumali žánr „případové studie dopadu“, která se stala povinnou součástí tamějších grantových žádostí. Zjistili, že v porovnání s běžnými vědeckými články v nich narostl výskyt zveličujících, afektivních a subjektivně zabarvených pojmů, přestože je často psali titíž autoři.

2. 6. 2023

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum Praha ve svém pravidelném přehledu informuje o konaných seminářích Půda a Finanční pravidla Horizontu Evropa. Přináší také shrnutí mise ukrajinských podnikatelů do ČR a představuje e-learningové video pro Ph.D. výzkumníky. Dočtete se rovněž o školení pro hodnotitele klastrové excelence na bronzové úrovni, jež se uskutečnilo v polovině května.

2. 6. 2023

Podle předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové bude mít AV ČR striktní peer review. Kdo budou jeho hodnotitelé? Kde se vezmou? Co bude jeho cílem? Zavřít špatné ústavy a zbylé peníze rozdat těm lepším? To se nikdy za ta léta, co hodnocení probíhá, nestalo, píše Dalibor Štys. Přečtete si jeho nejnovější příspěvek na téma hodnocení výzkumných organizací.

1. 6. 2023
Dalibor Štys
Array
(
)

I v akademickém prostředí šikana existuje. Výzkum mezi britskými akademiky ukázal, že 28,5 % žen a 19,8 % mužů se stalo terčem šikany. Zajímavé je, že ve třech čtvrtinách nahlášených případů nebyla podniknuta žádná nápravná akce. Jak je na tom akademické prostředí v ČR? Zapojte se do ankety.

1. 6. 2023
Anketa čtenářů
Array
(
)

Po dlouhých jednáních se členské státy EU a Evropská komise dohodly přesměrovat z programu Horizont Evropa do iniciativy Chips Act pouze 75 milionů eur místo dříve navrhovaných 400 milionů z rozpočtu programu. Dalších 125 milionů by mělo být převedeno do aktivit v rámci Chips Act z programu Digital Europe. Nová dohoda by měla posílit nezávislost Evropy v oblasti výroby čipů a dalších polovodičových součástek.

31. 5. 2023

Vědavýzkum.cz

Kurýrní služby, v současnosti velmi rozšířená forma doručování zásilek, využívají pro rozvoz kusových zásilek standardní lehká silniční nákladní vozidla. Zásilky jsou většinou v nákladovém prostoru ručně ukládány na podlahu a řazeny dle doručovací trasy, což zvyšuje časovou náročnost. Efektivnější ukládání pomůže řešit rollkontejner.

31. 5. 2023

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Odpovídá pacientům ChatGPT lépe než lékaři? Vede konopí k depresím? Koreluje rasový původ se štěstím v rodičovství? Eduard Petiška přináší již tradiční přehled Top 10 nejsdílenějších vědeckých článků na sociálních sítích –⁠ tentokrát za měsíc květen.

30. 5. 2023
Eduard Petiška
Array
(
)

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si analýzu Strategického plánu Horizontu Evropa 2025-2027, Závěry Rady pro konkurenceschopnost o vědeckých publikacích nebo analýzu výsledků výzvy 2022 Erasmus Mundus. Dozvíte se také o úspěchu českých institucí ve třetí výzvě EIT HEI a jak se můžete zapojit do soutěže Industry 5.0 Award.

30. 5. 2023
CZELO
Array
(
)