facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
  • Den TA ČR 2021 je za dveřmi! Letošní Den Technologické agentury ČR odstartuje sérií tří online seminářů zaměřených na Green Deal, a to již 29.…
    Akce Celý článek

V pátek 26. listopadu proběhlo ve Strakově akademii pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). K hlavním bodům jednání patřily Program SIGMA na podporu aplikovaného výzkumu, Návrh rozpočtových opatření ke komponentě 5.2 Národního plánu obnovy, Implementace Metodiky hodnocení 2017+ a tzv. juniorské granty v gesci Grantové agentury ČR.

29. 11. 2021

Možná ji znáte z internetu jako „Dataholku“, která se zabývá výzkumem a analýz‎ou sociálních sítí, ale třeba i tím, jak testovat a navrhovat uvěřitelnou umělou inteligenci ve videohrách. Lenka Krsová vystudovala „nová média“ na Filozofické fakultě UK a nyní je doktorandkou na americké Syracuse University.

29. 11. 2021

Univerzita Karlova

Hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem (Pii) připravuje dva nové programy na podporu projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Jejich celková hodnota činí 32 milionů korun. Přihlásit se bude moci každá výzkumná instituce, vysoká škola nebo firma, která sídlí v metropoli.

29. 11. 2021

Pražský inovační institut

Je jedním z hrstky Čechů, kterým se podařilo získat dva granty Evropské výzkumné rady (ERC). Jak se Davidovi Kosařovi daří dělat excelentní společenskovědní výzkum v Brně? A jaké jsou jeho zkušenosti s přípravou dvou úspěšných projektů?

28. 11. 2021

Vědavýzkum.cz

Letošní absolventi Otevřené vědy na závěrečné studentské konferenci projektu představili výsledky svého bádání. Před odbornou porotu během dvou listopadových dnů předstoupila řada mladých a nadějných badatelů, zaznělo téměř osm desítek příspěvků. I v době sílících protiepidemických opatření porotci ocenili vysokou úroveň prezentací i výsledků výzkumu.

28. 11. 2021
Akademie věd ČR
Array
(
)

Univerzity v USA jsou brány jako jedna z nejatraktivnějších destinací studentů z celého světa, kteří chtějí studovat v zahraničí. Pro potenciální zájemce z České republiky se zde pokusím shrnout pár rad a zkušeností na základě svého působení na Graduate School (postgraduální škole) americké univerzity. Samozřejmě je to jen moje osobní zkušenost a je jen z jedné konkrétní instituce, ale snažím se popsat situaci tak, jak si představuji, že platí i obecněji.

27. 11. 2021

V úterý 23. listopadu během slavnostního večera v Betlémské kapli v Praze předala Inženýrská akademie ČR (IA ČR) již po dvacáté čtvrté cenu za vynikající technický projekt. Ocenění za rok 2020 obdržel tým Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze, a to za ochrannou polomasku RP95-3D.

27. 11. 2021

ČVUT v Praze

Je odborníkem v oblasti studia molekulárních mechanismů zodpovědných za polaritu a morfogenezi (tvarování) rostlinné buňky. Popsal mimo jiné buněčné cykly zrajícího pylového zrna, má řadu dalších vědeckých úspěchů. Profesor Viktor Žárský, vyhledávaný popularizátor vědy a pedagog Přírodovědecké fakulty UK, byl v létě oceněn univerzitním Donatiem.

26. 11. 2021

Univerzita Karlova

Den TA ČR 2021 je za dveřmi! Letošní Den Technologické agentury ČR odstartuje sérií tří online seminářů zaměřených na Green Deal, a to již 29. listopadu. Zatímco semináře se zaměří na Green Deal v regionech, tak celkově se této problematice bude věnovat konference, která proběhne 2. prosince. Na stejný den je plánováno také vyhlášení Cen TA ČR. Nezapomeňte, že o absolutním vítězi rozhodujete vy!

26. 11. 2021

Technologická agentura ČR

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace je výzkumné centrum na Technické univerzitě v Liberci. Známé je především svými aktivitami zaměřenými na kvalitní výzkum a spolupráci s průmyslem a výzkumnými organizacemi. Funguje již téměř jednu dekádu a za tuto dobu se podařily stovky domácích projektů a zakázek. Kromě toho ústav navázal spolupráci se zahraničím, v čemž hodlá pokračovat. 

25. 11. 2021

Vědavýzkum.cz