Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Česká republika se stala členem konsorcia EU-OPENSCREEN ERIC. Tato Evropská infrastruktura pro testování v chemické biologii vznikla rozhodnutím Evropské komise dne 20. března 2018. Hostitelskou zemí EU-OPENSCREEN ERIC je Německo. Česká republika spolu s Finskem, Lotyšskem, Norskem, Polskem a Švédskem patří mezi zakládající státy.

22. 4. 2018

AV ČR

Technologické centrum Akademie věd ČR (TC AV ČR) představuje žadatelům a účastníkům projektů v programu Horizont 2020 novou službu v oblasti administrace projektů. Jedná se o sérii krátkých video-návodů poskytujících praktické instrukce pro řízení projektů H2020, informace o pravidlech účasti, či odpovědi na často kladené dotazy.

22. 4. 2018

TC AV ČR

Spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělání vypisuje soutěž pro mladé výzkumníky v oblasti udržitelného rozvoje - Green Talents 2018. Patronkou ceny je německá spolková ministryně pro vzdělávání a výzkum Anja Karliczek.

22. 4. 2018

Vědavýzkum.cz

Novou výzvu v soutěži o mimořádný grant ve výši pěti milionů korun ročně po dobu pěti let s názvem Muni Award in Science and Humanities vyhlásila interní Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU). Chce tak navázat na velmi úspěšné první kolo a dát tentokrát vědcům více času na podání přihlášky, a to do září tohoto roku.

21. 4. 2018

Masarykova univerzita

Posílení výzkumu nanotechnologií a biotechnologií v předaplikační fázi, tedy před jejich uplatněním v praxi, je hlavním smyslem společného projektu Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH). Získala na to dotaci 125,8 milionů korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Předaplikační výzkum pro ITI (Integrated Territorial Investment).

21. 4. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci

Při příležitosti maďarského předsednictví Visegrádské čtyřky organizuje Tempus Public Foundation ve spolupráci s dalšími partnery konferenci s názvem Third Mission of Higher Education and Innovation Networks in The Visegrad Group. Konference se uskuteční 10. května 2018 v Budapešti.

21. 4. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výsledky 3. národní výzvy ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-EUREKA. V této výzvě uspělo devět projektů.

21. 4. 2018

MŠMT

Jak nalákat opravdu kvalitní doktorandy či jak získat větší počet ERC grantů? Na tyto a další otázky, které pokládal Martin Víta z portálu ResearchJobs.cz, odpovídal Jiří Sgall, proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

20. 4. 2018

ResearchJobs.cz

Předseda vlády Andrej Babiš jednal ve čtvrtek 19. dubna 2018 s předsedou České konference rektorů Tomášem Zimou, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou a místopředsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlem Havlíčkem. Hlavním tématem schůzky byly státní výdaje na výzkum, vývoj a inovace.

20. 4. 2018

Úřad vlády

Předseda Technologické agentury ČR, Petr Očko a José Goldemberg, prezident Nadace pro výzkum státu Sao Paulo (FAPESP), podepsali 12. 4. 2018 dohodu, jejíž záměrem je podpora vědeckého výzkumu a technologického rozvoje v prioritních oblastech zájmu obou zemí.

20. 4. 2018

Vědavýzkum.cz

Partneři webu a spolupracující instituce