facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ve vedení Univerzity Hradec Králové (UHK) bude následující čtyři roky stát staronový rektor Kamil Kuča. Jmenovací dekret obdržel od ministra Roberta Plagy ve středu 3. června 2020. Zaměří se na péči o zaměstnance univerzity a její infrastrukturní rozvoj.

4. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

V tomto stručném zamyšlení se hodlám věnovat dvěma nešvarům při výkladu pravidel veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, se kterými jsem se nedávno setkal, a které dle mého názoru vycházejí z neznalosti základních principů práva Evropské unie (EU).

4. 6. 2020

Matej Kliman

Poradní skupina pro gender ve výzkumu a inovacích (SWG GRI) Výboru pro Evropský výzkumný prostor a inovace (ERAC), jejíž předsedkyní je vedoucí Národního kontaktního centra – gender a věda Marcela Linková, minulý týden zveřejnila poziční dokument o doporučeních pro budoucnost rovnosti žen a mužů v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

4. 6. 2020

Vynikající – takové hodnocení dostala Masarykova univerzita v rámci nového systému oceňování vědeckých výsledků Metodika 17+. Stejně jako pět dalších vysokých škol tak MUNI získala nejvyšší ocenění na základě kvality publikací a vybraných výsledků výzkumu a vývoje.

3. 6. 2020

Masarykova univerzita

Evropská komise zveřejnila výsledky výzvy MSCA Innovative Training Networks v programu Horizont 2020, určené k financování společných postgraduálních programů. Mezi 147 úspěšnými projekty je i jeden, který bude koordinovat česká instituce, a to Univerzita Karlova.

3. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

Službu vědě má tak nějak v rodině. Otec byl místopředsedou Akademie věd, bratr členem vládní rady pro vědu, výzkum, inovace. Pavel Jungwirth právě nastupuje do čela Učené společnosti. A všichni tři krom toho patří ke špičkovým vědcům. Souhlasíte s někdejším výrokem vašeho otce, že „věda se řídit nedá, ale musí“?; je angažovanost její nezbytnou součástí?; to jsou některé z otázek, na něž odpovídá Pavel Jungwirth v následujícím rozhovoru.

2. 6. 2020

Vesmír

Problémy spojené s otevřeností vědeckých výsledků a technických inovací se v posledních týdnech dostaly kvůli coronavirové pandemii do popředí. Co má být dostupné a kdy? Jak nastavovat práva duševního vlastnictví v oblastech, které jsou financovány z veřejných zdrojů? Tyto a mnohé další otázky si dnes nekladou jen odborníci na autorské právo a ochranu duševního vlastnictví.

2. 6. 2020

V pátek 29. května 2020 proběhlo ve Strakově akademii pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. K hlavním bodům jednání patřily Implementace Metodiky hodnocení výzkumných organizací 2017+ a volba členů Komise pro problematiku klimatu. Členem Mezinárodní rady byl jmenován uznávaný indický fyzik Ajay Kumar Sood.

1. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

V americkém Kongresu se projednává návrh zákona, který dost možná změní podobu National Science Foundation, největšího amerického federálního poskytovatele prostředků na základní výzkum. Reforma by měla přinést významné navýšení prostředků i změnu názvu. To vše proto, aby Spojené státy dohnaly Čínu.

1. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

V souvislosti s celosvětovými omezeními proti šíření COVID-19 a ve snaze o zlepšení situace pro řešitele projektů podpořených Grantovou agenturou České republiky (GA ČR), schválilo předsednictvo GA ČR další soubor přechodných opatření pro řešení grantových projektů.

31. 5. 2020