facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Portál Vědavýzkum.cz se, v souvislosti s aktuální diskusí o přijetí eura a legislativní změnou umožňující vést účetnictví, vyplácet mzdy a platit daně v eurech, librách a dolarech, rozhodl oslovit jak tuzemské vědecké a vzdělávací instituce, tak i vás – čtenáře portálu. Představuje rozdílná měna nejen pro vědce ve spojení s granty a zahraničními nákupy zbytečnou překážku?

5. 3. 2024

Vědavýzkum.cz

V únorových novinkách z Technologického centra Praha se dočtete o podcastu s profesorem Strakošem o českém systému na podporu žadatelů o granty ERC, dozvíte se, jak probíhala konference CZEDER 2024 a pro malé a střední firmy jsou zde informace o štědrých dotacích.

5. 3. 2024

Eva Filipová pracuje v DIANA Biotechnologies, firmě, která původně vznikla jako spin-off Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, na pozici šéfky oddělení řízení kvality. Jaké výzvy v současnosti firma řeší? Jsou absolventi vysokých škol připraveni na práci ve firmách a jaká je politika firmy směrem k podpoře zaměstnanců s rodinami?

4. 3. 2024

Vědavýzkum.cz

Problematiku následků sepse, čili takzvaného post-septického syndromu, který se projevuje širokou škálou potíží, budou po dobu pěti let řešit brněnští vědci díky grantu za 6,9 milionu eur, tedy něco přes 180 milionů korun. Výzkum budou koordinovat v 11 klinických a výzkumných centrech napříč 6 zeměmi Evropy.

4. 3. 2024

ICRC

Časopis UK Forum si klade otázku, jaký význam mají žebříčky vysokých škol a jaké to je, být v nich na předních místech. Tuto otázku položil i rektorce Oxfordské univerzity Irene Tracyové. Oxford byl totiž již osmkrát za sebou hodnocen coby nejlepší univerzita světa dle renomovaného rankingu Times Higher Education (THE).

3. 3. 2024

Univerzita Karlova

Triterpeny jsou přírodní látky, které mají velmi blahodárné účinky na lidský organismus. Pomáhají lepšímu trávení, přirozenému krevnímu oběhu i tlaku a v neposlední řadě přispívají i k lepší imunitě. Tým českých expertů po čtyřletém snažení přišel na to, jak je účinně izolovat z přírodních zdrojů.

3. 3. 2024

Technologická agentura ČR

Jana Kukutschová působí na Fakultě materiálově-technologické Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava, kde zastává roli garantky studijního programu nanotechnologie. Její akademická cesta začala studiem chemie a biologie, což ji vedlo k pozici učitele na střední škole. Během své diplomové práce se začala intenzivně věnovat studiu vlivu chemických látek na živé organismy, což se stalo klíčovou částí její vědecké kariéry.

2. 3. 2024

GreenGate

Co nás zaujalo na tradiční konferenci České dny pro evropský výzkum (CZEDER 2024)? Přinášíme výběr z odborné odpolední sekce, v níž vystoupil i Ulrich Genschel z Evropské komise k problematice financování pomocí lump sum.

2. 3. 2024
Z domova
Array
(
)

Andrea Nogová se v oblasti získávání a implementace národních a mezinárodních výzkumných grantů pohybuje od roku 2012, od roku 2018 působí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nejprve zastávala pozici specialistky grantové politiky RCPTM a od roku 2021 je vedoucí CATRIN Grant office.

1. 3. 2024

CATRIN

Liberecký kraj podepsal spolu se zástupci Akademie věd ČR a města Turnov memorandum o spolupráci v souvislosti s výstavbou nové budovy centra TOPTEC, které je jednou z výzkumných sekcí Ústavu fyziky plazmatu AV ČR.

1. 3. 2024

Akademie věd ČR