facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Informační den Českého sociálněvědního datového archivu se konal 5. prosince v 2019 v Ústavu státu a práva AV ČR. První část programu byla věnována práci s výzkumnými daty a představení průvodce k tvorbě data management plánu. V odpolední části proběhla diskuse k uplatnění GDPR ve výzkumu.

15. 12. 2019

Ilona Trtíková

Schopnost pohybovat se autonomně v neznámém stísněném prostředí a vytvořit jeho podrobnou mapu. To je role šestinohého robota záchranáře, jehož „mozek“ navrhl a otestoval diplomant Jan Bayer z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Získal za ní první místo v soutěži IT SPY, která každý rok vyhlašuje nejlepší IT diplomky z českých a slovenských univerzit.

15. 12. 2019

IT SPY

Technologická agentura ČR (TA ČR) ve dnech 25. – 26. listopadu 2019 uspořádala úvodní konferenci a matchmaking pro navázání spolupráce projektových partnerů v rámci Programu KAPPA. Pusťte si záznam z celé akce.

15. 12. 2019

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí vyhlašuje opakované výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Koordinátor/ka financí výzkumných aktivit; veřejné zakázky.

15. 12. 2019
Neakademické pracovní pozice
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [id] => 4
      [value] => 
    )

)

Ke konci roku 2019 se italská věda pravděpodobně dočká dlouho očekávané události - dojde ke zřízení národní agentury pro financování výzkumu. Roční rozpočet by se měl vyšplhat přibližně na 300 miliónů eur. Vedle nadšení však panují i obavy. Podle některých vědců je částka příliš malá. Jiní se obávají, že se nová National Research Agency (ANR) může snadno stát terčem politické manipulace.

14. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v úterý 10. prosince 2019 zvolil kandidátem na rektora na období 2020 – 2024 Bohumila Jirouška z filosofické fakulty. Po jmenování prezidentem vystřídá končícího Tomáše Machulu.

14. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 15. května 2019.

14. 12. 2019

TA ČR

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí vyhlašuje opakované výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Asistent/ka ředitelky organizace.

14. 12. 2019
Neakademické pracovní pozice
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [id] => 4
      [value] => 
    )

)

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci schválil zřízení vysokoškolského ústavu na Univerzitě Palackého. Devatenácti hlasy přijal novelu Statutu UP, v níž je nově vysokoškolský ústav obsažen. Tímto rozhodnutím s účinností od 1. dubna 2020 završil podporu záměru integrovat vědecko-výzkumné kapacity a procesy na UP do nového vysokoškolského ústavu.

13. 12. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci

Josef Wilczek působí na Katedře archeologie Univerzity Hradec Králové, kde vyučuje a zabývá se automatizací klasifikace tvaru a technologických aspektů keramických nádob. V roce 2018 získal cenu Jacquese Derridy za výzkum v oblasti společenských a humanitních věd. Jaké vidí rozdíly ve vědě v Česku a ve Francii? A co ho v kariéře ovlivnilo?

13. 12. 2019

Francouzské velvyslanectví v Praze