facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Mosty, výškové stavby i historické památky, to vše jsou objekty, u nichž je nedílnou součástí jejich návrhu prověření účinku větru a ostatních atmosférických jevů na jejich konstrukci. Centrum Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, ovšem nabízí možnost tyto vlivy ověřit laboratorně.

21. 9. 2022

Letošní konference VšeVěd 2022 se uskuteční v termínu 5.–7. října 2022 v Olomouci v Hotelu Flora. Věnovat se bude hodnocení kvality výsledků a výzkumných organizací a řízení výsledků a projektů v informačních systémech. Uskuteční se také setkání správců Osobních bibliografických databází (OBD).

21. 9. 2022

VšeVěd 2022

Na konci srpna 2022 uspořádala inciativa Czexpats in Science networkingové setkání vědců, kteří mají zkušenosti s novými začátky v nových zemích a na nových pracovištích. Jaké byly zkušenosti různých vědců a vědkyň? A co v takových situacích radí ostatním?

20. 9. 2022

Levný, účinný a recyklovatelný nanomateriál, který dokáže ve vodě nejen odhalit, ale také likvidovat těžké kovy, zejména kadmium a olovo. To je výsledek spolupráce vědců z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci, VŠB-TUO a Katalánského institutu pro nanovědy a nanotechnologie (ICN2) v Barceloně. 

20. 9. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci

Co jsou klíčové priority pro Vysoké učení technické v Brně do dalších let? Jaký je význam technického vzdělávání v dnešní době? Jaká je role výzkumu a internacionalizace na vysoké škole? Jak může transfer znalostí či technologií podpořit rozpočet vysokých škol anebo na co by se nemělo zapomenout při novelizaci vysokoškolského zákona? Na tyto a další otázky jsme se ptali Ladislava Janíčka, rektora Vysokého učení technického v Brně.

19. 9. 2022

Vědavýzkum.cz

Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) Technologického centra AV ČR připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů Evropské unie – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si o výsledcích výzev v klastru 2 Kultura, kreativita a inkluzivní společnost nebo o plánovaných podzimních akcích.

19. 9. 2022

Soutěž na nová vědecká centra, která by měla vzniknout v bývalých těžebních oblastech Saska a Saska-Anhaltska, spěje ke konci. Dva vítězné projekty vybere německá vláda v nejbližších týdnech. Obě centra vzniknou víceméně „na zelené louce“, a lze tak očekávat vysokou poptávku po spolehlivých firmách, které se zapojí jak do výstavby, tak do řetězce dodavatelů špičkového vědeckotechnologického vybavení.

18. 9. 2022

Ministerstvo zahraničí

Čím je způsobena větší četnost lesních požárů a jak dosáhnout toho, aby lidé vědcům naslouchali? Přečtěte si rozhovor s ekologem lesa Miroslavem Svobodou z České zemědělské univerzity v Praze o změně klimatu či požáru v Českém Švýcarsku a jeho vlivu na tamní přírodu.

18. 9. 2022

Česká zemědělská univerzita v Praze

Robert Tropek je entomolog z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kterého zajímá, jak se v závislosti na zeměpisné šířce – od rovníku k pólům – mění sítě vztahů mezi kvetoucími rostlinami a jejich opylovači. V článku, který vyšel v magazínu Forum, také říká, proč si jeho výzkum žádá, aby byl velkou část roku na cestách.

17. 9. 2022

Univerzita Karlova

Vzít libovolnou zkumavku, registrovat její čárový kód, odšroubovat, odebrat a přemístit vzorek, odhodit špičku… Automatizované řešení prvotní manipulace se vzorky, například covidu-19, které před dvěma lety představili výzkumníci ze strojní fakulty VUT s podporou týmu FN Brno, se dočkalo druhé generace označené jako openTube2. Podle vědců nový systém svého předchůdce podstatným způsobem překonal.

17. 9. 2022

Vysoké učení technické v Praze