facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jak působí posypová sůl na životní prostředí? Může být atraktivita muže ovlivněna tím, že doma uklízí? Jak se online výuka podepsala na známkách atraktivních studentek? V článku přinášíme deset vědeckých objevů, které vzbudily největší pozornost na sociálních sítích v globálním měřítku za uplynulý rok 2022.

11. 1. 2023
Eduard Petiška
Array
(
)

Nejcitovanější český vědec a čerstvý držitel prestižního titulu „doctor honoris causa“ Univerzity Karlovy Jiří Bártek v rozhovoru pro magazín Univerzity Karlovy Forum hovořil nejen o své obsáhlé vědecké práci, ale také o tom, jak se změnil obor nádorové biologie za dobu, co v něm působí či zda si připouští, že by mohl být adeptem na Nobelovu cenu.

11. 1. 2023

UK Forum

S Pavlem Baranem jsme se sešli nedlouho po skončení jeho osmiletého mandátu ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace. Jeho zájem ovlivňovat a posouvat věci kolem sebe správným směrem z něj svého času udělal „prvního mužesystému české vědy a výzkumu.

10. 1. 2023

Tím, jaké faktory ovlivňují hodnotu kulturních památek, se ve svém výzkumu zabývají David Brandejs a Pavel Klika z Ústavu soudního inženýrství VUT. Konkrétně je zajímalo, jak se cenotvorné faktory jako stáří budovy či architektonický styl odrazí na cenách bytů v památkově chráněných domech.

10. 1. 2023

Vysoké učení technické v Brně

Americké zařízení NIF dosáhlo  v prosinci minulého roku významného pokroku ve výzkumu jaderné fúze. Jakého přesně? V čem spočívá výzkum jaderné fúze a čím by mohly být jeho výsledky lidstvu prospěšné? Na to i na další otázky odpověděl pro portál Vědavýzkum.cz Ondřej Klimo z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.

9. 1. 2023

Vědavýzkum.cz

Na portálu Vědavýzkum.cz byl krátce před Štědrým dnem zveřejněn samizdatový text blogu Daniela Münicha, ve kterém (na základě argumentů kvalitou kolísajících od problematických až po zcela chybné) autor konstatuje, že čtvrtina až třetina publikační produkce Psychologického ústavu AV ČR je založena na „vědeckém samizdatu“ a že jde o nějakou problematickou až podezřelou praktiku.

9. 1. 2023

Psychologický ústav AV ČR

Na kyberpárty padla řeč na matiku a byl z toho hajp. K diskusi o divnopravidlech se přidali planetariáni. Flexili, LOL. Rozuměli jste? Nová slova zkoumá a baví se jimi v práci Michaela Lišková z Ústavu pro jazyk český AV ČR. Rozhovor o jejím vztahu k českému jazyku a zkoumání neologismů vyšel v popularizačním časopise AΩ / Věda pro každého.

8. 1. 2023
Akademie věd ČR
Array
(
)

Sociální média se stala součástí života mnoha lidí. Uživatelé na nich tráví čím dál více času a vytvářejí zde aktivní i pasivní digitální stopu. Díky těmto digitálním stopám vypracovali vědci  České zemědělské univerzity studii, která zjišťovala, jaký vliv mají tato média na životní styl adolescentů. Pro účely studie si vybrali prostředí Instagramu.

8. 1. 2023

Česká zemědělská univerzita v Praze

V září 2021 přijela Julia Mead do České republiky jako stipendistka Komise J. Williama Fulbrighta již podruhé, tentokrát s výzkumným projektem s názvem „Mužští hrdinové: Gender a těžba uhlí v českých zemích, 1968–⁠2000“. Co ji táhne do Česka a čím ji fascinuje atmosféra postindustriálního úpadku? 

7. 1. 2023

Se sledováním pohybů ptáků a dalších zvířat v subsaharské Africe pomůže vědcům mapa izotopů síry. Vytvořili ji odborníci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Podobné technologie jsou klíčové pro ekology, archeology či pro odhalování pašeráků zvířat.

7. 1. 2023

Akademie věd ČR