facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ocenění za překonání překážek při studiu udělované v rámci Ceny Wernera von Siemense získala Veronika Kamenská z Vysokého učení technického v Brně. Trpí zrakovou vadou, která ji omezuje při čtení běžného textu a práci s mikroskopickou technikou. Jde o vrozenou zrakovou vadu, která se v posledních třech letech výrazně zhoršuje.

9. 4. 2024

Vysoké učení technické v Brně

Úplné zatmění Slunce nad Severní Amerikou se blíží. Pro řadu lidí je 8. duben příležitost vidět tento unikátní přírodní úkaz na vlastní oči, pro jiné je to hlavně šance na slušný výdělek. Pro mezinárodní vědecký tým z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a Astronomického institutu Havajské univerzity jde o příležitost získat další cenná data při pozorování sluneční koróny. Nebude to ale jednoduché, někdy stávkuje technika, jindy selže doprava, a počasí hrozí celou akci zhatit. Jak expedice pokračuje, se dočtete v dalších zápiscích z cest.

8. 4. 2024

Vysoké učení technické v Brně

Česká asociace science center sdružuje sedm různých institucí, planetárií a science center v šesti městech po celé České republice. V rozhovoru s Ivanou Češkovou, ředitelkou České asociace science center, jsme se bavily o jejich významu v neformálním vzdělávání, potížích s financováním, které brání dalšímu rozvoji, i o centrech, která byste neměli v Evropě minout.

8. 4. 2024

Vědavýzkum.cz

Česká republika by podle expertní stanoviska Akademie věd nazvaném AVex měla urychleně podpořit základní i aplikovaný výzkum vodíkových technologií a výroby alternativních paliv na bázi uhlíku, které se jeví jako vysoce perspektivní a pro přechod od fosilních paliv na bezemisní zdroje zcela zásadní.

8. 4. 2024

Akademie věd ČR

Opravdu mě baví uvádět věci do pohybu a snad i inspirovat, říká mimo jiné v našem rozhovoru David Kubička, čerstvě jmenovaný profesor, držitel Ceny rektora za mimořádné výsledky ve vědě a výzkumu 2023 a také prezident Evropské federace katalytických společností. Jelikož se spolu potkáváme v rámci řešení jeho agendy proděkana pro styk s průmyslem a zahraničním na Fakultě technologie ochrany prostředí, mohu zodpovědně potvrdit, že slůvko „snad“ je v první větě nadbytečné.

7. 4. 2024

Vysoká škola chemicko-technologická

V roce 2022 získaly soukromé podniky formou daňových odpočtů na výzkum a vývoj 3,1 miliardy korun, meziročně ale ubylo firem uplatňujících tento daňový odpočet. Celkově firmy z veřejných zdrojů obdržely na výzkum a vývoj 9,2 miliardy korun. Třetinu z této částky představovala nepřímá podpora prostřednictvím daňových odpočtů.

7. 4. 2024

Český statistický úřad

Aneta Pierzynová z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) je úspěšnou žadatelkou o grant v rámci podpory udržitelného rozvoje na UK. Se svým týmem se mezioborově věnovala antimikrobiální rezistenci a používání antibiotik. Vyučuje na Jedničce, vede agendu Státní veterinární správy ČR a má veterinární praxi.

6. 4. 2024

Univerzita Karlova

Rostlinná bioložka Martina Dvořáčková ze Středoevropského výzkumného institutu CEITEC studuje opravy DNA. Na mutovaných rostlinách se snaží popsat molekulárně-biologické mechanizmy, které se podílejí na nápravě poškozených úseků. V loňském roce za svůj projekt získala čestné uznání předsedy Grantové agentury České republiky (GA ČR).

6. 4. 2024

Grantová agentura ČR

V úvodním článku k tématu vědeckotechnických parků jsme popsali, co by měl park splňovat, aby byl dlouhodobě udržitelný a plnil roli, kterou si pod tímto označením představujeme – tedy umožňoval propojení univerzit, výzkumných ústavů a firem, a tím napomáhal vzniku a rozvoji inovačně založených firem a umožnil přenos zkušeností mezi akademickou a firemní sférou. Nyní představíme park v Ostravě a v Plzni.

5. 4. 2024

Vědavýzkum.cz

V březnových novinkách z Technologického centra Praha se dočtete o různých pohledech na téma Rozšiřování účasti a šíření excelence (části programu Horizont Evropa), administrátory projektů HE jistě zaujme seminář o osobních nákladech, jehož prezentace jsou dostupné ke stažení. Zástupce malých a středních firem se dozvědí o programu Eureka, jehož projekty podporují mezinárodní spolupráci v oblasti VaVaI. A trochu netypicky informujeme o veřejné konzultaci k tématu vzdělávání dětí a žáků základních škol.

5. 4. 2024