facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Portál Vědavýzkum.cz mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře 2021 školy připravily strategické záměry své vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Nový díl nabízí čtenářům pohled na plány Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

30. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Jak pojmenovat překážky, které stojí v cestě podpoře převodu výsledků vědecké činnosti do praxe, si vzalo za cíl další vydání diskusní platformy TT Actual. Ožehavé téma si transferáři vybrali v anketě a 18. května 2021 se jich k on-line diskusi připojilo dvacet.

30. 5. 2021

Akademie věd ČR

Zahajovací konference již druhého H2020 projektu A4L_ACTIONS dvanáctičlenného konsorcia Alliance4Life se konala 25. 5. 2021 v Brně a účastnilo se jí přes 200 představitelů odborné vědecké komunity z více než dvanácti zemí Evropy.

29. 5. 2021

CEITEC

Podle analýz Agentury regionálního rozvoje se za poslední dekádu utěšeně rozrůstá počet inovativních firem v Libereckém kraji. Jejich podpora je jednou z priorit představitelů regionu. Krajský úřad proto již podesáté vypisuje Regionální inovační program s cílem poskytnout finance na rozjezd inovativních podniků a na projekty, které je propojí s výzkumnými organizacemi nebo ověří poznatky výzkumu a vývoje v praxi.

29. 5. 2021

1012plus

V Národní technické knihovně proběhl 25. května 2021 Czech Open Science Day. O online přístupu k výsledkům vědy se hovořilo z hlediska publikační politiky. Dalšími body programu bylo představení modelů Plan S, Open Research Europe a European Open Science Cloud.

28. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

S určením návratnosti investic do výzkumu a inovací se potýkají nejen jednotliví investoři, respektive firmy, ale jedná se také o velké téma návratnosti celkových veřejných investic do výzkumu a inovací. Právě na úrovni celkových veřejných investic do výzkumu a inovací se pak jedná spíše o studie s odhady s různou mírou spolehlivosti.

28. 5. 2021

Tomáš Mocek je od roku 2011 vedoucím laserového centra HiLASE Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR v Dolních Břežanech. O tom, jak si centrum poradilo s pandemií nebo jak se během let dostalo se svými lasery na světovou úroveň, si můžete přečíst v následujícím rozhovoru.

27. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Před 30 lety vznikl Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) s cílem obnovit francouzsko-českou spolupráci v této oblasti a celkově ji ve střední Evropě podpořit. Tři dekády spolupráce oslaví mezinárodní konference, která se ve dnech 27. a 28. května uskuteční v sídle Akademie věd na Národní třídě a v Karolinu Univerzity Karlovy.

27. 5. 2021

Akademie věd ČR

Univerzity a ostatní výzkumné instituce jsou úrodnou půdou pro nápady a řešení, které mají dopad na svět. Kdo stojí za transferem nápadů a inovací z akademického prostředí do běžného života v České republice? Podívali jsme se do kanceláře transferu technologií na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

26. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

V rámci série rozhovorů s prorektory pro oblast vědy a výzkumu jsme tentokrát zavítali na Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava. Jaké má škola zkušenosti s probíhajícím hodnocením výzkumných organizací? Jaké jsou strategické záměry nebo jakých úspěchů se podařilo v poslední době dosáhnout? Zeptali jsme se Jany Kukutschové, prorektorky pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy.

25. 5. 2021

Vědavýzkum.cz