facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nové kontakty a zkušenosti, zpětná vazba od odborníků, 50 tisíc korun do startu podnikání, sleva 50 procent na roční pronájem kanceláře a konzultace mentorů i externích partnerů zdarma. To jsou odměny a výhody, které čekají na letošního vítěze Podnikavé hlavy.

27. 3. 2021

Univerzita Palackého v Olomouci

Slovenský astrofyzik Norbert Werner, který působí na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, získal Cenu Ignaze L. Liebena, známou jako rakouská Nobelova cena". Ocenění, které Rakouská akademie věd uděluje každoročně mladým vědcům v oblasti molekulární biologie, chemie nebo fyziky, obdrží Werner za přínos k rentgenové astronomii. 

26. 3. 2021

Masarykova Univerzita

V rámci série rozhovorů s prorektory pro oblast vědy a výzkumu jsme tentokrát zavítali na Mendelovu univerzitu v Brně. Jaké má škola zkušenosti s probíhajícím hodnocením výzkumných organizací? Jak běží příprava strategického záměru nebo jakých úspěchů se podařilo v poslední době dosáhnout? Zeptali jsme se Vojtěcha Adama.

26. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Z nedostatku času se mezi vědci a výzkumníky stal již ustálený bonmot. Nová publikace se tématem času v akademickém prostředí zabývá z analytického hlediska a ukazuje, jak úzce je současné akademické prostředí spojeno s transformací ekonomiky, ve které mají věda a vědění sehrávat centrální roli.

25. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Evropská komise se vyjádřila, že EU by se měla zaměřit na hlavní výhody nástroje genové editace CRISPR-Cas 9 jako podporu výnosů a úrody v zemědělství. Znamená to pro zemědělství zrušení zákazu použití genových úprav, které bylo považováno za technologii tvorby geneticky modifikovaných organismů?

25. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

V pořadí 57. zasedání Akademického sněmu AV ČR, vrcholného orgánu Akademie věd, se v úterý 23. března uskutečnilo v on-line prostředí. Dvě stovky přihlášených zvolily prostřednictvím volební aplikace 15 členů Akademické rady a 29 členů Vědecké rady pro funkční období 2021–2025. Schválily také zprávu o činnosti a hospodaření Akademie věd ČR za rok 2020 a její závěrečný účet za rok 2020.

24. 3. 2021
Akademie věd ČR
Array
(
)

Jak vypadalo hodnocení vědy na MU a jejího společenského dopadu podle národní metodiky? Tajemník hodnotitelského panelu Petr Kalíšek představuje právě uzavřené hodnocení Masarykovy univerzity, které probíhalo v rámci evaluace všech výzkumných vysokých škol v ČR.

24. 3. 2021

Petr Kalíšek

Každý z nás už někdy slyšel nebo četl něco o patentech. Někteří se s patenty dokonce osobně setkali ve škole, ve vlastní firmě nebo třeba u konkurenčního produktu. Všichni by ale měli mít povědomí o úplně základních atributech patentů, tedy o účelu patentu, o tom co může být předmětem patentu, jaký je jeho rozsah a jaká je cena patentu. Jinak totiž snadno dojde k různým nedorozuměním.

24. 3. 2021

PatentEnter

Co doporučují Vysoké škole chemicko-technologické zahraniční experti? Koupí škola novou budovu? Co rektorům obecně nehraje do not? Nejen odpovědi na tyto otázky se dozvíte v rozhovoru s rektorem VŠCHT Praha Pavlem Matějkou.

23. 3. 2021

VŠCHT Praha

Univerzita Hradec Králové navazuje na dlouhodobě dobré vztahy se zahraničními univerzitami ve Španělsku a na Slovensku a rozšiřuje spolupráci na oblast transferu znalostí a technologií. Zapojené instituce společně rozpracují problematiku převádění technologicko-průmyslových inovací do obchodního prostředí zejména s ohledem na patentově právní a autorskou ochranu vědeckovýzkumných výstupů.

23. 3. 2021

Univerzita Hradec Králové