facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Masarykova univerzita v Brně vypisuje dvouletá postdoktorandská stipendia v široké škále vědních oblastí. Uzávěrka přihlášek je 29. února 2020.

6. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výsledky výzvy k podávání společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021.

5. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Minulý týden Evropská komise oznámila jména 16 odborníků, kteří zasednou v expertní skupině Ekonomických a sociálních dopadů výzkumu a inovací. Cílem skupiny má být nezávislé poradenství v oblasti evropských politik výzkumu, vývoje a inovací.

5. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Je to zhruba rok a půl co Univerzita Karlova představila svou dceřinou společnost pro transfer znalostí a technologií Charles University Innovations Prague. O tom, jak funguje, jaké byly začátky i o plánech do budoucna, jsme si povídali s jejím ředitelem Otomarem Slámou.

5. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR pořádá seminář s názvem Finanční aspekty programu HORIZONT 2020, který se bude konat ve středu 25. března 2020 v Praze.

5. 2. 2020

Technologické centrum AV ČR

Profesor Hořejší publikoval 28. 1. 2020 na portále Vědavýzkum.cz článek Aféra v Olomouci a principy vědecké etiky. Už poněkolikáté tak vedl filipiku proti mé osobě a v principu i proti řadě kolegů z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a na základě domněnek nabízí vědecké komunitě rádoby nezaujatý pohled na dění v Olomouci.

4. 2. 2020

Radek Zbořil

Nadační fond Neuron otevírá již pojedenácté nominační proces na prestižní vědecké Ceny Neuron, které jsou spojené s významnou osobní finanční prémií pro laureáty. Letos do české vědecké rady Fondu zasedne nově i Jiří Friml a Jan Konvalinka.

4. 2. 2020

NF Neuron

Po pár letech se narodilo nové Memorandum o podpoře vědy mezi vládou, Akademií věd České republiky, Ministerstvem školství a Českou konferencí rektorů. Zaujalo mě v něm ujednání ohledně budoucího vývoje institucionální finanční podpory výzkumu. Sjednaný závazek je tak nízký, že kdyby se ho vlády do budoucna opravdu držely, nepovede to vědu na VŠ a v AV ČR do nebe, ale spíše do pekla. Kdyby v Memorandu tento závazek nebyl, vůbec nic by se asi nestalo.

4. 2. 2020
Daniel Münich
Array
(
)

Panelová diskuze na téma Spin-off v Inovační strategii České republiky 2019-2030 se bude konat 3. 3. 2020 za účasti vědců, zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a CzechInvestu.

4. 2. 2020

Akademie věd ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) během ledna 2020 aktualizovala výsledky 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

3. 2. 2020

Vědavýzkum.cz