facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Cestování se stalo nedílnou součástí akademické práce. Ať už jde o stáže, konference či pravidelná setkání mezinárodních týmů, vědu již lze bez cestování dělat jen obtížně. V době klimatické krize se však hledají nové, šetrnější způsoby – v oblibě jsou například virtuální konference.

10. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Proč je dobré uvažovat o založení výzkumné skupiny v České republice a jaké jsou možnosti? Vybojujte si svou vědeckou nezávislost a staňte se součástí českého výzkumného prostoru, vyzývá Tomáš Mozga.

10. 3. 2020

Zhruba dvě stě vědců z České republiky se připojilo k petici za nastavení opravdu účinných opatření pro udržitelné zemědělství. V celé Evropě petici zatím podepsalo kolem 3600 vědců, kteří nastavení současné i připravované Společné zemědělské politiky EU (SZP) shledávají zcela nedostatečným. Požadují proto nápravu.

9. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Na konci minulého roku byly uděleny Nobelovy ceny (jako každý rok počínaje rokem 1901). Ačkoliv v současnosti existuje velký počet významných ocenění za vědecké úspěchy, žádné z nich se nemůže prestiží rovnat Nobelově ceně. Čím to je?

9. 3. 2020
Jan Valenta
Array
(
)

V současné době se v České republice věnuje značná pozornost otázkám souvisejícím s digitalizací, robotizací a automatizací, a v neposlední řadě i s problematikou umělé inteligence (Artificial Intelligence, AI). Souvisí to nejen s bouřlivým rozvojem v této oblasti, ale i s tím, že tyto technologie budou stále více ovlivňovat technologický rozvoj v řadě odvětví hospodářství.

9. 3. 2020

Japonská vláda ohlásila financování šesti velkých vědeckých misí, které chce splnit do roku 2050. Mají řešit aktuální problémy japonské společnosti. Mezi zvolené výzkumné cíle patří například roboti, kteří budou mít stejné fyzické dovednosti jako lidé, či řešení problému rapidního stárnutí populace.

8. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Spojené království a EU ratifikovaly Dohodu o vystoupení, která umožnila Spojenému království opustit EU dne 31. ledna 2020 a začít přechodné období (od 1. února 2020 do 31. prosince 2020). Během této doby budou právní předpisy EU nadále fungovat stejně jako ve Spojeném království. Systém duševního vlastnictví (IP) bude pokračovat až do 31. prosince 2020.

8. 3. 2020

David Karabec

Ve čtvrtek 5. března 2020 představily komisařky Helena Dalli a Věra Jourová strategii genderové rovnosti na léta 2020 až 2025. Strategie se dotkne i nového unijního rámcového programu Horizont Evropa.

7. 3. 2020

Brno je ve vědeckém světě známé mimo jiné jako město elektronových mikroskopů. Zdejší firmy aktuálně pokrývají zhruba třetinu celosvětové produkce těchto zobrazovacích zařízení. Není proto divu, že město již čtvrtým rokem pořádá Dny elektronové mikroskopie, prostřednictvím kterých se snaží obor přiblížit širší veřejnosti. Letos se uskuteční od 11. do 15. března 2020.

7. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Již po dvaadvacáté byla vyhlášena cena Wernera von Siemense, která patří mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy svého druhu v Čechách, a to nejen svým rozsahem, ale i výší odměn. Je udělována studentům, vědcům a pedagogům v technických a přírodovědných oborech.

6. 3. 2020

Vědavýzkum.cz