facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Velká výzkumná infrastruktura CZECRIN, která vznikla na základě úzké spolupráce mezi Masarykovou univerzitou a Mezinárodním centrem klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně obstála v rámci mezinárodního hodnocení výzkumných infrastruktur v celkovém hodnocení na výbornou.

25. 8. 2021

Masarykova univerzita

Parlamentní volby se kvapem blíží, a proto si redakce portálu Vědavýzkum.cz posvítila na to, jaké plány mají kandidující politické strany v oblasti vědy a výzkumu. Pojďte si s námi udělat přehled v tom, kolik prostoru která strana věnuje této oblasti a jaké jsou její plány.

24. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

V českých podmínkách je vznik firmy na akademické půdě stále trochu výjimečným zjevením. Špičkovým brněnským univerzitám bude stačit jeden prst k tomu, aby se dopočítaly všech takových úspěšných transferů ročně. Jednou z těch výjimek je společnost AtomTrace. Tu na svět přivedl Středoevropský technologický institut CEITEC a její přístroje pro pokročilou prvkovou analýzu nacházejí uplatnění v různých oblastech. Třeba v oblasti nerostných surovin.

24. 8. 2021

Jihomoravské inovační centrum

Stále častěji ke mně přichází dotazy na časopis Sustainability. Poslední roky v něm totiž raketově rostou počty článků českých autorů. Udělal jsem si proto malý bibliometrický audit.

23. 8. 2021
Daniel Münich
Array
(
)

Většina technických znalostí je obsažena výlučně v patentové literatuře, která dnes čítá přes 140 milionů dokumentů. Současné pokročilé nástroje k vyhledávání a strojové překlady poskytují ideální cestu, jak získat relevantní informace o konkurenčních řešeních v daném oboru nebo dokonce návod k vyřešení konkrétního technického detailu. Většinu takto zveřejněných řešení je přitom možné volně použít.

23. 8. 2021

PatentEnter

Marie Sklodowska Curie Actions je program ideální k tomu, abyste nastartovali kariéru nezávislého vědce, a také je velmi prestižní. „Když jsem si ujasnil, že mým životním posláním bude věda, nepřišel ani žádný jiný grant v úvahu,“ říká Carlos Mauricio Maldonado-Domínguez, který do České republiky přijel po dokončení doktorátu na Mexické národní autonomní univerzitě.

22. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

Velká Británie zveřejnila novou inovační strategii, jejímž cílem je podpořit vědu a výzkum po odchodu země z Evropské unie. Podle nového dokumentu bude Velká Británie postupně zvyšovat investice do výzkumu až na 22 miliard liber ročně.

22. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

Pro analýzu obrovského množství dat, například v kybernetické bezpečnosti, se stále častěji používá vizualizace – vztahové grafy. „Jeden obrázek nám často dokáže říci mnohem více a lépe než nepřehledné a objemné tabulky,“ říká datový a bezpečnostní analytik Jindřich Karásek. „Grafické zobrazení odhalí i v obrovském množství dat vzájemné vztahy, souvislosti, trendy, kolik je zdrojových uzlů, a především nejrůznější odchylky a anomálie.“

21. 8. 2021
Týdeník HROT
Array
(
)

CEITEC Masarykova univerzita je vědecké centrum působící v oblasti věd o živé přírodě. Toto prostředí má svá specifika, která ovlivňují také personální politiku. Vědecká pozice je zpočátku spojena s relativně vysokou mírou nejistoty. Pracovní smlouvy u juniorních pozic jsou výhradně na dobu určitou, což je dáno jak charakterem pozice, tak financováním z grantů, které trvají okolo tří až pěti let.

21. 8. 2021

CEITEC

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve Strategickém záměru pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 označilo zvýšení kvality a efektivity doktorského studia za jeden ze svých prioritních cílů. Efektivní doktorské studium má být podle Ministerstva takové, které v řádném termínu dle akreditace završí co nejvyšší počet doktorandek a doktorandů.

20. 8. 2021

Šárka Lojdová