facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Společnost alevia spustila registraci na další ročník komplexního vzdělávacího programu Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI) 2020/2021, který startuje v dubnu. Počet míst je omezen, uzávěrka registrace je do konce února nebo do vyčerpání kapacity.

6. 1. 2020

alevia

Kateřina Vávrová působí jako profesorka na Katedře organické a biorganické chemie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V roce 2003 se jí podařilo získa Cenu Sanofi v oboru farmacie. Co podle ní musí věděc dokázat, aby získal vědecký grant? A jak se mění současná věda?

5. 1. 2020

Francouzské velvyslanectví v Praze

Mezinárodní konsorcium světových univerzit se pod vedením Univerzity Karlovy (UK) bude zabývat jedním z nejnaléhavějších sociálních a politických problémů dneška: environmentální krizí, kterou způsobuje změna klimatu. Vědci budou rozvíjet nové ekonomické znalosti, aby zlepšili strategie, jak se přizpůsobit změně klimatu a zmírňovat její dopady. 

5. 1. 2020

Univerzita Karlova

První setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON v roce 2020 se uskuteční ve středu 8. ledna v Brně. Tématem jsou zkušenosti a očekávání ze spolupráce firem s výzkumnými organizacemi a univerzitami.

5. 1. 2020

Masarykova univerzita

Země jihovýchodní Asie v posledních letech ekonomicky nabývají na síle. Filipíny, Indonésie a další státy takzvaného Sdružení národů jihovýchodní Asie (Asean) volají po větších příležitostech pro zahraniční vědce. Dávají o sobě vědět ale i univerzity v Singapuru, Austrálii nebo Indii. Ty v posledním roce excelovaly v oblasti computer science.

4. 1. 2020

Vědavýzkum.cz

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) vypisuje výběrové řízení na PhD pozice. Přihlašovat se můžete až do 23. února 2020, pohovory se uskuteční 19. března 2020

4. 1. 2020

Vědavýzkum.cz

Úřad vlády vypracoval každoroční Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2018. Vyplývá z ní, že ačkoliv výdaje v dlouhodobém měřítku rostou, některé problémy systému výzkumu a vývoje přetrvávají. Patří k nim malá účast v evropském rámcovém programu, genderové nerovnosti i nízká inovační výkonnost.

3. 1. 2020

Vědavýzkum.cz

Předsednictví v Radě Evropské unie se od 1. ledna 2020 ujímá Chorvatsko. Předsedat jí bude až do června tohoto roku, kdy jej na pozici vystřídá Německo. Chorvatsko se chce během svého předsednictví řídit mottem „silná Evropa ve světě výzev“. Radě bude předsedat vůbec poprvé od svého vstupu do EU v roce 2013. Jaké jsou jeho priority v oblasti výzkumu a vývoje?

3. 1. 2020

Vědavýzkum.cz

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) zahájila 13. prosince 2019 veřejnou konzultaci k dopadu umělé inteligence (AI) na politiku duševního vlastnictví (IP). Výzva k podávání připomínek a návrhů je určena co nejširšímu publiku.

3. 1. 2020

Úřad průmyslového vlastnictví

Využívám příležitost být asi jediným, kdo do roku 2020 veřejně popřeje úspěchy hodnocení a financování vědy v Česku. V Česku se totiž s hodnocením vědy trápíme již skoro tři dekády. V 90. letech měla společnost jiné starosti. V první dekádě nového století došlo k pár neúspěšným pokusům. Nedomyšlenosti a opakované selhávání lidského faktoru vedly k zoufalství, které v druhé dekádě zrodilo automat kafemlejnek.

2. 1. 2020
Daniel Münich
Array
(
)