facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V pokračování rozhovoru Lukáše Kačeny s členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace a poradkyní premiéra Rut Bízkovou o Národní politice výzkumu, vývoje a inovací se dočtete, co očekává od plánovaného posílení institucionálního financování, kdo skutečně koordinuje a řídí vědní politiku v Česku, a jak se daří komunikovat ji s veřejností.

21. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

Vědci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Českého vysokého učení technického v Praze spolupracující v týmu Výzkumného centra Albertov vyvinuli systém Telerehabilitace, díky kterému budou moci pacienti rehabilitovat ve svém domácím prostředí, aniž by museli bezpodmínečně docházet do ambulance. Aktuálně se připravuje transfer technologie do praxe a její komercializace.

21. 12. 2020

Univerzita Karlova

Známe vítěze univerzitní soutěže Science Slam, jež popularizuje vědu a výzkum na Univerzitě Karlově. Ocenění dnes obdrželi z rukou prorektorky pro studijní záležitosti Mileny Králíčkové tři studenti: Matouš Veselský a Marie Pavlásková z Fakulty humanitních studií a Tereza Vozárová z 3. lékařské fakulty UK.

20. 12. 2020

Univerzita Karlova

Předpokladem efektivního řízení a financování vědy na všech úrovních je snadný přístup ke kvalitním informacím, včetně těch o vědecké výkonnosti a lidských zdrojích. Právě tyto informace v České republice nově poskytuje výrazně inovovaná a aktualizovaná interaktivní aplikace akademického think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR v rámci společného akademického pracoviště CERGE-EI.

20. 12. 2020

CERGE-EI

I přes omezení vynucená současnou pandemií pokračuje Český antarktický výzkumný program se svými terénními vědeckými aktivitami v Antarktidě. Na stanici na ostrově Jamese Rosse vyrazí expedice Masarykovy univerzity začátkem ledna, pokud budou mít členové negativní testy na Covid-19.

20. 12. 2020

Masarykova univerzita

S koncem letošního roku odchází z funkce prvního místopředsedy a zároveň člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace Petr Dvořák. K této příležitostí vám přínášíme velký bilanční rozhovor. Proč se rozhodl z Rady odejít? Co se během jeho funkce podařilo zlepšit a na čem naopak ještě Rada musí zapracovat? Na tyto a další otázky odpovídá Petr Dvořák v rozhovoru pro portál Vědavýzkum.cz.

19. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

Nedávano proběhla on-line konference, která nahradila osobní setkání transferářů a vědců z Akademie věd ČR a Národní rady pro vědecký a technický výzkum CONICET v Argentině.

19. 12. 2020

Akademie věd ČR

Přelomový rozsudek Soudního dvora EU ve věci Kerkosand versus Komise přináší významný posun směrem k přísnějšímu posuzování statusu malého a středního podniku (MSP) a potírání obcházení zákona. Na výzkumné organizace to může mít dopad například při projektech spolupráce.

18. 12. 2020

Matej Kliman

V přepočtu 32,6 milionu korun umožní výzkumníkům z Fakulty elektrotechnické ČVUT dále investovat do výzkumníků i přístrojového vybavení. Vědci a studenti v loňském srpnovém a letošním únorovém kole robotické soutěže DARPA Subterranean Challenge pokaždé zvítězili v kategorii nesponzorovaných týmů a celkově obsadili 3. místo. 

18. 12. 2020

ČVUT v Praze

Společnost Google čelí masivní kritice za propuštění prominentní výzkumnice v oblasti umělé inteligence. Timnit Gebru, která stála v čele tamějšího týmu zaměřeného na etický vývoj umělé intelegince, tvrdí, že je to kvůli obsahu článku, který chtěla vydat. Podle se ní Google snaží o cenzuru.

17. 12. 2020

Vědavýzkum.cz