facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V rámci série rozhovorů s prorektory pro oblast vědy a výzkumu jsme tentokrát zavítali na Veterinární univerzitu v Brně. Jaké má škola zkušenosti s probíhajícím hodnocením výzkumných organizací? Jaké jsou strategické záměry nebo jakých úspěchů se podařilo v poslední době dosáhnout? Zeptali jsme se Vladimíra Celera, prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy.

20. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se ostře ohradilo proti zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která prověřovala financování vysokého školství v letech 2017 až 2019. Podle úřadu klesá kvalita vysokých škol, které se mnohdy ani nesnaží o svůj rozvoj. MŠMT se stanovisky úřadu nesouhlasí, zpráva podle něj navíc nereflektuje klíčové změny vysokoškolského sektoru v posledních letech.

20. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Předesílám, že nejsem odborníkem na právo ani předpisy EU. Jen jsem se při rodinném stěhování z Francie něco přiučila o problematice přenosu sociálního a zdravotního pojištění. A tak jsem se pro vás, kolegy czexpaty, rozhodla shrnout informační zdroje a přidat svoje zkušenosti. Snad někomu při stěhování pomůžou.

19. 5. 2021

Národní plán obnovy (NPO), který se začal chystat loni po zveřejnění záměru Evropské komise (EK) na financování oživení ekonomik nejen po koronaviru, schválila vláda. Na NPO celkem půjde 200 mld. Kč s tím, že cca 172 mld. Kč má být z grantů Evropské unie (EU) a 28 mld. Kč z národních zdrojů. Na výzkum, vývoj a inovace by mělo putovat něco přes 13 miliard. Nyní ČR pošle materiál Evropské komisi.

19. 5. 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Děkan Tomáš Šimůnek stojí v čele Farmaceutické fakulty UK už od roku 2014. A je s ní spojen vlastně po celý svůj život, byl totiž i jejím studentem. „Farmacie je unikátní v tom, že studentovi dokáže otevřít okna poznání přírodních věd, ale zároveň dává jistotu dobrého povolání,“ říká v interview pro Forum. Povídali jsme si nejen o farmacii, ale také o stále aktuální problematice očkování proti koronaviru.

18. 5. 2021

Univerzita Karlova

Portál Vědavýzkum.cz mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře 2021 školy připravily strategické záměry své vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Další díl nabízí čtenářům pohled na budoucí plány Vysoké školy ekonomické v Praze.

17. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Vědecká komunita se v poslední době snaží lépe porozumět tomu, co stojí za poklesem důvěry široké veřejnosti ve vědu. Samotná důvěra ve vědecké autority ale problémem není. Ten představuje zlehčování vědeckých doporučení, jakým je například nedodržování pokynů pro prevenci nemoci covid-19 nebo podceňování problematiky změny klimatu. Lze tuto důvěru nabýt zpět?

17. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Středoevropský projekt nazvaný Central European Digital Media Observatory (CEDMO), který uspěl v celoevropské soutěži, bude sídlit v Praze a jeho lídry budou odborníci z Univerzity Karlovy a Českého vysokého učen technického v Praze (ČVUT). Cílem CEDMO je interdisciplinární výzkum dezinformací, včetně jejich detekce za pomoci prvků umělé inteligence, posilování digitální a mediální gramotnosti a rozvoj fact-checkingových platforem.

16. 5. 2021

Univerzita Karlova a ČVUT v Praze

Během dubna předložil Evropský parlament ke konečnému schválení program Horizon Europe. Nyní je tedy pomyslný míč na straně Komise, která má program implementovat. Ta ale odložila zveřejnění podrobných výzev v rámcovém programu až na konec května. Vědci tak stále zůstávají v nejistotě.

16. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Centrum ELI Beamlines zaměřené na výzkum laserových technologií a Signal festival tento víkend společně připomínají Mezinárodní den světla. Symbolickým laserovým paprskem, který v sobotu a v neděli vždy od 20 do 24 hodin protne Prahu pohledem z Petřína na sídlo Akademie věd ČR, oslaví ústřední roli světla pro život na naší planetě a upozorní na význam laseru.

15. 5. 2021

ELI Beamlines