facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nad vytvořením lidské tkáně v laboratoři hloubají vědci už dlouhá desetiletí. Výroba umělých tkání, není však zdaleka tak snadná, jak se zdá. Kromě dalších proměnných celý proces sabotují i samotné buňky, které se občas nechovají tak, jak by se dalo očekávat. Vědecký tým z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v čele s profesorem Humpolíčkem se jim ale postavil čelem.

4. 4. 2021

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Na sklonku minulého roku bylo na českém území platných celkem asi 50 tisíc patentů. Národní cestou bylo vloni uděleno téměř pět set nových patentů, z toho 94 % domácím přihlašovatelům. Asi čtvrtinový podíl na tom mají vysoké školy a výzkumné organizace. Vyplývá to z výroční zprávy Úřadu průmyslového vlastnictví za rok 2020.

3. 4. 2021

Vědavýzkum.cz

Denisa Hradilová, studentka doktorského studijního programu Teorie a dějiny výtvarných umění na katedře dějin umění Filozofické fakulty UP, obdržela prestižní stipendium amerického chemika a sběratele umění Alfreda Badera. Stipendium ve výši 11 tisíc dolarů získala na podporu vědecké činnosti a pobyt v zahraničí.

3. 4. 2021

Univerzita Palackého v Olomouci

Nově uniklé dokumenty ukazují, že britská vláda plánuje škrtat příští rok ve výdajích na projekty zahraniční pomoci. Týká se to také řady vědeckých projektů, které se zabývají infekčními nemocemi nebo klimatickou změnou. Zástupci britské vědecké obce rozhodnutí tvrdě kritizují.

2. 4. 2021

Vědavýzkum.cz

Jednou z možností, jak žákům a studentům zpestřit ne vždy úplně zábavné online vyučování, je pozvat si do hodiny vědce. Nabídky českých výzkumníků už využily desítky učitelů v České republice. První cenné zkušenosti s „vpádem do výuky“ nasbírali například geofyzik Petr Brož nebo popularizátor astronomie Pavel Suchan.

2. 4. 2021
Akademie věd ČR
Array
(
)

Novým rektorem Univerzity Palackého v Olomouci se stane lékař Martin Procházka, dosavadní děkan Fakulty zdravotnických věd UP. Rozhodl tak na jednání 31. března Akademický senát UP. Po jmenování do funkce prezidentem republiky povede profesor Martin Procházka univerzitu po následující čtyři roky, od letošního května do dubna 2025.

1. 4. 2021

Univerzita Palackého v Olomouci

Ve funkci předsedy Grantové agentury ČR nahradil strukturní biolog a dosavadní vědecký ředitel CEITEC Jaroslav Koča jadernou fyzičku Alici Valkárovou. Revoluci ale nechystá – v předsednictvu, jehož podoba se nezmění, už čtyři roky působí, a jak sám říká, o směřování české vědy nemůže rozhodovat jednotlivec. Rád by nyní české vědce více motivoval k excelenci a usnadnil jim zahraniční spolupráci.

1. 4. 2021

Masarykova univerzita

Agentura CzechInvest v letošním roce spustí dlouho připravovaný projekt Technologická inkubace. Na svém zasedání o tom rozhodla vláda. Projekt s rozpočtem jedna miliarda korun v sobě propojí zájmy státu, byznysu a akademické sféry.

1. 4. 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Po více než rok trvající globální pandemii se psychické následky současné krize projevují i mezi vědci a výzkumníky. Alespoň to ukazují současné průzkumy. Podle nich více než polovina dotázaných vědců uvažuje nad změnou kariéry.

31. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Během podzimu 2020 realizovala Masarykova univerzita průzkum týkající se povědomí o transferu technologií a znalostí. Průzkum zahrnuje zejména dotazování širší univerzitní veřejnosti. Přečtěte si, jaké z průzkumu vyplývají závěry.

31. 3. 2021

Masarykova univerzita