facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vrátit antibiotikům ztracenou sílu bojovat s odolnými bakteriálními infekcemi by v budoucnu mohly nanočástice stříbra. Z výsledků vyplynulo, že společná aplikace nanočástic stříbra a antibiotik spolehlivě zničí i kmeny bakterií, které si dokázaly vůči antibiotickým lékům vybudovat odolnost.

28. 5. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci

Devět českých vysokých škol založilo Meziregionální univerzitní radu (MUR). Jejím cílem má být posílení role vysokých škol v regionech, zvýšení konkurenceschopnosti a prosazování principů spravedlivého hodnocení vysokých škol. Prvním předsedou nové asociace bude rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík.

27. 5. 2022

Vědavýzkum.cz

Otázka zjednodušování finančních a administrativních pravidel rámcových programů EU pro výzkum a inovace je velice skloňovaným tématem již řadu let. Cílem je přispět k nižší chybovosti a snížení administrativní zátěže, a tím přispět k vyšší atraktivitě programu. Dle slov Evropské komise je třeba více zaměřit pozornost na vědecké výstupy a méně na finanční řízení a kontroly. Jaké konkrétní nástroje se chystá Evropská komise použít?

27. 5. 2022

Inovace jsou zásadním tématem pro každou ekonomiku moderního státu. Česko ale podle výsledků každoročních evropských statistik ale v této oblasti spíše stagnuje. Podle Vladimíra Velebného, šéfa úspěšné české biotechnologické firmy Contipro, by zrcadlo tomuto dění měly nastavit komerční subjekty i akademická sféra.

27. 5. 2022

Contipro

„Je to další krok na cestě k dostupnějšímu vodíku,“ říkají Peter Kúš a Tomáš Hrbek, členové vědeckého týmu z katedry fyziky povrchů a plazmatu MFF UK, který vyvinul unikátní technologii pro zvětšení povrchu proton-vodivé membrány. V září 2021 za vynález a jeho využití v elektrolýze vody získali prestižní ocenění f-cell Award ve Stuttgartu.

26. 5. 2022

Univerzita Karlova

Kondenzace vody je zcela běžný jev, který má ale nepřeberné množství praktických dopadů v různých průmyslových odvětvích i ve výrobě. Nový přístroj Surface vědců z Univerzity Palackého v Olomouci umožňuje měřit kondenzaci prakticky okamžitě, přesně a téměř z jakéhokoliv pevného nevodivého povrchu.

26. 5. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci

Co dělaly evropské horské rostliny ve čtvrtohorách, kdy se střídaly doby ledové a meziledové? Přestěhovaly se do nížin, nebo se z nich staly otužilci, zjistili vědci v nejnovější studii. Další české vědecké stopy zamířily k veganům a pod vodní hladinu. 

25. 5. 2022
Pavla Hubálková
Array
(
)

Evropská výzkumná rada zveřejnila výsledky aktuální výzvy ERC grantů Proof of Concept na podporu přenosu mimořádných vědeckých výsledků do praxe. Dva z grantů putují také do České republiky, oba na pracoviště Akademie věd ČR. Získají je Milan Vrábel z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Tomáš Čižmár z Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

25. 5. 2022

Vědavýzkum.cz

Ve dnech 20. až 23. července 2022 se v Brně uskuteční konference, která je poctou životu a dílu Gregora Johanna Mendela, otce genetiky, jehož dvousté výročí narození připadá na den zahájení konference. Do konce května je možné se registrovat za výhodnějších podmínek. Celá registrace se pak uzavírá na konci června.

25. 5. 2022

Mendel 22

V pátek 20. května 2022 se ve Strakově akademii konalo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřily rámec nového zákona o podpoře VaVaI, Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2023, nebo Návrh na jmenování členů a předsedy Komise pro hodnocení.

24. 5. 2022