facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Počty patentových přihlášek, udělených patentů či užitných vzorů firem a výzkumných organizací v České republice v posledních letech stagnují. Stále tak zaostáváme za vyspělými státy.

12. 8. 2020

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Praha mu učarovala již jako nizozemskému studentovi. Později se začal učit česky a doktorát dokončil na CERGE-EI. Dnes se zabývá ekonomií energetiky a působí v Ústí nad Labem. Největší problém českého vědeckého prostředí spatřuje v nevyváženém financování nebo v nízké podpoře studijních pobytů na kvalitních zahraničních univerzitách.

12. 8. 2020

UJEP

Kateřina Falk navazuje na svůj předešlý blog o zakládání výzkumné skupiny. Tentokrát se podělí o své zkušenosti ze začátků na pozici vedoucí. Prozradí mimo jiné, proč je dobré raději přijmout jednoho postdoka než tři doktorandy, jak moc je důležitá komunikace v rámci skupiny i jak najít ty pravé spolupracovníky. 

11. 8. 2020

Česká asociace doktorandek a doktorandů (ČAD) usiluje o co nejlepší postavení doktorandek a doktorandů v českém akademickém prostředí. Aktuálně přináší novinky z vládní politiky týkající se vysokého školství a zjištění v oblasti sociálního zabezpečení doktorandů.

11. 8. 2020

ČAD

Petr Prášek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) se zabývá fenomenologií. Filozofie si ho získala už během bakalářského studia na Fakultě humanitních studií UK, a to především díky problematizování samozřejmostí a přístupem ke světu a životu na základě kritického myšlení. Za dizertační práci pojednávající o lidské existenci získal Bolzanovu cenu.

10. 8. 2020

Univerzita Karlova

Trvající pandemie koronaviru zásadně ovlivňuje vědecké prostředí, vědce samotné i jejich způsob práce. Nový průzkum ukázal, že pro téměř třetinu vědců znamenalo zavedení ochranných opatření téměř znemožnění výkonu jejich práce.

10. 8. 2020

Vědavýzkum.cz

GroundCom, Mobis0ne, Uneeqly a Zaitra – to jsou čtyři startupy, které nově vstupují do inkubátoru Evropské kosmické agentury v Praze a v Brně. Všechny uvedené firmy získají grant ve výši 50 tisíc eur, konzultace a poradenské služby od profesionálů z inovační agentury JIC a z CzechInvestu.

9. 8. 2020

Jihomoravské inovační centrum

Snižující se rozpočet na výzkum a dosud nejisté podmínky účasti otestují chuť dalších zemí zapojit se do dosud největšího evropského výzkumného programu Horizon Europe. Úředníci varují, že neexistence flexibilní nabídky, která by přesvědčila globální lídry, aby se k programu připojili, se může ukázat jako zásadní problém.

8. 8. 2020

Vědavýzkum.cz

Jak funguje inovační ekosystém na Univerzitě Karlově? Podívejte se na případovou studii prodeje patentové přihlášky na lék proti tuberkulóze, který vzešel z výzkumu Alexandra Hrabálka a jeho týmu na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, americké firmě Svenox Pharmaceuticals.

8. 8. 2020

Univerzita Karlova

Český chatbot Alquist z dílny studentů ČVUT pod vedením Jana Šedivého z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) získal bronz v letošním ročníku prestižní celosvětové soutěže Amazonu – Alexa Prize. Mezi nejlepšími se umístil i v předchozích dvou letech, kdy obsadil dvakrát druhé místo.

7. 8. 2020

ČVUT v Praze