facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Českým startupům chybí dostatek možností k financování v rané fázi vývoje. Dobrý nápad tak často končí v šuplíku, protože na výrobu prototypu, případně jeho ověření chybí zdroje. Na národní úrovni takováto podpora chybí úplně a investoři se vysoce rizikovým projektům vyhýbají. Evropské programy sice existují, ale konkurence je pro české inovátory obrovská.

14. 6. 2021

Jihomoravské inovační centrum

Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek ocenil žáky základních a středních škol, kteří se účastnili a uspěli v krajském kole soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Celkem 67 soutěžících představilo 53 projektů. Talentovaní žáci prezentovali témata z oblasti chemie, biologie, fyziky, medicíny, robotiky nebo historie. Nejlepší autoři příspěvků si odnesli příslib stipendia na Univerzitě Pardubice.

13. 6. 2021

Univerzita Pardubice

Po přechodném období jednoho roku budou muset mít od roku 2022 veřejné instituce ucházející se o podporu v Horizontu Evropa plán genderové rovnosti. Nová analýza Stálé pracovní skupiny pro gender ve výzkumu a inovacích poukazuje na to, že v EU existuje dělící linie mezi státy, které již v současnosti plány vyžadují, a těmi, které je nevyžadují a genderovou rovnost podporují méně.

13. 6. 2021

Portál Vědavýzkum.cz mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře 2021 školy připravily strategické záměry své vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Tento díl se podívá na budoucí plány Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

12. 6. 2021

Vědavýzkum.cz

Odborná diskuse o využití moderních technologií díky sítím nové generace a příležitostech, která městům přinášejí. To bylo tématem debaty odborníků z oblasti Smart Cities, která se konala v rámci projektu Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities pod hlavičkou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem debaty bylo poskytnout inspiraci a další impulsy pro implementaci nových technologií a definovat jejich konkrétní užitek pro obyvatele.

12. 6. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj

Společnost Maxe Plancka je sdružení 86 německých vědeckých ústavů napříč vědními obory. S dvaceti tisíci zaměstnanci a celkovým počtem 35 nobelistů jde o jednu z největších a nejprestižnějších vědeckých institucí na světě. Poslední dva roky probíhá na této instituci intenzivní diskuze o ekologické, klimatické a celkové společenské udržitelnosti provozu a výzkumu.

11. 6. 2021

Sustainable Academy

Každoročně se na celém světě prodá více než milion stromků odrůd jabloně, které vytvořili šlechtitelé z Ústavu experimentální botaniky AV ČR (ÚEB). Odrůda Opal® je však jediná, které se podařilo dostat až do vesmíru.

11. 6. 2021

Akademie věd ČR

Aktuální vydání prestižního žebříčku společnosti Quacquarelli Symonds opět vede Massachusetts Institute of Technology (MIT). Do hodnocené tisícovky škol se letos dostalo deset zástupců z tuzemska, stejně jako tomu bylo v minulém roce. Žebříček mezi českými školami znovu vede Univerzita Karlova následovaná VŠCHT Praha a ČVUT v Praze. Řada českých škol v hodnocení lehce poklesla, některým se ale přeci jen podařilo umístění vylepšit.

10. 6. 2021

Vědavýzkum.cz

Šedesát tisíc eur – tedy půl druhého milionu korun – na vývoj aplikací a služeb založených na umělé inteligenci. Tuto poměrně významnou částku nabízí netradičně evropští vědci start-upům a malým a středním firmám. Svoje projekty mohou inovační firmy předkládat do konce června.

10. 6. 2021

CIIRC ČVUT

Asociace výzkumných univerzit ČR vyjadřuje zásadní nesouhlas s rozhodnutím vlády o snížení rozpočtové kapitoly na vědu a výzkum, kterou předložilo Ministerstvo financí ČR.

9. 6. 2021

Asociace výzkumných univerzit ČR