facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Specifická hudební tvorba a image, pedagogická činnost a kulturní antropologie – to vše se vám může vybavit, když zazní jméno antropologa Davida Doubka, který je v hudební sféře známý spíše jako Ventolin. S čím se potýkal během svého prvního antropologického výzkumu, jak vnímá aktuální přetlak na střední školy a co plánuje ve své hudební kariéře – o těchto a dalších tématech jsme si povídali v našem rozhovoru.

17. 10. 2023

Vědavýzkum.cz

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si o čerstvě vyhlášené páté výzvě Evropských univerzitních aliancí. Dozvíte se také, jaké jsou hlavní výstupy druhého Fóra Evropských univerzit, které proběhlo v září v Barceloně. Nepřehlédněte také nově vypsané výzvy v rámci Cen Nového evropského Bauhausu či do startup akcelerátoru Catalyse. 

17. 10. 2023
CZELO
Array
(
)

Čím dál tím větší tlak na produkci odborných výstupů ve vědě bývá často uváděn jako jedna z příčin, proč jsou podvodné metody v této oblasti nejen na vzestupu, ale jsou také daleko sofistikovanější. Analýzy mapující současný stav navíc naznačují alarmující zjištění: 20–30 % studií je nevěrohodných. Jak se lze bránit?

16. 10. 2023

Vědavýzkum.cz

Nadace Neuron na podporu vědy ocenila špičky české vědy. Ceny Neuron získalo sedm nadějných vědeckých talentů, přičemž hned čtyři ceny si odnesly vědkyně. To je nejvyšší počet oceněných žen za celou dobu udílení cen. Svou cenu má také transfer vědeckého objevu do byznysu. Nejvyšší cenu získává vědec, který svou celoživotní prací obohatil světový výzkum v oboru chemie.

16. 10. 2023

Nadace Neuron

Touha po získávání informací je u něj silnější než cestování a návštěva historických památek. Ty prý stačí vidět jen na obrázku. Co ho na nich zajímá, jsou vědecké a technické možnosti, které jsou v těchto dílech skryté. Doktorand CEITEC VUT vyhrál v soutěži Brno Ph.D. Talent.

15. 10. 2023

Vysoké učení technické v Brně

Motivace mladých lidí z Malajsie, aby jezdili studovat do Česka, transfer technologií ve Švédsku, výzkum a výroba polovodičových čipů nebo spolupráce ve vesmírném průmyslu s Afrikou – také těmito tématy se v minulých měsících zabývala česká vědecká diplomacie.

15. 10. 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

V časopisu Nature vyšel druhý článek, v němž figuruje Západočeská univerzita v Plzni (ZČU). Jde o text paleontologů z Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, na němž se podílel také Michal Mergl z Centra biologie, geověd a envigogiky Fakulty pedagogické ZČU, o výzkumu obsahu střev trilobita.

14. 10. 2023

Západočeská univerzita v Plzni

Migrace jako fenomén není záležitostí jen pro sociology nebo geografy. Štěpán Mikula z ekonomicko-správní fakulty se ve svém výzkumu věnuje analýzám dopadů znovuosidlování Sudet po druhé světové válce optikou empirické mikroekonomie.

14. 10. 2023

Masarykova univerzita

Ruská matematička Irina Perfiljeva na konci 90. let minulého století volila mezi Londýnem a Českem. Zvolila naši zemi, vdala se tu a i nadále se věnovala oboru, k němuž tíhla od mala. V roce 2022 poskytla rozhovor pro Národní kontaktní centrum - gender a věda u příležitosti udělování Cen Milady Paulové.

13. 10. 2023

Kamenná svatba je výročí 65letého svazku. A stejnou dobu už je nerozlučně spjata Katedra technologií a struktur s Fakultou textilní TUL. I když za tu dobu mnohokrát změnila název, ve svých základech má od začátku tři stabilní pilíře: předení, pletení a tkaní.

12. 10. 2023

Technická univerzita v Liberci