facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

S jeho typickým podpisem se setkáme hned v logu elitní německé společnosti. Gottfried Wilhelm Leibniz byl jedním z posledních učenců-polyhistorů, který se vepsal jak do dějin matematiky, tak filozofie. Věnoval se ovšem také jazykovědě, biologii, medicíně či právu a historii. Německá Leibniz Gemeinschaft bude nově provozovat 95 institutů. Spolupracuje i s vynikajícími českými vědci.

24. 12. 2018
Martin Rychlík
Array
(
)

Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity, Fakultní nemocnici Plzeň a hnutí Na vlastních nohou - Stonožka spojuje výzkum a vývoj speciální aplikace na podrobné sledování nejmladších pacientů s chronickým zánětlivým onemocněním trávicího traktu.

24. 12. 2018

ZČU v Plzni

Zapsaný spolek s názvem Transfera.cz v České republice funguje již čtyři roky a aktuálně má asi 40 členů. Jeho cílem je hájit zájmy transferové komunity v ČR a pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji. Jak se mu to dařilo v roce 2018?

24. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Počet akademických pracovníků v důchodovém věku se nejen ve Velké Británii v posledních letech zvyšuje. Některé tamní univerzity jako Oxford či Cambridge nedávno zavedly nové pravidlo, podle kterého by akademici měli pracovat pouze do svých 67 let. Na nové pravidlo nesoucí název “employer justified retirement age” se však snesla vlna kritiky poukazující na diskriminaci na základě věku.

23. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

V Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) bylo na přelomu roku otevřeno několik výzev zaměřených na podporu spolupráce firem se sférou vědy a výzkumu. Jedná se o Výzvu IV z programu Inovační vouchery, o Výzvu IV Druhotné suroviny z programu Nízkouhlíkové technologie, a Výzvu II, která spadá do programu Proof of Concept.

23. 12. 2018

API

Byl vyhlášen druhý ročník prestižní soutěže European Startup Prize for Mobility určené pro mladé start-up firmy se zaměřením na mobilitu. Registrace je možná do 21. 1. 2019.

23. 12. 2018

Enterprise Europe Network

Jedním z dlouhodobých cílů Českého statistického úřadu (ČSÚ) je vytváření komplexního obrazu o rozvoji výzkumu a vývoje v Česku v kontextu dalších makroekonomických a strukturálních ukazatelů. Letos za tímto účelem úřad vydal sérii publikací, kterou nyní uzavírají data z ročního šetření o VaV sbíraná v průběhu letošního roku.

22. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

V rámci Evropské spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (European Cooperation in Science and Technology - COST) byla vytvořena vzdělávací iniciativa COST Academy v Bruselu a online školení a webináře na podporu akcí COST.

22. 12. 2018

TC AV ČR

V úterý 18. 12. 2018 se konala konference IMPLEMENTACE METODIKY 2017+ zakončující letošní sérii akcí k této problematice ve vybraných městech České republiky. Zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace, pracovníci úřadu vlády a předsedové odborných panelů informovali o dosavadním průběhu implementace a výhledu na další roky.

21. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Díky nové diagnostické metodě z Univerzity Pardubice mohou pacienti s rakovinou slinivky břišní na celém světě získat větší šanci na včasné zachycení nemoci a lepší prognózu její léčby. Český biotechnologický inkubátor i&i Prague poskytl vědeckému týmu první investici na rozvoj projektu s cílem uvedení produktu na trh do několika let.

21. 12. 2018

Vědavýzkum.cz