facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Základním principem projektů občanské vědy je, že s jejich realizací pomáhají dobrovolníci z řad veřejnosti. Dobrovolníkům přináší zapojení zábavu, znalosti i větší důvěru ve vědu jako takovou. Výzkumníkům pak přináší data a pomoc se zpracováním a interpretací výsledků. Jak ale základnu dobrovolníků vytvořit a jak se o ni starat, aby fungovala?

9. 2. 2023

Vědavýzkum.cz

Na začátku roku dala vláda Olafa Scholze zelenou Německé agentuře pro transfer a inovace (DATI). Jak na tento krok reaguje Růžena Štemberková, vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích? Zjistíte v komentáři, který vznikl ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR.

9. 2. 2023

Růžena Štemberková

Jiří Chýla ve svém blogu reaguje na článek Daniela Münicha Open access: bez grafů a bez iluzí, ve kterém vyjadřuje obavy z důsledků přechodu k publikování vědeckých článků v tzv. otevřeném přístupu proto, že podle jeho názoru nový systém neznamená jen řízenou revoluci ve snadnější dostupnosti vědeckých poznatků, ale také nebezpečnou změnu modelu hodnocení kvality vědecké práce.

8. 2. 2023
Jiří Chýla
Array
(
)

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nenechte si ujít výsledky ERC grantů 2022 či informace z pracovní skupiny IGLO Implementation. Přečtěte si také o 10 projektech, které budou pilotovat nové formy spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání.

8. 2. 2023
CZELO
Array
(
)

Víte, co je to průmyslový doktorát a jak tento model postgraduálního studia funguje? Aktuálně se totiž začíná diskutovat o jeho zavedení i v České republice. První kulatý stůl na toto téma ukázal, že otázka spolupráce firem a vysokých škol v rámci doktorských programů může být klíčovým krokem pro posílení vazeb mezi akademickou sférou a soukromým sektorem.

7. 2. 2023

Vědavýzkum.cz

V návaznosti na diskuzi Daniela Münicha se zástupci Psychologického ústavu Akademie věd ČR, která byla iniciována po zveřejnění jeho blogu týkajícího se tématu publikační činnosti v časopise Československá psychologie, zveřejňuje portál Vědavýzkum.cz jeho příspěvek, ve kterém reaguje na odpověď Psychologického ústavu AV ČR.

7. 2. 2023
Daniel Münich
Array
(
)

Zkoumá strukturu a chování chemických látek. V chemii se našla, ale neznamená to, že by se kvůli tomu vzdala svého snu stát se spisovatelkou. Obojí lze totiž skloubit. Se Zuzanou Osifovou jsme si povídali o jejích vědeckých a životních motivacích.

6. 2. 2023

Vědavýzkum.cz

Specializovaný software z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR najde využití při monitoringu mikroposunů objektů a staveb i přírodních skalních útvarů s narušenou statikou. Je levnější a šetří čas individuálním operátorům, kteří sebraná data o mikroposunech museli dosud zpracovávat sami.

6. 2. 2023

Akademie věd ČR

Význam vědeckých poznatků pro evropskou společnost roste. Dokazují to i aktivity Akademie věd ČR, která se aktivně zapojila do českého předsednictví Rady Evropské unie. Jaké akce její pracoviště připravila, jak byly úspěšné a co z nich může decizní sféra načerpat?

5. 2. 2023
Akademie věd ČR
Array
(
)

Aby mohl pomáhat postiženým dětem k návratu do běžného života, rozhodl se Chipo Malambo opustit rodinu v Africe a studovat v České republice. Nyní se podílí na společném výzkumu Univerzity Karlovy a The University of Zambia (UNZA), který může zlepšit vývoj dětí v ČR i v Zambii. I proto je jeho příběh nominován na cenu Domu zahraniční spolupráce (DZS).

5. 2. 2023

Univerzita Karlova