facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V pondělí 27. 7. 2020 se do čela Evropské výzkumné rady (ERC) dočasně vrátil Jean-Pierre Bourguignon, bývalý předseda, kterého na konci roku 2019 nahradil Mauro Ferrari. Bourguignon by měl organizaci vést do konce letošního roku. Jeho hlavním úkolem budou jednání o rozpočtu.

28. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

V pátek 24. července proběhlo ve Strakově akademii mimořádné zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Hlavním tématem jednání byl Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2021 se střednědobým výhledem na léta 2022–2023 a dlouhodobým výhledem až do roku 2027.

27. 7. 2020

Martin Svoboda je ředitelem Národní technické knihovny (NTK). S portálem Vědavýzkum.cz hovořil o otevřeném přístupu ve vědě, aktuálních projektech NTK v této oblasti a budoucnosti Národního centra pro elektronické informační zdroje – CzechELib.

27. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

Alice Valkárová se v srpnu setká s mladými vědkyněmi. Diskutovat budou o překážkách i příležitostech, které se pojí s vědeckou prací. Proč patří podíl žen ve vědecké profesi u nás mezi nejnižší v Evropské unii? Jak zasáhla pandemie koronaviru vědeckou obec a opravdu jsou ženy oproti mužům v nevýhodě? Brunch se bude konat 18. 8. 2020 v dejvické Vile Lanna.

27. 7. 2020

Grantová agentura ČR

Transportní proteiny nádorových buněk jsou v řadě ohledů podobné těm v placentě. Martina Čečková z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové se je proto rozhodla zkoumat a zjistit, jak se podílejí na vzniku lékové rezistence. ​

26. 7. 2020

Univerzita Karlova

Využít potenciál 3D tisku ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu a přispět i k růstu pedagogických a didaktických kompetencí učitelů je cílem nového projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR. Vedou ho odborníci z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity spolu s kolegy z Ústavu výpočetní techniky MU a firmou Y Soft, jedním z komerčních lídrů oboru.

26. 7. 2020

Masarykova univerzita

Dnes uplynuly dva roky od kontroverzního rozhodnutí Evropského soudního dvora, které zabránilo revizi přísných ochranných opatření, bránících využití technologií genetické modifikace na komerčních plodinách. Evropská iniciativa pro udržitelné zemědělství pomocí editace genomu (EU-SAGE) nyní znovu apeluje na Evropskou unii, aby toto své rozhodnutí přehodnotila.

25. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

Licenční smlouva je nejběžnějším smluvním typem, který se v oblasti užívání výsledků tvůrčí činnosti používá. Jejím cílem je umožnit využití těchto výsledků osobě odlišné od nositele majetkových práv.

25. 7. 2020

Frank Bold Advokáti

„Nesouhlasím s tím, co říkáte, a do poslední kapky krve budu bránit tomu, abyste své názory mohl dále šířit.“ Tak nějak by mohla znít moderní úprava citátu, jehož původní notoricky známá podoba bývá přisuzována Voltairovi. Modifikovanou verzi lze v kontextu akademické debaty nejnověji uplatnit na případ organického chemika Tomáše Hudlického.

24. 7. 2020

Ondřej Vrtiška

Vedoucí představitelé Evropské unie se dohodli na balíčku obnovy a rozpočtu na roky 2021–2027, který EU po pandemii pomůže upevnit její pozici a zároveň podpoří investice do zelených a digitálních technologií. Z částky 1,82 bilionu eur bude pro program Horizon Europe nakonec vyčleněno pouze 80,9 miliardy, tedy výrazně méně, než navrhovala Evropská komise a požadoval Evropský parlament.

24. 7. 2020

Vědavýzkum.cz