facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropská HR strategie a související ocenění HR Award zlepšuje pracovní podmínky vědců a vědkyň na výzkumných institucích napříč Evropou. „HR Award nás nutí měnit často zažité postupy a jsem si jist, že nám to pomáhá zvyšovat kvalitu všech činností naší univerzity,“ říká Petr Solich z Farmaceutické fakulty UK.

15. 5. 2021

Univerzita Karlova

V úterý 25. května 2021 pořádá Národní technická knihovna (NTK) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy online konferenci Czech Open Science Day, na níž budou diskutovat klíčoví zástupci českého výzkumu, vývoje a inovací s vrcholnými představiteli Open Science v Evropě.

15. 5. 2021

Národní technická knihovna

Portál Vědavýzkum.cz mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře 2021 školy připravily strategické záměry své vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Další díl nabízí čtenářům pohled na budoucí plány Univerzity Hradec Králové.

14. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Evropská komisařka Mariya Gabriel opět jednala s čelnými představiteli nezávislých startupových ekosystémů z evropské sedmadvacítky o startupovém prostředí v Evropské unii.

14. 5. 2021

CzechInvest

S Martinem Barešem, rektorem Masarykovy univerzity, jsme si povídali o dopadech pandemie na českou vědu a výzkum, dále o tom, co by pomohlo českému vysokému školství, i o nedávném hodnocení vysokých škol ve všech pěti modulech Metodiky 17+. Zvažuje kandidaturu na předsedu České konfernce rektorů? A co si myslí o myšlence vzniku samostatného ministerstva pro vědu? Nejen to se dozvíte v následujícím rozhovoru.

13. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Neurostimulací, tedy uplatněním elektronických zařízení při stimulaci nervové soustavy, se na CEITEC VUT čerstvě zabývá výzkumná skupina Erica Glowackiho. Doposud fungovala pod švédskou univerzitou v Linköpingu. Kvůli vybavení i novým možnostem se ale výzkumníci na konci minulého roku rozhodli přejít pod CEITEC.

13. 5. 2021

CEITEC

Dezinformace ve vědě jsou nebezpečné – narušují důvěru v expertní stanoviska a ohrožují kvalifikované rozhodování na politické úrovni. Aktuálně se dezinformační lavina strhla okolo pandemie covidu-19 a otázek očkování. Celoevropské sdružení akademií věd ALLEA proto vybízí ke koordinované reakci. Doporučuje zřídit Evropské centrum pro komunikaci vědy a zavést jednotný kodex.

12. 5. 2021
Akademie věd ČR
Array
(
)

Učená společnost České republiky na svém XXVII. valném shromáždění dne 11. května 2021 udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, úspěšným pedagogům a talentovaným středoškolským studentům. 

12. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Jak se dělá výzkum na neuniverzitní resortní výzkumné organizaci? O financování, transferu vědeckých poznatků v oblasti neurověd a plánech Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) do budoucna jsme hovořili s tamějším náměstkem ředitele pro vědu a výzkum Jiřím Horáčkem.

11. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Portál Vědavýzkum.cz přináší exkluzivní sérii článků, která mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře 2021 vysoké školy připravily nové strategické záměry vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Další díl se zaměří na budoucí plány Univerzity Pardubice.

11. 5. 2021

Vědavýzkum.cz