facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Drážďany mají nakročeno k tomu, aby se staly saským „Robot Valley“. Městu se velmi úspěšně daří přitahovat mladé perspektivní firmy, které rozvíjejí špičkové robotické technologie. V oboru robotiky je v saské metropoli zaměstnáno již tisíc lidí a potenciál zdaleka není vyčerpaný.

14. 3. 2021

Lenka Konšelová

Třiadvacátý ročník prestižní Ceny Wernera von Siemense, v níž český Siemens oceňuje studenty, pedagogy a mladé vědce z oblasti technických a přírodovědných oborů, zná své vítěze. Nezávislá porota vybrala celkem 21 oceněných, mezi něž bylo rozděleno 900 tisíc korun. Soutěž letos proběhla v podmínkách koronavirové pandemie, což ale neovlivnilo kvalitu přihlášených prací.

13. 3. 2021

Siemens

V České republice dosud nebyl stanoven způsob, jak spočítat potenciál designu na mikroekonomické úrovni. Eva Šviráková z Fakulty multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně navrhla novou metodiku podobnou deskové hře s názvem Design Value Algorithm. Respondent má možnost  zjistit, jak efektivně ve své firmě investuje do oblasti designu.

13. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Evropský sedmiletý rámcový program Horizon Europe začal fungovat na začátku roku 2021. V největším mezinárodním programu na podporu výzkumu, vývoje a inovací bylo nyní vyhlášeno první grantové řízení. Program přináší řadu novinek.

12. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

V návaznosti na Mezinárodní den žen a dívek ve vědě a Mezinárodní den žen se 10. března 2021 pod záštitou Francouzského institutu v Praze a Bratislavě odehrála on-line diskuze u kulatého stolu s názvem Ženy a vědecká kariéra: sdílení perspektiv mezi Francií, Českou republikou a Slovenskem.

12. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Připravuje se již čtvrtý ročník konference SCIPO (Science Policy), která je od svého vzniku v roce 2018 zaměřena na aktuální témata veřejné politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Do konce března mohou autoři zasílat návrhy abstraktů příspěvků do konferenčního sborníku.

12. 3. 2021

alevia

Michael Wrzaczek je rostlinný molekulární biolog zaměřující se na molekulární signalizaci rostlin, který v minulém roce založil svou výzkumnou skupinu na Biologickém centru AV ČR. Proč si vybral zrovna Českou republiku, co ho zde překvapilo a co očekává od českého výzkumného prostoru? Nejen na tyto otázky odpovídá mladý vědec v následujícícm rozhovoru.

11. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Volný přístup k vědeckým publikacím a řízené sdílení výzkumných dat – samozřejmě tam, kde je sdílení dat možné. To je nový trend ve vědecké komunikaci.

11. 3. 2021

Masarykova univerzita

Na portále Vědavýzkum.cz se snažíme mapovat soudní rozhodnutí, která se týkají dotačního řízení či veřejného zadávání. Jedním z principů, který musí veřejní zadavatelé či poskytovatelé dotací dodržovat, je zásada transparentnosti. Níže popsané rozhodnutí se sice týká České rozvojové agentury a projektu na udržitelné zemědělství v Zambii, ale principy platí i pro ostatní poskytovatele a příjemce.

10. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Chtěli, aby jejich vědecké výsledky mohli využívat učitelé, žáci i široká veřejnost. To byla asi největší motivace dvou týmů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která je vedla k přihlášení projektu Proof-of-Concept v rámci programu TA ČR Gama 2. Kam se oba týmy v prvním roce posunuly a čím je projekt Proof-of-Concept a spolupráce s Vědeckotechnickým parkem UP obohatily?

10. 3. 2021

Univerzita Palackého v Olomouci