facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Známe vítěze univerzitní soutěže Science Slam, jež popularizuje vědu a výzkum na Univerzitě Karlově. Ocenění dnes obdrželi z rukou prorektorky pro studijní záležitosti Mileny Králíčkové tři studenti: Matouš Veselský a Marie Pavlásková z Fakulty humanitních studií a Tereza Vozárová z 3. lékařské fakulty UK.

20. 12. 2020

Univerzita Karlova

Předpokladem efektivního řízení a financování vědy na všech úrovních je snadný přístup ke kvalitním informacím, včetně těch o vědecké výkonnosti a lidských zdrojích. Právě tyto informace v České republice nově poskytuje výrazně inovovaná a aktualizovaná interaktivní aplikace akademického think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR v rámci společného akademického pracoviště CERGE-EI.

20. 12. 2020

CERGE-EI

I přes omezení vynucená současnou pandemií pokračuje Český antarktický výzkumný program se svými terénními vědeckými aktivitami v Antarktidě. Na stanici na ostrově Jamese Rosse vyrazí expedice Masarykovy univerzity začátkem ledna, pokud budou mít členové negativní testy na Covid-19.

20. 12. 2020

Masarykova univerzita

S koncem letošního roku odchází z funkce prvního místopředsedy a zároveň člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace Petr Dvořák. K této příležitostí vám přínášíme velký bilanční rozhovor. Proč se rozhodl z Rady odejít? Co se během jeho funkce podařilo zlepšit a na čem naopak ještě Rada musí zapracovat? Na tyto a další otázky odpovídá Petr Dvořák v rozhovoru pro portál Vědavýzkum.cz.

19. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

Nedávano proběhla on-line konference, která nahradila osobní setkání transferářů a vědců z Akademie věd ČR a Národní rady pro vědecký a technický výzkum CONICET v Argentině.

19. 12. 2020

Akademie věd ČR

Přelomový rozsudek Soudního dvora EU ve věci Kerkosand versus Komise přináší významný posun směrem k přísnějšímu posuzování statusu malého a středního podniku (MSP) a potírání obcházení zákona. Na výzkumné organizace to může mít dopad například při projektech spolupráce.

18. 12. 2020

Matej Kliman

V přepočtu 32,6 milionu korun umožní výzkumníkům z Fakulty elektrotechnické ČVUT dále investovat do výzkumníků i přístrojového vybavení. Vědci a studenti v loňském srpnovém a letošním únorovém kole robotické soutěže DARPA Subterranean Challenge pokaždé zvítězili v kategorii nesponzorovaných týmů a celkově obsadili 3. místo. 

18. 12. 2020

ČVUT v Praze

Společnost Google čelí masivní kritice za propuštění prominentní výzkumnice v oblasti umělé inteligence. Timnit Gebru, která stála v čele tamějšího týmu zaměřeného na etický vývoj umělé intelegince, tvrdí, že je to kvůli obsahu článku, který chtěla vydat. Podle se ní Google snaží o cenzuru.

17. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

Jedenáctý ročník prestižní soutěže IT SPY zná své vítěze. Diplomová práce, která se umístila na prvním místě, přináší průlom v efektivitě strojového učení díky lepšímu zpracování velkého množství “špinavých dat”. Autorem práce je Šimon Mandlík z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.

17. 12. 2020

IT SPY

Portál Vědavýzkum.cz pořádal 10. listopadu konferenci Science Communication 2020 s podtitulem Jak a proč komunikovat vědu. Kromě dalších přednášel i Jan Martinek, který má bohaté zkušenosti z řady médií - mimo jiné České televize, televize Nova i TV3, kde byl ředitelem. V roce 2009 nastoupil na Akademii věd, kde se podílel na vzniku oddělení komunikace a změně komunikační strategie.

16. 12. 2020

Vědavýzkum.cz