facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Dne 23. září 2021 pořádá Moravskoslezské inovační centrum první ročník konference Business2Science (B2S), jejímž cílem je přispět k efektivní spolupráci mezi světy podnikání a akademického výzkumu.

20. 8. 2021

Moravskoslezské inovační centrum

Jedním z klíčových témat 10. schůze senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, která proběhla v úterý 17. srpna v prostorách Valdštejnského paláce, bylo Projednání návrhu na snížení výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace (dále jen „VaVaI“) na rok 2022.

20. 8. 2021

RVVI

Plzeňská společnost COMTES FHT funguje už více než 20 let. Tato výzkumná organizace, která zaměstnává přes 100 pracovníků, se zabývá zejména výzkumem a vývojem v oblasti kovových materiálů. Již od počátku byl pro firmu charakteristický dynamický růst a rozšiřování služeb i výzkumných kapacit. V jejím čele stojí od jejího založení Libor Kraus a Zbyšek Nový.

19. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

V době prázdnin a dovolených lidé touží „zamířit za hranice všedních dnů“, změnit myšlenky a denní stereotypy, poznávat nové kraje a mnozí se chtějí blýsknout něčím neobvyklým. Realizace cestovatelských snů záleží na schopnostech a především finančních možnostech jedince. Není překvapivé, že nejbohatší lidé na zeměkouli nemají přízemní sny a, zatouží-li třeba po cestě do vesmíru, jsou ochotni zaplatit nákladný dlouholetý vývoj cestovního prostředku

19. 8. 2021
Jan Valenta
Array
(
)

Společnost Amazon vyhlásila vítěze již čtvrtého ročníku soutěže Alexa Prize Social Bot Grand Challenge. Po třech letech na stříbrné a bronzové pozici získal letos tým z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) vyvíjející bota Alquista kov nejcennější – zlato.

18. 8. 2021

ČVUT v Praze

Pandemie covid-19 zasáhla vědce v různých fázích jejich kariérního života. Někteří z nich dostali možnost svůj výzkum posunout díky grantu z programu Marie Skłodowska-Curie Actions. Jak si počínali, s jakými problémy se potýkaly instituce koordinující tyto projekty, a byla opatření ze strany Evropské komise ke zmírnění dopadů pandemie adekvátní?

18. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 8. a 9. října 2021. Tak jako před minulými volbami i letos připravuje portál Vědavýzkum.cz srovnání programů politických stran a hnutí v oblasti výzkumu a vývoje. Prvním krokem by však mělo být zhodnocení toho, co se pro vědu v Česku podařilo udělat poslankyním a poslancům, kteří v lavicích dolní komory zasedali uplynulé čtyři roky.

17. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem obhájila ocenění HR Award, které dokladuje dobrou práci s lidskými zdroji, ale také činí oceněné instituce atraktivnějšími na poli světového výzkumu. Nově se tímto oceněním může pyšnit také Slezská univerzita v Opavě.

17. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

Každoroční žebříček Academic Ranking of World Universities, známý také jako Šanghajský žebříček, srovnává nejlepší světové vysoké školy. První tisícovce nejlepších univerzit stále vévodí americký Harvard. Z českých škol je příjemným překvapením letošní umístění Vysokého učení technického v Brně.

16. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

„Když se snažíte prodat něco, co se dá za pár vteřin zkopírovat, je to jiné, než když vyrábíte auta nebo léčiva,“ říká o transferu znalostí Jan Hajič z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Přesto se to matematickým lingvistům daří a softwarové nástroje či data využívá i Google.

16. 8. 2021

Univerzita Karlova