facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Už druhý rok obstarává Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib klíčové elektronické časopisy, knihy a databáze pro české výzkumné a vzdělávací instituce. Po mnohaleté snaze o zřízení jednoho silného národního střediska otevřelo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy možnost podat projekt v rámci OP VVV a od 1. 1. 2017 funguje CzechELib jako součást Národní technické knihovny (NTK).

26. 2. 2019

CzechELib

Inspirací pro téma tohoto blogu se stala diskuse, která proběhla 7. ledna 2019 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v rámci tradiční Tříkrálové konference zaměřené na setkávání mladých českých a slovenských fyziků. Téma Má ešte zmysel písať texty o fyzike česky alebo slovensky? navrhnul kolega Jaroslav Bielčík a pozval mě jako jednoho z diskutujících.

26. 2. 2019

Československý časopis pro fyziku

Úřad vlády ČR zve zájemce na semináře k IS VaVaI 2.7.0 a k aplikaci VaVER (editační rozhraní), kde se účastníkům představí nově realizované změny v IS VaVaI, které jsou platné pro rok 2019.

26. 2. 2019

Evropská komise spustila novou službu s názvem "IP Booster", jejímž cílem je poskytování odborného poradenství v oblasti duševního vlastnictví (IP). Služba je bezplatná pro evropské vysoké školy a veřejné výzkumné organizace.

26. 2. 2019

Evropská komise

Grantová agentura České republiky dne 22. 2. 2019 vyhlásila hned čtyři veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu juniorských, mezinárodních, standardních projektů a projektů EXPRO. Přihlášky je možné podávat do 8. 4. 2019.

25. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Akademie věd ČR začíná vytvářet pro zákonodárce stručné svodky podkladů ke složitým problémům, jako jsou Big Data, sucho nebo pokroky v genetické modifikaci. Vzorem jsou slavné POSTnotes, které užívají britští poslanci.

25. 2. 2019
Martin Rychlík
Array
(
)

Kromě svého vědeckého programu nabízí Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) i řadu kariérních příležitostí a stáží. Od 25. února do 5. března 2019 se na českých vysokých školách uskuteční série seminářů ke kariérním příležitostem v CERN s jejími českými zaměstnanci.

25. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

V rámci programu Marie Sklodowska-Curie Actions byla vyhlášena výzva na podporu mezinárodní a mezisektorové spolupráce prostřednictvím výměnných stáží výzkumných a inovačních pracovníků. Přihlašovat se je možné do 2. dubna 2019.

25. 2. 2019

Evropská komise

Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Technologické agentury ČR se dohodli na prohloubení spolupráce. Více chce Svaz průmyslu spolupracovat i s celým Týmem Česko, kam TA ČR patří, a který podporuje české firmy v rozvoji podnikání a v expanzi na zahraničí trhy.

24. 2. 2019

Svaz průmyslu a dopravy ČR

První opravdový superpočítač určený pro akademický výzkum v České republice je v provozu už jednadvacet let. Jmenuje se Amálka a byl dlouho největším českým počítačem sloužícím k numerickému modelování kosmického plazmatu.

24. 2. 2019
Akademie věd ČR
Array
(
)