facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Více než dvacetileté působení na pozici vedoucí katedry germanistiky na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, post předsedkyně Svazu germanistů České republiky či naprosto zásadní obohacení české historiolingvistiky o transkripci a jazykovou analýzu nesčetných německých středověkých a raně novověkých medicínských rukopisů. Jen krátký výčet úspěchů profesorky Lenky Vaňkové.

1. 5. 2023

V českém pohraničí, zejména v Sudetech, je dnes řada opuštěných církevních staveb různého druhu. Jde o kostely, kaple, fary a další drobnější objekty. Po restitucích je převzala církev, ale ne vždy na jejich správu stačí nebo je schopná všechny své budovy využít. Výzkumný projekt v plzeňské diecézi zkoumal způsoby hospodaření církve po restituci a jeho výsledky přispívají k překonání vzájemných předsudků či nevědomostí mezi církví a společností.

1. 5. 2023

Analýza Technologického centra Praha stručně shrnuje účast České republiky v misích programu Horizont Evropa v evropském kontextu. Mise jsou v rámcovém programu novým konceptem. Stručně řečeno, jde o ambiciózní aktivity v oblasti výzkumu a inovací, které mají dopad napříč obory a odvětvími a jsou důležité pro významnou část evropského obyvatelstva.

30. 4. 2023

Projekt vegetační čistírny spin-off firmy ConWe, založené na Fakultě stavební VUT, sklízí úspěchy. První příčku obsadil v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2022 a získal také vítězství v soutěži Stavba Jihomoravského kraje v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby. Provozem podobných přírodních čistíren mohou obce i jednotlivci minimalizovat svou ekologickou stopu a současně snížit provozní náklady.

30. 4. 2023

Vysoké učení technické v Brně

Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se dočkal významného mezinárodního uznání. Americká akademie umění a věd, která existuje od roku 1780, jej přijala se čtyřicítkou nových čestných zahraničních členů.

29. 4. 2023

Univerzita Karlova

Zvýšení konkurenceschopnosti Česka, podpora vědy, inovační agenda, ale také plnění programového prohlášení v oblasti vědy, výzkumu a inovací. To byla hlavní témata bilanční návštěvy předsedy vlády ČR Petra Fialy u ministryně Heleny Langšádlové.

29. 4. 2023

Mohou zapnuté webkamery zhoršit studentům prospěch, protože více řeší to, jak vypadají, než výuku? Je jeden den volna v týdnu navíc prospěšný? A proč vědci vynalezli nejlehčí barvu na světě? Eduard Petiška přináší již tradiční přehled Top 10 nejvíce sdílených vědeckých článků na sociálních sítích, tentokrát za měsíc duben.

28. 4. 2023
Eduard Petiška
Array
(
)

Vidět na povrchu pravěkou vesnici je výjimečná záležitost. Archeologové tento pohled doposud znali ze Středomoří, například z Malty, Sicílie nebo Sardinie. Karel Nováček z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého přišel se svým archeologickým týmem s pozoruhodným objevem: takto staré nadzemně viditelné památky z pravěku existují i na Blízkém východě, v jednom z horských údolí iráckého Kurdistánu.

28. 4. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci

Představujeme nejnovější třídílný seriál na téma „Vedení výzkumného týmu“. Co je to vlastně leadership ve vědě a jaké jsou vlastnosti skutečně dobrého vedoucího? Zeptali jsme se čtyř českých vědců, kteří mají vlastní skupinu, na jejich osobní zkušenosti s vedením dalších výzkumníků a výzkumnic.

27. 4. 2023

Vědavýzkum.cz

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nezmeškejte možnost zapojit se do průzkumu na téma kariéry ve vysokoškolském vzdělávání a připojit se k Manifestu mise Zdravá půda a potraviny či otevření třetího ročníku European Innovation Procurement Awards. Dozvíte se také o výsledcích veřejné konzultace k rámcovým programům či o dvou nových návrzích doporučení Rady v oblasti digitálního vzdělávání a dovedností.

27. 4. 2023
CZELO
Array
(
)