facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V minulém roce probíhal schvalovací proces takzvané technické novely zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která nabyde účinnosti v nejbližších dnech. Od počátku bylo upozorňováno, že se jedná pouze o nezbytnou dílčí úpravu technického charakteru a do budoucna bude potřeba celý zákon výrazně přepracovat. Kam pokročila příprava nové normy?

6. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Iniciativa Alliance4Life poukazuje na přetrvávající rozdíly mezi výzkumným výkonem východních a západních evropských zemí. Za klíčové indikátory tohoto nepříznivého stavu považuje výdaje na výzkum a vývoj v poměru k HDP a množství vědeckých publikací mezi nejcitovanějšími deseti procenty. Vydala proto dokument, v němž navrhuje klíčové kroky pro politiku na národní i celoevropské úrovni.

6. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Iniciativa Czexpats in Science přináší analýzu dat o posuzovaných projektech základního výzkumu s počátkem řešení v roce 2020. Díky informacím o neschválených návrzích, které byly vyžádány od GA ČR na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, můžeme odpovědět na otázky jako: Které instituce o granty žádají? Jak jsou úspěšné? A která témata jsou populární?

5. 3. 2020

Vážení čtenáři, rádi bychom vás seznámili s některými změnami, které jsme pro vás na portále Vědavýzkum.cz připravili. Věříme, že si na ně rychle zvyknete a budou pro vás přínosem.

5. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Nobelovu cenu získal poměrně brzy, bylo mu dvaapadesát. Dnes stojí v čele největšího biomedicínského institutu v Evropě, stále vede výzkumnou skupinu, je vědeckým poradcem při Evropské komisi a často se vyjadřuje k politice. Genetik Sir Paul Nurse v Brně převzal čestný titul na Mendelově univerzitě – a právě na odkaz vědce, jehož jméno škola nese, několikrát s úctou vzpomněl. Podle něj si Česko jednoho z největších výzkumníků světa málo váží.

4. 3. 2020

Universitas

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů pořádá v úterý 24. března 2020 seminář s názvem "Ochrana know-how a obchodního tajemství v kontextu nekalých soutěžních praktik".

4. 3. 2020

Úřad průmyslového vlastnictví

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se sešla v pátek 28. února ve Strakově akademii k pravidelnému zasedání. K hlavním bodům jednání patřily volba do předsednictva Technologické agentury ČR a dále volba předsedy poradního orgánu Rady pro problematiku klimatu. Ke klíčovým bodům patří tradičně také Implementace Metodiky hodnocení 2017+.

3. 3. 2020

O další tři roky se prodloužila mezinárodní spolupráce výzkumné skupiny Charakterizace materiálů a pokročilých povlaků z CEITEC VUT s japonskou společností Rigaku. Dohoda zajistí nejen granty a stipendia pro české studenty, ale také prohloubení spolupráce na výzkumu a vývoji nového rentgenového tomografu a zobrazovacího softwaru.

3. 3. 2020

CEITEC

Technický odpad momentálně tvoří 5 % z celkového světového odpadu, nicméně díky neustálým technologickým inovacím a rychlému zastarávání elektroniky toto množství nebezpečným tempem exponenciálně roste. Nežádoucí elektronika však většinou nejde recyklovat – a tak končí na skládkách, které se postupně stávají zdravotním a enviromentálním problémem.

2. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Marek Mráz se zabývá mimo jiné možnostem cílené léčby u leukémií a lymfomů. Za svou činnost získal v roce 2008 cenu Alberta Schweitzera v oboru lékařství. Proč vnímá Brexit jako oslabení celé Evropy? A co rozhodlo o jeho setrvání ve vědě?

2. 3. 2020

Francouzské velvyslanectví v Praze