facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědcům se po čtyřech letech bádání podařilo rozluštit genetickou informaci třetí nejdůležitější evropské obiloviny, žita. Mezinárodní výzkumný tým pod vedením německého Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research získal přesnou referenční sekvenci jeho genomu.

22. 3. 2021

Akademie věd ČR

V rámci série rozhovorů s prorektory pro oblast vědy a výzkumu jsme se tentokrát zaměřili na Univerzitu Pardubice. Jak zde vnímají hodnocení výzkumných organizací, v čem vidí prostor pro zlepšení a jaké jsou hlavní strategické záměry Univerzity Pardubice na nadcházející období? Nejen na tyto otázky nám odpověděl Libor Čapek.

22. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Co nás čeká v COOPERATIO – v novém institucionálním financování vědy na UK? „Pro ty z vás, kteří nechtějí číst dál – novinky se nekonají. Pokud někoho zajímají podrobnosti, může pokračovat ve čtení,“ píše v komentáři Jan Trka, proděkan pro vědu a výzkum 2. LF UK.

22. 3. 2021

Velká Británie je po Německu a USA nejčastějším vědeckým partnerem Čechů. Z evropských projektů se Britové nevytratí ani poté, co odešli z Evropské unie.

21. 3. 2021

Blahoslav Hruška

Co nejpevnější a zároveň co nejlehčí plech je základ mnoha odvětví průmyslu. Vědkyně Šárka Mikmeková z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR vyvinula s japonským fyzikem Tomohiro Aoyamou novou zobrazovací metodu zviditelnění fáze v TRIP oceli, která umožnila lépe pochopit vztah mezi strukturou a výslednými vlastnostmi vysokopevnostních ocelí a výrazně urychlila jejich další vývoj. Za tento unikátní počin převzala ocenění od Japan Institute of Metals and Materials.

21. 3. 2021
Akademie věd ČR
Array
(
)

Záblesky gama záření přicházející spolu s gravitačními vlnami jsou z hlediska astrofyziky zcela zásadní jev, který by měl trvat jen zlomky sekund až sekundu a který se dosud podařilo zachytit jen jednou. To by se mohlo změnit: nejnovější řešení mezinárodního týmu, jehož vědeckým koordinátorem je astrofyzik Norbert Werner z Masarykovy univerzity, plánuje kolem Země rozmístit soustavu malých detekčních zařízení.

20. 3. 2021

Masarykova univerzita

Pomocí nového bibliometrického nástroje IDEA tentokrát proklepnu nejstarší a největší českou Univerzitu Karlovu (CUNI). Odhalím, kolik autorů CUNI v tom kterém oboru publikuje, jaký celonárodní podíl má na publikujících autorech v oborech, vědeckých článcích, ve vědecky vlivnějších a nejvlivnějších oborových časopisech databáze WoS a jakou má CUNI oborovou publikační produktivitu.

20. 3. 2021
Daniel Münich
Array
(
)

Nový výzkumný program s názvem Technická kybernetika, instrumentace a systémová integrace na CEITEC VUT koordinuje Pavel Václavek. Ten je zároveň i vedoucím jedné ze dvou výzkumných skupin, které do programu spadají. Výzkum a vývoj v oblasti kybernetiky a robotiky podle něj není na CEITEC VUT novinkou. Program je ale důležitým krokem pro spolupráci s externími partnery.

20. 3. 2021

CEITEC

V České republice vznikne nový investiční fond zaměřený především na spin-off společnosti v oblasti přírodních věd, medicíny a biotechnologií pocházející z akademických pracovišť v ČR i okolních zemí.

19. 3. 2021

ÚOCHB

Máte nápad na nové výzkumné centrum? Realizujte jej v soutěži „Science Creating Prospects for the Region“. Cílem výzvy je vytvořit dvě excelentní výzkumná centra v Sasku, která získají k dispozici 170 milionů eur ročně. Hlásit se mohou nejen zájemci z Německa, ale i ze zahraničí. Šanci se přihlásit máte do 30. dubna 2021.

19. 3. 2021

Vědavýzkum.cz