facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Známe účastníky prvního ročníku mezinárodního programu European Crucible, který vznikl z již úspěšného britského programu Scottish Crucible s cílem propojovat výrazné vědecké osobnosti z různých výzkumných institucí Evropy a pomáhat jim navazovat nové mezioborové spolupráce. Jediným Čechem, který byl k účasti přizván, je Kamil Musílek z Univerzity Hradec Králové.

25. 5. 2021

Univerzita Hradec Králové

O aktuálním dění kolem rozpočtu na vědu a výzkum jsme si povídali s prvním místopředsedou RVVI Pavlem Baranem a místopředsedou RVVI Vladimírem Maříkem. V rozhovoru se mimo jiné dozvíte, co by se dělo, pokud by rozpočet na vědu a výzkum v příštích letech poklesl. Řeč ale byla také o způsobu přerozdělování prostředků i o tom, které oblasti by se měly podporovat.

24. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Evropská komise představila dne 18.5.2021 novou strategii pro mezinárodní spolupráci „The Global Approach to Research and Innovation - Europe’s strategy for international cooperation in a changing world“.

24. 5. 2021

Dva prestižní granty umožnily vznik mezinárodního týmu vědců, který bude mapovat historii Kavkazu. Vědci z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity budou zkoumat, jak se z jihokavkazského regionu stala provincie, zároveň chtějí ukázat, že opak je pravdou: v minulosti byl region neuvěřitelnou křižovatkou kultur a umění.

23. 5. 2021

Masarykova univerzita

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze se dlouhodobě zabývá fyzikou mikrosvěta, jehož součástí je i ionizující záření. Zkoumání složení jeho energetického spektra, směrových vektorů částic i časového rozlišení je dlouhodobý přínos ústavu do mezinárodní kolaborace Medipix/Timepix, přičemž ústav patří k jejím zakládajícím členům. 

23. 5. 2021

ČVUT v Praze

Portál Vědavýzkum.cz mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře 2021 školy připravily strategické záměry své vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Nový díl nabízí čtenářům pohled na plány Technické univerzity v Liberci.

22. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Uplynulý víkend se v Praze uskutečnil Hack 2 Normal hackathon. V prostorách pražské pobočky HubHub se sešlo celkem deset soutěžních týmů. Jejich členové měli pouhých 48 hodin na vytvoření řešení, která by aspoň částečně pomohla „vrátit do normálu“ oblasti zasažené pandemií. Většina týmů se zabývala vylepšením zdravotní péče a byznysového prostředí.

22. 5. 2021

SWCSummit

Ve dnech 24. – 26. srpna 2021 pořádá společnost alevia v Telči další ročník letní školy pro pracovníky veřejných vysokých škol, kteří se přímo či nepřímo podílejí na řízení instituce. Registrace je již v plném proudu.

22. 5. 2021

alevia

Mladý hydrogeolog Tomáš Weiss přišel s kolegy na inovativní řešení měření „vnitřní“ vlhkosti v horninách. Je levnější a jednodušší; ve spolupráci s Centrem pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT) a dceřinou společností Charles University Innovations Prague (CUIP) se pro něj nabízí už i širší uplatnění.

21. 5. 2021

Univerzita Karlova

Velký osobní i profesní úspěch v těchto dnech zaznamenala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Oficiálně se stala členkou vědeckého poradního sboru Evropské komise v Bruselu. Z tohoto místa bude pomáhat evropským politickým špičkám svými odbornými expertizami například v oblasti výzkumu epidemií či sociálního chování.

21. 5. 2021
Akademie věd ČR
Array
(
)