facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

S Pavlem Dolečkem, náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, jsme si povídali o dopadech aktuální pandemie na oblast vědy, o financování a hodnocení výzkumu vysokých škol a také neefektivitě doktorského vzdělávání.

12. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Mariya Gabriel, evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, a Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu, se ve svém příspěvku zamýšlejí nad novým programem Horizont Evropa. Mimo jiné se například odhaduje, že díky novému programu vznikne do konce roku 2027 v oblasti výzkumu a vývoje až 100 000 pracovních míst. Program také poprvé zahrnuje nový samostatný pilíř opatření na podporu přelomových inovací. 

12. 2. 2021

Martina Dlabajová & Mariya Gabriel

Známe výsledky výzvy 2020 pro podávání žádostí o individuální vědecko-výzkumné pobyty Marie Skłodowska-Curie. Celkem byl předložen rekordní počet 11 573 projektů, což je o 1 698 projektů více než ve výzvě 2019, jde tedy o 17% nárůst počtu žádostí. Česko uspělo s 21 žádostmi, celkem jich předložilo 142.

11. 2. 2021

Technologické centrum AV ČR

V rozhovoru s předsedou Technologické agentury ČR se mimo jiné dozvíte, co agentura plánuje do budoucna, jak ji ovlivnila stále aktuální pandemie koronaviru či jak to bude v následujících letech s podporou společenského, humanitního a uměleckého výzkumu.

11. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Na 11. února 2021 připadá Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Ten si letos připomene řada českých institucí, například NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, České vysoké učení technické v Praze nebo Mendelova univerzita v Brně.

11. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

V tomto článku se pokusíme shrnout praktické zkušenosti a zamyslet nad tím, zda spin-off společnost (dceřiná společnost založená výzkumnou organizací nebo jejím zaměstnancem v souvislosti s transferem technologií) může být lékem na veřejné zadávání, jak často aktéři v oblasti transferu znalostí doufají.

10. 2. 2021

Matej Kliman a Karel Masopust

Technologický Park Brno a inovační agentura JIC podepsaly koncem ledna 2021 Memorandum o spolupráci, které zahrnuje vzájemnou kooperaci v oblasti poskytování služeb rozvíjejícím se firmám. Společně s CzechInvestem a brněnskými univerzitami tak tvoří ekosystém pro podporu především začínajících a rychle rostoucích firem. Pomůže ale i absolventům Vysokého učení technického v Brně.

10. 2. 2021

Jihomoravské inovační centrum

Alliance4Life, v souladu se svým posláním stimulovat institucionální změny a podílet se na tvorbě výzkumné politiky EU, vydala nový oficiální dokument s doporučeními pro program Horizon Europe.

9. 2. 2021

Alliance4Life

Nová web aplikace IDEA mapuje oborový publikační výkon a počty autorů českých výzkumných organizací a součástí vysokých škol. Při speciálním nastavení ukáže i relativní postavení zvolené organizace ve všech oborech najednou v rámci Česka.

9. 2. 2021
Daniel Münich
Array
(
)

Nový žebříček společnosti Times Higher Education hodnotí internacionalizaci vysokých škol z celého světa. Žebříčku vévodí University of Hong Kong, ale probojovala se do něj i česká Univerzita Karlova. Z hlediska mezinárodní reputace na tom jsou nejlépe nizozemské školy.

9. 2. 2021

Vědavýzkum.cz