facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity je jako jediné z českých odborných nakladatelství nově zařazeno do dvou nejvýznamnějších světových databází Scopus a Web of Science. Od letošního roku budou knihy Nakladatelství Munipress indexované v obou světových databázích. Přijetím do nich se Munipress přiřadil k uznávaným vědeckým nakladatelům.

5. 7. 2021

Masarykova univerzita

Vstoupili jsme do dalších koronavirem ovlivněných prázdnin. Ať už ale vycestujete kamkoli, anebo raději zůstanete doma, společnost vám stejně jako po celý rok budou dělat články na portále Vědavýzkum.cz.

5. 7. 2021

Vědavýzkum.cz

Terezie Mandáková je nejen uznávanou odbornicí ve svém oboru, ale také vzorem pro mnoho dalších žen. Její kolegové a kolegyně obdivují její vášeň pro vědu, angažovanost a přátelský přístup. Proč se rozhodla pro vědeckou kariéru? Proč je ženský element ve vědě důležitý? Co ji motivuje? A proč by ženy ve vědě neměly chybět? To vše se dozvíte v následujícím rozhovoru!

4. 7. 2021

CEITEC

Portál Vědavýzkum.cz mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře 2021 školy připravily strategické záměry své vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Tento díl nabízí čtenářům pohled na plán Slezské univerzity v Opavě.

4. 7. 2021

Vědavýzkum.cz

Zemřel významný strukturní biolog a zakladatel Středoevropského technologického institutu CEITEC profesor Jaroslav Koča. Zasloužil se o založení výzkumného centra CEITEC a od roku 2020 působil ve funkci předsedy Grantové agentury ČR.

3. 7. 2021

Masarykova univerzita

Akademické psaní je nezbytnou součástí vědecké činnosti a je třeba ho systematicky podporovat již u studentů. Právě na tuto skutečnost má mimo jiné upozornit mezinárodní konference Evropské asociace pro výuku akademického psaní (EATAW), kterou ve dnech 7. a 8. července 2021 pořádá Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český Akademie věd ČR.

3. 7. 2021

VŠB-TUO

Ve středu 30. června 2021 se ve Francouzském institutu v Praze uskutečnila slavnostní ceremonie programu mobility Barrande Fellowship 2021. Ocenění doktorandům a doktorandkám předal velvyslanec Francie Alexis Dutertre a náměstek ministra pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček.

3. 7. 2021

Vědavýzkum.cz

V souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací proběhlo v roce 2020 hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol ve všech pěti modulech hodnocení, čímž byl dokončen první pětiletý cyklus hodnocení dle nové Metodiky. Jak jednotlivé školy dopadly v agregovaném hodnocení?

2. 7. 2021

Vědavýzkum.cz

Dne 16. června 2021 proběhlo 1. zasedání nejvyššího správního orgánu evropské výzkumné infrastruktury Extreme Light Infrastructure (ELI), jejíž činnosti jsou řízeny prostřednictvím konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC). V průběhu zasedání byl Allen Weeks zvolen generálním ředitelem konsorcia ELI ERIC a Caterina Petrillo předsedkyní ELI ERIC General Assembly.

2. 7. 2021

CESNET

Michal H. Kolář, vedoucí Laboratoře dynamiky biomolekul na Ústavu fyzikální chemie VŠCHT, obdržel cenu německé Nadace Alexandera von Humboldta pro rok 2021. Ta ji uděluje svým bývalým stipendistům a nositelům vědeckých grantů na realizaci inovativních komunitních projektů.

2. 7. 2021