facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Říká se jim predátorské časopisy. Jde o podloudné či pofidérní tituly, které navenek imitují řádné vědecké časopisy, nicméně recenzní řízení či redakční „boardy“ často jen předstírají. Juniorní vědce tak klidně zmatou a lákají k publikování – za poplatky. Práce Martina Srholce a Víta Macháčka ukazuje, jak do databáze Scopus pronikají predátorské časopisy i kvazivědecké poznatky.

22. 2. 2021

Univerzita Karlova

Další díl mapující úspěšné projekty česko-izraelské spolupráce zve do Plzně. Pokud potřebujete inspiraci ohledně spolupráce mezi technickým aplikovaným výzkumem a velkými firmami nebo se chcete se cítit jako v Tel Avivu a zažít typický startupový pitch, vydejte se na návštěvu NTC do Plzně.

22. 2. 2021

Linda Štucbartová

Vědci publikující novou studii se často snaží získat čtenáře a zájemce o téma na Twitteru. Nový výzkum však zjistil, že snaha upozornit na svou vědeckou práci prostřenictvím Twitteru je téměř bezpředmětná. Přezkoumáním více než milionu odkazů na vědecké články z Twitteru výzkumníci zjistili, že na polovinu z nich nikdo neklikl.

21. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Pandemie Covid-19 akcelerovala vědeckou spolupráci, poskytla oporu pro politické rozhodování v době krize a odhalila existující mezery v inovačních ekosystémech. Potvrdila, že věda a inovace hrají zásadní roli v řešení globálních společenských problémů. Stávající ekonomická krize však představuje pro další rozvoj vědy a inovací zásadní výzvu. Podaří se tuto výzvu přetavit v příležitost k zásadním systémovým změnám?

21. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Po evropském patentu se nyní podařilo získat vědcům z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR i americký patent a mají tak přístup na trh s největším počtem jaderných reaktorů na světě. 

20. 2. 2021

ČVUT v Praze

Masarykova univerzita přináší rozhovor s biofyzikem Robertem Váchou, který je jedním z vědců z MUNI, kteří koncem minulého roku získali ERC Consolidator grant. Přečtěte si o jeho výzkumu a také o tom, na co finance z grantu využije či jak vypadala příprava na podání žádosti o prestižní ERC grant.

20. 2. 2021

Masarykova univerzita

Podobně jako vědecká komunita po celém světě i čeští vědci napnuli síly k řešení problémů, které s sebou koronavirová pandemie přinesla. Spolek Tranfera.cz díky Technologické agentuře České republiky ve spolupráci s portálem Vědavýzkum.cz představuje projekty na řešení Covid-19, kterým se čeští vědci nyní věnují díky podpoře z Programu GAMA 2 Technologické agentury ČR.

19. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Know-how dvou českých subjektů – NAFIGATE Corporation, a.s. a technické univerzity VUT v Brně – je základem pro projekt konsorcia 17 evropských firem a institucí, které budou vyvíjet ekologické obaly budoucnosti pro potraviny nebo kosmetiku.

19. 2. 2021

Export.cz

Při příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě Evropská komise minulý týden zveřejnila první oficiální a dlouho očekáváné informace o požadavcích v oblasti genderové rovnosti v novém rámcovém programu Horizont Evropa v dokumentu Gender equality: a strengthened commitment in Horizon Europe.

18. 2. 2021

Houby považuje za značně opomíjené organismy, které ale v životě člověka hrají velmi důležitou roli. Věnuje se jim už celé desetiletí. Před pár týdny, koncem listopadu, se Adéla Čmoková stala hlavní autorkou článku v časopise Fungal Diversity, který se zabývá kožními onemocněními způsobenými houbami „dermatofytózami“ přenášenými na člověka ze zvířat.

18. 2. 2021

Univerzita Karlova