facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Kvalitní vysoké školy, vysoce kvalifikovaná pracovní síla v technických oborech, jako je matematika, informatika, počítačové vědy a inženýrství, ale i výzkumná centra nadnárodních společností a rozvinutá startupová scéna. To vše Paříž předurčuje k tomu, aby se stala evropským hubem pro umělou inteligenci.

25. 2. 2024

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Michael Komárek povede v příštích čtyřech letech Fakultu životního prostředí České zemědělské univerzity. Renomovaný geochemik s bohatou zahraniční zkušeností už na této fakultě odvedl kus práce jako zakladatel a vedoucí katedry geoenvironmentálních věd a také jako proděkan pro vědu a výzkum. Nyní ho čeká další výzva, řízení chodu celé fakulty.

24. 2. 2024

Česká zemědělská univerzita v Praze

Přívalové deště v Česku každoročně splaví více než 21 milionů tun ornice, která končí ve vodních tocích, příkopech či vodních nádržích. Řešení může nabídnout technologie pásového střídání plodin. Dokáže zabránit vodní erozi půdy, zamezí jejímu přehřívání a zadrží vodu v krajině.

24. 2. 2024

Vysoké učení technické v Brně

Na elektrické enduro motorce sjel schody univerzitní auly a během dne otevřených dveří vykouzlil údiv uchazečů o studium a potlesk. Nový děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL Josef Černohorský tak vlastně nepřímo ukázal, že představa světa kybernetiky, elektrotechniky nebo laserových technologií jako šedivé nudy je jen zažité klišé.

23. 2. 2024

Technická univerzita v Liberci

Gabriela Pavlínková z Biotechnologického ústavu AV ČR zkoumá molekulární mechanismy, které se podílejí na vývoji sluchového ústrojí. Jejich znalost v budoucnu může pomoci při biologické léčbě sluchových vad. V loňském roce za svůj výzkum získala čestné uznání předsedy Grantové agentury České republiky.

23. 2. 2024

Grantová agentura ČR

K 19. prosinci 2023 databáze Evropské komise eCORDA evidovala pro Českou republiku 970 financovaných účastí v 699 projektech programu Horizont Evropa (dále jen „HE“). K témuž datu tuzemští účastníci nárokovali čistý příspěvek EU ve výši 350 milionů €.

22. 2. 2024

Vědecká rada Evropské rady pro výzkum (ERC, European Research Council) publikovala na svém webu prohlášení k příštímu evropskému rámcovému programu pro výzkum a inovace (FP10), v němž vyzývá ke zvýšení rozpočtu pro prestižní evropské vědecké granty a apeluje na zachování nezávislosti Vědecké rady ERC.

22. 2. 2024

Vědavýzkum.cz

V roce 2013 získal cenu organizace Mensa ČR za „významný přínos inteligenci národa“, kterou Karel Nešpor, psychiatr, adiktolog, publicista a pedagog, pokládá za zaslouženou, protože se podle svých slov „díky střízlivosti lidé stávají inteligentnějšími“. Jaký je podle nositele Ceny adiktologie Karla Nešpora význam akce Suchej únor a s čím se ČR potýká v oblasti návykového chování?

21. 2. 2024

Vědavýzkum.cz

Podle dokumentu nazvaného Strategie přistoupení České republiky k eurozóně, jenž byl odsouhlasený v roce 2003, vláda ČR stanovila jako nejbližší možný termín vstupu ČR do eurozóny období let 2009–2010, což se nestalo. Jak se kurzové rozdíly promítají do čerpání fondů EU, nákupů přístrojů či mezd zahraničních vědců a vědkyň? Napište nám svůj názor.

21. 2. 2024
Anketa čtenářů
Array
(
)

11. února byl Mezinárodní den žen ve vědě, v návaznosti na něj vydal Eurostat statistiku, jak si stojí jednotlivé členské státy v zastoupení žen ve vědeckých a technických pozicích. Přestože počet žen v těchto oborech neustále roste, mezi jednotlivými státy jsou velké rozdíly. Jeden z dlouhodobě diskutovaných důvodů, proč ženy opouštějí vědu, je rodičovství.

20. 2. 2024

Vědavýzkum.cz