facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Chce přijít na kloub možným následkům bombardování raných planet asteroidy a kometami. Co četné impakty těles bloudících v mladé Sluneční soustavě znamenaly pro vznik života? Napsal o tom diplomovou práci, která byla tak skvělá, že za ni Lukáš Petera z Přírodovědecké fakulty UK letos v březnu získal prestižní Cenu Wernera von Siemense.

16. 4. 2021

Univerzita Karlova

Zatímco globálně význam nepřímé veřejné podpory výzkumu a vývoje prováděného v soukromých podnicích roste, v Česku počet firem využívajících daňové odpočty na výzkum a vývoj setrvale klesá. V roce 2019 podniky díky odpočtům ušetřily asi 2,7 miliardy korun, dvě třetiny této částky získaly podniky pod zahraniční kontrolou.

16. 4. 2021

Vědavýzkum.cz

Jan Valenta z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy přináší zamyšlení nad knihou Robot 100: Sto rozumů od Jitky Čejkové. Co se v knize dozvíte? A stojí za přečtení?

15. 4. 2021

Jan Valenta

„Houstone, máme problém“ stojí na tričku s logem NASA, které má na sobě Václav Lazar, doktorand z Leteckého ústavu Fakulty strojního inženýrství. Teď by měl spíš hlásit: „Houstone, máme projekt!“. Se svým týmem totiž uspěl v interní grantové soutěži VUT určené pro Ph.D. studenty a díky finanční podpoře může následující dva roky pracovat na vývoji malého satelitu třídy CubeSat.

15. 4. 2021

VUT v Brně

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni UK figuruje na mapě vědy od roku 2014. Je to právě vysoká výkonnost vědeckých kapacit z fakulty a fakultní nemocnice v oblasti výzkumu, co stojí za přidělením prestižního evropského projektu Chaperon.

14. 4. 2021

Univerzita Karlova

S postupující očkovací kampaní v České republice i zahraničí sílí i protestní antivědecká hnutí. Jejich kořeny ale ukazují na to, že nejsou nebezpečná jenom v kontextu ochrany veřejného zdraví, ale že mají také potenciál destabilizovat západní demokracii.

14. 4. 2021

Vědavýzkum.cz

Jaká je úloha regionální univerzity? O hodnocení aplikovaného výzkumu na vysokých školách a strategickém rozvoji Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně jsme hovořili s jejím bývalým rektorem a současným prorektorem pro tvůrčí činnosti, Petrem Sáhou.

13. 4. 2021

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky uvádí nejčastější důvody, které vedly k nedoporučení návrhů projektů k financování v páté veřejné soutěži programu ÉTA na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách a umění. Mezi tyto důvody patří například to, že projekt nevykazuje výzkumnou nejistotu nebo že je založen na vágní metodologii.

13. 4. 2021

Véronique Debord-Lazaro působí od loňského září jako vědecká atašé Francouzského velvyslanectví v Praze. Jak vnímá vědeckou spolupráci našich zemí? Proč Francie podporuje vědu a vysoké školství v zahraničí? A jaké příležitosti nabízí českým studentům, výzkumným pracovníkům a institucím?

12. 4. 2021

Vědavýzkum.cz

Díky nově vydané brožuře s názvem GA ČR Pod lupou se přehlednou formou dozvíte vše podstatné o fungování Grantové agentury ČR. Brožura vás provede druhy grantových soutěží, ale představí i rozvoj mezinárodní spolupráce za poslední roky a další oblasti fungování GA ČR.

12. 4. 2021

Vědavýzkum.cz