facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Přinášíme rozhovor s poslankyní Evropského parlamentu Martinou Dlabajovou, se kterou jsme si povídali o novinkách ve vyjednávání o budoucím rozpočtu EU. Nemalé prostředky z něj půjdou v příštích sedmi letech na vědu a výzkum, což může otevřít zcela nové příležitosti také pro české vědce a výzkumníky.

27. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Největší talenti mladé generace zabývající se otázkami životního prostředí. Kdo jsou ti, do kterých vkládáme naději, že vyřeší naše environmentální problémy? V rámci Česka budeme mít možnost se s nimi seznámit 3. prosince 2020 na velkém finále studentské soutěže Czech Envi Thesis. Představí se v něm pět nejlepších studentek a studentů, kteří uspěli v konkurenci 62 studentů z 14 vysokých škol napříč Českem.

27. 11. 2020

UJEP

V mých očích byla zkušenost odjet na postdoc do zahraničí okořeněná pachutí hořkosti. O tom, že pobyt vědce v zahraničí může mít i stinné stránky a negativní dopad na duševní zdraví, píše biochemička Eva Doležalová.

26. 11. 2020

Letošní online Noc vědců vrcholí v pátek 27. listopadu 2020, ale jednotlivé programové položky budou na webu nocvedcu.cz dostupné i v následujících týdnech. Program s tématem Člověk a robot nabídnou nejen vysoké školy, ale také vědecká a výzkumná centra nebo hvězdárny či planetária po celé ČR. Nově bude připravený program pro neslyšící a připojí se i Eurocentra.

26. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Soběstačné stanice na Měsíci? Výroba kyslíku a vodíku z měsíční vody? Těžba minerálů z asteroidů? To vše jsou cíle nového centra v Lucembursku, které se zaměří na inovace v oblasti využívání vesmírných zdrojů. Ty přitom mají obrovský ekonomický potenciál.

25. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Portál Vědavýzkum.cz pořádal 10. listopadu konferenci Science Communication 2020 s podtitulem Jak a proč komunikovat vědu. Jedním z přednášejících byl i vědecký atašé Britské ambasády v Praze, Otakar Fojt. Ve své funkci působí od roku 2003. Na konferenci přednesl poznatky o dobré praxi ve Velké Británii.

25. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Řadu let se věnuje tzv. fuzzy modelování – metodám z oblasti soft computingu a vývoje matematických nástrojů, které umožňují vyvíjet algoritmy, jež dokážou nahradit člověka v automatickém řízení technologických procesů. Kde vidí budoucnost svého oboru a jaké jsou podle něj podmínky pro vědu v Česku? Přinášíme rozhovor se zástupcem ředitele Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity Martinem Štěpničkou.

24. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Je tu sedmý díl seriálu o financování vědecké kariéry v life sciences v ČR. Vystupujeme na samotný vrchol vědecké kariéry. Všeobecně známí, renomovaní a respektovaní seniorní vedoucí skupin představují znalostní, vědeckou, pedagogickou, morální a lidskou excelenci České republiky. Tvoří jádro české vědy.

24. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Čerstvý absolvent doktorského programu na CEITEC VUT Lukáš Flajšman věnoval svou dizertační práci vývoji nového materiálového systému pro přenos a zpracování dat pomocí spinových vln s ultra-nízkou spotřebou energie. Za svou práci nyní získal Cenu Josefa Hlávky oceňující studenty, kteří při svém studiu prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru.

23. 11. 2020

CEITEC

Americká společnost SHINE Medical Technologies oznámila, že uskutečnila první komerční prodeje radioaktivního izotopu Lutecium-177 vyrobeného s využitím technologie vyvinuté v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Za technologií stojí Miloslav Polášek se svým týmem, který ji úspěšně otestoval ve spolupráci s výzkumníky z Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Izotop má velký potenciál uplatnit se v léčbě pacientů s rakovinou.

23. 11. 2020

ÚOCHB