facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Ústav makromolekulární chemie AV ČR a Univerzita Karlova podepsaly s firmou Immunotech, součástí koncernu Beckman Coulter, licenční smlouvu na využití společné technologie iBodies® pro měření volného testosteronu v krvi. Nové iBodies umožňují nahradit metodu využívající radioaktivního značení a zjednodušit tak měření volného testosteronu v klinických laboratořích.

31. 7. 2020

ÚOCHB AV ČR

Na podzim by měla být představena hospodářská strategie, která má například ukazovat změny ve struktuře energetiky či dopravy až do roku 2030. Strategie vzniká ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Národní ekonomické rady vlády (NERV). Činnost tohoto expertního týmu, který pracoval už v letech 2009 až 2013 při finanční krizi, byla letos v dubnu obnovena v novém složení.

31. 7. 2020

The Country For The Future

V čele slavné The British Academy usedne příští rok nová prezidentka. Profesorka práva Julia Black se stane teprve druhou ženou ve vedení instituce za 118 let její historie. Během svého mandátu se chce zasadit o větší uplatnění poznatků společenských a humanitních věd v praxi.

30. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministryně financí Alena Schillerová navštívila během minulého týdne Centrum TOPTEC. Vedle centra si ministryně prohlédla řadu dalších zajímavých projektů a firem. Celá akce byla ve znamení setkání a debat s českými firmami a jejich zaměstnanci na Liberecku.

30. 7. 2020

Ústav fyziky plazmatu AV ČR

Cévní mozková příhoda je společně se srdečními chorobami a onkologickými onemocněními celosvětově nejčastější příčina úmrtí. V České republice postihne 25 tisíc lidí ročně a bezmála 10 tisíc lidí ročně na její následky umírá. Výzkum v oblasti diagnostiky a léčby cévní mozkové příhody bude nyní komplexnější díky v evropském měřítku jedinečné a úzké spolupráci sedmi brněnských subjektů.

29. 7. 2020

FNUSA-ICRC

Celkem 55 převážně evropských vědců si rozdělí osm a čtvrt milionu eur na ověření výsledků svého výzkumu financovaného Evropskou výzkumnou radou (ERC). Ve druhém letošním kole výzvy ERC Proof of Concept byli již tradičně nejúspěšnější žadatelé z Německa, Velké Británie a Francie.

29. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

Veřejné výdaje na výzkum v příštích letech pravděpodobně porostou. Navrhují to alespoň členové vládní RVVI, kteří pozitivně hodnotí roli českých výzkumných organizací v boji s pandemií koronaviru. Proč je důležité nadále zvyšovat investice do vědy? A na co konkrétně by podle nich dodatečné prostředky měly jít?

28. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

V pondělí 27. 7. 2020 se do čela Evropské výzkumné rady (ERC) dočasně vrátil Jean-Pierre Bourguignon, bývalý předseda, kterého na konci roku 2019 nahradil Mauro Ferrari. Bourguignon by měl organizaci vést do konce letošního roku. Jeho hlavním úkolem budou jednání o rozpočtu.

28. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

V pátek 24. července proběhlo ve Strakově akademii mimořádné zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Hlavním tématem jednání byl Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2021 se střednědobým výhledem na léta 2022–2023 a dlouhodobým výhledem až do roku 2027.

27. 7. 2020

Martin Svoboda je ředitelem Národní technické knihovny (NTK). S portálem Vědavýzkum.cz hovořil o otevřeném přístupu ve vědě, aktuálních projektech NTK v této oblasti a budoucnosti Národního centra pro elektronické informační zdroje – CzechELib.

27. 7. 2020

Vědavýzkum.cz