facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Štěpán Jurajda se ve své příspěvku zamýšlí nad tím, jak hodnotit dopady veřejných investic do výzkumu a vývoje na společnost a reaguje na příspěvek Michala Pazoura, který zazněl na konferenci SCIPO 2021.

10. 10. 2021

Štěpán Jurajda

Nejlepší startupy Evropy se vybíraly na pražském Startup World Cup & Summitu. Soutěž si podmanily české projekty Tatum a Readmio. Startup Tatum si odnesl hlavní cenu poroty a s ní titul evropského šampiona. Readmio na základě hlasování získalo hlavní cenu diváků.

10. 10. 2021

Startup World Cup & Summit

Akademický rok začal stylově a na tom nejpříhodnějším místě, v Kampusu Hybernská, kde se potkává věda s uměním, genius loci s inovacemi, akademici a studenti s veřejností. Vrcholem programu prvního dne zimního semestru byla akce FuckUp Night. O svých selháních, z nichž se člověk poučí a jde dál, zde promluvili i rektor UK Tomáš Zima nebo předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

9. 10. 2021

Univerzita Karlova

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO), která je od letošního roku součástí Domu zahraniční spolupráce (DZS), pomůže propojit české instituce se zahraničními partnery a zlepšovat postavení českých vzdělávacích a výzkumných institucí v Evropě.

9. 10. 2021
CZELO
Array
(
)

V letním vydání časopisu ergo Technologického centra AV ČR vyšel příspěvek, jehož cílem je na základě specifických rysů programů mezinárodní spolupráce a zahraničních zkušeností navrhnout metodický rámec pro ex-post (závěrečné) hodnocení programů mezinárodní spolupráce ve VaV, který by sloužil jako základ pro vytváření specifických metodik pro konkrétní druhy hodnocení jednotlivých programů VaV. Přinášíme vám zkrácenou verzi příspěvku.

8. 10. 2021

Ve dnech 4.a 5. 10. 2021 se v Praze uskutečnilo sympózium s názvem Funded and Unfunded Science: Academic Inequalities and Epistemic Gaps, které se věnovalo výzkumu financování vědy. Portál Vědavýzkum.cz byl mediálním partnerem konference.

8. 10. 2021

Vědavýzkum.cz

Evropská výzkumná rada (ERC) už od roku 2007 podporuje nejlepší evropskou vědu. Její rozpočet nyní představuje téměř pětinu celého rozpočtu programu Horizon Europe. Nový seriál portálu Vědavýzkum.cz představí zkušenosti úspěšných ERC grantistů v Česku.

7. 10. 2021

Vědavýzkum.cz

Odborníci z brněnské techniky úspěšně odprodali licenci na novou technologii, která umožní spolehlivější fungování stokové sítě a zabrání ucpávání kanalizace. Nová technologie týmu z Fakulty stavební a Fakulty strojního inženýrství VUT je chráněna evropským patentem a licenci pro její užití nyní odkoupila tuzemská společnost PRESSKAN. S novou technologií má společnost velké plány: Chce ji použít nejen v rámci České republiky, ale například i v Dánsku, Německu a dalších osmi evropských státech.

7. 10. 2021

VUT v Brně

Ve středu 6. října byla v přímém přenosu vyhlášena Nobelova cena za chemii. Ocenění získali dva vědci: Benjamin List a David W.C. MacMillan za rozvoj asymetrické organokatalýzy, která představuje nový a důmyslný nástroj pro stavbu molekul. Díky ní se mohou lépe zkoumat nová léčiva, navíc organokatalýza dělá chemii jakožto obor ekologičtější.

6. 10. 2021

Vědavýzkum.cz

Nemůžeme si dovolit plýtvat – nejen s hmotnými zdroji, ale ani s potenciálem lidí, ve výzkumu zejména. Potenciál je v různých oborech jiný, jedno je však zřejmé ze statistiky a mezinárodního srovnání: Plýtváme potenciálem mladých výzkumných pracovníků, zejména potenciálem žen, speciálně pak mladých výzkumných pracovnic. Říká členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace Rut Bízková v rozhovoru.

6. 10. 2021

Vědavýzkum.cz