facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob s původním názvem Technologické centrum AV ČR. Je klíčovou národní institucí poskytující informační a konzultační služby k rámcovým programům Evropské unie pro výzkum, vývoj a inovace, je předním národním výzkumným pracovištěm a think-tankem pro oblast řízení a politiky výzkumu, vývoje a inovací, připravuje podklady pro strategické rozhodování ve výzkumu, vývoji a inovacích na národní, regionální i evropské úrovni a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.

Úkolem TC je podporovat zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru (ERA), provádět orientovaný výzkum pro vědu a inovace, uskutečňovat mezinárodní technologický transfer a přispívat ke zvyšování mezinárodní konkurence-schopnosti českých firem.

Jak si k 26. dubnu 2023 stála Česká republika v účasti subjektů na úrovni pilířů i na úrovni jednotlivých složek, resp. klastrů programu Horizont Evropa? Ve srovnání s programem, jako celkem, čeští účastníci vykazují nižší čistý příspěvek EU v I., II. a zejména III. pilíři. Naopak sekce Rozšiřování účasti a posilování Evropského výzkumného prostoru se tuzemské subjekty účastní nadprůměrně.

8. 6. 2023

Technologické centrum Praha ve svém pravidelném přehledu informuje o konaných seminářích Půda a Finanční pravidla Horizontu Evropa. Přináší také shrnutí mise ukrajinských podnikatelů do ČR a představuje e-learningové video pro Ph.D. výzkumníky. Dočtete se rovněž o školení pro hodnotitele klastrové excelence na bronzové úrovni, jež se uskutečnilo v polovině května.

2. 6. 2023

Magazín ECHO z produkce Technologického centra Praha se zaměřil na téma energeticky a environmentálně šetrných řešení a opatření aplikovaných velkou výzkumnou infrastrukturou ELI Beamlines. Na otázky ohledně přístupu k životnímu prostředí či energetice odpovídal Roman Hvězda, ředitel centra ELI Beamlines.

25. 5. 2023

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra připravilo květnové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si o interaktivních workshopech pořádaných Technologickým centrem Praha a přijměte pozvání na květnové a červnové semináře k projektům programu H2020 či Pathways to Synergies.

23. 5. 2023

Dne 19. listopadu 2021 bylo přijato nařízení 2021/2085 Rady EU, které umožnilo vznik devíti nových evropských institucionalizovaných partnerství zřízených pod programem Horizont Evropa, tzv. společných podniků. Do roku 2027 mají k dispozici rozpočet ve výši přibližně 10 miliard EUR.

19. 5. 2023

Technologické centrum Praha ve svém pravidelném přehledu informuje o vzniku interaktivní vizualizace výzkumných organizací zapojených do společných národních projektů v letech 2018 – 2022, rozebírá otázky týkající se získávání partnerů a financování s EIT Manufacturing, a zmiňuje také zahájení projektu NCP4HE programu Horizont Evropa, jehož cílem je zkvalitnit spolupráci národních kontaktních míst.

3. 5. 2023

Analýza Technologického centra Praha stručně shrnuje účast České republiky v misích programu Horizont Evropa v evropském kontextu. Mise jsou v rámcovém programu novým konceptem. Stručně řečeno, jde o ambiciózní aktivity v oblasti výzkumu a inovací, které mají dopad napříč obory a odvětvími a jsou důležité pro významnou část evropského obyvatelstva.

30. 4. 2023

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nový měsíční přehled novinek z oblasti rámcových programů Evropské unie – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si o plánovaných akcích o zkušenostech s přípravou účasti ve výzvě evropského nástroje EIC Accelerator.

21. 4. 2023

Do výzvy HORIZON-MSCA-2022-PF-01 bylo předloženo 7 043 návrhů projektů, tj. o 1 313 návrhů projektů méně než v předchozí výzvě, kdy dosáhl počet projektových návrhů čísla 8 356. Finanční podporu získalo 1 221 projektů.

20. 4. 2023

MIWA Technologies, a. s., je českou firmou působící na trhu od roku 2016. MIWA vyvinula a uvádí do obchodů novou technologii pro distribuci a prodej produktů denní spotřeby, jako jsou čisticí prostředky nebo krmiva pro domácí mazlíčky, která výrazně snižuje spotřebu obalů a produkci obalového odpadu.

6. 4. 2023