facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob s původním názvem Technologické centrum AV ČR. Je klíčovou národní institucí poskytující informační a konzultační služby k rámcovým programům Evropské unie pro výzkum, vývoj a inovace, je předním národním výzkumným pracovištěm a think-tankem pro oblast řízení a politiky výzkumu, vývoje a inovací, připravuje podklady pro strategické rozhodování ve výzkumu, vývoji a inovacích na národní, regionální i evropské úrovni a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.

Úkolem TC je podporovat zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru (ERA), provádět orientovaný výzkum pro vědu a inovace, uskutečňovat mezinárodní technologický transfer a přispívat ke zvyšování mezinárodní konkurence-schopnosti českých firem.

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nový měsíční přehled novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si o nové sekci webu týkající se FP10 nebo o úspěšných českých koordinátorech v projektu Cure4Aqua.

20. 5. 2024

Příspěvek Technologického centra Praha z 8. dubna 2024 informoval o účasti evropských zemí v Evropském obranném fondu (EDF) v letech 2021–2022. (EDF pro ČR evidoval 18 účastí s nárokovaným příspěvkem EU 9,7 mil. €.) Navažme na něj a zaměřme se na účast v Klastru 3 – civilní bezpečnost pro společnost.

9. 5. 2024

V dubnových novinkách z Technologického centra Praha se dočtete např. o inovativní slepecké holi, o spolupráci různorodých odvětví při aditivní výrobě nebo o metodách „vhledu do budoucnosti“ při tvorbě politiky výzkumu. Máme pro vás také zajímavý podcast s odstupující ministryní Helenou Langšádlovou.

3. 5. 2024

Geografická mobilita žadatelů o individuální grant MSCA a výběr hostitelské země jsou ovlivňovány mnoha okolnostmi. Jedním z důležitých faktorů na úrovni jednotlivých zemí bude bezesporu dostupná a vhodná výzkumná infrastruktura v hostitelské zemi. Dalším faktorem může být úroveň systému výzkumu a inovací v dané zemi.

30. 4. 2024

K 26. březnu 2024 databáze Evropské komise eCORDA evidovala pro Českou republiku 1 056 financovaných účastí v 768 projektech programu Horizont Evropa. K témuž datu tuzemští účastníci nárokovali čistý příspěvek EU ve výši 383 milionů €.

22. 4. 2024

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nový měsíční přehled novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Víte, že časopis ECHO slaví už 20 let existence? Přečtěte si také o setkání finančních manažerů a manažerek v Třešti, nebo o tom, jaký byl národní informační den týkající se misí.

19. 4. 2024

V březnových novinkách z Technologického centra Praha se dočtete o různých pohledech na téma Rozšiřování účasti a šíření excelence (části programu Horizont Evropa), administrátory projektů HE jistě zaujme seminář o osobních nákladech, jehož prezentace jsou dostupné ke stažení. Zástupce malých a středních firem se dozvědí o programu Eureka, jehož projekty podporují mezinárodní spolupráci v oblasti VaVaI. A trochu netypicky informujeme o veřejné konzultaci k tématu vzdělávání dětí a žáků základních škol.

5. 4. 2024

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si nejen o připravovaných seminářích, workshopech, aktuálních výzvách, které jsou spojeny se zmíněnými programy, ale i o podcastu zaměřeném na komunikaci vědy.

26. 3. 2024

Tuzemské subjekty se účastní zhruba 6,5 % projektů v programu Horizont Evropa, který mezi evropskými výzkumnými programy vyniká. Rovněž u menších programů LIFE, Digital Europe a EU4Health se tuzemské subjekty účastní podobnou měrou. Podprůměrně se tuzemské subjekty účastní Inovačního fondu. Naopak v Evropském obranném fondu a podprogramu Kultura Kreativní Evropy je tuzemská účast nadprůměrná.

22. 3. 2024

V rámci projektu národních kontaktů pro oblast Widening a ERA nazvaného NCP_WIDERA.NET jsou pro vědce a výzkumné manažery a administrátory (RMA) z Widening zemí organizovány třídenní studijní návštěvy na předních výzkumných organizacích ve Španělsku, Německu, Itálii a Finsku.

19. 3. 2024