facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Ve dnech 16. a 17. února 2023 proběhne „hodnocení nanečisto“, tj. připomínkování návrhů projektů připravovaných do výzev RESEARCH INFRASTRUCTURES Horizontu Evropa s uzávěrkou 9. března 2023.

29. 1. 2023

Technologické centrum Praha

Ve středu 1. března 2023 se od 9 do 11 hodin uskuteční tradiční setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON. Tématem březnového setkání budou výzvy GA ČR 2024 se zaměřením na LA granty. Akce bude probíhat hybridně.

24. 1. 2023

Masarykova univerzita

Seminář, který se uskuteční 9. února 2023, se zaměří na přípravu návrhů projektů do výzvy European Excellence Initiative (EEI) 2023. Jedná se v pořadí již o druhou výzvu nového nástroje Widening EEI v Horizontu Evropa. Účastníci získají informace o výstupech první výzvy, o úspěšných projektech i o nejčastějších komentářích hodnotitelů. 

20. 1. 2023

Technologické centrum Praha

Společnost alevia pořádá v rámci komplexního vzdělávacího programu 2022/2023 modul 8, který se zaměří na tematiku managementu výzkumu, vývoje a inovací. Dvoudenní workshop se uskuteční 21. – 22. února 2023 v Hradci Králové.

19. 1. 2023

alevia

Technologické centrum Praha a Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC (dále ES), která byla zřízena společnou deklarací Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky v lednu 2021, pořádají online seminář pro představitele vedení výzkumných organizací v ČR a zástupce oddělení projektové podpory, který se uskuteční 16. února 2023 od 10 do 12 hodin na platformě Teams.

18. 1. 2023

Technologické centrum Praha

Ve dnech 20. až 23. června 2023 bude CEITEC Masarykovy univerzity v Brně hostit populární EMBO Workshop se speciálním zaměřením spojujícím dvě disciplíny zásadního společenského významu – RNA stabilitu a virologii. Tento workshop za českou stranu organizuje členka Evropské organizace molekulární biologie EMBO Štěpánka Vaňáčová z výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity.

18. 1. 2023

CEITEC

Úřad průmyslového vlastnictví a Agentura pro podnikání a inovace si Vás dovolují pozvat na seminář, na kterém budou prezentovány možnosti získání podpory na ochranu duševního vlastnictví v roce 2023. Akce se bude konat 20. února 2023 od 9:30.

13. 1. 2023

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti online seminář k národní databázi patentů a užitných vzorů.

13. 1. 2023

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti online seminář zaměřený na získání základních znalostí z oblasti průmyslového vlastnictví. Akce se bude konat 23. února 2023 od 9 hodin.

13. 1. 2023

Úřad průmyslového vlastnictví

Ve středu 1. února 2023 se od 9 do 11 hodin uskuteční tradiční setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON. Tématem setkání budou aktivity inciativy Czexpats in Science. Akce bude probíhat hybridně.

13. 1. 2023

Masarykova univerzita