facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Technologické centrum Praha pořádá ve středu 10. dubna od 10:00 do 12:00 hodin prezenční a zároveň online Infoden k výzvám 2024 zaměřeným na bezpečnostní výzkum (Klastr 3 - Bezpečnost občanů ve společnosti, program Horizont Evropa).

8. 12. 2023

Technologické centrum Praha

Dne 15. ledna 2024 se bude konat evropský informační den věnovaný výzvám programů EIC Pathfinder, EIC Transition a EIC Accelerator 2024. Speciální sekce se budou věnovat podpůrným službám pro řešitele (Business Acceleration Services) a novince, kterou je financování prostřednictvím tzv. lump sums (paušálních částek). 

8. 12. 2023

Technologické centrum Praha

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá online seminář pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti. Seminář se uskuteční ve dvou termínech (4. a 11. ledna), programy jsou totožné.

8. 12. 2023

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá online seminář pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti. Seminář se uskuteční ve dvou termínech, programy jsou totožné.

8. 12. 2023

Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha jako Národní kontaktní organizace pro rámcové programy EU organizuje setkání vedoucích pracovníků projektových oddělení, kteří jsou ve své organizaci zodpovědní za agendu Horizont Evropa a H2020. Setkání se uskuteční v rámci aktivit neformální sítě NINET.

30. 11. 2023

Technologické centrum Praha

V Brně se v úterý 12. prosince uskuteční půldenní seminář k představení příležitostí a výzev v oblasti polovodičového průmyslu v programech Horizont Evropa a Digitální Evropa. 

30. 11. 2023

Technologické centrum Praha

Seminář „Podpora vědy, výzkumu, inovací a transferu technologií 2024+" se uskuteční 11. prosince 2023 od 10:00 do 12:00 hod. v budově Business centra VŠB-TUO. Přednášejícími jsou Filip Chlebiš z Technologické agentury ČR a Jana Frantíková z CzechInvestu.

30. 11. 2023

Transfera.cz

Seminář, který se bude konat 14. prosince 2023 od 10.30 hodin, bude věnován fungování Rejstříku evropských patentů s jednotným účinkem (The Unitary Patent Register), zejména tomu, jak v něm provádět rešerše a jak pracovat s jejich výsledky.

29. 11. 2023

Úřad průmyslového vlastnictví

Centrum vedecko-technických informácií SR a Technologické centrum Praha vás srdečně zvou na česko-slovenské školení k MSCA Staff Exchanges. Akce proběhne 12. prosince 2023 v prezenční formě v prostorách CVRI SR v Bratislavě. Pracovním jazykem akce bude angličtina.

28. 11. 2023

Technologické centrum Praha

Dne 14. prosince 2023 od 10:30 do 11:30 se uskuteční online seminář „The Unitary Patent Register“, který pořádá Evropský patentový úřad.

28. 11. 2023

Úřad průmyslového vlastnictví