facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky dne 12. 3. 2021 pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na získání základních znalostí z oblasti průmyslového vlastnictví.

2. 3. 2021

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky online seminář zaměřený na základní informace o ochraně práv na označení pro podnikatele, studenty i širší veřejnost. Uskuteční se 16. března 2021 od 9.30 h do 12.30 h.

2. 3. 2021

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá v rámci aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti online seminář k národní databázi patentů a užitných vzorů. Konat se bude 17. března 2021 od 9.00 h do 10.30 h.

2. 3. 2021

Úřad průmyslového vlastvictví

TA ČR informuje, že dne 8. 4. 2021 pořádá Taipei Computer Association, Tchaj-wan online matchmaking akci, na kterou se mohou přihlásit nejen startupy, ale také již etablované hi-tech firmy.

28. 2. 2021

Technologická agentura ČR

V minulém roce Národní centrum průmyslu 4.0 a státní Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest zahájily sérii workshopů na různá témata Průmyslu 4.0 pod názvem "ROADSHOW: DIGITALIZACE MSP". V letošním roce budou organizátoři v pořadech pokračovat a přinesou vám zajímavé diskuze na další témata, která se dotýkají digitalizace výroby podle principů Průmyslu 4.0.

27. 2. 2021

Národní centrum Průmyslu 4.0

Association of European Science and Technology Transfer Professionals (ASTP) pořádá ve dnech 26. - 28. května 2021 online konferenci zaměřující se na oblast transferu znalostí. Letos se konference vzhledem k epidemiologické situaci uskuteční online.

26. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

V souvislosti s Mezinárodním dnem žen a dívek ve vědě, Mezinárodním dnem žen a také vzhledem k tomu, že se Francie připravuje na spolupředsednictví Fóra pro rovnost generací, organizují francouzské instituty Česka a Slovenska dne 10. března 2021 online diskuzi u kulatého stolu.

25. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Společnost alevia pořádá v rámci probíhajícího ročníku komplexního vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací ve dnech 23. – 24. 3. 2021 devátý modul, který se zaměří na mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

18. 2. 2021

alevia

V první polovině roku 2021 chystá Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) několik vzdělávacích akcí. Jsou určeny nejširší veřejnosti a mají za úkol seznámit účastníky s jednotlivými instituty průmyslověprávní ochrany a s vyhledáváním informací o nich.

17. 2. 2021

Úřad průmyslového vlastnictví

V úterý 23. února se uskuteční online diskuze na téma „Jak pandemie ovlivnila postoj veřejnosti vůči vědě?". 

15. 2. 2021

Vědavýzkum.cz