facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Politický institut TOPAZ spolu s Centrem Wilfrieda Martense pro evropská studia a Konrad-Adenauer-Stiftung pořádají diskuzi na téma transferu znalostí a technologií. Setkání, kterého se zúčastní i ministryně Helena Langšádlová a ministr Vlastimil Válek, se uskuteční ve středu 19. října 2022 v INNSiDE Prague Old Town.

19. 10. 2022

TOP-AZ

IP mediační centrum zve na konferenci pořádanou ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a Úřadem průmyslového vlastnictví s názvem Mediace – efektivní nástroj řešení sporů v oblasti duševního vlastnictví v podnicích. Konference se bude konat 24. října 2022 na Technologickém centru AV ČR v Bubenči.

19. 10. 2022

IP mediační centrum

Ve dnech 10. až 11. listopadu 2022 pořádá Národní technická knihovna jubilejní 10. ročník mezinárodní konference Knowledge, Research, Education Conference – KRECon. Letošní téma je zaměřené na podporu doktorského vzdělávání prostřednictvím doktorských škol. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a České předsednictví v Radě EU.

18. 10. 2022

Národní technická knihovna

V rámci českého předsednictví v Radě EU proběhne 24. a 25. listopadu mezinárodní konference Ending gender based violence in academia, kterou organizuje NKC – Gender a věda se záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

14. 10. 2022

NKC - gender a věda

Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR vás srdečně zve na seminář s diskusí Hodnotitelé a hodnocení: panely GA ČR očima bibliometrie, který se bude konat 19. října 2022 od 16 do 18 hodin hybridně on-line a na CERGE-EI.

14. 10. 2022

CERGE-EI

Společnost alevia pořádá v rámci komplexního vzdělávacího programu 2022/2023 šestý modul. Ten se tentokrát věnuje komercializaci výstupů výzkumu a vývoje. Dvoudenní workshop se uskuteční 22.–23. listopadu 2022 v Hradci Králové.

14. 10. 2022

alevia

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou pořádá dne 22. listopadu 2022 Národní informační den zaměřený na nové příležitosti programu Horizont Evropa. O zkušenosti se podělí také úspěšní řešitelé projektů.

13. 10. 2022

Technologické centrum AV ČR

Dne 23. listopadu 2022 pořádá Technologické centrum AV ČR Národní informační den Klastru 5 – Klima, energetika a mobilita. Představíme výhled pro období 2023–2024, relevantní evropské mise, společně financovaná partnerství Klastru 5 a výzvy pracovního programu 2021–2022 s uzávěrkami v lednu 2023.

13. 10. 2022

Technologické centrum AV ČR

Technologické centrum Akademie věd ČR pořádá 24. listopadu 2022 od 9:30 do 12:30 Národní infoden zaměřený na nové příležitosti pro žadatele ve výzvách roku 2023 v programu Horizont Evropa, Klastr 4 – digitalizace, průmysl a vesmír.

13. 10. 2022

Technologické centrum AV ČR

Technologické centrum Akademie věd ČR pořádá ve čtvrtek 24. listopadu od 13:30 do 15:30 hodin prezenční i online Infoden k výzvám 2023 zaměřeným na bezpečnostní výzkum, tj. Klastr 3 – Občanská bezpečnost ve společnosti, program Horizont Evropa.

13. 10. 2022

Technologické centrum AV ČR